Skúsenosti

Nasledujúce články obsahujú skúsenosti a rozhovory s bývalými alebo nečinnými členmi Jehovových svedkov. Do obsahu článkov nezasahujeme, preto články verne referujú o pocitoch a myšlienkach svojich autorov.

Ide o osobné skúsenosti, ktoré majú individuálny ráz a nemožno ich vždy zovšeobecniť na celé náboženstvo. Sú však dôležitým a nevyhnutným svedectvom o náboženstve svedkov Jehovových, ktoré sa vyhýba negatívnym skúsenostiam a tak podáva značne skreslený a zidealizovaný obraz o sebe, svojom učení a členoch.

List od bývalého Jehovovho svedka

Každý rok od Jehovových svedkov odchádzajú stovky až tisíce ľudí. Niektorí sú vylúčení, iní odídu sami. Dôvody nie sú nikdy oficiálne známe a pokiaľ Jehovov…

Čítať