Zmeny v dátumoch a falošné predpovede

Jehovovi svedkovia zväčša nemajú prehľad o nenaplnených predpovediach, ktoré ”prorokoval” ich vedúci zbor. Ak si aj je nejaký svedok vedomý konkrétnych predpovedí, ide najviac o roky 1914 a 1975. V skutočnosti však do dnešného dňa organizácia v priebehu svojej histórie zdôrazňovala prinajmenšom 28 dátumov, ktoré sú dnes uznané ako nepravdivé, upadli do zabudnutia alebo boli nahradené “novším svetlom”. V tomto článku stručne poukážeme na každý z týchto dátumov a uvedieme k nim aj príslušné citácie z publikácií Jehovových svedkov.

1780

19. máj 1780 bol údajne dátum prvého znamenia ”posledných dní”, tzv. ”Temný deň” (”The Dark Day”). Niektorí adventisti stále tento dátum uznávajú. Ellen G. White, jeden zo zakladateľov Adventistov siedmeho Dňa, sa o tomto dátume vyjadril:

,,19. máj 1780 stojí v histórii ako ”Temný deň”. Od čias Mojžiša žiadne obdobie temnoty rovnakej hustoty, rozsahu a trvania nebolo nikdy zaznamenané.” The Great Controversary, 1858, s. 308

Ch. T. Russell toto učenie ako aj väčšinu ostatných prevzal a publikoval nasledovné slová:

,,Ak rátame sto rokov od roku 1780, čo je dátum prvého znamenia, tak hranica by dosiahla rok 1880 a podľa nášho porozumenia, každá predpovedaná vec začala byť napĺňaná k tomuto dátumu” Studies in the Scriptures – The Day Of Vengeance,1897, s. 604

Veľká tma, ktorá bola pozorovaná 19. mája 1780 bola spôsobená najmä hustým smogom z veľkého lesného požiaru. Rozsah tejto tmy bol obmedzený hlavne na severovýchodnú časť Spojených štátov. Samozrejme, ako každej inej zdanlivej ”anomálie”, aj tejto sa ihneď chytili lokálni náboženskí konšpirátori a používali to ako “dôkaz” spĺňajúceho sa proroctva.

1798

,,A možno môžeme odpovedať: ”čas, časy a pol času,” skončili v roku 1798, pri odňatí pápežskej nadvlády a je to jedným z veľkých medzníkov proroctva.” Three Worlds and The Harvest of This World,1877, s. 158 (vydal N. H. Barbour a C.T. Russel)

1260 dní, o ktorých hovorí Zjavenie 12:7, mali údajne začať v roku 538 a skončiť v roku 1789. V roku 1889 Russell zmenil tento rok z 1798 na 1799, na základe ”nového porozumenia”, že pápežská vláda začala v roku 539.

1799

Asi len máloktorý svedok dnes vie o roku 1799 a dôležitosti, akú mu vedúce osobnosti organizácie prikladali. Tento rok bol jedným z pilierov vzniknutia Spoločnosti Strážna Veža. Rok 1799 mal byť údajne začiatok ”času konca”. S neochvejnou istotou Spoločnosť prezentovala ”dôkaz”, že rok 1799 bol “jednoznačne” začiatok času konca.

,,”Čas konca”, obdobie o dĺžke sto pätnásť (115) rokov, od roku 1799 n.l. do roku 1914 n.l. je konkrétne označené v Písmach. ”Deň jeho prípravy” je ďalší názov daný tomu istému obdobiu…” Studies in the Scriptures III – The Kingdom Come, 1891, s. 23

V roku 1796 teológ George Bell tvrdil, že pápež je Antikrist a mal padnúť v roku 1797. Vojna, ktorá začala krátko nato a Napoleonovo poníženie pápeža, sa interpretovalo ako stopercentný dôkaz splnenia tohto proroctva a adventisti ako aj Russell sa toho ihneď chytili. Viac o roku 1799 Russell pojednáva v knihe Studies in the Scriptures – The Time is as Hand a v Sionskej Strážnej veže z roku 1889.

Ako bolo spomenuté vyššie, vládnutie katolíckych pápežov malo začať v roku 539 a údajne skončiť o 1260 rokov neskôr v roku 1799. Proroctvo 1355 dní bolo počítané rovnako, pravidlom ”deň za rok”, teda od roku 539 končiac rokom 1874, čo bol ďalší významný rok pre Spoločnosť Strážna Veža. Russell teda prijal tieto dátumy ako pravdu zjavenú Bohom a myslel si, že Boh vybral práve jeho ako prostriedok, ktorým mal Jehova odovzdať ľudstvu naliehavú správu.

Napriek Russellovej smrti a zlyhaniu jeho učenia, že Kristova pozemská vláda mala začať v roku 1914, Spoločnosť Strážna veža aj naďalej pokračovala s týmto učením a to aj potom, čo Kristus údajne “prečistil” organizáciu v roku 1919:

,,Napoleon začal toto egyptské ťaženie v roku 1798,… a jeho dokončenie v roku 1799 označilo, podľa vlastných slov proroka, začiatok ”času konca”. The Harp of God, 1921, s. 228 – 229

,,Tisíc dvesto šesťdesiat rokov od roku 539 n.l. nás privádza k roku 1799 – ďalší dôkaz, že rok 1799 jednoznačne označuje začiatok ”času konca”.” The Harp of God, 1921, s. 230

,,Tento veľký nárast poznania a obrovské potulovanie sa ľudí v rôznych častiach zeme (zrejme odvolávka na Daniela 12:4 – poznámka od nás) je bez pochybností splnením proroctva svedčiaceho o ”čase konca”. Tieto fyzikálne fakty nemôžu byť spochybňované a sú dostačujúce na to, aby presvedčili každú rozumnú myseľ, že žijeme v ”čase konca” od roku 1799.” The Harp of God, 1921, s. 230

Organizácia v knihe The Harp of God ďalej uvádza mnoho iných ”presvedčivých dôkazov”, že 19. storočie malo byť obdobím “času konca”. Lokomotíva a ”lietajúci stroj” boli uvedené ako dôkazy splnenia slov z Náhuma 2:1-6. Niektoré z “dôkazov”, že Ježišova prítomnosť začala v roku 1874 zahŕňali: stroje, lietadlá, alumínium, antiseptická chirurgia, umelé farbivá, automobil, ostnaté drôty, bicykle, karbid kremičitý, odstredivky na mlieko, dynamit, elektrické koľajnice, elektrické zváranie, výťahy, ohňovzdorné variče, filmy, pasterizácia, ponorky, mrakodrapy, metro, telefóny, vysávače a mnohé ďalšie. (Russellova kniha “The Divine Plan of the Ages”, pozri stranu 235).

Toto učenie pokračovalo naďalej aj v dvadsiatych rokoch:

,,Nepopierateľné fakty teda ukazujú, že ”čas konca” začal v roku 1799; a že Pánova druhá prítomnosť začala v roku 1874″ Strážna veža, 1922, 1.marec, s. 73

,,Napoleon začal toto egyptské ťaženie v roku 1798, dokončil ho, a potom sa vrátil do Francúzska 1. októbra 1799. Toto ťaženie je stručne, ale graficky opísané v proroctve, verše 40-44; a jeho dokončenie v roku 1799 označuje, podľa vlastných slov proroka, začiatok ”času konca”… Tisíc dvesto šesťdesiat rokov od roku 539 n.l. nás privádza k roku 1799, čo je ďalší dôkaz, že rok 1799 jednoznačne označuje začiatok ”času konca”. Toto tiež ukazuje, že je to rok 539 n.l. od ktorého musia byť počítané ďalšie Danielove proroctvá.” Creation, 1927, s. 293-295

CH. T. Russel, vtedajší ”verný a rozvážny otrok” tvrdil, že fakty ukazujúce na rok 1799 sú jasné, nespochybniteľné a ,,dostačujúce na to, aby presvedčili každú rozumnú myseľ“. Dnešný ”verný a rozvážny otrok” tvrdí o roku 1914 (a mnohých ďalších veciach) to isté, že je to biblická ”pravda” a ”fakty”, ktoré na rok 1914 poukazujú, sú nespochybniteľné a jasné. Ak by nektorý Jehovov svedok o tom pochyboval alebo tomu neveril, bol by považovaný za odpadlíka, bol by vylúčený a označený za Antikrista.

1829

Russell vo svojich knihách Studies in the Scriptures – Thy Kingdom Come s. 84 a Studies in the Scriptures – The Finished Mystery s. 40, 60, 163 tvrdil, že rok 1829 predstavoval začiatok Millerovho hnutia a to bolo údajne predpovedané proroctvom ”1290 dní” z Daniela 12:11. Týchto 1290 dní malo predstavovať 1290 rokov, a tie sa mali začať pápežskou vládou v roku 539 n.l. Organizácia sa na tento rok odvoláva aj v nasledujúcich desaťročiach:

,,Vyhlásenie proroka Daniela, že “tí, čo majú pochopenie, porozumejú” sa očividne odvoláva na koniec 1290 dní spomenutých v tej istej kapitole. Toto obdobie skončilo v roku 1829. Krátko po roku 1829, správa o blízkosti druhého príchodu Krista začala byť obzvlášť ohlasovaná Williamom Millerom. V dôsledku vyzdvihovania Božieho slova boli niektoré náuky objavené veľmi významným spôsobom.” Strážna veža, 1914, 1. november, s. 326

1840

Zvuk “siedmej trúbky”:

,,Siedma trúbka znela od augusta 1840 až do ”času súženia”, alebo dňa konca hnevu. Teda nepochybne končí s časmi pohanov a s týmito 40 rokmi dobývania; a preto znie do roku 1914 n.l. na konci ktorých padne veľký Babylon a ”drak” bude zviazaný: to znamená, že národy budú podrobené a ”knieža tohto sveta vyvrhnutý”” Three Worlds and the Harvest of This World, 1877, s.143 (publikoval N.H. Barbour a CH.T. Russel)

1844

Toto bol kľúčový dátum pre hnutie adventistov. Na začiatku 19. stor. John Aquila Brown učil, že proroctvo 2300 dní z Daniela 8. kapitoly sa malo skončiť v roku 1844. William Miller na to nadviazal a tvrdil, že v tomto roku má nastať koniec sveta. Keď sa tak nestalo, Miller sa tohto učenia vzdal, avšak niektorí adventisti, ako aj zakladateľ Jehovových svedkov Russell, sa tohto učenia naďalej držali. Adventisti rok 1844 reinterpretovali na začiatok času konca a definitívny koniec posunuli na rok 1874.

Russell kopíroval časový koncept adventistu N.H Barboura a tvrdil, že roky 1844 a 1874 boli správne, iba pochopenie týchto rokov bolo nesprávne. Vo svojej knihe Studies in the Scriptures Series II okrem iného uvádza:

,,Toto vyvrcholilo v roku 1844 n.l., presne 30 rokov pred rokom 1874 n.l., kedy v skutočnosti prišiel Ženích a Žnec Kristus, ako to dokazuje jubilejné učenie” Štúdie Písiem Séria II, 1889, s. 240

1846

Organizácia tvrdila, že božia svätyňa bola očistená v roku 1846. Russell sa to snažil doložiť proroctvom o 2300 dňoch. Toto očistenie malo údajne znamenať, že George Storrs opustil falošné učenie. George Storrs bol ďalším kresťanským kazateľom, od ktorého Russell prevzal niektoré náuky. To je bližšie rozobrané v knihách Studies in the Scriptures – Thy Kingdom Come, s.108 a Studies in the Scriptures – The Finished Mystery, s.163.

,,2,300 dní poukazuje na rok 1846 ako na čas, kedy bude Božia svätyňa očistená od znesväcujúcich chýb a základov Pápežstva; a všimli sme si, že očistenie vtedy bolo dosiahnuté.” Studies In the Scriptures – Thy Kingdom Come s.299, 300

1873

Russell a adventisti učili, že 6000 rokov od stvorenia skončilo v roku 1873.

,,Už žijeme v siedmom tisícročí – od októbra 1872″ Studies In the Scriptures – The Time Is At Hand,1923, s.363

,,Tu uvádzame dôkaz, že od stvorenia Adama do roku 1873 n.l. uplynulo šesť tisíc rokov. A hoci Biblia neobsahuje žiadne priame tvrdenie, že siedme tisícročie bude epochou Kristovej vlády, veľký Sabatný deň znovuzrodenia sveta, táto ctihodná tradícia má rozumné podklady. Ak je potom siedme tisícročné obdobie zemskej histórie epochou špeciálne zaznačenou ako obdobie Kristovej vlády, ukázaním, že sa to začalo v roku 1873, dokazuje, že už v ňom žijeme.” Studies In the Scriptures – The Time Is At Hand,1923, s.39

Rok 1873 mal byť teda údajne začiatok Kristovej vlády. Ako “dôkaz” pre znamenia posledných dní sa uvádzal začiatok politických systémov ako socializmus, komunizmus a myšlienkový smer nihilizmus. (Studies in the Scriptures – The Finished Mystery) Organizácia uznávala učenie 1873 až do roku 1943, kedy začala tvrdiť, že kvôli nepresnému prekladu Biblie Kráľa Jakuba nesprávne vypočítali rok 1873 a že 6000 rokov sa v skutočnosti skončí v roku 1975.  (Por. knihu Hlásatelia, 1998, s.148, poznámka pod čiarou)

1874

Rok 1874 bol kľúčovým rokom pre náboženstvo Jehovových svedkov pod dobu takmer 50 rokov. Takmer 50 rokov organizácia tvrdila, že v roku 1874 začala Kristova neviditeľná prítomnosť, začiatok žatvy a začiatok pre generáciu, ktorá sa dožije “konca”.

,,Náš Pán, menovaný Kráľ, je teraz prítomný od októbra 1874 n.l., podľa svedectva prorokov, tým, ktorí majú uši, aby počuli: a formálna inaugurácia jeho kráľovskej funkcie sa datuje na apríl 1878 n.l.“  Štúdie Písiem, séria IV,1897, s.621 (odkaz na stranu)

,,Pozorné štúdium časov a období v Písme nás presvedčilo, že Pán mal byť prítomný v roku 1874, a ďalšie časové učenia Slova ukazujú, že na jar roku 1875 sa malo začať obnovenie všetkých vecí.” Sionská Strážna veža, 1883, august, s.1

Pôvodne organizácia tvrdila, že armagedonská bitka sa začala v roku 1874 a mala skončiť v roku 1914/1915:

,,Dátum skončenia tejto ”bitky” je definitívne označený v Písmách na október 1914. Už práve prebieha, jej začiatok sa datuje od októbra 1874.” Sionská Strážna veža, 1892, 15. január, s.23

“… “vojna veľkého dňa boha Všemohúceho” (Zj. 16:14), ktorá skončí v roku 1915 n.l., s úplným zvrhnutím súčasnej moci sveta, už započala.” The Time is at Hand, 1902, s.101

Medzi biblické ”dôkazy”, že Ježišova neviditeľná prítomnosť začala v roku 1874, organizácia uvádzala napríklad:

 • Koniec jubilejného cyklu (Sionská Strážna veža, 1881, január).
 • uplynutie 6000 rokov od stvorenia
 • Danielovo proroctvo 1335 dní. Interpretovalo sa na 1335 rokov, ktoré mali začať údajnou pápežskou vládou v roku 539 n.l.
 • N. H. Barbour tvrdil, že adventisti sa mýlili v predpovedi o konci sveta na rok 1874 s odôvodnením, že od roku 1844 do 1874 je iba 30 rokov, ale “generácia” trvá 70 rokov. Takže koniec by mal nastať v roku 1914. Túto myšlienku Russell neskôr prevzal.

Je zaujímavé, že proroctvá, ktoré dnes organizácia tak vášnivo zdôrazňuje majú údajne poukazovať na konkrétne udalosti v 20. storočí, zatiaľ čo v minulosti tie isté proroctvá organizácia dokazovala úplne inými udalosťami v 19. stor. Napríklad 1335 dní z Daniela 12:12 mali pôvodne predstavovať 1335 rokov, začať v roku 539 a skončiť v roku 1874. Dnes organizácia učí, že predstavujú lunárne dni, čo je približne 1320 solárnych dní, mali začať v septembri 1922 a skončiť v máji 1926. Organizácia tvrdí, že tieto proroctvá ,,posilňujú našu dôveru, že tá malá skupina pomazaných kresťanov, ktorá prežila tieto obdobia, je skutočne tým verným a rozvážnym otrokom.” (odsek 21) História učenia organizácie však ukazuje, že v skutočnosti organizácia používa časové obdobia v biblii na to, aby im zapasovali do akejkoľvek situácie, ktorú si zmyslia.

Učenie o roku 1874 pokračovalo aj po roku 1914:

,,Biblické proroctvo odhaľuje, že Pán sa mal po druhý krát zjaviť v roku 1874. Splnené proroctvo bez žiadnych pochybností ukazuje, že sa zjavil v roku 1874. Splnené proroctvo je z iného hľadiska určené fyzickými faktami; a tieto fakty sú nespochybniteľné” Strážna veža, 1922, 1. november, s. 333

,,Iste tu nie je ani najmenší priestor pre pochybnosti v mysli skutočne zasväteného Božieho dieťaťa, že Pán Ježiš je prítomný od roku 1874;…” Strážna veža, 1924, 1. január, s. 5, odsek 16

,,Ak aplikujeme to isté pravidlo, deň za rok, potom 1335 dní od roku 539 n.l. nás privedie k roku 1874 n.l., k času, v ktorom podľa biblickej chronológie započala druhá Pánova prítomnosť” Creation, 1927, s.298

,Čas Pánovej druhej prítomnosti sa datuje k roku 1874, ako bolo uvedené vyššie… Jeho prítomnosť začala v roku 1874, od roku 1874 pokračoval vo svojej ťažbe…“ Our Lord’s Return, 1925, s. 36-37

,,Biblický dôkaz je, že druhá prítomnosť Pána Ježiša Krista začala v roku 1874 n.l.“ Prophecy,1929, s.65 (odkaz na stranu)

Kniha Creation z roku 1927 uvádza množstvo “dôkazov”, ktoré mali potvrdiť, že Kristova druhá prítomnosť sa začala v roku 1874:

,,Ale boli zmienené niektoré z vecí, ktoré prišli na svetlo od roku 1874, ako ďalšie dôkazy pánovej prítomnosti od toho dátumu, a to nasledovné: prídavné stroje, lietadlá, hliník, antiseptická chirurgia, umelé farbivá, automatické spojovacie zariadenie, automobily, ostnatý drôt, bicykle, karborundum, registračné pokladne, celuloid, odstredivky na mlieko, diskové pluhy, elektrické dráhy, elektrické zváranie, výťahy, eskalátory, motory, zberacie stroje, svietiace plyny, indukčné motory, linotypy, monotypy, filmy, pasterizácia, rádia, železničné signály, roentgenové lúče, mrakodrapy, bezdymový prášok, ponorky, telegrafiu a bezdrôtové telefonovanie.” Creation, 1927, s.297,298

Náuka o roku 1874 bola v organizácii prítomná až do roku 1943, kedy bola urobená zmena vo výpočte 6000 rokov od stvorenia. Tento nový výpočet už nepoukazoval na rok 1874. (pozri knihu God’s Kingdom on a Thousand Years Has Approached, s.209-210)

1878

Roku 1878 organizácia prikladala veľký význam a prišla k nemu pripočítaním 3 ½ roku k 1874. Týchto 3 ½ roku mala byť paralela k tri aj pol ročnej Ježišovej pozemskej službe. V roku 1878 sa teda mali údajne odohrať nasledovné udalosti:

Ježišova nebeská vláda

1878 mal byť rok, kedy Kristus prevzal vládu v nebesiach:

,,Nebuďte potom prekvapení, keď v nasledujúcich kapitolách uvádzame dôkazy o tom, že založenie Božieho kráľovstva už začalo, že je to uvedené v proroctve ako začatie výkonu moci v roku 1878 …” Studies In the Scriptures – The Time Is At Hand, 1889, s.101

,,… rok 1874 ako čas druhej prítomnosti nášho Pána…, a apríl 1878 ako čas kedy začal vykonávať svoj úrad ako Kráľ kráľov a Pán pánov…” Studies in the Scriptures – Thy Kingdom Come, 1911, s.150

,,Jar 1878 n.l. (o tri a pol roka neskôr) zodpovedá dátumu, kedy náš Pán prevzal úrad kráľa…; a označuje dátum, kedy boli “vyvrhnuté” formálne cirkevné systémy (Zj. 3:16) a od tej doby (1878 n.l.) už nie sú Božími hovorcami, ani ním nie sú v žiadnej miere uznané.” Studies In the Scriptures Series – The Time Is At Hand, 1923, s.235

Organizácia dlhé roky predpovedala, že v roku 1914 má započať pozemská vláda Krista. Po tom, čo sa táto predpoveď ukázala ako falošná, organizácia zmenila začiatok Kristovej neviditeľnej vlády z 1878 na 1914.

Vytrženie alebo nebeské vzkriesenie

Russel očakával, že on a jeho nasledovníci budú vytrhnutí do neba v roku 1878. V roku 1876 si Ch. T. Russell prečítal publikáciu Herald of the Morning od N.H. Barboura. V nej bolo vysvetlené, že Ježišov neviditeľný návrat začal v roku 1874 a nanebovzatie malo nastať v roku 1878. Adventisti verili, že v roku 1874 má nastať posledný deň a začiatok Kristovej viditeľnej vlády. Táto predpoveď však nevyšla, tak N.H. Barbour jednoducho zmenil vysvetlenie z viditeľnej vlády, na neviditeľnú. Takú istú argumentáciu a obhajobu zlyhania začala používať organizácia Jehovových svedkov po tom, čo sa ich predpoveď na rok 1914 ukázala ako falošná. Russel bol Barbourom veľmi ovplyvnený a začal financovať jeho publikácie, s vierou, že o 2 roky ho čaká nanebovzatie.

,,1878 …Mysleli si tiež, že v tom čase dostanú svoju nebeskú odmenu” Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva, 1998, s. 632

,,Následne Pastor Russell vysvetľuje mylný pohľad, ktorého sa do toho momentu všetci držali. Na základe Pavlovho vyhlásenia v 1. Korinťanom 15:51,52 sa očakávalo, “že v nejakom čase budú živí svätí odrazu a zázračne premenení, teda budú navždy s Pánom.” Vo viere, že to nastane v roku 1878, niektorí boli sklamaní pretože nenastalo nič, čo by mohli vidieť. Pastor Russell bol vedený znovu preskúmať písma a uvedomil si, že ich “chyba spočívala v očakávaní vidieť premenu všetkých živých svätých naraz a bez umierania – chybný pohľad zdieľaný celou formálnou cirkvou, a ten, ktorý sme [vtedy] ešte neobjavili a neodstránili.”” Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose, 1959, s.19

Je zaujímavé, že kniha Faith on the March, ktorú organizácia schválila a vyjadrila sa o nej veľmi pozitívne (pozri Strážna veža, 1957, 15. marec, s.302-304) obsahuje rozhovor s Russellom, v ktorom vyššie spomínané tvrdenia poprel, a hovoril, že nič také ohľadom roku 1878 neočakával:

,,Vo viere, že Pán Ježiš príde v roku 1878 a zázračne ich vytrhne s ním do nebies, niektorí spomedzi adventistov (vrátane Barboura) boli sklamaní, keď sa tento zázrak neobjavil. Avšak Russell “sa ani na moment necítil byť ponížený,” ale “uvedomil si, že to, čo Boh tak jasne vyhlásil, musí mať  niekedy splnenie”; a “chcel to mať  práve v Božom čase a spôsobe”
Pri jednej príležitosti pri rozhovore s Russellom ohľadom udalostí roku 1878 som mu povedal, že Pittsburgské noviny ohlásili, že bol na Sixth Street bridge oblečený v bielom plášti v noci Pamätnej slávnosti Kristovej smrti a očakával, že bude vzatý do neba spolu s mnohými ďalšími. Spýtal som sa ho, “Je to pravda?”
Russell sa srdečne zasmial a povedal: “Tú noc medzi 10:30 a 11:00 P.M. som bol v posteli. Avšak niektorí viac radikálni tam mohli byť, no ja som nebol. Ani som neočakával, že budem v tom čase vzatý do neba, pretože som cítil, že je tu potrebné vykonať mnoho práce, aby sa hlásalo posolstvo o Kráľovstve ľuďom sveta predtým, ako bude cirkev odvlečená.” Faith on the March, 1957, s.26-27

Napriek tomu, že predpoveď na rok 1878 nevyšla, Russell tento rok v učení ponechal ako začiatok Kristovej nebeskej vlády.

Začiatok nebeského vzkriesenia mŕtvych

Organizácia učila, že v roku 1878 malo nastať vzkriesenie mŕtvych svätých. V roku 1906, Russell tvrdil, že ,,Pán mu pomohol a viedol” ho, aby objavil pravdu. Vysvetlil, že hoci sa mýlil v očakávaní, že v roku 1878 nastane nanebovzatie živých, v skutočnosti nastalo nanebovzatie mŕtvych. Russel si podobne ako iní pomohol tým, že to, čo sa nestalo viditeľne, presťahoval do sféry neviditeľného. Teda to, čo sa ukázalo ako falošná predpoveď, sa prezentovalo ako splnené v nebeských sférach. Týmto si opäť poradil ako nenápadne vyviaznuť z jeho pochybenia, nakoľko ho nahradil tvrdením, ktoré sa pre istotu nedá ani dokázať, ani vyvrátiť:

,,Nevideli sme ako vidíme teraz, že ten dátum (1878) označoval čas pre začiatok zriadenia Božieho Kráľovstva, tým, že boli oslávení všetci, ktorí už spali v Kristovi, a že “premena”, o ktorej sa zmienil Pavol (1. Kor. 15:51) sa mala zjaviť v momente smrti pre celú už spomenutú triedu, od toho dňa až po obdobie žatvy, kým sa všetci žijúci členovia (”nohy”) tela Krista nepremenia na slávne duchovné bytosti. Ale keď sa v ten deň nestalo nič, čo by sme mohli vidieť, opätovné preskúmanie záležitosti mi ukázalo, že naša chyba spočívala v očakávaní vidieť premenu všetkých živých svätých naraz a bez umierania – chybný pohľad zdieľaný celou formálnou cirkvou, a ten ktorý sme ešte neobjavili a neodstránili.” Sionská Strážna veža, 1906, 15. júl, s.232-233

,,Vzkriesenia nášho Pána nastalo tri aj pol roka po tom, čo prišiel ako Mesiáš v roku 29 n.l., a vzkriesenie jeho tela, Zboru, ako sme videli, malo nastať v roku 1878, tri aj pol roka po jeho druhom príchode v októbri 1874.” Studies In the Scriptures Series – Thy Kingdom Come, 1911 ed., s.305

Napriek tomu, že Russellovi – ako sám tvrdil – ,,Pán pomohol a viedol ho k odhaleniu tejto pravdy”, aj táto “pravda” sa neskôr ukázala ako nepravda, nakoľko dnes organizácia tvrdí, že spomínané udalosti sa mali odohrať v roku 1914.

Koniec veku evanjelia a priazeň pre Židov

V roku 1878 mal údajne nastať návrat Božej priazne pre Židov:

,,Myslíme si, že ľud volaný z Babylonu musí odkazovať na Židov, pretože majú byť zhromaždení zo všetkých národov, a obnovení do ich vlastnej krajiny…” N.H Barbour and C.T. Russell: Three Worlds, 1877, s.165

Russell v tomto učení pokračoval aj po tom, čo sa od Barboura oddelil. Po konci “veku evanjelia” mal byť katolicizmus zavrhnutý a Židia sa mali vrátiť späť do božej priazne. To všetko sa malo údajne stať v roku 1878:

,,… na jar roku 1878 bola nominálna cirkev evanjelia skončená a ich dom zostal spustošený… Ale veríme, že od jari 1878 je nominálna cirkev vyhnaná a teraz iba pšenica – ”malé stádo” – je považovaná za cirkev; a veríme že toto má byť dátum pre začiatok pádu babylonskej cirkvi…” Sionská Strážna veža,1879, október, s.46

Následne aj druhý vodca Jehovových svedkov, Rutheford, prezentoval rok 1878 ako súčasť Božieho plánu pre židov:

,,V lete roku 1878, presne na čas a keď sme mali očakávať návrat Božej priazne pre Židov, sme zistili, že vyšli najavo určité udalosti najväčšieho významu, ktoré sa stali Židovstvu za viac ako 1800 rokov… Potom sa od 13. júna do 13. júla 1878 konal Berlínsky kongres. Beaconsfield (vtedajší židovský premiér Veľkej Británie – poznámka od nás) nútil Rusko k výraznej zmene ich dohody. Turecku bolo udelené právo voliť a stalo sa nezávislým, ale za podmienky, že Židom budú udelené občianske a náboženské práva. To malo významný vplyv na dejiny Židov.” Millions Now Living will Never Die, 1920, s.28

”Jasnejšie svetlo”

Argumentáciu “nové svetlo” používal ešte pred Jehovovými svedkami adventista N.H. Barbour na obhájenie nevydarených predpovedí na rok 1878. Tento spôsob argumentácie “novým” alebo “jasnejším svetlom” prevzal aj Russell a je dodnes veľmi často Jehovovými svedkami používaná keď sa snažia obhájiť ich zlyhania, falošné predpovede a nepravdivé náuky, ktoré boli prezentované počas celej histórie ich náboženstva:

,,Jar 1878 n.l. (o tri a pol roka neskôr) zodpovedá dátumu, kedy náš Pán prevzal úrad kráľa…; a označuje dátum, kedy boli “vyvrhnuté” nominálne cirkevné systémy (Zj. 3:16) a od tej doby (1878 n.l.) už nie sú Božími hovorcami, ani ním nie sú v žiadnej miere uznané… Takže to bolo tiež v tejto žatve: do roku 1878 n.l. bolo časové proroctvo a skutočnosť Pánovej prítomnosti, v podstate tak, ako tu boli prezentované, aj keď menej jasné, naše posolstvo. Odvtedy sa práca rozšírila a pohľad na iné pravdy sa stal jasnejším a čistejším; ale tá istá skutočnosť a Písma, ktoré učia ten istý čas a prítomnosť, zostali neporušené a nespochybniteľné.” Studies In the Scriptures Series – The Time Is At Hand, 1923, s.235, 236


Po desaťročia bolo učenie o roku 1878 prezentované ako ”nespochybniteľné”, s nevyhnutnými zmenami obhájenými argumentáciou ”jasnejšieho svetla”. Netrvalo dlho a z ”jasnejšieho svetla” sa stala ”tma” a z ”nespochybniteľnej” pravdy nepravda nahradená ”novým svetlom”, ktoré však čakal rovnaký osud… 


1880

Od roku 1880 sa mali údajne začať všetky ”znamenia posledných dní” ako zemetrasenia, vojny, mor, zlé správanie ľudí atď..

,,”Generáciu” možno považovať za ekvivalent storočia (prakticky súčasný limit) alebo 120 rokov, čo je životnosť Mojžiša a biblická hranica (1. Moj. 6:3). Ak počítame sto rokov od roku 1780, dátumu prvého znamenia, hranica by dosiahla rok 1880; a podľa nášho porozumenia, každá predpovedaná vec začala byť napĺňaná k tomuto dátumu;- ”žatva” alebo čas zhromažďovania začínajúca v októbri 1874; organizovanie Kráľovstva a prevzatie veľkej moci nášho Pána ako Kráľa v apríli 1878 a čas súženia alebo ”deň hnevu”, ktorý začal v októbri 1874 a skončí okolo roku 1915; a klíčenie figovníka.” Studies in the Scriptures Series IV – The Day of Vengeance, s.604

Dnes organizácia tvrdí presný opak, že čas pred rokom 1914 bolo obdobie pokoja a všetky znamenia posledných dní sa začali spĺňať až od tohto roku:

,,Čo však predpovedali významní svetoví predstavitelia tesne pred rokom 1914? Povedali, že podmienky pre svetový mier neboli nikdy priaznivejšie. A predsa obrovské ťažkosti, ktoré predpovedala Biblia, prepukli presne načas, v roku 1914″ Môžeš žiť navždy v pozemskom raji, 1990, s. 154

1881

1881 predstavoval rok, o ktorom bolo údajne predpovedané, že sa v ňom skončí zapečatenie 144 000 vyvolených kresťanov. K roku 1881 organizácia prišla tak, že pripočítala 7 rokov ”žatvy” k roku 1874, ktorý mal okrem iného predstavovať koniec jubilejného cyklu.

,,zhromažďovanie nevesty do miesta bezpečia, bude trvať paralelných 7 rokov, končiacich v roku 1881Sionská Strážna veža, 1881, január, s.1

,,Podľa nášho porozumenia, všeobecné volanie k tomuto spoločnému dedičstvu s naším vykupiteľom ako členom Božieho nového stvorenia skončilo v roku 1881.” Studies In the Scriptures Series VI – New Creation, 1915, s.95

,,Tak ako predobraz toho dátumu – tri aj pol roka po smrti Krista – označilo koniec zvláštnej priazne pre Židov a začiatok priazne pre pohanov, takže sme rozoznali rok 1881 n.l., že označuje uzavretie vyššieho povolania alebo pozvania na požehnanie špeciálne pre tento vek – aby sme sa stali spoludedičia s Kristom a účastníci božskej podstaty” Studies In the Scriptures Series II – The Time Is At Hand, 1911, s. 235

Opäť sa očakávalo, že zostávajúcich 144 000 bude v tomto roku vzatých do neba:

,,…navrhujeme pozrieť sa na niektoré dôkazy, ktoré nám zdá sa ukazujú, že nanebovzatie alebo premena z prirodzeného na duchovný stav má nastať na konci nášho roku 1881” Sionská Strážna veža, 1881, január, s.4

1910

1910 bol ďalší rok, o ktorom organizácia vo svojich členoch vytvárala očakávania, že budú vzatí do neba. Russell robil tieto výpočty na základe rozmerov Veľkej pyramídy:

,,Je to len pár rokov pred úplným zatvorením času súženia, ktoré ukončuje časy pohanov; a ak si pamätáme Pánove slová – že tí, ktorí vytrvajú, budú považovaní za hodných uniknúť najdrsnejším ťažkostiam prichádzajúcim na svet, môžme správne prijať presné svedectvo Veľkej pyramídy, že poslední členovia “tela” alebo ”nevesty” Krista budú vyskúšaný a schválení a prejdú za závoj pred koncom roka 1910 n.l.” Studies In the Scriptures Series III – Thy Kingdom Come, 1891, s.359

1914

1914 je v súčastnosti kľúčovým rokom pre Organizáciu Jehovových svedkov. Pred rokom 1914 organizácia o tomto roku učila, že má predstavovať koniec ”časov pohanov”, koniec Armagedonu, pád falošného náboženstva, koniec všetkých vlád, začiatok pozemského vzkriesenia, začiatok 1000 ročnej vlády Krista a pozemského raja. Viac o dôveryhodnosti tohto roka pozri sériu článkov 1914.

1915

V roku 1912 Russell vysvetlil, že nevedel, ako si pri počítaní proroctva poradiť s 0-tým rokom medzi ”pred n.l.” a ”n.l.” Teda hovoril, že koniec môže nastať buď v roku 1914 alebo 1915:

,,…”Rok 606 pred n.l. vyzerá byť dobre overený dátum pre zničenie Jeruzalema Nabuchodonozorom a 536 pred n.l. dátum, kedy sa skončilo ustanovených 70 rokov spustošenia krajiny.” …

To, aká je správna metóda výpočtu je diskutabilné. Ak počítame prvý rok pred n.l. ako 0, potom dátum 536-1/4 pred n.l. je správny pre koniec sedemdesiatich rokov zajatia. Ale ak to začneme počítať s tým, že započítame prvý rok pred Kristom ako rok 1 pred n.l., potom spustošenie zjavne končí v roku 535-1/4 pred n.l.
Čo sa týka metód počítania, Encyklopédia Britannica hovorí, “Astronómovia označujú rok, ktorý predchádzal prvému [roku] nášho letopočtu ako 0 a tomu predchádzajúci rok ako 1 pred n.l. – tomu predchádzajúci rok ako 2 pred n.l. atď.”

Akýmkoľvek z týchto spôsobov sa podujmeme túto záležitosť počítať, rozdiel medzi výsledkami je jeden rok. Sedemdesiat rokov Židovského zajatia skončilo v októbri 536 pred n.l., a ak to bolo 536-1/4 rokov pred n.l., potom dokončenie 2,520-ročného cyklu časov pohanov by vyžadovalo 1913-3/4 rokov n.l., alebo október 1914. Ale ak by bol použitý druhý spôsob počítania, potom by to bolo 535-1/4 rokov v období pred n.l., a zvyšok 2,520-tich rokov by dosiahol k roku 1914-3/4 n.l., ináč povedané október 1915 .

Vzhľadom na to, že táto otázka rozrušuje myseľ značného počtu priateľov, podrobne sme ju tu uviedli. Avšak pripomíname čitateľom, že nič v Písmách jednoznačne nehovorí, že súženie nad pohanmi bude dokonané koncom časov pohanov, či už to bude v októbri 1914 alebo v októbri 1915 . Súženie bude bezpochyby značné pred posledným nárazom, aj keď môže náraz prísť nenazdajky, podobne ako vrhnutie veľkého mlynského kameňa do mora. (Zj. 18:21) Podobnosť medzi židovskou žatvou a súčasnou žatvou by potvrdila myšlienku, že súženie sa naplno uskutoční do októbra 1915” Strážna veža, 1912, 1. december, s. 377-378/5141

Po vypuknutí Prvej svetovej vojny v júly 1914 sa Russell priklonil k záveru, že koniec nastane v októbri 1914. Následne, keď sa v októbri 1914 nič nestalo, vrátil sa k myšlienke, že koniec nastane v októbri 1915:

,,Vzhľadom na tento silný biblický dôkaz týkajúci sa časov pohanov, považujeme to za ustálenú pravdu, že definitívny koniec kráľovstiev tohto sveta, a plné zriadenie Božieho Kráľovstva, bude uskutočnené blízko konca roku 1915 n.l.

Nebuďte potom prekvapený, ak vám v neskorších kapitolách predložíme dôkazy, že zriadenie Božieho Kráľovstva už začalo, že malo začať s výkonom moci v roku 1878 n.l. ako bolo vyznačené v proroctve, a že “vojna veľkého dňa Boha Všemohúceho”, ktorá skončí v roku 1915 n.l. s úplným zvrhnutím súčasnej moci sveta, už začala

“Časy pohanov” dokazujú, že súčasné vlády musia byť všetky zvrhnuté okolo konca roku 1915 n.l.” Studies In the Scriptures Series II – The Time Is At Hand, 1915 ed., s.99, 101, 242

Rok 1915 mal predstavovať aj obnovenie kráľovstva Palestíny. To bolo neskôr nahradené “novým” svetlom – rokom 1925, ktorý čakal podobný osud ako väčšinu “nových svetiel” – stali sa z nich “staré tmy”:

,,… je tu dôkaz, že zriadenie Kráľovstva v Palestíne bude pravdepodobne v roku 1925, čo je o desať rokov neskôr ako sme raz vypočítali” Studies In the Scriptures Series VII – The Finished Mystery, 1918, s.128

Keď sa v roku 1915 nič z toho, čo organizácia predpovedala nestalo, vrátila sa späť k roku 1914. Bolo to až v roku 1943, kedy organizácia ešte raz podala vysvetlenie, že rok 0 neexistuje. Ale tentokrát ako dôsledok tohto upraveného výpočtu nepoužili rok 1915, ako to už raz spravil Russell, keď si uvedomil svoju chybu. Organizácia sa rozhodla rok 1914 ponechať a to spôsobom, že zmenili rok pádu Jeruzalema zo 606 pred n.l. na 607 pred n.l.:

,,Vďaka Božej prozreteľnosti si títo bádatelia Biblie neuvedomili, že v kalendári nejestvuje nultý rok medzi rokmi „pred n. l.“ a „n. l.“. Neskôr, keď sa výskumom ukázalo, že treba upraviť rok 606 pred n. l. na 607 pred n.l., bol zároveň odrátaný nejestvujúci nultý rok, takže predpoveď sa opäť vzťahovala na rok 1914. — Pozri Pravda vás oslobodí, vydané Spoločnosťou Strážna veža v roku 1943, s. 239, angl..”Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1988, s. 113, poznámka pod čiarou

Táto argumentácia je však značne nepoctivá, nakoľko už pred rokom 1914 Russell a Bádatelia Biblie zistili, že rok 0 nemusel byť do výpočtu zahrnutý. Teda nebolo to tak, že by bol rok 0 odstránený, pretože sa ,,výskumom ukázalo, že treba upraviť rok 606“. Bolo to presne naopak – keďže odstránili pri výpočte rok 0, boli nútený posunúť pád Jeruzalema na rok 607 pred n.l. aby im výpočet vychádzal. Organizácii teda nerobí problém prepisovať históriu mihnutím pera a toho je schopná len preto, že nepotrebuje doložiť žiaden z tých rokov akýmkoľvek vedeckým dôkazom. Každopádne, pre rok 606 ani 607 neexistuje žiaden historický ani biblický podklad. Táto téma je podrobne rozobraná v sérii článkov 1914.

1917

Prvé výtlačky knihy Studies In the Scriptures Series VII – The Finished Mystery z júna 1917 predpovedali koniec Prvej svetovej vojny na október 1917. Keď táto predpoveď nevyšla, v ďalších vydaniach sa jednoducho rok retrospektívne prepísal na 1918:

s.268:
Vydanie z roku 1917: “Ešte neprišla – Ale má sa objaviť až po skončení vojny, niekedy okolo 1. októbra 1917” odkaz na scan strany
Neskoršie vydania: “Ešte neprišla – Ale má sa objaviť až po skončení vojny, pravdepodobne začiatkom roka 1918” odkaz na scan strany

1918

Netrvalo dlho a falošná predpoveď na rok 1914 bola nahradená rokom 1918, ktorú však čakal rovnaký osud ako všetky predchádzajúce. Organizácia predpovedala, že v tomto roku má nastať koniec “žatvy”, zničenie všetkých náboženstiev, zničenie miliónov členov týchto náboženstiev, a vzkriesenie do neba:

,,Náhodne sme si všimli, že niektorí historici datujú koniec židovského času ťažkostí na apríl 73 n.l., čo by zodpovedalo aprílu 1918.” Strážna veža, 1916, 1. september, s. 265

,,Táto paralela by teda jednoznačne určila, že žatva sa skončí štyridsať rokov nato; na jar roku 1918 n.l. Ak je to pravda, a dôkazy sú veľmi presvedčivé, že to je pravda, potom nám zostáva už len niekoľko mesiacov na prácu, predtým ako padne veľká noc kedy už nikto nebude môcť pracovať.”  Strážna veža, 1917, 1. október, s. 292-293

,,Existuje postačujúci a presvedčivý dôkaz, že žatva sa začala v roku 1878. Koniec žatvy sa uskutoční na jar roku 1918.” Strážna veža, 1918, 1. mája, s.132

Toto bolo ešte podrobnejšie rozobraté v knihe Studies in the Scriptures – The Finished Mystery:

,,Údaje prezentované v komentároch k Zj. 2:1 dokazujú, že dobytie Judei nebolo dokončené až do dňa Pesachu, v roku 73 n.l., a vo svetle predchádzajúcich veršoch dokazujú, že jar roku 1918 prinesie kresťanstvu záchvat ešte väčšej úzkosti než ten, ktorý sa objavil na jeseň roku 1914.” s.62

,,Prebúdzanie svätých v spánku v roku 1878 n.l. bolo iba na pol ceste (tri aj pol roka každým smerom) medzi začiatkom času znovuzrodenia v roku 1874 a koncom vyššieho povolania v roku 1881. Naše tvrdenie je, že oslávenie malého stáda na jar roku 1918 n.l. bude na pol cesty (tri aj pol roka každým smerom) medzi koncom časov pohanov a koncom nebeskej cesty v roku 1921 n.l.” s.64

,,Vyzerá to byť presvedčivé, že hodina namáhavej práce nominálneho Sionu je stanovená na Pesach roku 1918. (Pozri Zj. 3:14) To bude 7 rokov do roku 1925. Máme všetky dôvody veriť, že v tom čase padlí anjeli ovládnu mysle mnohých ľudí nominálnej Cirkvi vedúc ich k mimoriadne nerozumnému správaniu a k ich zničeniu rukami rozzúrených más, ktoré budú neskôr vtiahnuté k rovnakému osudu” s.128

,,Ľudia, ktorí sú silou kresťanstva budú odrezaní v krátkom a strašne rušnom období začínajúcom v roku 1918 n.l… Jedna veľká časť prívržencov duchovenstva zomrie na mor a hladomor. (5. Moj. 32:34) Po roku 1918, ľudia podporujúci cirkev prestanú byť jej podporovatelia, budú zničení ako prívrženci duchovným morom priestupkov a hladomorom Slova Božieho.” s.398-399

,,Taktiež v roku 1918, kedy Boh vo veľkom zničí cirkvi a milióny členov cirkví, stane sa, že každý, kto unikne, príde k dielam Pastora Russella, aby sa dozvedel o význame pádu kresťanstva” s.485

Kniha Studies in the Scriptures – The Finished Mystery, ktorá obsahuje vyššie uvedené citácie, bola prezentovaná ako “silný dôkaz”, že koniec žatvy je blízko:

,,S úprimnou radosťou sme poctení oznámiť, že v rámci aktivít Biblickej a traktátnej spoločnosti za rok 1917 bolo a práve je publikované siedme vydanie knihy Studies in the Scriptures (Štúdie Písiem – poznámka od nás). Považujeme to za jeden z ďalších silných dôkazov, že žatva sa blíži ku koncu, a že s najväčšou pravdepodobnosťou bude jar 1918 značiť začiatok ukončenia všetkých aktivít triedy kráľovstva na tejto strane závoja.” Strážna veža, 1917, 15. december, s.373-374

Organizácia sa snažila obhájiť tieto zlyhania klišé argumentom, že hoci predpovede boli nesprávne, dátumy ako také zostávajú správne:

,,Bola tu miera sklamania v časti Jehovových verných jednotlivcov na zemi ohľadom rokov 1914, 1918, a 1925, a toto sklamanie trvalo nejaký čas. Neskôr sa tí verní naučili, že tieto dátumy boli rozhodne v Písmách stanovené; a takisto sa naučili skončiť s určovaním dátumov pre budúcnosť a predpovedaním, čo sa stane v určitý deň” Vindication I,1931, s.338-339

Žiaľ, aj tento výrok sa ukázal ako bolestne nepravdivý, nakoľko rok 1925 ani 1918 už viac nie sú pre organizáciu dôležité. A už vonkoncom neplatí, že by sa Jehovovi svedkovia po týchto zlyhaniach konečne ,,naučili skončiť s určovaním dátumov pre budúcnosť a predpovedaním, čo sa stane v určitý deň”. To možno vidieť aj na nižšie uvedených rokoch, na ktoré organizácia naďalej kadečo predpovedala, a to najmä rok 1975 v ktorom mal údajne opäť nastať ,,koniec”. Po zlyhaní aj tejto predpovede sa svedkovia upínali na predpoveď ohľadom “generácie, ktorá sa nepominie”, tá opäť zlyhala a bola nahradená ďalšou interpretáciou, tá zas ďalšou atď…

1920

Rok 1920 predstavoval ďalšiu predpoveď konca kresťanstva a všetkých vlád. Po zlyhaní tejto predpovede boli opäť v novších vydaniach knihy Studies In the Scriptures – The Finished Mystery  tieto roky skrátka prepísané:

 • Vydanie z roku 1918: ,,Predvídame, že ”zemetrasenie” nastane začiatkom roka 1918, a že ”oheň”  príde na konci roka 1920.” (s. 179)
 • Vydanie z roku 1926: ,,Predvídame, že ”zemetrasenie” nastane začiatkom roka 1918, a že ”oheň” bude nasledovať v patričnom čase.” (s. 179)

 

 • Vydanie z roku 1918: ,,Dokonca aj štáty vymiznú na konci roka 1920. Tri dni, v ktorých Faraónov hostiteľ do púšte prenasledoval Izraelitov, reprezentujú tri roky od 1917 do roku 1920, v ktorom budú všetci poslovia Faraóna pohltení v mori anarchie. (s. 258)
 • Vydanie z roku 1926: ,,Dokonca aj štáty vymiznú v čase anarchie. Tri dni, v ktorých Faraónov hostiteľ do púšte prenasledoval Izraelitov môžu reprezentovať tri roky pred časom anarchie, v ktorom budú všetci poslovia Faraóna pohltení v mori hnevu ľudstva. (s. 258)

 

 • Vydanie z roku 1918: ,,Masy ľudstva, ktoré nie sú pod náboženským obmedzením – stav celého ľudstva v dobe anarchie dosiahne jeho plnú krutosť na konci roka 1920.” (s. 313)
 • Vydanie z roku 1926: ,,Masy ľudstva, ktoré nie sú pod náboženským obmedzením – stav celého ľudstva v dobe anarchie dosiahne jeho plnú krutosť na konci času súženia.” (s. 313)

 

 • Vydanie z roku 1918: ,,Rovnako ako telesne zmýšľajúci odpadlíci kresťanstva spolu s radikálmi a revolucionármi, sa budú tešiť z dedičstva spustošenia kresťanstva po roku 1918, podobne Boh urobí úspešné revolučné hnutie; bude úplne spustošené, “dokonca všetko”. Žiadna stopa po ňom neprežije ničivosť celosvetovej všadeprítomnej anarchie na konci roka 1920.” (s. 542)
 • Vydanie z roku 1926: ,,Rovnako ako telesne zmýšľajúci odpadlíci kresťanstva spolu s radikálmi a revolucionármi, sa budú tešiť z dedičstva spustošenia Kresťanstva po roku 1918, podobne Boh urobí úspešné revolučné hnutie; bude úplne spustošené, “dokonca všetko”. Žiadna stopa po ňom neprežije ničivosť celosvetovej všadeprítomnej anarchie na konci času súženia.”(s. 542)

Tieto zmeny v ďalších vydaniach publikácií sú dôkazom toho, ako náboženstvo svedkov Jehovových od nepamäti manipuluje a mení vlastné predpovede, čím zavádza a klame ďalšie generácie svedkov, ktoré si na základe revidovaných publikácií neuvedomia, čo ich náboženstvo v minulosti skutočne učilo. Ako ukážeme v ďalších článkoch, prax meniť text pôvodných publikácií je trend, ktorý začal samotným Russelom a pretrváva v náboženstve svedkov Jehovových dodnes. Ide o majstrovský spôsob prevencie pred usvedčením organizácie z klamstva a prekrúcania vlastných dejín. Rovnako aj dnes sú všetky publikácie svedkov Jehovových pravidelne on-line revidované a de facto je nemožné postrehnúť všetky zmeny, ktoré organizácia v publikáciach stále vykonáva.

1921

1921 bol ďalším rokom, o ktorom bolo predpovedané, že sa v ňom malo ukončiť zapečatenie 144 000 a ich následný odchod do neba.

,,Toto potvrdzuje nádej na oslávenie Cirkvi štyridsať rokov (rok za deň) po prebudení svätých v spánku na jar roku 1878. Sedem dní pred potopou môže reprezentovať sedem rokov, od roku 1914 do roku 1921, v strede ktorých (“týždeň rokov”) poslední členovia Mesiáša prejdú za závoj… Náš názor je, že oslávenie malého stáda na jar roku 1918 n.l. bude v polovici cesty medzi koncom časov pohanov a koncom nebeskej cesty v roku 1921 n.l.”  Studies In the Scriptures – The Finished Mystery,1918, s.64

1925

Na rok 1925 organizácia s neochvejnou istotou predpovedala, že v ňom nastane začiatok pozemského raja a vzkriesenie:

,,Čo by sme teda mali očakávať, že sa stane? Hlavná vec, čo musí byť obnovená k životu je ľudská rasa; a keďže iné verše jednoznačne upevňujú fakt, že nastane vzkriesenie Abraháma, Izáka, Jakoba a ostatných verných, a že títo budú mať priazeň ako prví, môžme očakávať, že rok 1925 bude svedkom návratu týchto verných mužov Izraela zo stavu smrti, budú vzkriesení a plne obnovení do dokonalého ľudstva a budú viditeľní,  zákonní zástupcovia nového zriadenia vecí na zemi.” Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú!l, 1920, s.88

,,Krátko po roku 1925 by sme teda mali očakávať prebudenie Ábela, Enocha, Noacha, Abraháma, Izáka, Jakoba, Melchisedeka, Jóba, Mojžiša, Samuela, Dávida, Izajáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela, Jána Krstiteľa, a ďalších, ktorí sú spomenutí v jedenástej kapitole knihy Hebrejom.” The Way to Paradise,1925, s.224

,,Bez žiadnych pochybností, veľa chlapcov a dievčat, ktorí čítajú túto knihu budú žiť, aby videli Abraháma, Izáka, Jakoba, Jozefa, Daniela a tých ostatných starých mužov, ako vyjdu v sláve ich “lepšieho vzkriesenia”, dokonalí v mysli a tele” The Way to Paradise, 1925, s.226-227

O predpovediach na rok 1925 Organizácia Jehovových svedkov niekoľkokrát zdôrazňovala, že táto predpoveď nepochádza od nich, ale od Boha Jehovu. Svedkovia sa v týchto citátoch štylizovali do pozície božieho hovorcu, teda jednoznačne sa prezentovali ako proroci, ktorí nehlásajú niečo “svoje”, ale božie. Pri čítaní nasledujúcich citácií treba mať na pamäti, že tieto slová organizácia publikovala aj potom, čo mala byť už údajne ”prečistená” a zvolená Ježišom Kristom za jedinú pravú a ”čistú” organizáciu.

,,… táto chronológia nie je od človeka, ale od Boha… pridanie ďalších dôkazov to úplne odstraňuje z oblasti pravdepodobnosti a dáva do preukázateľnej istoty… chronológia prítomnej pravdy… nie je ľudského pôvodu.” Strážna veža, 1922, 15. júl, s.217

,,Dátum 1925 je ešte viac zreteľne naznačený Písmom, pretože je upevnený Božím zákonom daným Izraelu.” Strážna veža, 1922, 1. september, s.262

,,Rok 1925 je dátum jednoznačne a jasne zaznačený v Písmách, dokonca viac jasnejšie ako rok 1914;…” Strážna veža, 1924, 15. júl, s.211


Úprimný Jehovov svedok sa môže pýtať: Naozaj si Jehova a Ježiš vybral za svoju organizáciu niekoho, kto celú svoju históriu prorokoval v mene Boha falošné predpovede? Vybral by si Ježiš, ktorý v Lukášovi 21:8 varoval pred ľuďmi hlásajúcimi na základe jeho mena: ,,Priblížil sa určený čas”, za svojich “reprezentantov” ľudí, ktorí robia presne to isté?


1931

Ďalší rok, v ktorom malo údajne nastať zapečatenie pomazaných:

,,Počítajúc hodinu za rok, ako bolo ukázané predchádzajúcimi faktami, a ktoré sú podporené Písmom, tak ”večer” alebo koniec dvanástej hodiny, teda časové obdobie spomenuté v podobenstve, sa skončilo v roku 1931 n.l.” Strážna veža, 1933, 15. november, s.343

,,Boh má pevne stanovený čas na každý účel, jeho čas, v ktorom dal stvoreniam na zemi príležitosť dostať sa do rady pre nebeskú odmenu trval od roku 29 n.l. až do roku 1931, nazývaného ”deň záchrany”. (2. Korinťanom 6 :2)”  Let God Be True, 1946, s. 298, odsek 11

Tento rok, ktorý mal byť Bohom ,,pevne stanovený” a podporený ,,faktami” a ,,Písmom” bol nakoniec nahradený rokom 1935. Už po piaty krát.

1935 – Zapečatenie pomazaných

Dátum pre zapečatenie 144,000 bol neustále menený a každá ďalšia predpoveď sa vždy onedlho ukázala ako falošná. Dátum pre zapečatenie pomazaných Russell pôvodne stanovil na rok 1878. Ten bol neskôr posunutý na rok 1881, 1910, 1914, 1925, 1931 a napokon na rok 1935.

,,A doklady ukazujú, že vo všeobecnosti sa zhromažďovanie týchto mimoriadne požehnaných ľudí skončilo v roku 1935.” Strážna veža, 1995, 15. február, s.19, odsek 6

Otázka je, ktoré sú to tie ”doklady”, ktoré ukazujú na rok 1935. Zdá sa, že tieto ”doklady” neexistujú, nakoľko aj tento rok bol časom nahradený ”novším svetlom”:

,,Preto sa zdá, že nemôžeme presne povedať, kedy sa povolávanie kresťanov s nebeskou nádejou skončí.” Strážna veža, 2007, 1. máj, s.31

Organizácia zjavne potrebovala 7 zlyhaní (1878, 1881, 1910, 1914, 1925, 1931 a 1935) a viac ako sto rokov na to, aby prišla k jednoduchému záveru: ,,Nevieme.” To sú slová, ktoré by už od začiatku nemal problém vyhlásiť človek čo i len so štipkou pokory a s absenciou dogmatizmu a náboženského fundamentalizmu. A nepotreboval by sa 7-krát za sebou strápniť nesplnenými predpoveďami. Dočkajú sa Jehovovi svedkovia niekedy od svojho vedenia podobného stanovisko aj k iným dogmám, ako napríklad rok 1914 ? Je naozaj také nepredstaviteľné, aby vedúci zbor jednoducho vyhlásil: ,,Nevieme. Nevieme kedy začala Ježišova druhá prítomnosť, keďže v biblii nie je žiadna zmienka o tomto roku ani nie je žiaden dôvod to vedieť”? Nakoľko rok 1914 je jedným z pilierov celej teologickej štruktúry svedkov, ťažko niečo také od vedúceho zboru očakávať.

1941 +/-

Ako sa Rutheford blížil k posledným rokom svojho života, tak napriek všetkým svojim minulým nevydareným predpovediam a zmeneným náukám, paradoxne pritvrdil a ešte silnejšie zdôrazňoval, že koniec je veľmi blízko. Aj keď už nehovoril o konkrétnom dátume, hlásal, že koniec je na dosah ruky. V roku 1941 vydal knihu Children (Deti), v ktorej odrádzal mladých ľudí od svadby s odôvodnením, že čoskoro príde Armagedon a so svadbou je lepšie počkať až do rajských podmienok. Kniha obsahovala nasledujúci rozhovor dvoch fiktívnych mladých svedkov Johna a Eunice:

,,Máme nádej, že za niekoľko málo rokov, budeme mať svadbu a budeme môcť, skrze milosť Pána, mať roztomilé deti, ktoré budú Pánovi ku cti. Môžeme náš sobáš odložiť až na dobu, kedy bude na zemi panovať trvalý mier. Teraz nemôžeme k našim bremenám nič pridávať, ale musíme byť slobodní a pripravený pre službu Pánovi. A keď dosiahne TEOKRACIA svojho plného rozmachu, nebude už rodina žiadnou príťažou.” Children, 1941, s.366

Strážna veža túto atmosféru očakávania konca ešte viac vyburcovala, keď stanovila zostávajúce obdobie do Armagedonu iba na niekoľko mesiacov:

,,Potom, čo deti obdržali dar (knihu Deti), pochodovali s knihou pevne pripevnenou telu, a nebola to hračka pre plané potešenie, ale bol to nástroj, ktorý im dal Pán, aby mohli v posledných mesiacoch pred Armagedonom účinne pracovať.”” Strážna veža, 1941, 15. september, s.288

1951

Organizácia učila, že 37 rokov, ktoré prešli od Kristovej smrti do zničenia Jeruzalema v roku 70 n.l., predstavujú paralelu 37 rokov, ktoré uplynuli od roku 1914 do roku 1951, a tým naznačovala, že Armagedon je už zasa veľmi blízko:

,,Pokyny, ktoré tieto príklady božskej pomoci obsahujú, by teraz nemali byť pre nás stratené. Boli zaznamenané na úžitok Božích ľudí, ktorých teraz ,,zastihli konce systémov vecí.” (1. Kor. 10:11, NW) Ak počítame od konca “ustanoveného času národov” v roku 1914, tak žijeme 37 rokov v “čase konca” tohto sveta…vstupujeme do najzávažnejších rokov s najväčšími skúškami tohto ”času konca”. Konečný armagedonský konflikt sa blíži.” Strážna veža, 1951, 15. marec, s.179, odsek 10

,,VZHĽADOM K TOMU, že ”ustanovené časy národov” skončili v roku 1914, je to teraz 37 rokov od vtedy, čo žijeme v ”čase konca” Satanovho sveta. (Dan. 12:4; 11:40)” Strážna veža, 1951, 1. apríl, s.214, odsek 1

Koncept 37 rokov zakrátko upadol do zabudnutia a začala sa zdôrazňovať náuka o “generáciách”, ktorá sa za svoju históriu zmenila prinajmenšom 5 krát. Rozbor tejto náuky v angličtine pozri na https://jwfacts.com/watchtower/generation.php

1975

Organizácia učila, že v roku 1975 sa skončí 6000 rokov od stvorenia sveta a z toho usudzovala, že sa skončí boží sabatný odpočinok a nastane Armagedon. Tomuto roku sa budeme venovať v samostatnom článku. Teraz uvádzame len zopár citátov:

,,Je Boží deň odpočinku paralelou k obdobiu, v ktorom ľudstvo žije na planéte od čias stvorenia? Očividne áno. Teda v ktorom roku sa skončí prvých 6,000 rokov ľudskej existencie a prvých 6,000 rokov Božieho dňa odpočinku? V roku 1975… To znamená, že v priebehu pomerne málo rokov  budeme svedkami splnenia zostávajúcich proroctiev týkajúcich sa ”času konca”.” Prebuďte sa!, 1966, 8. október, s.19-20

,,Počúvame správy o bratoch, ktorí predávajú svoje domy a majetky a plánujú dokončiť zvyšok ich dní v tomto starom systéme v priekopníckej službe. Toto je určite skvelý spôsob, ako stráviť zostávajúci krátky čas predtým ako sa skončí tento skazený svet” Služba Kráľovstva, 1974, máj, s.3

,,Dnes je tu veľký zástup ľudí, ktorí sú presvedčení, že zničenie ešte väčších rozmerov je teraz bezprostredne blízko. Existuje dôkaz, že Ježišovo proroctvo bude mať zakrátko hlavné splnenie nad celým systémom vecí. Toto je hlavným faktorom, ktorý mnohé páry podnietil rozhodnúť sa nemať deti v tomto čase” Prebuďte sa!, 1974, 8. november, s.11

V Strážnej veži, 1968, 15. august, s.494 bol publikovaný článok s názvom ,,Prečo sa tešíš na rok 1975?

Napriek pozornosti, ktorú venovala organizáciu tomuto roku, o ktorom hlásala, že bude prelomový, dnes sa od neho dištancuje a popiera, že by niečo také učila.

Odporúčame prečítať aj Svedectvá Jehovových svedkov o falošnej predpovedi 1975

1980

O roku 1980 organizácia učila, že pravdepodobne predstavuje dátum, kedy budú Židia vzkriesení. Argument bol postavený na tom, že v roku 1980 uplynie presne 70 rokov od Russellovej prednáške v New Yorku z roku 1910, ktorá smerovala k Židom:

,,Je možné, že rok 1980 označuje znovu-zhromaždenie všetkých z telesného Izraela z ich zajatia smrti.. Je to 70 rokov po roku 1910, kedy Pastor Russell odovzdal jeho veľké svedectvo Židom v Hipodróme v New Yorku.” Studies in the Scriptures – The Finished Mystery, s.62 (edície z rokov 1918 a viac)

1986

1986 bol rok vyhlásený OSN za medzinárodný rok mieru. To znamenalo pre Jehovových svedkov po celom svete veľké vzrušenie a očakávanie, nakoľko Jehovovi svedkovia už desaťročia zdôrazňujú, že krátko pred Armagedonom takéto vyhlásenie zaznie z úst svetových vodcov :

,,Príde ešte jedna udalosť ako jasný signál, že zničenie sveta je bezprostredne blízko. Ohľadom toho apoštol Pavol napísal: … “Jehovov deň prichádza presne tak ako zlodej v noci. Keď povedia: „Mier a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie… a určite neuniknú“-1. Tesaloničanom 5:2, 3; Lukáš 21:34, 35. Svetoví vodcovia vedia, že nukleárna vojna znamená skutočné vyhynutie. Rovnako, kritické problémy ako znečistenie, nárast populácie, a vnútroštátne problémy vyžadujú pozornosť a peniaze. Takže chcú uvoľniť napäté medzinárodné vzťahy. Dôkazom toho je vyhlásenie OSN o roku 1986 ako ‘medzinárodný rok mieru a bezpečnosti’. Toto je nepochybne krok smerom k naplneniu vyššie citovaných Pavlových slov.” True Peace and Security – How Can You Find It?, 1986, s.85 (Názov kapitoly: Kedy príde predpovedané zničenie sveta? )

2000

Organizácia síce nepredpovedala koniec priamo na rok 2000, ale viac krát vyhlásila, že Armagedon príde v 20. storočí a tým stanovila maximálnu hranicu pre príchod Armagedonu na rok 2000:

,,A ak zlý systém tohto sveta prežije až do prelomu tohto storočia, čo je veľmi nepravdepodobné vzhľadom na svetové trendy a naplnenie biblického proroctva, stále by tu boli preživší z generácie Prvej svetovej vojny.” Strážna veža, 1980, 15. október, s.31

,,Zakrátko, v priebehu nášho dvadsiateho storočia, začne ”bitka v Jehovov deň” proti modernému predobrazu Jeruzalema, kresťanstvu.” The Nations Shall Know That I Am Jehovah, 1971, s. 216

,,Niektorí z tej ”generácie” by mohli prežiť až do konca storočia. Ale je tu množstvo náznakov, že ‘‘koniec” je oveľa bližšie.Strážna veža, 1984, 1. marec, s.18-19, odsek 12

 „Apoštol Pavol bol priekopníkom v kresťanskej misionárskej činnosti. Taktiež položil základy práce, ktorá by mala byť dokončená v našom 20. storočíStrážna veža, 1989, 1. január, s. 12, ods. 8

Je zaujímavé sledovať ako sa organizácia opäť snažila zahladiť stopy po tejto nevydarenej predpovedi, keď v digitálnej verzii prepísala výraz “v našom 20. storočí”  na “v dnešnej dobe”/”v našich dňoch” (orig. “in our day”)

Pôvodná tlačená verzia                                Neskôr upravená digitálna verzia

    

2034

Rok 2034 nepredstavuje rok, na ktorý organizácia priamo nepredpovedala koniec, ale z nasledujúcej citácie vidieť, že vedenie Jehovových svedkov si aj v ich modernej histórii stále potrpí na dátumy a roky, aby motivovalo svojich členov k vyššiemu výkonu. V citáte organizácia načrtla koncept posledných dní za čias Noacha, ktoré trvali 120 rokov:

V Noachových dňoch Jehova vyhlásil: „Môj duch nebude pôsobiť voči človekovi na neurčito, lebo on je len telo. Preto jeho dni dosiahnu stodvadsať rokov.“ ​(1. Mojžišova 6:3) Oznámenie tohto božského rozsudku v roku 2490 pred n. l. označilo začiatok konca pre bezbožný svet. Skús si predstaviť, čo to znamenalo pre tých, ktorí vtedy žili! Už len 120 rokov a Jehova privedie „potopu vôd na zem, aby… skazil každé telo pod nebesami, v ktorom je činná životná sila“. Noach dostal varovanie o prichádzajúcej katastrofe desaťročia vopred a múdro využil tento čas, aby sa pripravil na prežitie. „Keď dostal božskú výstrahu pred tým, čo ešte nebolo možné vidieť,“ píše apoštol Pavol, „[Noach] prejavil zbožnú bázeň a postavil koráb na záchranu svojej domácnosti.“ ​(Hebrejom 11:7) A čo my? Od začiatku posledných dní tohto systému vecí v roku 1914 prešlo približne 90 rokov. Je isté, že žijeme v ‚čase konca‘. (Daniel 12:4) Ako by sme mali reagovať na varovanie, ktoré sme dostali? „Ten, kto koná Božiu vôľu, zostáva naveky,“ píše sa v Biblii. (1. Jána 2:17) Teraz je preto čas konať Jehovovu vôľu so silným vedomím naliehavosti.” Strážna veža, 2003, 15. december, s.15

Článok neobsahuje priame vyjadrenie, že aj ”moderné” ,,posledné dni” musia trvať presne 120 rokov, od roku 1914 do roku 2034. Ale podobne ako vo väčšine prípadov, kedy organizácia chrlila rôzne predpovede, aj tu sa snaží nepriamo použiť určité časové obdobie v Biblii ako paralelu na našu dobu, s náznakom, že koniec je “veľmi blízko”.

Záver

Vo svetle všetkých vyššie uvedených citátov a predpovedí, ktoré organizácia Jehovových svedkov za svoju históriu vyprodukovala, vyznejú nasledovné slová vskutku ironicky a sú vzorovou ukážkou toho, ako dokáže organizácia samú seba zdiskreditovať:

,,Počas storočí, ktoré plynuli od Ježišových dní, sa toľko predpovedí nesplnilo, že mnohí ich už neberú vážne.. … Zdá sa, že niektorí sa nedali odradiť predchádzajúcimi sklamaniami a približujúci sa rok 2000 ich poháňa k ďalším predpovediam o konci sveta. … Záplava falošných poplachov má nešťastný dopad. Sú to akoby výkriky pastierskeho chlapca: „Vlk! Vlk!“ — ľudia ich rýchlo zamietajú a keď prichádza ozajstné varovanie, zostáva takisto nepovšimnuté.” Prebuďte sa!, 1993, 22. marec, s. 3-4

V poznámke pod čiarou sa organizácia snaží obhájiť svoje zlyhania týmito argumentami:

 • Jehovovi svedkovia predsa ,,Nikdy nepovedali: ,To sú Jehovove slová.‘” – Tento argument by bol pekný len žial je to klamstvo. Stačí sa ešte raz pozrieť, aké predpovede organizácia hlásala o roku 1925.
 • ,,Strážna veža, oficiálny časopis Jehovových svedkov, napísala: „Nemáme dar prorokovania.“  – Keď nemajú dar prorokovania, tak úprimný svedok sa môže pýtat: Prečo počas celej svojej histórie organizácia prorokuje jednu predpoveď za druhou, a to ešte aj s vedomím, že ani jedna im zatiaľ nevyšla?
 • „Strážna veža netvrdí, že jej výroky sú inšpirované, a nie je ani dogmatická. ,,Bratia, ktorí tieto publikácie pripravujú, nie sú neomylní. Ich spisy nie sú inšpirované ako spisy Pavla a iných biblických pisateľov…” Nad takýmito výrokmi sa dá už len pousmiať. Organizácia netvrdí, že jej výroky sú inšpirované a neomylné, no zároveň každého svedka, ktorý by sa opovážil verejne spochybniť alebo skritizovať akýkoľvek z tých “nie-inšpirovaných a nie-omylných” výrokov, by exkomunikovala, bol by považovaný za odpadlíka a nikto vrátane jeho najbližšej rodiny by ho nemohol ani len pozdraviť! Toto považuje vedúci zbor za “nedogmatické”.

Je smutné pozorovať vedúci zbor Jehovových svedkov, aký postoj zaujíma voči svojim zlyhaniam a falošným predpovediam. Namiesto toho aby sa verejne ospravedlnil a uznal svoju zodpovednosť ako vedúci orgán tohto náboženstva za minulosť, ktorej je súčasťou, snaží sa radšej zvaliť vinu na svojich členov:

,,Z horlivosti a nadšenia pre obhajobu Jehovovho mena, jeho Slova a predsavzatia a túžby po novom systéme, niektorí z jeho služobníkov boli niekedy predčasní vo svojich očakávaniach.” Strážna veža, 1979, 1. júl, s.29

Ešte lepšie je to vidieť na nasledujúcom videu (od 13. minúty), ktoré bolo uverejnené na regionálnom zjazde v roku 2017.

Napriek tomu, že vedúci zbor si je vedomí nevydarených predpovedí organizácie, nemá problém kritizovať ostatné náboženstvá za to isté:

,,NÁBOŽENSKÍ VODCOVIA z času na čas predpovedajú celosvetové katastrofické udalosti, aby varovali ľudí a získali prívržencov. Kazateľ Harold Camping a jeho nasledovníci sú známi tým, že hlásali, že v roku 2011 nastane súdny deň a zem bude zničená. No naša zem je stále tu” Strážna veža, 2014, 1. máj, s.3

Na zamyslenie

Ježiš varoval pred ľuďmi, ktorí hlásajú: ,,Priblížil sa určený čas”.

„Dajte si pozor, aby ste neboli zvedení, lebo mnohí prídu na základe môjho mena a povedia: ‚Ja som to‘ a ‚Priblížil sa určený čas.‘ Nechoďte za nimi.” Lukáš 21:8

Mojžiš varoval pred tými, ktorí robia predpovede v mene Jehovu a potom sa nesplnia:

,,A ak by si si povedal v srdci: „Ako poznáme slovo, ktoré nehovoril Jehova?“. Keď prorok bude hovoriť v mene Jehovu a slovo nenastane ani sa neuskutoční, to je to slovo, ktoré nehovoril Jehova.”  5. Mojžišova 18:20-22

Strážna veža hovorí o tom ako sa dá rozpoznať pravých poslov od falošných nasledovné:

,,JEHOVA BOH je Vznešeným Určovateľom totožnosti svojich pravých poslov. Ich totožnosť určuje tak, že necháva, aby sa splnilo posolstvo, ktoré prostredníctvom nich oznamuje. Jehova je tiež Veľkým Odhaľovateľom falošných poslov. Ako ich odhaľuje? Marí ich znamenia a predpovede. Tak ukazuje, že sú to samozvaní predpovedači, ktorých posolstvá naozaj pramenia z ich vlastných falošných úvah — áno, z ich pochabého, telesného zmýšľania!” Strážna veža, 1997,1. máj, s. 8, odsek 1


Zoznam použitej literatúry:

 • Sionská Strážna veža, 1879, október
 • Sionská Strážna veža, 1881, január
 • Sionská Strážna veža, 1883, august
 • Sionská Strážna veža, 1892, 15. január
 • Sionská Strážna veža, 1906, 15. júl
 • Strážna veža, 1912, 1. december
 • Strážna veža, 1914, 1. november
 • Strážna veža, 1916, 1. september
 • Strážna veža, 1917, 1. október
 • Strážna veža, 1917, 15. december
 • Strážna veža, 1918, 1. mája
 • Strážna veža, 1922, 15. júl
 • Strážna veža, 1922, 1. september
 • Strážna veža, 1922, 1. november
 • Strážna veža, 1924, 1. január
 • Strážna veža, 1924, 15. júl
 • Strážna veža, 1933, 15. november
 • Strážna veža, 1941, 15. september
 • Strážna veža, 1951, 15. marec
 • Strážna veža, 1951, 1. apríl
 • Strážna veža, 1979, 1. júl
 • Strážna veža, 1980, 15. október
 • Strážna veža, 1984, 1. marec
 • Strážna veža, 1989, 1. januára
 • Strážna veža, 1995, 15. február
 • Strážna veža, 1997,1. máj
 • Strážna veža, 2003, 15. december
 • Strážna veža, 2007, 1. máj
 • Strážna veža, 2014, 1. máj
 • Prebuďte sa!, 1966, 8. október
 • Prebuďte sa!, 1974, 8. november
 • Prebuďte sa!, 1993, 22. marec
 • Služba Kráľovstva, 1974, máj,
 • The Great Controversary, 1858
 • Studies in the Scriptures – The Day Of Vengeance, 1897
 • Studies in the Scriptures – Millennial Dawn, 1889
 • Studies In the Scriptures – The Time Is At Hand, 1923 ed.
 • Studies In the Scriptures IV – The Battle of Armageddon, 1927
 • Studies In the Scriptures Series VI – New Creation, 1915 ed.
 • Studies In the Scriptures Series VII – The Finished Mystery, 1918
 • Studies in the Scriptures III – Thy Kingdom Come, 1891
 • Three Worlds and The Harvest of This World, 1877
 • Millions Now Living will Never Die, 1920
 • The Nations Shall Know That I Am Jehovah, 1971
 • True Peace and Security – How Can You Find It?, 1986
 • The Harp of God, 1921
 • Children, 1941
 • Vindication I, 1931
 • Let God Be True, 1946
 • Creation, 1927
 • The Way to Paradise,1925
 • Our Lord’s Return, 1925
 • Jehovovi svedkovia — hlásatelia Božieho Kráľovstva, 1998
 • Zjavenie — jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko!, 1988
 • Môžeš žiť navždy v pozemskom raji, 1990
 • Jehovah’s Witnesses in the Divine Purpose, 1959
 • Prophecy, 1929
 • Faith on the March, 1957
 • N.H Barbour and C.T. Russell: Three Worlds, 1877
Obrázky prevzatéVšetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.com/search?q=studies+in+the+scripture+day+of+vengeance&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjY0NHAuZ_fAhUKNOwKHf0MBwkQ_AUIDigB&biw=1904&bih=929#imgrc=VBagIc6HRtd9ZM: ; https://www.google.com/search?biw=1904&bih=880&tbm=isch&sa=1&ei=l7QTXImpOIrkkgWWlKegDA&q=studies+in+the+scriptures+mystery&oq=studies+in+the+scriptures+mystery&gs_l=img.3…14462.21098..21417…2.0..0.90.987.13……1….1..gws-wiz-img…….35i39j0i19j0i30.88ASsUWB5f8#imgrc=IxeXvZct04bxAM: ; https://www.google.com/search?q=zions+watchtower&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjQuNPDup_fAhXODuwKHZ7YDmwQ_AUIDigB&biw=1904&bih=880#imgrc=BN3biumIWVxugM: ; https://www.jehovahs-witness.com/topic/286960002/possible-use-this-thread-compile-watchtowers-armageddon-illustrations ; https://www.google.com/search?q=jehovah+witnesses+armageddon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_hNfjrtvfAhWJK1AKHeHTAT0Q_AUIDigB&biw=1522&bih=706&dpr=1.25#imgdii=UI9m64XtZW3X5M:&imgrc=0ga_umO-mBKXEM: ; https://www.google.com/search?q=jehovah+witnesses+armageddon&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj_hNfjrtvfAhWJK1AKHeHTAT0Q_AUIDigB&biw=1522&bih=706&dpr=1.25#imgrc=tYOc6_tpwAUTBM

 

Článok vychádza z anglického originálu: https://jwfacts.com/watchtower/1800s.php

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment