Majetok Spoločnosti Strážna veža rastie

Napriek sexuálnym škandálom, ktoré si vyžiadali mnoho finančných kompenzácií z finančných zdrojov Spoločnosti Strážna veža, čísla ukazujú, že majetok Spoločnosti rastie, hlavne vďaka predaným priestorom bývalého ústredia v Brooklyne. Prikladáme odkaz na článok a upriamujeme pozornosť aj na ďalšie články našich českých kolegov, ktoré napríklad informujú o poklese sál svedkov Jehovových a náraste počtu ,,pomazaných kresťanov“:

Všetky obrázky sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.sk/search?q=jehovah%27s+witnesses+Brooklyn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjalZO34N3fAhUMy6QKHTA9Aw4Q_AUIDigB&biw=1360&bih=652#imgrc=EnRUbC0wLK1GhM: