Naozaj je oslava narodenín „nebiblická“?

Jehovovi svedkovia neoslavujú narodeniny. Zakazujú to svojim deťom a ktokoľvek, kto by ich oslavoval, bude z ich náboženstva vylúčený. Už len tieto dôvody sú dostatočne závažné na to, aby sme preskúmali, či sú výhrady svedkov voči sláveniu narodenín založené na relevantných dôkazoch a argumentoch

Čítať ďalej

Ako často by sa mala sláviť Pánova večera?

Jehovovi svedkovia na svojej stránke tvrdia, že sa pri slávení Pánovej večere držia Biblie, zatiaľ čo ostatné cirkvi nie: „Pri slávení „Pánovej večere“, ktorá je známa aj ako Posledná večera alebo Pamätná slávnosť, sa dôsledne pridržiavame Biblie. (1. Korinťanom 11:20, Katolícky preklad) V iných náboženstvách je priebeh Pánovej večere ovplyvnený zvykmi a názormi, ktoré nie sú založené na Biblii.“ V nasledujúcom článku sa pozrieme, či sa skutočne svedkovia držia Biblie, „vzoru raných kresťanov“ a  či ich názory podporujú aj závery odborníkov.

Čítať ďalej

Existoval vedúci zbor v 1. stor.? 2. časť

Séria článkov Existoval vedúci zbor v 1. stor.? sa zaoberá argumentmi, ktoré používajú Jehovovi svedkovia pri obhajovaní existencie svojho vedúceho zboru v Amerike. Ten si údajne Boh vybral ako jediný duchovný komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého poskytuje svedkom „pokrm v pravý čas“. V článkoch si dávame za cieľ vyvrátiť mylné a na faktoch nepodložené tvrdenia, že v 1. stor. existoval vedúci zbor, ktorý duchovne sýtil všetkých raných kresťanov.

Čítať ďalej

Existoval vedúci zbor v 1. stor.? 1. časť

Séria článkov Existoval vedúci zbor v 1. stor.? sa zaoberá argumentmi, ktoré používajú Jehovovi svedkovia pri obhajovaní existencie svojho vedúceho zboru v Amerike. Ten si údajne Boh vybral ako jediný duchovný komunikačný kanál, prostredníctvom ktorého poskytuje svedkom „pokrm v pravý čas“. V článkoch si dávame za cieľ vyvrátiť mylné a na faktoch nepodložené tvrdenia, že v 1. stor. existoval vedúci zbor, ktorý duchovne sýtil všetkých raných kresťanov.
Čítať ďalej

Zmeny v dátumoch a falošné predpovede

Jehovovi svedkovia zväčša nemajú prehľad o nevydarených predpovediach, ktoré “prorokoval“ ich vedúci zbor. Ak si aj je nejaký svedok vedomý konkrétnych nevydarených predpovedí, ide najviac o roky 1914 a 1975. V skutočnosti však do dnešného dňa organizácia v priebehu svojej histórie zdôrazňovala prinajmenšom 28 dátumov, ktoré sú dnes uznané ako nepravdivé, upadli do zabudnutia alebo boli nahradené „novším svetlom“. V tomto článku stručne poukážeme na každý z týchto dátumov a uvedieme k nim aj príslušné citácie z publikácií Jehovových svedkov. Čítať ďalej

Náboženská propaganda alebo vedecké fakty? Rozbor JW Broadcastingu z októbra 2018

Článok je reakciou na JW Broadcasting, ktorý bol odvysielaný v októbri 2018. Reagujeme v ňom na úmyselne nepresné, prekrútené a vedecky nepodložené tvrdenia člena vedúceho zboru Geofrrey Jacksona a ostatných členov ústredia Jehovových svedkov v Amerike na tému Božieho mena, ktoré sú v rozpore s dnes dostupnými odbornými faktami. Vzhľadom na to, že toto video je určené pre milióny ľudí po celom svete, považujeme za potrebné naň na stránke JWfakty reagovať a upozorniť každého človeka, svedka aj nesvedka na propagandistický rozmer tohto videa, ktoré nemá ľudí informovať, čo dnes vieme o hebrejskom tetragrame, ale podporiť náboženské závery Organizácie bez ohľadu na ich nekonzistentnosť s faktami.

Čítať ďalej

Rozhovory s odborníkmi 1. Rozhovor s prof. Mrg. Frantíškom Ábelom, PhD. na tému: Božie meno a prví kresťania

V rámci článkov na stránke jwfakty.sk prinášame prvý zo série rozhovorov s odborníkmi z rôznych akademických odborov, ktorí sa vyjadrujú k tvrdeniam alebo učeniu svedkov Jehovových. Dnes prinášame rozhovor so slovenským profesorom Františkom Ábelom, ktorý sa špecializuje na Nový zákon a prednáša na Univerzite Komenského predmety ako Dejiny novozmluvnej doby či Úvod do Novej zmluvy. Profesorovi Ábelovi sme položili niekoľko otázok týkajúcich sa používaniu tetragramu a prvých kresťanov.

Čítať ďalej

Používali prví kresťania meno Jehova?

V predchádzajúcich článkoch (Meno Jehova v predkresťanskej ére, Používal Ježiš meno Jehova) sme predložili dôkazy o tom, že Ježiš nadviazal na všeobecne rozšírenú tradíciu a nevyslovoval meno Jehova. V tomto článku si predložíme dôkazy, ktoré svedčia v neprospech tvrdení svedkov Jehovových o výskyte tetragramu v Novom zákone a bežnom používaní tetragramu prvými kresťanmi. Pozornosť budeme venovať aj Prekladu nového sveta a vloženiu mena Jehova do Nového zákona.

Čítať ďalej