Kauza transplantácií

Jednou z menej známych kapitol histórie Jehovových svedkov je zákaz transplantácií orgánov v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. O kauze súčasné vydania publikácií Spoločnosti Strážna veža nepíšu a spomína sa väčšinou zo strany kritikov tejto náboženskej organizácie. Informácie o tejto téme sa často obmedzujú na konštatovanie skutočnosti, že vedenie svedkov transplantácie zakázalo. Článok si preto kladie za cieľ zmapovať kľúčové články v dobových publikáciách Spoločnosti a biblický výklad, ktorý k zákazu viedol a ktorý samotní svedkovia neskôr zavrhli ako chybný.

Čítať ďalej

Publikované v kategórii Kauzy

Reportáž o sexuálnom zneužívaní detí u svedkov Jehovových

Sexuálne zneužívanie detí v náboženstve svedkov Jehovových – o tomto probléme informovalo verejnosť viacero médií a aktivistov. Tieto kauzy nie sú v náboženskej sfére ničím novým a vyskytujú sa aj v iných kresťanských denomináciách (katolicizmus, protestantské odnože) Rozhodujúce pri posudzovaní daného problému v konkrétnom náboženstve je postoj, aký zaujali jeho vedúci predstavitelia a rádoví členovia.

Čítať ďalej

Mimoriadna správa – Policajná razia v holandskej odbočke svedkov Jehovových!

Organizácia svedkov Jehovových je už niekoľko rokov celosvetovo vyšetrovaná z nenahlasovania sexuálneho zneužívania vo svojich radoch. Svedkovia už prehrali niekoľko súdov a aktuálne sú vyšetrovaní v USA, kde v kauze Montana bola udelená rekordná výška $35,000,000 ako odškodné. (pozri článok https://jwfakty.sk/sudne-pripady/) Vzhľadom na neochotu svedkov spolupracovať s príslušnými orgánmi v Holandsku, kde sú svedkovia vyšetrovaní tiež pre sexuálne zneužívanie vo svojich radoch, sa 19. novembra 2018 uskutočnila policajná razia v odbočke Čítať ďalej

Súdne prípady – stručný prehľad

Organizácia Jehovových svedkov v súčasnosti čelí rastúcemu počtu súdnych obvinení zo slabej prevencie voči sexuálnemu zneužívaniu detí vo svojich radoch. Vo viacerých krajinách vrátane USA, Veľkej Británie a Austrálie boli Jehovovi svedkovia nútení zaplatiť milióny dolárov ako kompenzáciu obetiam sexuálneho zneužívania. Cieľom tohto článku je podať stručný prehľad o najznámejších súdnych prípadoch, v ktorých boli Jehovovi svedkovia postavení pred súd. Detailne sa týmto prípadom budeme venovať v samostatných článkoch. Na konci každého prípadu uvádzame aj príslušné materiály a odkazy, kde sa čitateľ môže dozvedieť viac o vyšetrovaní a súdnych procesoch.

Čítať ďalej

OSN – Jehovovi svedkovia 10 rokov členmi OSN!

Článok predkladá dôkazy, ktoré potvrdzujú takmer 10 ročné členstvo organizácie svedkov Jehovových v Spoločnosti Spojených národov (ďalej OSN). Pre bežného čitateľa táto informácia nie je šokujúca, avšak vzhľadom na učenie, ktoré hlása vedenie svedkov Jehovových už desaťročia o OSN, ide o závažný čin, ktorý v roku 2001 až dodnes pobúril aktivistov, kritikov a hlavne mnohých svedkov po celom svete. V úvode tohto článku vysvetlíme, ako sa svedkovia pozerajú na OSN; v druhej časti predložíme a rozoberieme dôkazy, ktoré potvrdzujú toto členstvo a na záver zhrnieme, aké dôsledky to má na dôveru svedkov vo svoju organizáciu.

Čítať ďalej

Publikované v kategórii Kauzy

Pravidlá organizácie týkajúce sa sexuálneho zneužívania

V tomto článku si rozoberieme pravidlá a učenie organizácie, ktoré spôsobujú komplikácie pri vyšetrovaní  sexuálneho zneužívania detí medzi Jehovovými svedkami a zapríčiňujú, že vďaka tejto politike Spoločnosti Strážna veža nielen že sexuálni páchatelia nie sú trestaní, ale aj naďalej môžu slobodne zneužívať ďalšie deti. Tieto pravidlá sú: Čítať ďalej