Vedúci zbor

Séria článkov sa zaoberá argumentmi, ktoré používajú Jehovovi svedkovia pri obhajovaní existencie svojho vedúceho zboru v Amerike. Ten si údajne Boh vybral ako jediný duchovný komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého poskytuje svedkom „pokrm v pravý čas“. V článkoch si dávame za cieľ podrobiť kritike mylné a na faktoch nepodložené tvrdenia, že v 1. stor. existoval vedúci zbor, ktorý duchovne sýtil všetkých raných kresťanov.

Autorita vedúceho zboru, časť 1.

Dejiny náboženského hnutia Jehovových svedkov možno rozdeliť na dve línie, ktoré mali výrazný vplyv na vznik tohto náboženstva a na jeho ďalší vývoj. Prvá línia…

Čítať