Naozaj je oslava narodenín „nebiblická“?

Jehovovi svedkovia neoslavujú narodeniny. Zakazujú to svojim deťom a ktokoľvek, kto by ich oslavoval, bude z ich náboženstva vylúčený. Už len tieto dôvody sú dostatočne závažné na to, aby sme preskúmali, či sú výhrady svedkov voči sláveniu narodenín založené na relevantných dôkazoch a argumentoch

Čítať ďalej

Jehovovi svedkovia vydali novú knihu!

V češtine aj v slovenčine je už na oficiálnej stránke Jehovových svedkov jw.org k dispozícii nová publikácia (v angličtine už dlhší čas) – Čisté uctievanie Jehovu obnovené. Kniha je „svedkovským“ variantom komentáru k starozákonnej knihe Ezechiel. Obsah a úvodný list vedúceho zboru nás nenechávajú na pochybách, že pôjde o výklady týkajúce sa biblických proroctiev a ich aplikácie na blízku budúcnosť. Formát knihy nasvedčuje tomu, že sa bude študovať verejne na zhromaždeniach.

Čítať ďalej

Sledujte nás na Facebooku

Milé čitatelia a čitateľky,

stránka JWfakty funguje už nejaký čas na Facebooku. Doteraz sme jej však nevenovali veľkú pozornosť. Slúžila len ako nástroj na zviditeľnenie aktuálnych článkov. Po novom na nej budú publikované aj informácie zo zahraničných zdrojov, aktuálne dianie a najnovšie informácie o náboženstve Jehovových svedkov. Budeme radi, keď nás podporíte svojím sledovaním. Pomôžete tak rozšíriť povedomie o Jehovových svedkoch, ku ktorému v našej občianskej spoločnosti patrí aj relevantná kritika a polemika. Tie na oficiálnych stránkach Jehovových svedkov či nimi vydávaných materiáloch nenájdeme a ak áno, tak len v skreslenej či zavádzajúcej forme.

Čítať ďalej

Svedectvá Jehovových svedkov o falošnej predpovedi okolo roku 1975

Učenie o roku 1975 bolo pár desiatok rokov dozadu jedným z kľúčových učení, pre ktoré sa rady Jehovových svedkov v 70. rokoch značne rozrástli. Napriek kategorickým vyjadreniam vysokopostavených členov organizácie a citátov v literatúre Spoločnosti Strážna veža, dodnes  vedúci zbor zľahčuje zodpovednosť vtedajšieho vedenia svedkov za falošnú predpoveď okolo roku 1975. Cieľom tohto článku je na základe svedectiev ľudí, ktorí boli priamymi účastníkmi udalostí pred a po roku 1975 ukázať, že vedúci zbor úmyselne skresľuje udalostí okolo tejto kauzy a vyhýba sa prijatiu zodpovednosti za hlásanie ďalšej falošnej predpovede vo svojich dejinách.

Čítať ďalej

Ako často by sa mala sláviť Pánova večera?

Jehovovi svedkovia na svojej stránke tvrdia, že sa pri slávení Pánovej večere držia Biblie, zatiaľ čo ostatné cirkvi nie: „Pri slávení „Pánovej večere“, ktorá je známa aj ako Posledná večera alebo Pamätná slávnosť, sa dôsledne pridržiavame Biblie. (1. Korinťanom 11:20, Katolícky preklad) V iných náboženstvách je priebeh Pánovej večere ovplyvnený zvykmi a názormi, ktoré nie sú založené na Biblii.“ V nasledujúcom článku sa pozrieme, či sa skutočne svedkovia držia Biblie, „vzoru raných kresťanov“ a  či ich názory podporujú aj závery odborníkov.

Čítať ďalej

Nestačilo by už tých falošných predpovedí a klamania?

Dostávajú sa k nám správy o tom, ako Jehovovi svedkovia vidia v aktuálnych udalostiach spĺňanie biblických proroctiev, opäť sú v napätí z toho, ako celosvetová pandémia skončí. K tomu Strážna veža z mája 2020 má potvrdzovať, že novým kráľom severu je Rusko, čo vedie k ešte väčším očakávaniam z blízkej budúcnosti.

Čítať ďalej