Dôvody, pre ktoré môže byť Jehovov svedok vylúčený

Článok sa detailne zaoberá príčinami, pre ktoré môže byť človek vylúčený z organizácie Jehovových svedkov. Aj keď sa v Biblii nachádzajú zmienky o vyhýbaní sa určitým kresťanom (1. Korinťanom 5. kapitola a 2. Jána 10), dôvody, pre ktoré by sa mal kresťan jednotlivcovi vyhýbať, sú limitované na nasledujúce skutky: Čítať ďalej

Zmeny v náuke o vylúčení

Zakladateľ Spoločnosti Strážna veža Ch. T. Russell, pojednával o vylučovaní a vyhýbaní sa previnilcom už v roku 1893. Toto sa však nevzťahovalo na nasledovníkov organizácie, ale hovorilo sa, že kresťania by sa mali vo všeobecnosti vyhýbať tým, ktorí sa ukázali byť nepravdiví voči Bohu: Čítať ďalej