Božie meno

Učenie o božom mene Jehova patrí medzi ústredné náuky svedkov Jehovových. Od roku 1931 sa názov náboženstvá spája s týmto menom. Učenie, že božie pravé meno je Jehova zapôsobilo podľa skúseností, ktoré svedkovia uvádzajú, na mnohých ľudí, s ktorými viedli rozhovory. Niektorí ľudia práve na základe argumentov v prospech tohto učenia opustili svoje náboženstvo a pridali sa k svedkom.

Od roku 1931 až dodnes vedenie svedkov zbieralo informácie a vytváralo pestrý arzenál argumentov v prospech tohto učenia. Tak sa táto doktrína stala jednou z najprepracovanejších náuk, ktoré svedkovia vyučujú a človek neznalý problematiky častokrát nevie ako oponovať mnohým argumentom, ktoré mu svedkovia predložia. Niektorí svedkovia priznávajú, že nie vždy sa stotožňujú s tým, čo učí ich organizácia, no učenie o božom mene patrí medzi tie náuky, o ktorých je väčšina úplne presvedčená. Toto učenie odlišuje svedkov od väčšiny kresťanských denominácii. Vznikajú preto otázky: Prečo ostatné kresťanské denominácie odmietajú prijať učenie o božom mene? Ako sa pozerajú učenci na meno Jehova a o čom nás informujú dnes dostupné fakty? Vedúci zbor svedkov Jehovových v tom má jasno:

,,Diabol sa zaryto snaží vymazať Božie meno z existencie. Národy, ktoré ovláda, zavrhujú Jehovovo meno. Veľký Babylon, svetová ríša falošného náboženstva, nenávidí Božie meno a odstránil ho z mnohých prekladov Biblie.“ (List vedúceho zboru, Ročenka Jehovových svedkov, 2010, s. 3)

Podľa vedúceho zboru stojí za vymazaním božieho mena z Biblie Satan a jeho démoni, ktorí sa usilujú udržať ľudí v omyle.

Učenie Jehovových svedkov o božom mene možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

  • Boh zjavil svoje meno Jehova Izraelitom, ktorí toto meno poznali a používali
  • Židia prestali z poverčivosti vyslovovať meno Jehova niekedy v 1.stor.
  • Nepoznáme dôvody, prečo a kedy sa tradícia nevyslovovať meno Jehova presadila.
  • Ježiš, jeho učeníci a prví kresťania bežne používali meno Jehova.
  • Meno Jehova sa pôvodne vyskytovalo v rukopisoch Nového zákona, ale v priebehu 2. a 3.stor. bolo z nich odstránené.
  • Najrozšírenejšou formou prekladu židovského tetragramu je forma používaná svedkami – Jehova.
  • Prekladateľ má právo vložiť meno Jehova do prekladu Nového zákona tam, kde pisateľ cituje Starý zákon a pasáž tam obsahuje tetragram.

Nasledujúce články podrobuje tieto závery Spoločnosti Strážna veža odbornej kritike, pričom každý jeden z vyššie uvedených bodov bude konfrontovaný s faktami a názormi odborníkov, ktorí sa danou témou zaoberajú.

Používali prví kresťania meno Jehova?

V predchádzajúcich článkoch (Meno Jehova v predkresťanskej ére, Používal Ježiš meno Jehova) sme predložili dôkazy o tom, že Ježiš nadviazal na všeobecne rozšírenú tradíciu a…

Čítať

Používal Ježiš meno Jehova?

V predchádzajúcom článku Meno Jehova v predkresťanskej ére sme predložili dôkazy, že tradícia nevyslovovať božie meno bola rozšírená pred vznikom kresťanstva. V tomto článku sa detailnejšie…

Čítať

Meno Jehova v predkresťanskej ére

V predchádzajúcom článku sme uviedli názory učencov na vznik tradície nevyslovovať meno Jehova. V tomto článku sa zameriame na dôkazy, ktoré nás utvrdzujú v tom,…

Čítať