Náuky

Autorita vedúceho zboru, časť 1.

Dejiny náboženského hnutia Jehovových svedkov možno rozdeliť na dve línie, ktoré mali výrazný vplyv na vznik tohto náboženstva a na jeho ďalší vývoj. Prvá línia…

Čítať