,,Trinásťročné dieťa si ťažko môže vytvoriť vlastný svetonázor.” Rozhovor s Petrom, bývalým Jehovovým svedkom

1.Viem o tebe, že si bol odmalička vychovávaný ako Jehovov svedok. Považoval si náboženstvo svojich rodičov automaticky za jediné správne, alebo si mal možnosť si vybrať?

Bol som vychovaný ako JS a toto náboženstvo som automaticky považoval za správne. Pokrstiť som sa dal ako 13 ročný. Už z tejto skutočnosti vyplýva, že som nemal žiadnu možnosť si vybrať. Trinásťročné dieťa si ťažko môže vytvoriť vlastný svetonázor.

2.Čo ťa presvedčilo, že svedkovia Jehovovi majú pravdu?

Presvedčenie, že svedkovia majú pravdu som, obrazne povedané, dýchal ako vzduch a prijímal ako potravu. Vyrástol som v tomto prostredí a to, že JS sú pravda, pre mňa bolo rovnako prirodzené a jediné vysvetlenie, ako skutočnosť, že ráno vyjde slnko, alebo že zem je guľatá.

3.Bol si oboznámený s históriou svedkov Jehovových predtým, ako si sa dal pokrstiť?

Viď. 1. – pokrstený som bol ako 13 ročný a moje znalosti o náboženstve boli slabé, v podstate pochádzali jedine z materiálov Watchtower, ktoré sa študovali. Navyše, v osemdesiatych rokoch by človek materiály, kritické vzhľadom na učenie JS, musel vyslovene vyhľadávať. Nebolo to tak jednoducho dostupné ako dnes na internete. Mal som prečítanú knihu Koloman Kahan: Jehovovi svedkovia, ktorá svedkov hodnotila z marxistického pohľadu. Už si nespomínam, čo všetko tam autor uviedol, ale vypätý ideologický pohľad celú knihu zdiskreditoval a v mojom vedomí nezanechala výraznejšiu stopu.

4.V čom je podľa teba náboženstvo svedkov Jehovových príťažlivé pre ľudí?

Myslím, že je veľa ľudí, ktorí ocenia informáciu typu “všetko je inak”. JS učia, že 99.9% ľudstva nechápe a nepozná pravdu, nepochopili Bibliu, neriadia sa Bibliou atď. Je to opojný pocit byť súčasťou toho jedného promile ľudstva, ktoré pozná skutočnú pravdu. Druhým faktorom je atraktivita “pozemskej nádeje”, kde gýčové obrázky raja s tigríkom a pandou sú príťažlivejšie, ako abstraktnejšia viera mainstreamových náboženstiev.

5.Čo zapríčinilo, že si začal pochybovať o učení svedkov a ako si sa s tým vyrovnával?

V prvom rade skutočnosť, že Armagedon neprišiel. Nikdy sme neboli nastavení na to, že “tento systém vecí” trvá tak dlho. Prvá náuka, ktorá mi nesedela, bolo učenie o roku 1914. Dlhé roky som preskúmaniu učenia JS nevenoval dostatočný čas. “Svetská” práca v kombinácii s veľkým množstvom vynútených činností (schôdzky, služba, príprava na Strážnu vežu, rodinné uctievanie, rýchle čítanie Biblie, tak aby ju človek prečítal za rok, …) ma viedla k tomu, že som pochybnosti “odložil”. Poctivý výskum som začal robiť až v roku 2013.

6.Ako sa podľa tvojich skúseností svedkovia pozerajú na vzdelanie? Považuješ ich za vzdelaných a kriticky zmýšľajúcich ľudí?

JS majú hlboko vo svojej “DNA” averziu voči vzdelaniu. Je to celkom logické, keď si uvedomíme, že Russell, Rutherford a F.Franz, ktorí sformovali väčšinu dnešného učenia JS nemali univerzitné vzdelanie a zároveň sa ostro vymedzovali voči “duchovenstvu kresťanstva”, ktoré to vzdelanie malo. Vo všeobecnosti svedkovia nemajú rozvinuté kritické myslenie. Žiaľ, často sa stáva, že aj tí, ktorí kriticky myslieť vedia, nepoužívajú túto schopnosť vo vzťahu k učeniu JS, ale len v ostatných oblastiach života.

7.Odkiaľ si čerpal kritické informácie o svedkov, ich dejinách, kauzách a nezrovnalostiach v učení?

Zo začiatku som sa vyhýbal “odpadlíckym” materiálom. Informácie som čerpal z Wikipédie a od autorov, ktorí nikdy svedkami neboli. Raymonda Franza, Edmonda Grussa a ďalších som prečítal až vo chvíli, keď som už učeniu JS neveril.

8.Ako k tebe pristupovali spoluveriaci a starší, keď si začal klásť otázky a nesúhlasiť s niektorými vecami?

Svoje názory som veľmi nešíril. Spočiatku som so staršími hovoril, ale argumenty nemali žiadne, ich línia bola skôr “to nevadí, keď máme takú skvelú organizáciu” a “čakaj na Jehovu”. Neskôr som si vypočul nahrávku právneho výboru J.Janču a od tej chvíle som už nemal chuť svoje názory starším zveriť.

9.Svedkovia učia, že človek mimo Organizácie nemôže byť skutočne šťastný a slobodný. Ako sa na to pozeráš dnes, keď už nie si svedkom?

Je to práve naopak, v organizácii sa nedá byť šťastný. Dôkazom je množstvo svedkov (vrátane tých na Peknej ceste), ktorí užívajú antidepresíva. Žiaľ, dokázať to neviem, mám len to, čomu sa v angličtine hovorí “anecdotal evidence”. Na druhej strane, rozchod s učením JS vedie ku kríze vlastnej identity. Stresu je výrazne menej ako v organizácii, ale táto kríza identity (niekedy v kombinácii s krízou stredného veku) nie je príjemná. No stále je to lepšie, ako neustále pocity viny a vražedné tempo v ktorom fungujú JS.

10.Čo by si odporučil 1. človeku, ktorý má záujem pridať sa ku svedkom, 2. mladému človeku, ktorý sa narodil do rodiny svedkov a 3. človeku, ktorý stále verí, že Organizácia učí pravdu?

  1. Človek, ktorý sa chce pridať ku svedkom ešte nie je zaťažený fóbiami JS, napríklad strachom pred “odpadlíckou” literatúrou. Na druhej strane, ani poriadne nepozná učenie JS a tak sa môže stať, že mu prečítanie kritickej literatúry nič nepovie. Odporučil by som mu, aby dobre spoznal učenie svedkov a zároveň kritiku tohto učenia v oblastiach ako náuka o krvi, 1914 a 1919, verný a rozvážny otrok apod. Nech kontaktuje “odpadlíkov” a diskutuje s nimi. Veď zatiaľ “môže”.

b./c. Stále veriacim svedkom by som odporučil 3 kroky (ktoré neporušujú pravidlá Watchtower):

  • Spoznať dôkladne učenie JS a hlavne vedieť všetko odvodiť z Biblie. Svedkovia si myslia, že svoje učenie poznajú, ale opak je pravdou. Koľko svedkov by vedelo biblicky odvodiť rok 1919 keby sme im v ruke nechali iba Roháčkov preklad? Koľkí vedia vysvetliť, prečo sa Ján 3:3 ich osobne netýka (podľa učenia JS)? Prečo svedkovia prijímajú Hemopure, ale nie krvné doštičky? Takže prvý krok je skutočne dobré poznanie toho, čo svedkovia učia.
  • Druhým krokom je poznanie histórie učenia a organizácie. Čo učili svedkovia o roku 1914 pred týmto rokom? Ako sa vyvíjalo učenie o vernom a rozvážnom otrokovi? Prečo boli predchádzajúce vysvetlenia chybné? Vedeli (by) sme v tej dobe, že je chybné? Ako vieme, že dnes učenie chybné nie je? A podobne.
  • Tretím krokom je spoznanie alternatívnych vysvetlení. Verný svedok si to môže zdôvodniť tak, že sa pripravuje do služby, aby vedel, aké argumenty vyvrátiť. A môže skúmať: Ako vysvetľujú biblickí komentátori Mat. 24:45-47? Prečo v RKC jedia krv, nevidia, čo je v Skutkoch? Ako to vysvetľujú? Prečo žiadna denominácia (okrem JS) neodmieta transfúzie? Prečo ani v Jeruzalemskej Biblii, ktorá obsahuje meno Jahve, nie je toto meno v Novom Zákone? Ako to prekladatelia zdôvodňujú? A najdôležitejšia otázka: Prečo je vysvetlenie Strážnej veže lepšie ako tieto vysvetlenia?

11. Bonusová – Ako hodnotíš projekt JWfakty

 Hlavne oceňujem seriózny štýl stránky a snahu rozobrať tému do detailu.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment