Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (4)

Článok je pokračovaním zo série článkov venovaných kritike a komentovaniu knihy Čisté uctievanie Jehovu obnovené!, ktorú aktuálne študujú Jehovovi svedkovia na svojich zhromaždeniach po celej zemi. Dosiaľ publikované články z tejto série si môžete prečítať na nasledujúcich odkazoch:
  1. Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (1)

  2. Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (2)
  3. Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (3)

V článku Komentár ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené (2) sme odhalili totožnosť a dielo bádateľa, ktorého pisatelia knihy Čisté uctievanie Jehovu obnovené! anonymne citovali. V dnešnom článku sa pozrieme na ďalšiu anonymnú citáciu, s ktorou sa stretneme v 8. kapitole, v odseku 24 v poznámke 4. Celá poznámka znie: ,,O hebrejskom slove, ktoré je preložené výrazmi „navždy“ a „večný“, sa jedno odborné dielo vyjadruje: „Toto slovo v sebe nesie okrem časového hľadiska aj myšlienku trvácnosti, stálosti, neporušiteľnosti, neodvolateľnosti a nemennosti.“ (Čisté uctievanie Jehovu obnovené!, 2020, kap. 8, s. 93, ods. 24, poz. 4) Nižšie uvádzame fotky zo slovenskej a anglickej verzie, aby čitatelia vedeli porovnať anglickú citáciu v publikácii svedkov s knihou, z ktorej anonymne citujú:

V angličtine teda anonymná citácia znie: ,,Along with the sense of duration, the word bears nuances of permanence, durability, inviolability, irrevocability, and immutability.” Koho Spoločnosť Strážna veža cituje a prečo opäť neuvádza názov diela? Na citát sme sa bližšie pozreli a zistili, kde sa presne nachádza.

 

Profesor Daniel I. Block

“Jedno odborné dielo…”

Citát je prevzatý z knihy Beyond the River Chebar. Studies in Kingship and Eschatology in the Book of Ezekiel kanadsko-amerického špecialistu a orientalistu Daniela Isaaca Block. Profesor Block pôsobí ako emeritný profesor Starého zákona na Wheaton College (odkaz tu), je autorom desiatok štúdií a odborných akademických diel o Starom zákone. Prorockej knihe Ezechiel venoval niekoľko svojich kníh vrátane dvoch rozsiahlych monografií zo série The New International Commentary on the Old Testament, ktoré majú spolu vyše 1600 strán. V ústredí Jehovových svedkov v tomto prípade necitujú ani z jedného z týchto rozsiahlych a veľmi podrobných akademických komentárov, ale z monografie obsahujúcej rozličné odborné výklady vybraných kapitol knihy Ezechiel. Keďže oba tieto komentáre vrátane knihy, z ktorej ústredie svedkov vychádza máme v našej JWfakty knižnici, nižšie prikladáme obrázok strany, z ktorej pisatelia citujú:

Pisatelia na tomto mieste verne odcitovali pôvodný text knihy, takže o autentickosti citátu niet pochyb. Dôvod, pre ktorý je dôležité venovať pozornosť tejto citácii, je, že tentokrát pisatelia pracujú s veľmi odborným akademickým dielom významného biblistu, ktorého meno opäť zamlčali. Ak ste Jehovov svedok, možno nerozumiete dôvodu, pre ktorý opäť na tento jav upozorňujeme. Keď študujete na zhromaždení túto publikáciu, pri  24. odseku čítate poznámku s odkazom na neznáme dielo, nenapadne vám, koho a odkiaľ to bratia z ústredia vlastne citujú, pretože už dopredu dôverujete všetkému, čo od vedúceho zboru príde. Ak by tam bolo uvedené meno autora a dielo, možno by ste si povedali, že sa tiež pozriete na citovaný biblický komentár či knihu, na ktorú bratia odkazujú. Veď keď na ňu odkazujú oni, musí to byť niečo kvalitné a dôveryhodné, nie?

Siahnuť po tejto knihe vám, samozrejme, nenapadne, pretože bez mena a názvu diela nemáte šancu sa k nej dostať. Keby ste mali možnosť túto knihu prečítať, boli by ste prekvapení, aký rozsiahly a podrobný výskum knihy Ezechiel v nej nájdete. Rozsiahle jazykové rozbory hebrejského a gréckeho textu, množstvo variantov a perspektív ako vykladať ten, či onen verš či celú kapitolu.

 

Kniha profesora Daniela I. Blocka

Ako svedka by vás zaujali tri kapitoly venované problematike výkladu pasáží, kde sa zmieňuje Góg z krajiny Magóg. Po prečítaní týchto kapitol a záverov, ktoré ponúkajú, by ste veľmi rýchlo krútili očami nad tým, ako vedúci zbor dezinterpretuje zmienky o Gógovi z Magógu a vykladá ich úplne mimo dobový kontext a kontext knihy Ezechiel. A to je napríklad len jeden z dôvodov, prečo nie je v záujme ústredia vo Warvicku, aby ste poznali názvy kníh či mená odborníkov. Po ich prečítaní by ste totiž mohli zmýšľať v širších súvislostiach, poznali by ste detaily, ktoré nikdy v publikáciách Spoločnosti Strážna veža nezaznejú a hlavne, veľmi rýchlo by ste odhalili povrchnosť, vykonštruovanosť a prekrútenosť záverov, ktoré vedúci zbor prezentuje ako pokrm v pravý čas a vyžaduje od svojich nasledovníkov, aby ho bezprecedentne prijímali. Ak teda nechcete vedieť o Biblii viac (napríklad o knihe Ezechiel), chcete ostať na povrchu a mechanicky považovať za pravdu len to, čo vedúci zbor nazve pravdou, určite nečítajte žiadne odborné knihy, ba dokonca ani tie, na ktoré Spoločnosť Strážna veža odkazuje (ona môže), mohlo by to totiž spôsobiť ujmu na vašej duchovnosti, totiž, dozvedeli by ste sa to, čo nesmiete vedieť. 

A potom na stránke JW.org natrafíte na rozhovor s právnikom, profesorom Petrom Mužným, Jehovovým svedkom, ktorý v interview hovorí: ,,No uvedomil som si, že veci by sme si mali overovať. Všetky tie teórie a vysvetlenia, ktoré sú nám predkladané. Nemali by sme veriť všetkému, čo počujeme. Najmä keď niekto hovorí, že je to samozrejmé alebo jasné alebo má postoj: Nepýtaj sa, ber to ako fakt a hotovo.“ (interview tu) Možno by toto kritérium – overovať čokoľvek – mal používať profesor Petr Mužný aj na vlastné náboženstvo a nové svetlo, na všetky teórie a vysvetlenia, ktoré sú nám predkladané vedúcim zborom, najmä keď vedúci zbor povie, že je to jasné alebo od nás dopredu očakáva “nepýtaj sa, ber to ako fakt a hotovo”. Za toto sa v náboženstve Jehovových svedkov vylučuje (!) a je šokujúce, že niečo takéto vyjde z úst Jehovovho svedka a že to na obrazovky vypustí ústredie. Ide totiž o evidentné klamstvo – žiaden Jehovov svedok k ničomu podobnému nie je povzbudzovaný, práve naopak, skúmanie svetskej literatúry či literatúry iných náboženstiev nie je odporúčané. (profesor Daniel I. Block, ktorého citát sme v tomto článku rozoberali, je baptista).

Keď si čítam odborné diela, ktoré sa občas podarí odhaliť v publikáciach vedúceho zboru, často mi je Jehovových svedkov ľúto. Prečo? Pretože keby vedeli, aké množstvo užitočných informácií, faktov a duchovných klenotov sa nachádza v týchto knihách, určite by zostali šokovaní z toho, ako málo – v podstate takmer nič! – vedúci zbor nezahrnie do článku v Strážnej veži alebo inej publikácie. Zatiaľ čo hŕstka mužov a žien vo Warvicku pracuje s odbornou literatúrou a slovníkmi, vo výslednej podobe prejde väčšina obsahu ideologickou cenzúrou a ku svedkom sa dostane len to, čo je neškodné a v súlade s učením Jehovových svedkov. A takto nejak vzniká a udržiava sa pri živote pravda, pravda Jehovových svedkov…

 

Záver

Keď sme začínali so sériou komentárov ku knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené!, mali sme predstavu, že okomentujeme celú knihu. Žiaľ, vzhľadom na rozsah, čas a množstvo obsahu, na ktorý by bolo potrebné zareagovať, to nebude možné. Rozhodli sme sa, že radšej sa budeme venovať vybraným problémom a náukam Jehovových svedkov, ktoré sme na stránke jwfakty.sk ešte nerozoberali. Avšak niektorým problémom a nepresnostiam, ktoré sa vyskytli ďalej v knihe Čisté uctievanie Jehovu obnovené!, sa vrátime ešte neskôr. Ďakujeme za vašu podporu a dúfame, že naša práce prináša svoje ovocie a pomáha vidieť učenie a náboženstvo Jehovových svedkov v širších súvislostiach.

Tím JWfakty
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment