Prečo Jehovovi svedkovia neustále menia obsah svojich publikácií? (úvaha)

Dodnes si pamätám na tie zmätené tváre na štúdiu knihy. Preberala sa práve publikácia Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko! a každý z nás musel svoj výtlačok knihy prelepovať papierikmi, ktoré nahrádzali pôvodný obsah na určitých miestach. Niektorí to zanedbali, a preto vznikali zaujímavé situácie. Čítal sa napríklad odsek a počas toho sa niekto prekvapene ozval, že v jeho knihe znie veta či celý odsek odlišne. Vedúci knihy ho následne usmernil, že ide o úpravu v porozumení, no neraz bolo vidieť prekvapenie aj na vedúcom knihy. Prečo bolo potrebné urobiť toľko zmien? Prečo bolo potrebné niekedy prelepiť vetu, ktorá sa nijako významne neodlišovala od tej novej? A prečo to niektorých svedkov prekvapilo?

Skúsenosť so štúdiom knihy Zjavenie je príkladom toho, ako vedúci predstavitelia Jehovových svedkov neustále menia a upravujú obsah svojich publikácií. Táto prax siaha hlboko do histórie organizácie a stretávame sa s ňou už u zakladateľa hnutia, Ch. T. Russella. Aj ten rád menil pôvodný obsah svojich Štúdií Písiem, aby sa odpútala pozornosť od trúfalých, jednoznačných či kategorických vyhlásení, ktoré pôvodne hlásal. Keby ste dnes vzali do rúk prvé vydanie knihy Čo učí Biblia a porovnali ho so súčasnou verziou – slovo za slovom -, boli by ste prekvapení, ku koľkým zmenám došlo. Niektoré sú zanedbateľné, iné majú závažnejší význam.

Donedávna bolo ľahké overiť podobné zmeny. Stačilo vziať pôvodný výtlačok a porovnať ho s novšou upravenou verziou. Nástupom digitalizácie publikácií sa však všetko zmenilo. Fyzických publikácií ubúda po celom svete, staršie publikácie sú likvidované (môžete si to overiť u zborových starších) a čoraz viac sa používajú e-publikácie. Sledovať zásahy do obsahu e-publikácií sa stáva v podstate nemožným, keďže všetky publikácie Spoločnosti Strážna veža sú neustále aktualizované. Pre ujasnenie, nenarážam tu na aktualizácie typu opravili sme chybné i/y alebo doplnili dĺžeň. Narážam tu na vieroučné zásahy, ktoré menia obsah pôvodných publikácií tak, aby vyhovoval a podporoval aktuálny výklad vedúceho zboru. Takýmto spôsobom sa vytvára dojem, že staršie publikácie neučili vlastne nič iné, než práve to, v čo veríme dnes.

Niekde stačí doplniť či vynechať slovíčko a celá veta mení význam. Uveďme si to na príklade. V Strážnej veži z roku 1989 z 1. januára na strane 12 svedkovia písali:  „Apoštol Pavol bol priekopníkom v kresťanskej misionárskej činnosti. Taktiež položil základy práce, ktorá by mala byť dokončená v našom 20. storočí.(zvýraznené autorom) Teraz si všimnime, ako sa pôvodný text zmenil v digitalizovanej verzii: „Apoštol Pavol bol priekopníkom v kresťanskej misionárskej činnosti. Taktiež položil základy práce, ktorá by mala byť dokončená v našich dňoch.” Nižšie môžete vidieť na obrázku pôvodný a upravený text v angličtine:

Spojenie 20. storočie bolo nahradené v našich dňoch. Prečo vedenie urobilo tento zásah do pôvodného textu? Odpoveď je celkom jednoznačná – aby sa zabránilo obvineniu svedkov z falošnej predpovede o ukončení zvestovateľskej činnosti ešte v 20. storočí.Takýto zásah je klamstvom a zavádzaním, pretože prekrúca pôvodný obsah publikácie. A prečo svedkovia v tomto klamú? Nechajme prehovoriť ich Strážnu vežu: ,,Ľudia klamú najčastejšie preto, aby sa pred niečím ochránili alebo aby sa ukázali v lepšom svetle. Klamú, aby zatajili vlastné chyby a priestupky alebo aby získali finančné či osobné výhody.“ (Strážna veža, 2018, október, s. 8, ods. 9) ,,Klamú…aby sa ukázali v lepšom svete. Klamú, aby zatajili vlastné chyby a priestupky…“ Lepšie to už vystihnúť ani nejde. Tento odsek zo Strážnej veže z roku 2018 trefne vystihuje, ako organizácia Jehovových svedkov pravidelne a úmyselne prekrúca fakty o vlastnej minulosti a nepríjemné skutočnosti v súčasnosti. To, že Jehovovi svedkovia klamú je ľahko preukázateľný fakt, diskutovať možno len o miere a rozsahu klamstiev.

Môžete sa úprimne pýtať – ak vedenie zmenilo takýto závažný detail v Strážnej veži z roku 1989, čo ďalšie ešte podobným spôsobom pozmenilo? Odpoveď je, že to bude čoraz ťažšie zistiteľné. Ako som uviedol vyššie, všetky publikácie Spoločnosti Strážna veža sú neustále aktualizované vrátane samotnej Biblie. Je čoraz ťažšie vysledovať zmeny, pretože sa dejú neustále.

 

Minulosť ako plastelína v rukách vedúceho zboru

Vedúci zbor Jehovových svedkov je v pozícii, v ktorej ľahko zneužije svoju moc. A to, že táto moc je nesmierna, je evidentné čoraz viac. Skupina mužov v Amerike má moc meniť minulosť podľa vlastného uváženia, pretože ovplyvňuje obsah publikácií vrátane historických informácií o dejinách svedkov. Do publikácií sa dostane len to, čo prejde prísnou ideologickou cenzúrou a aj to, čo bolo v minulosti publikované a je už dnes vnímané ako kontroverzné, možno ľahko pozmeniť. Kto čítal úspešný utopistický román 1984 od Georga Orwella vie, k čomu možno systém Jehovových svedkov prirovnať. Stačí si predstaviť, ako by vyzeral teokratický štát svedkov, ak by takáto možnosť bola. Išlo by o totalitný a autoritársky režim, kde by vedúci zbor skrze svoj policajný aparát v podobe vedúcich odbočiek, dozorcov a starších kontroloval životy svojich občanov. Len si predstavte, kam by takýto štát bol schopný zájsť, keď dnes sú svedkovia schopní riešiť, akú dlhú má brat bradu, či je ešte daná sukňa vhodná, či nie sú tie nohavice príliš úzke, či sa svedok pravidelne hlási na zhromaždeniach, či môžu snúbenci ísť v aute alebo do kina a pokojne si sem pridajte xy ďalších bizarných a nezmyselných situácií, ktoré ste zažili vy, aj keď ste naďalej pravoverný svedok.*


(*Z vlastnej skúsenosti viem, že medzi svedkami sú ľudia, ktorí úprimne veria v to, čo svedkovia hlásajú, no nesmierne ich irituje a rozčuľuje, čo všetko sú schopní riešiť zboroví starší, členovia zboru či priamo vedúci zbor v publikáciach. Zoznam takýchto absurdít by bol na desiatky strán.)


Realita fiktívneho románu 1984 v niečom pripomína každodennú realitu Jehovových svedkov. Hlavná postava románu, Winston Smith, o praxi totalitnej moci meniť minulosť tak, aby to vyhovovalo prítomnosti, hovorí:

„Deň za dňom a takmer minútu za minútou prispôsobovali minulosť prítomnosti. Takto sa dokumentárne dala dokázať správnosť každej predpovede Strany, nesmela zostať zaznamenaná nijaká správa, nijaký názor, ktoré by protirečili potrebám bezprostrednej súčasnosti. Celá história bola palimpsest, dočista oškrabaný a prepisovaný toľko raz, koľko bolo nutné.“ (Pozri článok Ako ovládať minulosť a myslenie ľudí – Kniha 1984)

Ide o extrémny príklad, no paralely sú tu evidentné. To, že svedkovia majú problém s prijímaním vlastnej minulosti a toho, v čo verili, ilustruje aj priemerná nevedomosť členov o histórii organizácie. Že niečo nie je v poriadku aj na úrovni podvedomia svedkov v celosvetovom meradle potvrdzuje aj veľmi kritická až agresívna reakcia svedkov na kritiku ich dejín (napríklad v službe od dverí k dverám), o ktorých majú minimálne poznanie, resp. vehementne zapierajú, že by z toho niečo bola pravda. Ak by niečo podobné robila napríklad Katolícka cirkev (zavádzanie o tom, čo učila, čo v minulosti vykonala a pod.), svedkovia by to použili ako príklad na jej diskreditáciu. V opačnom prípade ak sa to týka ich, aplikujú dvojitý meter. Ak by napríklad vláda či média používali metódy, aké používajú svedkovia – manipulácia s minulosťou, faktami a historickou pamäťou – išlo by o autoritársky a totalitný režim. A každý z nás dobre vie, že takéto režimy práve svedkov prenasledovali a prenasledujú dodnes. Voči čomu sa však pravidelne svedkovia kriticky vymedzujú a súdia sa, sami podporujú vo vlastných rádoch.

Záver

Zo svojich dlhoročných skúseností s Jehovovými svedkami a bývalými členmi som prišiel k záveru: máloktorý Jehovov svedok pozná historické pozadie svojho náboženstva. Mnohí vstupujú do tohto náboženstva s úprimnou vierou, že ich čaká večný život, zvieratká v raji či stretnutie s milovanou osobou, ktorú stratili. Tieto očakávania odsunú nabok akékoľvek hlbšie a kritické skúmanie dejín tejto organizácie. A povedzme si úprimne, ľudia nie sú historici, aby skúmali teraz každý detail z minulosti. Kto má na to čas? A s tým sa aj ráta. Rozmýšľať v historických súvislostiach si vyžaduje prax a vzdelávanie. Nie je to prirodzené, človek sa tomu učí. Mnohí až po rokoch u svedkov začínajú skúmať pozadie organizácie a šokovane sa pýtajú, prečo to predtým nevedeli. Pritom ide o základnú informáciu, ktorú by mal mať každý člen.

Svedkovia radi používajú znázornenia a príklady, tak použijeme aj my dve na záver. Predstavte si, že začnete s niekym chodiť. Osoba vás očarí svojím vzhľadom, osobnosťou, víziou do budúcnosti. Ukazuje vám len tie najlepšie stránky svojej osobnosti a keď chcete vedieť niečo o jej minulosti, predkladá vám len pozitívny obraz. Ak chcete o jej minulosti vedieť viac, pretože ste sa dopočuli niečo negatívne, čo vás trápi, začne reagovať negatívne a vyvoláva vo vás výčitky. Odrádza vás od toho, aby ste nepočúvali nikoho, kto ju poznal predtým. Nakoniec ste vy ten zlý, pretože ste chceli vedieť viac o pozadí jej života. Hoci to bola práve druhá osoba, ktorá vám zatajila pravdu o sebe, vy ste ten, kto je obviňovaný zo zlých pohnútok, ste zradcom a klamárom.

Alebo si predstavte, že idete na pohovor do firmy (u svedkov celkom obľúbená téma na prirovnania, nebude to náhoda!). Firma sa prezentuje na billboardoch ako solídna inštitúcia s dobrou povesťou, kvalitným tímom a plánmi do budúcnosti. Firma vás očarí, no predsa len chcete vedieť o nej niečo viac. Možno si začnete vyhľadávať na internete niečo o jej minulosti, pracovných projektoch či skúsenostiach bývalých zamestnancov. Počas tohto výskumu zistíte, že image, ktorý firma prezentuje, ani náhodou nezodpovedá skutočnosti. Firma sa správa kruto voči svojim zamestnancom, pracovné prostredie je stresujúce, množstvo pracovníkov je pod tak silným tlakom, že sú odkázaní na lieky proti depresii. Zistíte tiež, že firma bola niekoľokrát prešetrovaná pre daňové úniky a bývalí zamestnanci na ňu podali hromadné žaloby. Keď tieto informácie predložíte na ďalšom pohovore firme, tá začne všetko zapierať a útočiť na vás, že hľadáte chyby a veríte klamstvám. O súdnych procesoch povie, že je to výmysel a konšpirácia bývalých zamestnancov, ktorí nahrali falošné súdne pojednávania s cieľom uškodiť firme, a sfalšovali štátne dokumenty. (Nepripomína vám to niečo?) Členovia firmy by vás dokonca varovali, aby ste nevenovali žiadnu pozornosť svedectvám bývalých zamestnancov, pretože z princípu iba klamú a chcú firme len uškodiť. Lepšia firma predsa nie je, že?

Ako by na vás takáto firma pôsobila? Bez problémov by ste sa v nej zamestnali? Myslím, že každý rozumný človek by tak nekonal. A predsa tisíce ľudí vstupuje do takejto náboženskej firmy“, kde fungujú presne takéto mechanizmy. Vstúpili by ste do vzťahu, kde vám osoba zatajuje svoju minulosť a v prípade, keď sa dozviete o nej niečo negatívne, zapiera to a naopak, útočí na vás? A predsa ide o bežnú prax v náboženstve Jehovových svedkov.

Žijeme v ére mnohých konšpirácií, dezinformácií a hoaxov. No napriek množstvu klamstiev na internete sme doteraz nikdy nemali takú možnosť dostať sa k odborným a overiteľným informáciám na akúkoľvek tému. O svedkoch sa dá dnes zistiť všetko. Veľkosť ich majetku, súdne procesy, svedectvá bývalých členov či overiteľnosť pravdivosti faktov v ich literatúre. Ešte nikdy sa nedalo tak ľahko vyvrátiť učenie svedkov ako dnes. Stačí na to niekoľko klikov. Ak chcete overiť, ako je to s rokom 1914 a zničením Jeruzalema, nič vám nebráni napísať známym historikom z celého sveta, ktorí vás do problematiky odborne zasvätia. Alebo ak máte otázky ohľadom nejakej pasáže v biblickom preklade svedkov, môžete sa obrátiť na znalcov starovekých jazykov či špecialistov na biblický preklad a hneď viete, akým smerom vietor veje.

Dnes viete overiť a podrobiť serióznej kritike čokoľvek, čo svedkovia učia. Nie ste odkázaní na to, aby ste slepo verili v to, čo vám hovorí skupina nevzdelaných mužov v Amerike, ktorí, mimochodom, neovládajú ani jeden z jazykov, v ktorom bola pôvodne napísaná Biblia. Každý výrok, každý výklad, každý fakt či informáciu viete overiť. Je to len na vás, či dovolíte, aby vás niekto klamal.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment