“Moje psychické zdravie sa neskutočne zlepšilo, odkedy nie som svedok.” (skúsenosť bývalého staršieho)

Aké dôvody môže mať zborový starší k tomu, aby opustil lukratívne postavenie človeka, ktorý má vplyv a moc nad členmi zboru Jehovových svedkov? Akých ľudí možno nájsť medzi staršími? Stratí automaticky človek morálne zásady po odchode od svedkov? Akú úlohu zohrávajú v prebudení Jehovových svedkov psychické ochorenia? Viac sa dočítate v skúsenosti bývalého staršieho a Jehovovho svedka!


Moji rodičia sa stali Jehovovými svedkami, keď som bol ešte malý chlapec. Služba od dverí k dverám a státie s časopismi pred obchodným domom – to bolo neoddeliteľnou súčasťou môjho života. Nikto sa ma nikdy nepýtal, či chcem ísť alebo nie; do služby sa skrátka muselo ísť aj keby som nesúhlasil. Niekedy som stretol v službe spolužiakov, učiteľov a ísť potom na druhý deň do školy bolo náročné. Zhromaždenia sme v tom čase mávali trikrát do týždňa a moja rodina bola v dochádzke na ne príkladná.

V čase puberty mal na mňa vplyv krajský dozorca, ktorý ma motivoval k tomu, aby som si v živote dával ‘duchovné ciele’ a zameriaval sa na ‘záujmy kráľovstva’. Odmietol som ísť na vysokú školu a namiesto toho som po maturite začal s priekopníckou službou. Bol som menovaný ako služobný pomocník a neskôr ako zborový starší. Musím sa priznať, že práca staršieho mi pomohla uvedomiť si mnohé veci, ktoré mi neskôr dopomohli odísť z organizácie. Nebola to len jedna vec, ale viacero situácií, kde som si hovoril, že niečo nie je v poriadku.Tak napríklad, ako starší zboru, som sa zrazu dozvedel o problémoch, o ktorých som predtým netušil a to nielen v rámci môjho zboru, ale i v celom kraji, lebo starší z iných zborov sa medzi sebou rozprávajú o problémoch, ktoré riešia alebo riešili s členmi zboru. Sú to napríklad: manželské problémy, alkoholizmus, duševné problémy, samovražedné sklony členov zboru, nezhody v rodinách, finančné podvody, domáce násilie atď. Tu som si uvedomil realitu Jehovových svedkov, a to, že v skutočnosti nie sme o nič lepší, než ľudia mimo zboru.

Ďalšia vec, ktorá nalomila moju vieru v organizáciu, boli samotní zboroví starší. Niektorí boli skvelí ľudia, ale ďalší boli sebeckí a manipulatívni – prísni na druhých, ale už nie na seba. Keď som začal fungovať ako starší zboru, pamätám si na prvé stretnutie, ktoré sme ako rada starších mali. Už vtedy ma prekvapilo, ako sa robia rozhodnutia. Čakal som viac; že sa bude používať Biblia, modliť sa o svätého ducha. V skutočnosti je to skôr o zdravom rozume a systém, ako sa funguje a robia rozhodnutia, sa viac podobá nejakej obchodnej firme. Pokyny, ktoré nám ako starším prichádzali listami, neboli vždy také, že by som sa s nimi úplne stotožnil. Niekedy som priamo vnútorne nesúhlasil.

No a napokon to bola samotná organizácia a jej správanie, čo ma podnietilo zamyslieť sa. Napríklad si pamätám, ako mi člen stavebnej sekcie povedal o úplatkoch. Keď organizácia potrebuje získať nejaké povolenie, tak niekto z Bételu jednoducho príde a dá peniaze úradníkovi. Žiadne spoliehanie sa na pomoc z neba, ale ak to je v prospech organizácie, aj podvod je v poriadku. Podobne, keď sme mali stretnutie pred organizovaním regionálneho zjazdu, pamätám si, ako vedúci ubytovacieho oddelenia povedal, že organizácia chce, aby bratia boli počas zjazdu ubytovaní v hoteloch a nie na vysokoškolských internátoch. Na to sa jeden starší ozval a opýtal sa ‘prečo’. Odpoveď znela, že ‘to vyzerá viac reprezentatívne a robí to lepší ‘image’ na ľudí z vonku’. Na to sa ten starší opýtal, že či organizácia zaplatí ubytovanie jemu a jeho rodine v hoteli. Potom pokračoval, že on nemá na to, aby zaplatil hotel. Ďalej povedal niečo, čo ma zasiahlo a uvedomil som si, že má absolútnu pravdu. Povedal: ‘Na jednu stranu chce od nás organizácia, aby sme si zjednodušili život, pracovali na čiastočný úväzok a na druhú stranu po nás chce, aby sme bývali v hoteloch a chodili letecky na medzinárodné zjazdy?’

Pamätám si, že raz som cítil pochybnosti o tom, či je naozaj pravda, že príde veľké súženie, Armagedon a nový svet a všetky tie veci, ktoré vykresľuje organizácia o budúcnosti. Zobral som si nejaký článok zo Strážnej veže a rozhodol som sa neprečítať si článok, len si prečítať biblické texty, ktoré sú tam uvedené a rozmýšľal som nad tým, či prídem k rovnakým záverom, ako to prezentuje organizácia. Zistil som, že absolútne nie. Bolo mi jasné, že by som nikdy nevyvodil po prečítaní len samotnej Biblie závery, aké robí organizácia. Proste som rozmýšľal, prečo by Boh zašifroval tajnú správu do Biblie o tak životne dôležitých veciach, že tomu rozumie len pár ľudí v Amerike a drvivá väčšina populácie ľudstva to nemá šancu poznať a prijať bez vysvetlenia organizácie. Na druhú stranu o Bohu som sa učil, že chce a túži, aby všetci ľudia prišli k presnému poznaniu pravdy a boli zachránení. Tak som rozmýšľal, prečo to Boh v Biblii nenapísal vecne a jasne, aby to naozaj mohol pochopiť každý priamo z Biblie, nie len ten, kto má to šťastie a narodí sa do rodiny Jehovových svedkov, alebo taký človek, ktorý sa rozhodne študovať Bibliu so svedkami a dozvie sa o tom až počas tohto štúdia, keď mu to je vysvetlené.

Tiež mi dopomohlo k tomu, aby som sa mentálne oslobodil od organizácie, právne výbory, na ktorých som sa zúčastnil. Vždy mi bolo úprimne ľúto ľudí, ktorých sme museli vylúčiť a vystaviť ich situácii, kedy sa s nimi nikto zo svedkov nebude rozprávať, ba ani vlastná rodina. Verte mi, to bola najhoršia práca, ktorú som ako starší občas musel robiť.

Prebudenie!

Rozhodol som sa, že skúsim nájsť knihu od bývalého člena vedúceho zboru Raymonda FranzaKríza svedomia. O existencii tejto knihy som sa náhodou dozvedel. Nikdy predtým som nečítal nijakú knihu, ktorá je proti organizácii. No toto bolo iné. Túto knihu napísal niekto, kto bol na vrchole pyramídy. Priamo člen vedúceho zboru. On vie o organizácii a jej fungovaní viac ako ja, ktorý som slúžil len ako zborový starší. Tak som začal knihu hľadať online. Nemohol som ju nájsť a ani som ju nenašiel. Nedala sa ani kúpiť, keďže už na všetkých online portáloch bola vypredaná. No dozvedel som sa, že Franz napísal ešte jednu knihu a to Hľadanie kresťanskej slobody. Túto knihu som našiel bezplatne online a tak som si stiahol pdf tejto knihy do svojho tabletu a začal si ju čítať. Zistil som, ako funguje vedúci zbor, ako sa robia rozhodnutia a keďže som slúžil ako starší, tak som chápal, že ten muž hovorí pravdu; veľa vecí funguje podobne aj v rámci rady starších.

Pamätám si, keď som v tej knihe čítal o Malawi a Mexiku a tiež ako opisoval rozhodnutie zrušiť zákaz civilnej služby. To na mňa zapôsobilo. Uvedomil som si, že rozhodnutia, ktoré sa robia, nie sú pod vedením svätého ducha, je to len obyčajná, ľudská organizácia. Potom som začal pozerať materiály od rôznych iných bývalých svedkov a uvedomil si, že rozprávajú pravdu. Urobil som si aj vlastný výskum, aby som sa uistil, že je to tak. Pamätám si, ako som sa pozeral na seba v zrkadle a hovoril si, že ja nie som žiadny ‘salviš’ (v šarišsko-zemplínskom nárečí jehovista). Nie som ten typ človeka, ktorý hľadá Boha a Krista. Som normálny muž, ktorý chce žiť normálny život. Nikdy by som sa nestal Jehovovým svedkom, keby som sa nenarodil do rodiny svedkov. Od tohto momentu sa môj život radikálne zmenil – k lepšiemu.

Ešte by som na záver rád spomenul jednu vec, a to psychické problémy medzi svedkami. Keď som bol svedok, stále som mal pocity nedostatočnosti, že nie som dostatočne ‘duchovný’ a zároveň, keďže som mal problém s masturbáciou, tak som sa obviňoval z toho, že žijem dvojitý život a že Jehova vidí moje hriechy, ktoré robím v skrytosti. Všetky tieto pocity a plus práca, ktorú som musel pre organizáciu robiť, viedli k tomu, že som bol psychicky vyčerpaný a vyhorený. Poznám pomerne dosť svedkov, ktorí trpia depresiami alebo majú iné psychické poruchy. Väčšina si myslí, že tlak satanovho sveta je dôvod, pre ktorý takto trpia a že Jehova nám dáva silu zvládať tento tlak. Úprimne povedané, na vlastnej skúsenosti musím povedať, že je to presne naopak. Moje psychické zdravie sa neskutočne zlepšilo, odkedy nie som svedok. Ľudia, ktorých stretávam a život, ktorý vediem, je oveľa lepší než život v organizácii. Nemusím chodiť na žiadne zhromaždenia, chodiť po domoch propagovať náboženstvo a nemusím robiť všetku tú prácu, ktorú som predtým robil pre organizáciu. Neplytvám časom. Žijem lepší život ako nesvedok. Nestratil som morálne zásady. Žijem slušný život, ale bez bremena v podobe organizácie, ktorá pripravuje človeka o slobodu – slobodu rozhodovať sa na základe vlastného svedomia. Som teraz šťastnejší, a to napriek tomu, že moje vzťahy s rodinou sa zmenili, keďže som jediný v rodine s takýmito názormi a mimo organizáciu.

Vylúčenie je kruté. Nie je to láskavé opatrenie, ako sa to snaží organizácia nahovoriť svojim členom. V skutočnosti viac trpí moja rodina než ja, čo ma mrzí, no na druhú stranu nemôžem inak. Hoci organizácia drží moju rodinu ako rukojemníka proti mne, nikdy sa nevrátim späť. Skôr budem dúfať, že aspoň niektorí členovia mojej rodiny si uvedomia “pravdu o pravde” a keď prídu za mnou, ja tu budem pre nich – pripravený pomôcť a odpustiť im to, že ma odvrhli len pre to, že nezdieľam rovnaké náboženstvo ako ony.

Záverečná poznámka

Životná skúsenosť uvedená vyššie je osobným svedectvom bývalého Jehovovho svedka. Autori stránky nenesú zodpovednosť za presnosť a pravdivosť informácií. Ak máte záujem publikovať svoj životný príbeh na našom webe, napíšte nám cez kontaktný formulár (tu)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

3 Comments

 1. Když jsem to dočetla, měla jsem slzy v očích. Je to psané srdcem. Prosím Boha a jeho Syna,
  aby se rodina ,,probudila” z manipulace organizace. Také jsem prozřela nějak podobně jako
  bratr, jenže já jsem byla v roli jeho rodičů. A jsem vděčná Bohu, že jsme se celá moje rodina
  tj. manžel a naše 4 dospělé děti, vymanili z JW.org.

 2. Dobrý vecer rozumiem vam moja rodina je neveriaca a moja setra v organizacii JHW od kedi tam zacali chodit us to bude pomali 12 rokov a od kedi tam začala chodit tak zaciatki sú vsade dobre ale to je preto aby ludi namitali z manipulovali a potom ked ich maju jesnotlivca alebo celu rodinu tak potom zacina peklo.poznam to ties som bol takto oklamani ale dakujem BOHU ktori má dostal z kazdeho falosneho nabozestva a organizacie a zakonictva a zaroven má uzdravil z neviliecitelnich psichickich poruch telesnich zdravotnich chorob mentalnich a zo zavislosti akehokolvek tipu charakteru.ak máte stále alebo sem tam problemi viem vam stim pomoct.odpuste mý že som utocil navas pretim bol som oklamani organizaciami a falosnimi krestanmi docital som sa to v biblii Boch mý poslal ludi ti ktori su od neho a maju ucenie Ježísa krista ZNAMENIA KONCA
  3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu jeho učeníci a spýtali sa ho: „Povedz nám, kedy sa to stane a čo bude znamením tvojho príchodu a konca sveta.“
  4 Ježiš im odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nikto nezviedol.
  5 Lebo mnohí prídu v mojom mene a povedia: ‚Ja som Kristus!‘ A mnohých zvedú.
  6 Budete počuť správy o vojnách a chýry o bojoch. Dajte pozor, aby ste sa neľakali. Lebo sa to musí stať, ale to ešte nie je koniec.
  7 Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, miestami bude hlad a zemetrasenia.
  8 Ale to všetko je začiatok útrap.
  9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.
  10 Vtedy sa mnohí pohoršia, budú sa navzájom udávať a nenávidieť.
  11 Povstane aj mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.
  12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska.
  13 Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.
  14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.
  15 Keď teda uvidíte ohavnosť spustošenia, o ktorej bolo povedané ústami proroka Daniela, stáť na svätom mieste — kto číta, nech rozumie —,
  16 vtedy tí, čo budú v Judsku, nech utekajú do hôr.
  17 Kto bude na streche, nech nezostupuje vziať si niečo z domu,
  18 a kto bude na poli, nech sa nevracia späť vziať si plášť.
  19 Beda tehotným a tým, ktoré budú v tých dňoch dojčiť!
  20 Modlite sa, aby ste nemuseli utekať v zime alebo v sobotu,
  21 lebo vtedy bude veľké súženie, aké nebolo od počiatku sveta až doteraz a ani viac nebude.
  22 A keby tie dni neboli skrátené, nikto by sa nezachránil, ale kvôli vyvoleným sa tie dni skrátia.
  23 Keby vám vtedy niekto povedal: ‚Hľa, tu je Kristus!‘ alebo: ‚Tam je!‘ — neverte!
  24 Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť veľké znamenia a divy, aby zviedli — ak je to možné — aj vyvolených.
  25 Hľa, povedal som vám to vopred.
  26 Ak vám teda povedia: ‚Hľa, je na pustatine‘ — nevychádzajte! ‚Hľa, je v skrýšach‘ — neverte!
  27 Lebo ako blesk vzplanie na východe a zažiari až po západ, tak to bude s príchodom Syna človeka.
  28 Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia supy.

 3. Můj příběh je do jisté míry podobný. Břemeno tíhy, kdy člověk musí zápolit s hříšným tělem tělesně, je skutečné bití ničemným otrokem. Teprve až když jsem obnovil svoji první lásku – vrátil se k začátkům studia Písma, kdy na mě silně působil Jehovův svatý duch, jako něco úplně nového, (byl jsem evolucionista). Moji bratři, když jsem s nimi mluvil, hovořili, že ty pocity proudění ducha a energie, srovnatelné s hrou na strunný nástroj, jsou spiritismem. Teprve po 29 letech v den křtu vodou, mi Otec Jehova dal pocítit křest právě tímto duchem s intenzitou, která byla ohromující, kdy mi dal nového ducha a zápisem zákona do srdce, přesně podle proroctví Izajáše, Jeremiáše a Ezekiela. Od onoho okamžiku jsem ihned zvítězil nad zlozvykem sebeukájení, kterému jsem podléhal od 6 let téměř každý den a zvítězil nad nemravnými myšlenkami, které mě stále pronásledovaly.

  V jednom komentáři bratr R.Franz uvádí. “Se Svědky se nemůžete přít o nauky. Znají Bibli jako žádná jiná církev. Ale zeptejte se jich, jak konkrétně pociťují Otcova ducha”… tímto sebezkoumáním, jsem dokázal definovat nádherné změny a ovoce svatého ducha, ke kterému mě Jehova Bůh nakonec přivedl, když jsem mu skutečně začal po mnoha letech důvěřovat. Napřed jsem ale musel svrhnout modlu, kterou jsem v srdci postavil a která se nazývá “věrným a rozvážným”, ještě před příchodem Pána Ježíše. Takovéto odvážné tvrzení od otroka znít nemá. Cožpak o sobě otrok, po dobře vykonané práci nemá prohlásit: “Co jsem měl udělat, jsem udělal. Jsem jen neužitečný otrok”… a tehdy vstupuje do radosti svého Pána…. a tak kdo usiluje o odměnu otroka, obdrží odměnu otroka. Je na čase láskyplně drahé bratry a sestry převádět z Laodicejského sboru do Filadelfského, protože si neuvědomují, že jim ve skutečné přízni našeho Boha Jehovy, něco doopravdy chybí. Jen ten Filadelfský (založený na pravé bratrské lásce i k těm, kteří nemají přesné poznání a jsou zatím ve Velkém Babylóně ačkoli přijali Krista) má skutečně otevřené dveře k činnosti ve dnech, které jsou blízko před námi, až se dovrší 2300 večerů a jiter, kdy byly základy svatyně zbořeny a dvě skupiny Ježíšových svědků, podobné Mojžíšovi a Eliášovi započnou činnost popsanou ve Zjevení 11 kapitole.

  Svůj příběh jsem rozepsal na stránce http://www.ohnivyker.cz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment