Exkomunikácia v iných sektách

Uplatňovanie exkomunikácie spoločnosťou Strážna Veža má veľmi podobné črty so sektami ako sú mormóni, scientológovia, Exclusive Brethern a amiši. Nasleduje stručná charakteristika jednotlivých skupín v tejto oblasti:

Scientológovia

,,”Odpojenie” (disconnection) je praktika v scientológii, pri ktorej sú odtrhnuté všetky väzby a komunikácia s niekým, kto je Cirkvou scientológie vyhlásený ako potlačovaná (zlá) osoba. To môže zahŕňať rodinu, priateľov, milovaných, pracovných spoločníkov, známych alebo kohokoľvek, koho Cirkev vyhlási za potlačovanú osobu. Odpojenie je veľmi citlivá téma medzi scientologmi a ich kritikmi. Scientológovia veria, že odpojenie je všeobecne nevyhnutný čin, z ktorého má úžitok celá skupina. Kritici veria, že je to veľmi extrémna a zraňujúca praktika podobná emocionálnemu vydieraniu, ktoré ničí rodiny a medziľudské vzťahy.” (http://exscientologykids.com/disconnection/)

Mormóni

,Oficiálna stránka Mormónov uvádza nasledujúce dôvody na zahájenie disciplinárnej rady:

,,potrat, transexuálna operácia, pokus o vraždu, znásilňenie, násilné sexuálne zneužívanie, zámerne spôsobenie vážneho telesného zranenia inej osobe, cudzoložstvo, smilstvo, homosexuálne vzťahy, zneužívanie detí (sexuálne alebo fyzické), zneužívanie manželského partnera, úmyselné zanechanie rodinných zodpovedností, krádež, lúpež, vlámanie, predaj nelegálnych drôg, podvod, krivá výpoveď alebo falošná prísaha”

Ďalej uvádza:

“disciplinárna rada musí byť vykonaná v prípade vraždy, incestu alebo odpadlíctva. Odpadlíctvo je definované publikáciou ,,Všeobecná príručka pokynov” (General Handbook of Instructions) ako učenie alebo nasledovanie nesprávnych náuk alebo ,,opakované konanie zreteľnej, otvorenej a verejnej opozícii voči cirkvi alebo jej vodcom.”

Exkomunikácia je najprísnejší trest, ktorý môže disciplinárna rada cirkvi udeliť na svojho člena. Vylúčenie je trest o niečo menší než exkomunikácia, kedy člen naďalej zostáva členom cirkvi, ale nemôže vstúpiť do chrámu, mať vedúce postavenie, prijímať sviatosti alebo vykonávať kňazské povinnosti. Menšie disciplinárne konania sú súkromné napomenutia a neformálna alebo formálna probácia.

Výsledok exkomunikácie je odstránenie mena člena z cirkevných záznamov a vylúčenie. Exkomunikovaný člen nikdy nemôže nosiť chrámový odev alebo dávať desiatky cirkvi; chrámové zapečatenie je manželskému partnerovi a deťom odobraté.

Exkomunikovaní členovia môžu byť znovuprijatí po pokání a podstupení prekrstenia.” (Zdroj: http://www.pbs.org/mormons/faqs/controversies.html, 28. september 2008)

Rodina mormónov

Amiši

,,Exkomunikácia je tu braná ako vylúčenie páchateľa z celého cirkevného spoločenstva…

Dôvody pre exkomunikáciu vždy zahŕňali rovnako heretické náuky, ako aj nesprávne konanie.  To druhé zahŕňalo nielen hrubý a zjavný hriech, ale aj neposlušnosť k predpisom cirkvi, vrátane rôznych bodov v závislosti od charakteru zborových alebo konferenčných predpisov. V rôznom čase a na rôznych miestach boli (a stále sú) nasledujúce dôvody: nemorálnosť v akejkoľvek forme, krádež, klamstvo atď.,  pitie alkoholických nápojov alebo opilstvo, fajčenie tabaku, účasť v divadle (vrátane filmov), hranie hazardných hier a kariet, vojenská služba a výcvik, neetické hospodárske postupy vrátane využitia bankrotných zákonov, nosenie šperkov a módneho odevu, porušenie požiadaviek pre uniformný odev atď.” (Zdroj: https://gameo.org/index.php?title=Excommunication)

Rodina amišov

Exclusive Brethren

Exclusive Brethren (tiež nazývaní Playmouth Brethern) je ďalšie náboženstvo, ktoré praktizuje exkomunikáciu a vyhýbanie sa svojím členom. Veria, že iba oni nasledujú Biblické učenie, a že nie sú časťou sveta. Vyvarujú sa svetským ľuďom a nechodia voliť. Rovnako ako svedkovia, na ľudí mimo ich náboženstva používajú výraz ,,svetáci” (ang. ,,worldly people”). Oficiálna stránka: http://www.plymouthbrethrenchristianchurch.org/

Rodina brethrenov

Je správne, aby sa rodičia, ktorý sú brethreni vyhýbali svojim deťom aj keď si myslia, že majú pravdu? Je správne aby sa ktorákoľvek z vyššie uvedených skupín vyhýbala svojím bývalým členom vrátane rodiny, a to len na základe nariadenia ich náboženských vodcov a ich vlastného porozumenia pravdy?

Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.sk/search?biw=1920&bih=890&tbm=isch&sa=1&ei=YUrlW5ODFNKCacCjq8AF&q=amish+excomunication&oq=amish+excomunication&gs_l=img.3..35i39k1.1214.1214.0.9295.1.1.0.0.0.0.84.84.1.1.0….0…1c.1.64.img..0.1.83….0.MGAFmy3-GIE#imgrc=PoGVIlG6RP6_5M: ; https://www.google.sk/search?q=amish+family&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjC1cHx6dHeAhUJ2xoKHSAjBmgQ_AUIDigB&biw=1920&bih=890#imgrc=c4oe_5CVL7XTVM: ; https://www.google.sk/search?q=mormons&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjU_ZGK3NHeAhVOzhoKHfDXC8kQ_AUIDigB&biw=1920&bih=890#imgrc=c9g0WEyUYEVqUM: ; https://www.google.sk/search?q=Exclusive+Brethren+family&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUjv_T6tHeAhVOJBoKHXfpBlEQ_AUIDigB&biw=1920&bih=890#imgrc=fpEgJ_mMpb8DhM:

Článok vychádza z anglického originálu: https://www.jwfacts.com/watchtower/disfellowship-shunning.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment