O projekte JWfakty

Naša misia

Cieľom tejto stránky je informovať širšiu verejnosť, média a kohokoľvek, kto sa zaujíma o vieru a náboženstvo Jehovových svedkov. Cieľom stránky nie je urážať alebo dehonestovať organizáciu Jehovových svedkov. Poukázanie na faktické chyby, nepodložené či odborníkmi vyvrátené tvrdenia nie je hanobením určitého náboženstva, ale právo, ktoré prináleží každému jedincovi. Účelom tejto stránky a článkov je konštruktívna kritika, voči ktorej nie je žiadne náboženstvo imúnne. Autori si kladú za cieľ čo najpresnejšie a najvernejšie predstaviť jednotlivé doktríny, pričom vychádzajú hlavne z literatúry a publikácií svedkov. V každom článku autori odkazujú na príslušnú odbornú literatúru a vyjadrenia učencov, aby si tak každý čitateľ mohol informácie overiť sám. JWfakty.sk je dlhodobý projekt, čo znamená, že články budú neustále aktualizované a pridávané. O väčších aktualizáciách vás budeme priebežne informovať. Pokiaľ natrafíte na nejakú nezrovnalosť, chýbajúci alebo nefunkčný odkaz alebo máte akúkoľvek pripomienku, budeme radi, ak nás kontaktujete prostredníctvom emailu na stránke Kontakt.

Úvod pre Jehovových svedkov

Milá sestra, milý brat,

ktorýkoľvek argument, citát, otázku či tvrdenie, s ktorým sa stretneš na tejto stránke, ti môže položiť človek vo zvestovateľskej službe. V ten okamih nemôžeš toho neznámeho človeka nazvať odpadlíkom, neduchovným či kritikom. Týmto spôsobom ťa chceme požiadať, aby si sa pri čítaní týchto článkov na ne nepozeral ako na prácu nenávistných odpadlíkov, ktorí sledujú len jediný cieľ – škodiť, ohovárať a klamať, ale ako na texty, ktoré sú výsledkom úprimnej a hlavne náročnej práce s cieľom overiť si fakty a informovať svojich „blížnych“ o závažných nezrovnalostiach a nepravdách, ktoré sú súčasťou učenia organizácie.

Vzhľadom na to, že Jehovovi svedkovia sú odhováraní pod trestom exkomunikácie od čítania kritických či negatívnych informácií o svojej organizácií a učení, povzbudzujeme ťa, aby si si predkladané informácie  dôsledne overil a dospel k vlastnému záveru. Keďže vedúci zbor Jehovových svedkov tvrdí, že kritici organizácie vytrhávajú veci z kontextu a prekrúcajú informácie z ich publikácií, pri každej téme budeme venovať dôkladnú pozornosť kontextu a odborným poznatkom na danú tému. Každý článok bude obsahovať zoznam použitej literatúry v slovenskom, českom, anglickom a prípadne v nemeckom jazyku s kompletnou bibliografiou aj stručným profilom odborníka pre danú oblasť, aby čitateľ vedel, odkiaľ informácie sú a čo tvrdia odborníci na danú tému.

Povzbudzujeme každého brata a sestru, aby informáciám, ktoré sú na stránke prezentované venoval ,,viac ako bežnú pozornosť”, a to v duchu slov z publikácie Pôvod života:

"Pravá viera musí byť založená na dôkazoch a… je nutné používať ‚silu rozumu‘, čiže schopnosť premýšľať. (Rimanom 12:1; Hebrejom 11:1) Biblia neodrádza od túžby bádať; dokonca nás povzbudzuje skúmať ..."

Chceli by ste sa o nás alebo
Jehovových svedkoch dozvedieť viac?

Každý dotaz je výtaný