Náuky

Používali prví kresťania meno Jehova?

V predchádzajúcich článkoch (Meno Jehova v predkresťanskej ére, Používal Ježiš meno Jehova) sme predložili dôkazy o tom, že Ježiš nadviazal na všeobecne rozšírenú tradíciu a…

Čítať

Používal Ježiš meno Jehova?

V predchádzajúcom článku Meno Jehova v predkresťanskej ére sme predložili dôkazy, že tradícia nevyslovovať božie meno bola rozšírená pred vznikom kresťanstva. V tomto článku sa detailnejšie…

Čítať

Meno Jehova v predkresťanskej ére

V predchádzajúcom článku sme uviedli názory učencov na vznik tradície nevyslovovať meno Jehova. V tomto článku sa zameriame na dôkazy, ktoré nás utvrdzujú v tom,…

Čítať

Biblický pohľad na vylúčenie

Aby si organizácia obhájila spôsob exkomunikácie svojich členov, takmer vždy sa odvoláva na verše 1. Korinťanom 5:11, 2. Jána 10 a Matúš 18:15-17. V tomto článku si rozoberieme…

Čítať

Zmeny v náuke o vylúčení

Zakladateľ Spoločnosti Strážna veža Ch. T. Russell, pojednával o vylučovaní a vyhýbaní sa previnilcom už v roku 1893. Toto sa však nevzťahovalo na nasledovníkov organizácie,…

Čítať