Falošné predpovede konca

,,Aj dnes ak sa kresťania príliš znepokojujú otázkou, kedy príde koniec tohto systému vecí, v skutočnosti sa znepokojujú niečím, čo nie je ich vecou.” ,Dôkladne svedč’ o Božom Kráľovstve, 2018, s. 16, ods. 9

Celé dejiny Jehovových svedkov sú späté s neustálym ohlasovaním blízkosti Armagedonu a Kristovho príchodu. Od svojich počiatkov vstupovali ľudia do tohto hnutia s víziou, že za ich života príde očakávaný “koniec”. Tejto vízii obetovali svoju kariéru, rodinu, vzdelanie, čas a mladosť úprimne veriac, že toto náboženstvo a jej predstaviteľov používa Boh Jehova a Kristus.

Ako ukáže séria článkov v tejto rubrike, úspech aj neúspech tohto náboženstva spočíva vo vyše storočnom hlásaní blízkosti konca. Neprešiel ani rok v dejinách Jehovových svedkov (predtým Bádateľov Biblie), kedy nebol koniec blízko. Či už to boli mobilizujúce výroky Ch. T. Russella v 19. stor. alebo sebaisté prejavy predstaviteľov vedúceho zboru v 21. stor., všetky mali a majú za cieľ udržať horlivosť a aktivitu svojich členov. Nasledujúce články budú obsahovať stovky citátov z literatúry Jehovových svedkov z celej histórie ich existencie. Citáty a úryvky majú potvrdiť, že Jehovovi svedkovia menili dátumy podľa potreby, falošne manipulovali s dôverčivosťou ľudí a dodnes umelo vytvárajú vo svojich členoch pocit naliehavosti z blízkosti konca.

Zmeny v dátumoch a falošné predpovede

Jehovovi svedkovia zväčša nemajú prehľad o nenaplnených predpovediach, ktoré ”prorokoval” ich vedúci zbor. Ak si aj je nejaký svedok vedomý konkrétnych predpovedí, ide najviac o…

Čítať