Reportáž o sexuálnom zneužívaní detí u svedkov Jehovových

Sexuálne zneužívanie detí v náboženstve svedkov Jehovových – o tomto probléme informovalo verejnosť viacero médií a aktivistov. Tieto kauzy nie sú v náboženskej sfére ničím novým a vyskytujú sa aj v iných kresťanských denomináciách (katolicizmus, protestantské odnože) Rozhodujúce pri posudzovaní daného problému v konkrétnom náboženstve je postoj, aký zaujali jeho vedúci predstavitelia a rádoví členovia.

Milióny Jehovových svedkov po celom svete žijú s pocitom, že sa v ich organizácii nič vážne nedeje. Žiaľ, môže za to úmyselná dezinformačná propaganda vedúceho zboru, ktorý svojim členom neposkytuje žiadne informácie. Oficiálna stránka jw.org pravidelne publikuje len tie články, v ktorých sú svedkovia hanlivo prenasledovaní alebo dosiahli nejaké právne víťazstvo. Na tému sexuálnych zneužití a prehratých súdnych pojednávaní na nej človek nenájde ani jednu informáciu.

Táto reportáž je svedectvom mnohých Jehovových svedkov, ktorí boli sexuálne zneužívaní, chceli svoj problém riešiť a nakoniec boli konfrontovaní s ideologickým systémom, ktorý bežne svedkovia nazývajú “teokracia” (vláda Boha). Dokument je hrôzostrašným svedectvom o tom, ako celosvetovo starší pristupujú k obetiam sexuálneho zneužívania, aké pokyny majú z vedúceho zboru a ako je prestíž organizácie dôležitejšia než jednotlivec a jeho práva. Film má zaplniť informačne vákuum na Slovensku a poskytnúť spolu s článkami o sexuálnom zneužívaní na stránke jwfakty.sk osvetu v tejto oblasti.

Taktiež chceme čitateľa informovať, že v blízkej budúcnosti budú aktualizované články o sexuálnom zneužívaní s podrobnejšími detailami niektorých káuz.

(K videu sú dostupné slovenské titulky. Ak sa nezobrazia automaticky, treba zapnúť manuálne)

Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://jwsurvey.org/child-abuse-2/jehovahs-witnesses-release-new-child-abuse-reporting-policy-net-result-business-usual
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment