Najväčšie pedofilné kauzy Jehovových svedkov

Organizácia Jehovových svedkov v súčasnosti čelí rastúcemu počtu súdnych obvinení zo slabej prevencie voči sexuálnemu zneužívaniu detí vo svojich radoch. Vo viacerých krajinách vrátane USA, Veľkej Británie a Austrálie boli Jehovovi svedkovia nútení zaplatiť milióny dolárov ako kompenzáciu obetiam sexuálneho zneužívania. Cieľom tohto článku je podať stručný prehľad o najznámejších súdnych prípadoch, v ktorých boli Jehovovi svedkovia postavení pred súd. Detailne sa týmto prípadom budeme venovať v samostatných článkoch. Na konci každého prípadu uvádzame aj príslušné materiály a odkazy, kde sa čitateľ môže dozvedieť viac o vyšetrovaní a súdnych procesoch.


,,Základnou zásadou hodnotenia akejkoľvek organizácie sú dôsledky jej správania.” Steven Hassan (1)


Posledné roky sa v zahraničí nespája meno Jehovovi svedkovia len s oslovovaním ľudí v domácnostiach či s odmietaním transfúzie krvi, ale aj s pedofilnými škandálmi, ktoré sa prevalili na verejnosť na začiatku 21.stor. Zatiaľ čo v zahraničí média vo väčšom rozsahu informovali širšiu verejnosť o konkrétnych prípadoch aj sumách, ktoré musela Spoločnosť Strážna veža vyplatiť obetiam ako odškodné, na Slovensku takéto informácie dosiaľ neboli k dispozícii. To je samozrejme závažný nedostatok, pretože ako bežný človek, tak ani svedkovia na Slovensku nevedia, čo sa deje v organizácii, kde a za akým účelom sa používajú ich peniaze a v neposlednom rade nevedia o šokujúcich tvrdeniach a postojoch čelných predstaviteľov Spoločnosti. Väčšinu prípadov sexuálneho zneužívania organizácia Jehovových svedkov riešila mimosúdnou cestou s tzv. ,,gag” klauzulou, čo znamená, že verejnosti z týchto prípadov nie sú plne sprístupnené informácie. V poslednom období sa ale niektoré obete rozhodli riešiť svoje prípady súdnou cestou. Vďaka tomu teraz verejnosť môže byť viac informovaná o tom, čo sa deje v organizácii Jehovových svedkov a chápať, aké nebezpečenstvo predstavujú pre deti svedkov aj nesvedkov niektoré praktiky a nariadenia vedúceho zboru, ktoré sú predmetom kritiky médií a právnikov na súdoch (Podrobné informácie o tom, ako Jehovovi svedkovia postupujú pri zaobchádzaní s pedofíliou medzi ich členmi pozri v článoku Pravidlá Jehovových svedkov týkajúce sa sexuálneho zneužívania detí). Najznámejšie prípady sexuálneho zneužívania detí v organizácii Jehovových svedkov sú:

Prípad Candace Conti – Jonathan Kendrick 2012 – 2015

Prvým prípadom, ktorému bola venovaná značná pozornosť médií a aktivistov je výnimočný, pretože sa ho Spoločnosť Strážna veža neusilovala vyriešiť mimosúdnou cestou. Organizácia si bola istá, že súdny spor vyhrá. Stal sa ale opak. V roku 2012 Spoločnosť prehrala súdny spor s Candace Conti, ktorú zastupoval právnik Rick Simons.

Conti ako 9 a 10 ročnú sexuálne zneužil Jehovov svedok Jonathan Kendrick v rokoch 1995 a 1996. Bolo jednoznačne dokázané, že starší zboru aj ústredie Spoločnosti vedeli o Kendrickovi a jeho pedofilnej minulosti (zneužil v minulosti svoju nevlastnú dcéru), ale nepodnikli žiadne preventívne kroky, aby ochránili členov zboru a verejnosť. Starší zboru odňali Kendrickovi výsady služobného pomocníka, no naďalej mu dovolili chodiť s Conti do zvestovateľskej služby.

V júni 2012 súd v Kalifornii vydal rozhodnutie, že Spoločnosť Strážna veža má Conti vyplatiť sumu vo výške $28 000 000. Túto sumu si mali pri vyplácaní rozdeliť Kendrick, miestny zbor a Spoločnosť Strážna veža. Voči tomuto verdiktu sa organizácia odvolávala. Nasledujúce súdne pojednávania dali za pravdu právnikom svedkov, že vedenie organizácie nemalo zákonnú povinnosť varovať rodičov v Continom zbore pred Kendrickom. Svoju úlohu zohrala aj obava s príliš veľkej sumy, ktorá by mohla mať negatívny dopad na riešenie podobných káuz v iných náboženstvách. No prvý aj odvolací súd potvrdil, že spoločnosť Strážna Veža mala povinnosť obmedziť a dohliadať na Kendrickovu zvestovateľskú službu v odvode. Suma, ktorú mala Spoločnosť svedkov Jehovových nakoniec vyplatiť Conti sa tak zmenšila z $28 000 000 na $2 800 000. Napriek zmene verdiktu, ktorý bol viac prospešný pre svedkov ako pre Conti, sa prípad Conti vs Kendrick stal precedensom, pretože v ňom organizácia svedkov Jehovových prehrala po prvýkrát v podobnej kauze. Príbeh Conti následne inšpiroval ďalšie obete sexuálneho zneužívania po celom svete.

Materiály:

  1. Detailná reportáž ABC News a interview s Candace Conti a právnikom Rickom Simonsom: https://www.youtube.com/watch?v=OPcYn4AiwQE 
  2. Článok o Conti v investigatívnom časopise Reveal: https://www.revealnews.org/article/california-court-guts-child-abuse-ruling-against-jehovahs-witnesses/ 
  3. Ďalšie interview s Conti a Rickom Simonsom sú dostupné na nasledujúcich adresách:

Záznamy zo súdnych pojednávaní sú dostupné v angličtine na nasledujúcich odkazoch:

Prípad Gonzalo Campos 2014 – 2018

Dňa 20. mája 2010 bola v San Diegu v Kalifornii podaná žaloba právnickou firmou Zalkin (Zalkin Law Firm) proti Spoločnosti Strážna veža (číslo prípadu 37-2010-00092450-CU-PO-CTL). Obžalovaný bol Jehovov svedok Gonzalo Campos, ktorý zneužil osem detí v rokoch 1982 až 1995. Jednou z obetí bol José Lopez, ktorého Campos zneužil ako sedem ročného. Vyšetrenie prípadu ukázalo, že starší v zbore, v ktorom pôsobil Campos vedeli najskôr už v roku 1982 o jeho pedofilných sklonoch, no napriek tomu nezasiahli (dovolili Camposovi študovať s Lopezom Bibliu). Pretože sa nenašiel druhý svedok (pozri pravidlo dvoch svedkov), ktorý by potvrdil zneužitie dieťaťa, nepodnikli sa voči nemu žiadne sankcie. Medzitým ako pribúdali ďalšie obete, Campos bol v roku 1988 menovaný za služobného pomocníka a v roku 1993 bol vymenovaný za staršieho. Nakoniec bol v roku 1995 vylúčený a v roku 2000 znovu prijatý.

Vo februári 2013 José Lopez vzniesol žalobu proti organizácii Jehovových svedkov a v októbri 2014 najvyšší súd prisúdil odškodné vo výške $13 500 000. Na tomto prípade nie je zlomová len suma, ktorá sa znovu pohybuje v miliónoch dolárov, ale aj neochota ústredia Jehovových svedkov spolupracovať so súdom. Svedkovia napriek nariadeniu súdu odmietli poskytnúť materiály z databázy o evidencii sexuálnych zneužití a radšej platili pokutu $4 000 denne za nevydanie týchto materiálov súdu. Za vysoko kontroverzné a prekvapujúce možno považovať aj správanie člena vedúceho zboru Gerrita Löscha, ktorý sa nielen odmietol osobne súdneho pojednávania zúčastniť, ale v písomnom vyhlásení sa dištancoval od Spoločnosti Strážna veža, o ktorej napísal, že nad ním nemá žiadnu moc a nepodlieha jej. V januári a vo februári 2018 sa skončili dva súdne spory s Cantosom. Dve jeho obete – José Lopez a Osbaldo Padron sa súkromne dohodli so Spoločnosťou Strážna veža, pričom výsledné sumy zaplatené obetiam neboli zverejnené.

Materiály:

  1. List Gerrita Löscha – declaration-of-gerrit-losch-4-february-2014
  2. Súdne dokumenty:

Prípady v Británii (Debbie, Ameilia, Karen Morgen)

1. marca 2015 v časopise The Sunday Times vyšiel článok s názvom Jehovova cirkev čelí záplave prípadov sexuálneho zneužívania. Článok podáva správu o mnohých prípadoch vyšetrovania sexuálnych zneužití v organizácii Jehovových svedkov. Nie je tu priestor opísať a predstaviť každý z týchto prípadov, hoci pre väčšinu z nich platí podobný scenár ako pri súdnych prípadoch v iných krajinách – zneužívanienenahlásenieutajovanie. Prvým prípadom, ktorý v súvislosti s britskými ostrovmi predstavíme, je prípad Debbie McDaniel. Debbie bola prvýkrát zneužitá ako sedemročná synom priateľa jej otca na návšteve v noci. Keď jej bolo osem, začal ju zneužívať zborový koordinátor Ronald Lawrence až do jej trinástich rokov. Niekoľkoročné zneužívanie spôsobilo, že Debbie trpela depresiami, vypadávali jej vlasy a mala problémy s trávením. V osemnástich rokoch sa vzbúrila proti rodičom, odišla z domu a neskôr bola vylúčená tým istým človekom, ktorý ju niekoľko rokov zneužíval. Bez materiálnej a psychickej podpory začala Debbie opätovne navštevovať zhromaždenia svedkov, no po čase zistila, že aj ďalšie deti v jej zbore sa stali obeťami Lawrenca. Nakoniec bol voči nemu zriadený právny výbor a bol vylúčený, no starší ho nenahlásili polícii. Po rokoch sa Lawrence túžil znovu vrátiť ku svedkom, čo sa stalo impulzom pre začatie súdneho pojednávania. Na tomto prípade je zarážajúce, že proti Debbie a ďalším obetiam sa postavil miestny zbor a proti Debbie dokonca aj jej rodičia. Debbie celý svoj príbeh detailne opisuje vo svojej knihe Out with Consequences: A Journey out of Jehovah’s Witnesses

Ďalším príbehom, tentokrát z južného Walesu, je príbeh Karen Morgen, ktorú zneužíval od trinástich rokov jej strýko Mark Sewell. V čase zneužívania bol najprv služobný pomocník a nakoniec slúžil ako zborový starší. Napriek nahláseniu Sewella starším nebol z organizácie vylúčený pre sexuálne zneužitie (podľa starších nebol prítomný druhý svedok), ale pre agresívne a nepríkladné správanie. Sewell bol po čase zatknutý políciou a postavený pred súd, pretože zneužil ďalšie deti. To sa dialo v období, keď sa znovu stal Jehovovým svedkom. Zarážajúce na tomto prípade je, že starší podobne ako v iných prípadoch odmietli spolupracovať so súdom (okrem jedného staršieho, ktorý aj tak nakoniec svoju výpoveď anuloval). Súd Sewella odsúdil na 14 rokov za 8 sexuálnych zneužití vrátane jedného znásilnenia. A to všetko bez podpory starších, ktorí Karen nijako duchovne ani emocionálne nepodporili, naopak, zaujímali sa o Sewella za mrežami, pravidelne ho navštevovali, pretože vo väzení zvestoval spoluväzňom.

Prelomovým prípadom v Británii, ktorý upútal pozornosť britských aj zahraničných médií bol prípad ,,Amelia” (ide o pseudonym). Ide totiž o prvý prípad v Británii, v ktorom Spoločnosť Strážna veža prehrala súdny spor s civilnou osobou. Amelia, ktorá bola v rokoch 1989 – 1994 nespočetne veľakrát zneužitá služobným pomocníkom Petrom Stewartom podala na Spoločnosť Strážna veža oficiálnu žalobu. Dôvodom bolo odmietanie miestnych starších podniknúť právne kroky v tejto záležitosti, pretože podľa pokynov, ktoré dostávajú od ústredia v Amerike, nebol k dispozícii druhý svedok, ktorý by zneužitie dosvedčil. Táto pasivita starších a politika organizácie umožnila Stewartovi v roku 1995 zneužiť ďalšie dieťa, začo ho polícia zatkla a skončil vo väzení na päť rokov. Amelia podala žalobu na svedkov v čase, keď sa Stewart mal vrátiť z väzenia. Najvyšší súd 15. júna 2015 rozhodol v prospech Amelie a tá mala dostať kompenzáciu vo výške $275 000. Svedkovia sa voči rozhodnutiu odvolali, no neúspešne. Výsledná suma sa tak vyšplhala na $1 000 000. Napriek súdnemu víťazstvu trpí Amelia trvalými následkami a niekoľkokrát sa pokúsila spáchať samovraždu.

Materiály:

Články v renomovaných médiach:

Podrobné informácie aj s odkazmi na príslušné prípady a informácie advokátov v prípade Amelia:

Austrália – vyšetrovanie austrálskej kráľovskej komisie (Australian Royal Commission) 2014

Právny spor s organizáciou Jehovových svedkov, ktorý už dlhší čas púta pozornosť médií, aktivistov aj kritikov sa začal v roku 2015 v Austrálii. Impulzom pre vyšetrovanie organizačných praktík Jehovových svedkov v Austrálii sa stali dva prípady sexuálne zneužívaných žien – nazývaných pseudonymami BCG a BCB. V oboch prípadoch starší aj napriek evidentným dôkazom odmietli poskytnúť obetiam právnu ochranu a nenahlásili ich príslušným úradom.

Počas vyšetrovania boli predvolaní starší zo zborov obetí, členovia austrálskej odbočky a v on-line prenose svoje svedectvo poskytol člen vedúceho zboru Geofrrey Jackson. Vyjadrenia vysoko postavených členov organizácie vyvolali značne negatívnu odozvu, pretože potvrdili, že vedúci zbor svedkov Jehovových klame svojich členov o závažnosti problému sexuálneho zneužívania. Zatiaľ čo vo videu určenom svedkom člen vedúceho zboru Stephen Lett nazval reči o pedofílii v organizácii Jehovových svedkov ,,lžami odpadlíkov”, jeho kolega Geofrrey Jackson vlastnými ústami potvrdil, že ide o vážny problém, ktorému musí náboženstvo čeliť (dosvedčenie člena vedúceho zboru pozri tu: https://www.youtube.com/watch?v=tvyPugZk59o). Voči rečiam o pedofílii sa ohradil aj ďalší člen Anthony Morris III v jw broadcastingu (júl 2015).

Ešte pred samotným začatím vyšetrovania nariadila vláda austrálskej odbočke svedkov, aby poskytla materiály s evidenciou o sexuálnych zneužitiach. Tá materiály poskytla. Z vyše 5 000 dokumentov sa našla evidencia o 1 006 sexuálnych prípadoch zneužitia detí, pričom každý mal samostatného páchateľa a ani jeden nebol v rozpätí rokov 1950 – 2014 nahlásený úradom. Na základe vyššie uvedených skutočností súd prišiel k záveru, že organizácia:

  • nie je ochotná meniť svoj doterajší prístup k tomuto vnútro-organizačnému problému
  • zatajovanie a nenahlasovanie sexuálnych zneužití je bežnou praxou v cirkvi Jehovových svedkov
  • organizácia poskytuje nečestné a zavádzajúce informácie (por.  Case Study 29, s. 92,bod 411)

Pojednávania neboli ešte ukončené a svedkovia dostali nariadenie, aby upravili svoju politiku dvoch svedkov. O ďalšom vyšetrovaní budeme priebežne informovať. Vzhľadom na rozsiahlosť prípadu a materiálov bude aj tomuto prípadu venovaný samostatný článok.

Materiály:

Vypočúvanie obdržalo veľkú pozornosť médií. Niektoré z článkov sú nasledovné:

Niektoré z video záznamov zo súdu sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

Komisia okrem iného predložila pred členov pobočky Rodney Spinksa a Terrence O´Briena otázku vyhýbania sa vylúčeným osobám. Právnik zastupujúci komisiu sa pýtal, prečo je nevyhnutné uplatňovať prísnu politiku vylúčenia aj v prípade osoby, ktorá sa rozhodla odísť od svedkov z dôvodu, že bola sexuálne zneužitá jej členom a kvôli neriešeniu jej prípadu (z dôvodu neprítomnosti druhého svedka). Členovia pobočky nevedeli predložiť komisii žiadne rozumné vysvetlenie, iba skrátka poznamenali: “také sú pravidlá”. Rozhovor možno pozrieť na tomto odkaze: https://youtu.be/TmTEz8GhJE8?t=6760

Prípad súdu z Montany (2018)

V stredu 26. septembra 2018 rozhodol súd v Montane (USA), že Spoločnosť Strážna veža musí zaplatiť $35 000 000 obeti sexuálneho zneužívania. Obeť – dnes dospelá žena – bola v detstve sexuálne zneužívaná Jehovovým svedkom (Maximo Nava-Reyes) a tvrdí, že organizácia sa snažila tento prípad zakryť. To sa nakoniec aj potvrdilo. Nasleduje úryvok z listu, ktorý poslali zainteresovaní starší pobočke Jehovových svedkov:

,,Spoločenstvo ani úrady nevedia o tejto záležitosti. Rovnako aj členovia zboru v tomto čase nevedia čo sa stalo. Jediní, o ktorých sme si vedomí, že to vedia sú Maximo, jeho žena a matka detí, Joan, Peter a Holly a staršia sestra Ivy.”

Kópia originálu:

Právne oddelenie pobočky Jehovových svedkov na list starším odpovedalo. V liste boli starší žiadaní aby vyplnili tlačivo pre vylúčenie Maxima ale neobsahovalo žiadnu pripomienku, aby starší tento prípad nahlásili polícii alebo iným úradom. Scan originálu možno stiahnuť tu: montana-plaintiffs-exhibits-watchtower-instructions.png. Zákon krajiny však hovoril jasne. Starší boli povinní tento prípad nahlásiť:

Maximo bol nakoniec vylúčený, no rok na to bol znovuprijatý a ďalej pokračoval so sexuálnym zneužívaním tej istej obete.

Nasleduje opis tohto prípadu vydavateľstvom Associated Press:

HELENA, Mont. — Jehovovi svedkovia musia zaplatiť $35 miliónov žene, ktorá hovorí, že národná organizácia cirkvi nariadila duchovným z Montany aby nenahlásili jej sexuálne zneužitie v detstve rukami člena zboru, rozhodol súd vo verdikte.

Sudca musí posúdiť pokutu, a národná organizácia Jehovových svedkov – Biblická a Traktátna spoločnosť Strážna Veža v New Yorku – sa chystá odvolať.

No právnici 21-ročnej ženy uviedli, že verdikt zo stredy pošle cirkvi odkaz aby nahlasovala zneužívanie detí vonkajším orgánom.

,,Snáď je táto správa dostatočne hlasná aby podnietila organizáciu zmeniť svoje priority spôsobom, že začne uprednostňovať bezpečnosť detí a tak ďalšie deti v budúcnosti nebudú zneužité”, povedal vo štvrtok právnik Neil Smith. ( https://www.nbcnews.com/news/us-news/jehovah-s-witnesses-ordered-jury-pay-34m-abuse-survivor-n914146 )

Materiály:

Odkazy na články v médiach:

Prípad Fessler 2017

Stephanie Fessler bola ako tínedžerka prvýkrát sexuálne zneužitá 49-ročnou Terry Monheimovou v roku 2002. Skutok bol nahlásený starším, tí však nenahlásili prípad úradom, čím boli porušené pennsylvánske zákony, ktoré si vyžadujú hlásenie takýchto prípadov. Následkom tejto nezodpovednosti sexuálne zneužívanie pokračovala ďalšie dva roky. Fessler sa nakoniec rozhodla riešiť problém a požadovala mimosúdnou cestou od Spoločnosti Strážna veža $1 900 000. Spoločnosť jej bola ochotná zaplatiť iba $100 000, s čím Fessler nesúhlasila a zobrala tento prípad pred súd. Záležitosti sa nakoniec podarili urovnať mimosúdnou cestou a konečná suma, ktorú zaplatili svedkovia ako odškodné nie je známa.

Materiály:

Mimosúdne prípady – 2007

Už v roku 2007 bola Spoločnosť Strážna Veža zapletená do 16 prípadov sexuálneho zneužívania detí s celkovou sumou odškodného približne $13 000 000. Viacero obetí zneužívania podalo voči svedkom žalobu cez právnika Kim Norrisa (firma Love & Norris). Súdilo sa o sumu $4 000 000 za každú obeť. Niektoré prípady sa týkali Ricka McLeana, rešpektovaného člena zboru, ktorý zneužil veľa detí svedkov v období 20 rokov. Napriek nahláseniu týchto zneužití starším, či už deťmi alebo rodičmi, starší v tejto záležitosti nepodnikli žiadne právne kroky, pretože neboli splnené kritéria pre organizačné pravidlo prítomnosti dvoch svedkov. Žiaľ, znovu ,,vďaka” tejto politike organizácie a podriadenosti starších, pedofil ako McLean pokračoval v sexuálnom zneužívaní mnoho rokov (McLean zneužíval hlavne malé dievčatká).

Ďalším prípadom sexuálneho predátora je James Handerson, o ktorom dokumenty Spoločnosti potvrdzujú, že sa vedelo o jeho sexuálnych deliktoch, pre ktoré síce stratil výsady v zbore, no nebol nahlásený polícii. Zatknutý bol až oveľa neskôr za ďalšie sexuálne zneužitia, ktoré sa stali opätovne kvôli postupom Spoločnosti Strážna veža. Žalobca Tim W. z Tehama County v Californii vo svojej sťažnosti voči svedkom uviedol:

,,Biblická a traktátna Spoločnosť Strážna veža v New Yorku, Inc. mala poznatky, že James Handerson bol sexuálny páchateľ najmenej od roku 1964. Napriek tomu bol v priebehu troch desaťročí vymenovaný a znovu pridelený na pozíciu staršieho a služobného pomocníka.”

Väčšina týchto prípadov sa vyriešila mimosúdnou cestou s tým, že obete boli finančne odškodnené s podmienkou, že sa k prípadu viac nebudú vyjadrovať či ho riešiť. Podobných prípadov je mnoho. Bývalá svedkyňa z ústredia svedkov Jehovových v Amerike, Barbara Anderson (jej príbehu sa budeme venovať v samostatnom článku) vydala knihu Secrets of Pedophilia in an American Religion – Jehovah’s Witnesses in Crisis, kde podáva rozsiahly prehľad sexuálnych prípadov, ktorým čelia Jehovovi svedkovia vrátane kópií materiálov.

Reportáž z televíznych novín NBC News :

Súdne dokumenty možno stiahnuť na nasledovných odkazoch (k 5. Januáru 2008):

(1) HASSAN, Steven : Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007, s. 21

Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.healthyplace.com/abuse/child-sexual-abuse/victims-of-sexual-abuse-do-they-ever-get-over-it ; https://www.jw.org/en/publications/magazines/w20140715/earthly-father-heavenly-father/ ; https://www.revealnews.org/blog/australia-does-what-u-s-wont-investigate-jehovahs-witness-cover-up/ ; https://www.amazon.com/Out-Consequences-Journey-Jehovahs-Witnesses-ebook/dp/B00TXZLJM6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1542268495&sr=8-1&keywords=Out+with+Consequences%3A+A+Journey+out+of+Jehovah%27s+Witnesses

Článok vychádza z anglického originálu: https://jwfacts.com/watchtower/child-abuse-settlements.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment