zbor jehovových svedkov v Hawai

Rekordná pokuta pre Jehovových svedkov za sexuálne zneužívanie detí

Zbor Jehovových svedkov v Hawaii musí zaplatiť historicky najvyššiu pokutu $40 miliónov pre sexuálne zneužívanie 12-ročného dievčatka.

Nasleduje preklad originálnej správy právnickej agentúry Shaheen&Gordon, ktorá obeť zastupovala:

 

V prelomovom rozsudku bolo obeti sexuálneho zneužívania, známej len ako “N.D.”, priznané revolučné odškodné vo výške 40 miliónov dolárov v žalobe proti Zboru svedkov Jehovových v Makaha a proti “staršiemu” v zbore, Kenethovi L. Apanovi.

Ako informovala KITV, žaloba podaná v roku 2020 opisovala traumatizujúcu skúsenosť “N.D.”, ktorá tvrdila, že ju v roku 1992, keď mala 12 rokov, počas prenocovaní v jeho dome Apana znásilnil a sexuálne zneužíval. Zneužívanie spôsobilo mladej obeti hlboké emocionálne a psychické jazvy, ktoré jej zanechali trvalú bolesť a utrpenie. Zistenia súdu v tomto prípade zdôraznili Apanovu úlohu sexuálneho násilníka, ktorý viac ako dve desaťročia zneužíval maloleté dievčatá.

 

Výzvy pri presadzovaní spravodlivosti

Ako v mnohých prípadoch zneužívania v inštitúciách, ani v tomto prípade nebolo jednoduché dosiahnuť spravodlivosť. Inštitúcie často majú k dispozícii značné zdroje, čo sťažuje obetiam a ich právnym zástupcom účinne ich konfrontovať.

Okrem toho čelila obeť potenciálnemu stigmatizovaniu a traume spojeným s nahlásením zneužívania, čo môže odrádzať ostatných od prehovorenia. Prekonanie týchto prekážok si vyžaduje neochvejné odhodlanie právneho tímu poskytnúť preživšej bezpečný a podporný priestor na zdieľanie jej príbehu.

 

Dôsledky rozsudku

Rozsudok nielenže uznáva Apanu zodpovedného za jeho činy, ale slúži aj ako varovanie, že inštitúcie musia byť proaktívne pri ochrane svojich členov, najmä detí a zraniteľných jednotlivcov. Keďže zneužívanie v ich radoch bolo odhalené, cirkev svedkov Jehovových je teraz nútená zaoberať sa systémovými zlyhaniami, ktoré umožnili, aby takéto zneužívanie pokračovalo nerušene celé roky.

40 miliónové odškodné priznané “N.D.” predstavuje významný míľnik v boji proti inštitucionalizovanému zneužívaniu a v snahe o spravodlivosť pre obete. Zdôrazňuje dôležitosť zodpovednosti jednotlivcov aj inštitúcií za ich pričinenie pri umožňovaní zneužívania.

Okrem toho tento rozsudok slúži ako pripomenutie, že by sa malo počúvať hlasy obetí a že spravodlivosť môže zvíťaziť, aj keď čelia mocným inštitúciám. Dúfame, že tento verdikt povzbudí ďalšie obete, aby vystúpili vpred a vedeli, že existuje právny systém, ktorý ich môže podporiť a spraviť páchateľov a inštitúcie zodpovednými.

 

Pokračujúce úsilie o spravodlivosť pre obete

Máme kolektívnu zodpovednosť chrániť zraniteľných a žiadať zodpovednosť, keď je porušená dôvera. Spoločne, ako spoločnosť, môžeme pracovať na vytvorení bezpečnejšieho a súcitnejšieho prostredia, kde sú vypočuté hlasy obetí a kde už nikto nemusí znášať takéto odporné zneužívanie.

V Shaheen & Gordon sú naši právnici v oblasti ujmy na zdraví v popredí tohto boja, každý deň zastupujú obete zneužívania a nedbanlivosti. Svoje skúsenosti a súcit využívame na dosiahnutie spravodlivosti a obhajobu zmeny, keď je to potrebné. Ak ste vy alebo váš blízky obeťou zneužívania, neváhajte sa ozvať. Každý prípad posudzujeme s rešpektom, ktorý si zaslúži.

Zdroj správy:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment