Absolútna devalvácia hodnoty slova pravda (skúsenosť Michala Országa)

Pár slov na úvod

Na úvod chceme poďakovať za ďalšiu skúsenosť, ktorú ste nám poslali na publikovanie na stránke JWfakty. V poslednej dobe prišlo viacero pozitívnych reakcii zo strany sledovateľov stránky. Oceňujete hlavne nenásilný štýl článkov a podloženosť informácií zdrojmi, z ktorých čerpáme. Každý človek čítajúci naše články si môže dané odborné informácie vyhľadať. Sme ochotní odborné materiály aj zaslať pre osobnú potrebu. Každého čitateľa smerujeme k tomu, aby si všetky informácie sám overoval a skúmal, či to, čo učia Jehovovi svedkovia, je podložené faktami. Vedúci zbor Jehovových svedkov nechce, aby ste to robili, naopak, potrebuje, aby bol bežný svedok časovo vyťažený, nestíhal čítať ani len publikácie organizácie a nemal už vonkoncom čas uvažovať nad nejakými hlbšími či detailnejšími vecami.

Napriek prebiehajúcej epidémii a komplikovaným okolnostiam, ktoré v mysliach mnohých Jehovových svedkov vyvolávajú apokalyptické nálady, sme zároveň svedkami zaujímavého javu – ľudia od svedkov v tichosti odchádzajú. Zatiaľ čo mnoho cirkvi vrátane Katolíckej, ktorú Jehovovi svedkovia od svojho vzniku radi kritizujú, bojujú za to, aby sa mohli uskutočňovať bohoslužby a veriaci sa aspoň nejako mohli stretnúť, milióny svedkov ostalo pri obrazovkách a ich zhromaždenia sú pozastavené. Je to veľmi kuriózna situácia, keď vezmeme do úvahy, ako v minulosti nič vrátane vojen nepohlo s praxou verejne zvestovať a osobne sa stretávať. Oslabená intenzita vplyvu náboženskej propagandy umožnila mnohým ľuďom v pokoji doma premýšľať nad svojou vierou, nad jej logickosťou, dôkazmi a aspoň nachvíľu kriticky zhodnotiť svoj život v tomto náboženstve. Výsledkom je, že niektorí sa stávajú nečinnými a prerušia kontakt so zborom, ďalší píšu listy s dôvodmi, pre ktoré už viac svedkami nechcú byť. A potom sú tu tí, ktorí sa “zľakli”, boli rokmi nečinní, mali svoje dôvody pre nespokojnosť s organizáciou, no keď je zle, vracajú sa do zborov a sú schopní ešte aj moralizovať druhých. V mysliach týchto ľudí zaznieva povestné “a čo keď majú predsa pravdu”. Takéto správanie je úsmevné, zvlášť preto, že jednak je ukážkou charakteru daného človeka a zároveň sa to už zopakovalo v dejinách Jehovových svedkov mnohokrát.

Nasledujúci list je ďalším príkladom Jehovovho svedka, ktorý po rokoch svoju vieru prehodnotil a rozhodol sa svoje náboženstvo opustiť. V liste starším zosumarizoval viacero dôvodov a hľadísk, ktoré prispeli k jeho rozhodnutiu.

List starším

Bratom zboru Rača,

predpokladám, že premýšľate prečo nechodím na zhromaždenia, či nepodávam správu zo zvestovateľskej služby. Rád by som vám vysvetlil môj postoj k tejto veci. Určite to nie je z toho dôvodu, že by som mal niečo proti vám. Ak nechcete aby otriaslo vašou vierou prosím rovno prejdite na záver.

Od troch rokov mi bolo neustále opakované to, že pravda je iba u Jehovových svedkov a nikde inde a že verný a rozvážny otrok je jediný zdroj pravdy ako takej. (Mat. 24:45) Veril som tomu a zároveň som skúmal a študoval aktuálne publikácie, ktoré túto dogmu potvrdzovali.

Chodil som do zvestovateľskej služby, presviedčal ľudí okolo seba vždy keď sa dalo a myslím, že mnohých som podnietil k uvažovaniu o zmysle života a o Bohu. (Mar. 16:15)

Občas sa mi dostali informácie, ktoré boli veľmi čiastkové a neúplné, napr. o tom, že Charles T. Russel chcel zomrieť v polohe faraóna, či že má svoju pyramídu ako pomník/hrob. Preto som sa rozhodol zlepšiť svoju angličtinu a overiť si informácie v pôvodných textoch publikácií od organizácie.

To čo som sa dočítal v publikáciách ako je Harfa Božia, Štúdie písiem, Boží plán vekov, Stvorenie, starých Strážnych vežiach, či Prebuďte sa, spolu s novým výkladom proroctiev ma stále viac šokovalo. Stručne uvediem niekoľko vecí, ktoré by som odporučil aj vám dôkladne preskúmať. (1.Tes 5:21)

 1. Dátumy a organizácia:
  1874 Príchod Krista,
  1878 Vzkriesenie, následne napísali, že bude neviditeľné,
  1881 Koniec milosti pre pohanov,
  1914 mal prísť armagedon a vychvátenie verných do neba, začiatok Kristovej vlády, (nový svet)
  1915 mali byť vzkriesení Abrahám, Izák či Jakob a mali bývať v Bet Sarim,
  1918 mali byť zničené kostoly a náboženstvá, 1920 mal začať celosvetový chaos – anarchia,
  1925 malo začať vládnuť Božie kráľovstvo, Židia mali dostať svoju krajinu a mal vládnuť Abrahám. (nový svet)
  Posledná konkrétna predpoveď bola na rok 1975 (začiatok 7. milénia a nový svet), odvtedy sa stále opakuje, že máme byť pripravení, koniec môže prísť do pár rokov. (Jer. 28:9) Napríklad výroky brata Stevena Letta v Broadcasting-u k aktuálnej situácii s ochorením COVID-19: „Toto je bez pochýb záverečná časť záverečnej časti posledných dní.“
  Ako prišiel Russel k roku 1914 od Babtistov a Adventistov je tiež zaujímavá téma sama o sebe.
 2. Symbolika okultných náboženstiev:
  Charles T. Russel bol slobodomurár, alebo ním veľmi chcel byť. Knihy Divine plan of the ages, The time is at hand, God, Thy kingdom come a aj iné majú na sebe egyptský symbol boha Ra, rozpažené krídla so slnkom uprostred. Russel rád používal symbol koruny s krížom uprostred čo je slobodomurársky symbol, ktorý si privlastnili viaceré kresťanské denominácie. Ako som už spomínal chcel zomrieť ako slobodomurár. Strážna veža 1. December 1916 na str. 373 – 374 popisuje ako chcel byť oblečený do Rímskej tógy a mať prekrížené ruky. J. A. Bohnet mu po smrti postavil slobodomurársky pomník – pyramídu s korunou a krížom, ktorá stojí na cintoríne doteraz. Schému vekov, kde rieši všetky etapy vývoja spoločnosti založil na základe zlatého rezu veľkej pyramídy v Gíze (viď. Kniha Divine plan of the ages)
 3. Potreba výkladu proroctiev:
  Nemusím hovoriť o množstve „presných“ výkladov proroctiev v histórii, viď. Bod 1. Stále sme študovali knihy Zjavenie, Daniela, Izaiáša, Jeremiáša a postupne sa nové svetlo stávalo starým a muselo byť nahradené novými knihami s novým výkladom. Časom začínajú byť vysvetlenia proroctiev smiešne. Napríklad lietadlo, alebo mikrovlnná rúra boli používané ako dôkaz času konca. Prekrývaná generácia vysvetlená v Broadcasting-u je ďalším príkladom zmien v porozumení, keď sa veci nestali tak, ako sa očakávalo.
 4. Chápanie kresťanstva cez prizmu pravidiel namiesto lásky:
  Sexuálne zneužívanie zvierat nebolo považované za biblický dôvod na rozvod do januára 1972. Pravidlo dvoch svedkov a pedofília v zbore je pre mňa úplne nepochopiteľná a zverejnené právne spory ako napr. Child Abuse Royal Commision Australia, Candace Conti a iné ukazujú ako organizácia chce utajiť toto zneužívanie detí. (Luk.6:44, viac o sexuálnom zneužívaní pozri v sérii článkov s názvom Sexuálne zneužívanie detí na JWfakty – poz. autora)

Dalo by sa pokračovať ešte dlho, ale nechcem aby mala táto správa rozsah tristo stranovej knihy. Ako príklad to stačí. Ďalej som sa dozvedel o viacerých historických udalostiach, ktoré by len ťažko mohol spraviť vyvolený nástroj pravého Boha. Tu sú niektoré z nich:

 1. Dvojitý meter na účasť v politike v Mexiku a v Afrike v 60-tych rokoch. Mexičania mohli so súhlasom organizácie podplatiť úradníkov a dostať certifikát vojaka bez účasti na vojenskom výcviku. V Malawi boli v tom istom čase za neutralitu znásilňovaní a rozsekaní mačetami len preto, že im organizácia zakázala kúpiť si členstvo v strane. (Mat. 18:14, Iz.40:11)
 2. Organizácia bola súčasťou OSN v čase, keď sme študovali knihu Zjavenie, kde bolo OSN prezentované ako šelma a až článok v časopise Guardian ich donútil členstvo zrušiť. (Zj.13:2, viac o členstve Jehovových svedkov v organizácii OSN pozri v článku OSN – Jehovovi svedkovia 10 rokov členmi OSN! – poz. autora)
 3. Ako Rutherford prevzal moc, právne odstavil Russelových pomocníkov a dosadil svojich ľudí vo vedení spol. Strážna veža je tiež zaujímavá téma.
 4. Všetky deti, ktoré sedeli pred pódiom na zjazde v roku 1922 počas prednášky brata Rutherforda, Milióny dnes žijúcich nikdy nezomrú, pravdepodobne už zomreli, alebo majú viac ako sto rokov.
 5. V 74.tom roku boli vyzdvihovaní všetci čo predali majetok a šli do priekopníckej služby, pretože v 75.tom mal nastať koniec systému vecí. Nedávno bol uverejnený rozhovor s bratom, ktorý nepredal dom a bol nám daný za príklad, pretože sa nedal strhnúť prílišnou horlivosťou.
 6. Vylučovanie nepohodlných a zastrašovanie zákazom komunikácie s najbližšími.
 7. Údajne nemáme laikov a učencov, ale máme tajné knihy pre starších, cestujúcich dozorcov, ktoré sa odovzdávajú po zbavení úradu, alebo smrti rovnako ako vo vyšších stupňoch slobodomurárskych rádov. Je tu kompletná hierarchia, kde sa stavajú ľudia medzi Boha, Ježiša a ľudí. Vznikli vykladači zákona, ktorí dávajú zákon nad život, rovnako ako farizeji a znalci písma a hľadajú kto a ako nespĺňa požiadavky na kresťana, ktoré vôbec nie sú v biblii uvedené. (Mat.23:13-15)
 8. Porovnanie hierarchie v organizácii Jehovových svedkov a v Katolíckej cirkvi:
  • Nepokrstený zvestovateľ – Laik
  • Zvestovateľ – Laik
  • Pomocný priekopník, Priekopník, Zvláštny priekopník, Misionár – Misionár
  • Bételita (v kariérnom raste výhodou) – Rehoľník
  • Služobný pomocník – Diakon
  • Starší zboru – Farár
  • Cestujúci dozorca – Dekan
  • Oblastný dozorca – Biskup
  • Zónový dozorca – Arcibiskup
  • Pomocník vedúceho zboru – Kardinál
  • Člen vedúceho zboru – Pápež
 9. Všetky prehraté súdne spory a milióny, ktoré sa platili za utajovanie pedofilov šli z peňazí bratov a sestier, ktorí často dali dve mince malej hodnoty z posledného čo mali. (Mar. 12:42-44)
 10. Tony Morris III a jeho aféra s whisky za nejakých 2000 dolárov, hodinky a prstene za tisíce v Broadcasting-och.
 11. Absolútna devalvácia hodnoty slova pravda, kde je dnes niečo pravda a zajtra už je pravdou niečo úplne iné.
 12. Človek čo si zapáli jednu cigaretu, bude s veľkou pravdepodobnosťou minimálne pokarhaný ak nie vylúčený a pritom k tomu nie je ani biblický text. Ale ľudia ktorí sa prežierajú a vážia 150 kíl, či alkoholici čo páchnu alkoholom vo zvestovateľskej službe a na zhromaždeniach, ľudia ktorí sa neumývajú riešení často nie sú, pretože je to starším nepríjemné (poznám konkrétne prípady). Napriek tomu, že tieto veci sú v biblii priamo spomenuté. (2.Kor.7:1)
 13. Stále viac ľudí, ktorí musia užívať antidepresíva, pretože nezvládajú tlak, požiadavky organizácie a neustále je im pripomínané, že robia málo.

Dlho som uvažoval nad tým čo som sa dozvedel, pretože v organizácii je veľa výnimočných, skutočných a úprimných kresťanov a aj kvôli nim som skúmal všetky veci ozaj dôkladne, aby som si bol naozaj istý svojim rozhodnutím. Verím, že aj vy, ako rada starších chcete robiť veci úprimne a podľa biblie, ale stali ste sa obeťou systému, ktorý vytvára pravidlá a poučky tam, kde má byť kresťanská láska a priestor pre svedomie.

Veď aká je to láska k Bohu keď kresťan nemá priestor prejaviť svoje dary, ale musí robiť veci tak ako mu diktuje niekto, kto sa považuje za duchovnejšieho? Ako si má človek zaslúžiť večný život, ak sa mu neustále niekto vyhráža smrťou? Alebo ako viete kto je skutočne duchovný, keď všetky atribúty duchovnosti sú iba na základe nejakej tabuľky, kde sa uvádza počet hodín v službe, počet prehratých videí, počet biblických štúdii, počet komentárov, nejaký určený status?

Záver

5.Moj.18:18-22:

‘Povolám spomedzi ich bratov proroka, ako si ty. Vložím mu do úst svoje slová a on im povie všetko, čo mu prikážem. A kto nebude počúvať moje slová, ktoré bude ten prorok hovoriť v mojom mene, bude sa za to zodpovedať. Ak sa nejaký prorok opováži hovoriť v mojom mene niečo, čo som mu neprikázal, alebo bude hovoriť v mene iných bohov, musí zomrieť. Ale možno si poviete: „Podľa čoho zistíme, že tie slová nepochádzajú od Jehovu?“ Keď prorok bude hovoriť v mene Jehovu a to, čo povie, sa nesplní ani nenastane, tie slová nepochádzali od Jehovu. Ten prorok sa správal opovážlivo. Nebojte sa ho.‘

Po dôkladnom skúmaní biblie, histórie organizácie, histórie kresťanstva a pôvodných zdrojov mi neostáva povedať iné ako, že Verný a rozvážny otrok nie je ani verný ani rozvážny (Mat. 24:45-51) a zneužíva dôveru a dobrotu ľudí, ako ste napríklad aj vy. Som dôkladne presvedčený, že náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia je súčasťou veľkého Babylona a preto z nej treba okamžite odísť. (Zj.18:4)

Som zároveň presvedčený, že keby som vedel to, čo viem dnes, tak  by som sa určite nedal pokrstiť. Jeden starší z nášho zboru mi povedal, že je možné anulovať krst cez radu starších. Povedal mi skúsenosť sestry, ktorá sa v komentári po rokoch priznala, že si pred krstom zapálila poslednú cigaretu. Jej krst bol následne vyhlásený za neplatný pretože „nepochopila“.

Ak môže rada starších takto vstúpiť medzi človeka čo sa oddá Bohu a samotného Boha a rozhodnúť o anulácii krstu, môžem svoj krst anulovať aj ja. S ohľadom na vyššie spomenuté informácie, ktoré som nemal dostupné v žiadnej zborovej knižnici a už vôbec nie vo svojom jazyku, bol som dôkladne oklamaný a vovedený do omylu.

Preto vyhlasujem, že môj krst v organizácii nebol a nemohol byť nikdy platný a s organizáciou Jehovových svedkov nemám nič spoločné. Na základe toho nemôžem byť vylúčený.

Zároveň vás žiadam, s ohľadom na zákony 122/2013 Z. z. a 166/2003 Z.z., a s ohľadom na to, že som Vám nedal povolenie na spracovanie osobných údajov, aby ste neoznamovali moje meno z pódia na verejnom zhromaždení Jehovových svedkov, tak ako to zvyknete. Tiež aby ste ma nekontaktovali žiadnym spôsobom a nedržali o mojej osobe žiadne údaje. V prípade, že nevyhoviete mojej žiadosti a porušíte zákon o ochrane súkromia a ochrane osobných údajov, budem nútený spraviť kroky na svoju obranu.

S pozdravom Michal Ország.


Aj keď Michal Ország vyslovene v liste požiadal, aby nebolo jeho meno verejne oznámené, starší túto žiadosť neakceptovali. Následne poslal Jehovovým svedkom z jeho zboru vyššie uvedený list ako zoznam príčin, pre ktoré sa rozhodol opustiť svoje náboženstvo. Starší zborov, ako je bežným zvykom medzi svedkami, totiž neinformujú nikoho o dôvodoch niečieho odchodu a vytvárajú tak priestor pre šírenie špekulácií, skreslených informácií a démonizáciu bývalého člena.

Mail adresovaný členom zboru:

Zdravím Vás všetkých,

určite sa k Vám dostalo, že na zhromaždení 8.12. bolo oznámené, že už nie som Jehovov svedok. Dôvod prečo ma vyhlásili je v prílohe.
Myslím, že máte právo vypočuť si aj druhú stranu a urobiť si vlastný názor.
Dúfam, že sa Vám dobre darí a že ste zdraví.

Ako reakcia na Michalovu správu členom jeho už bývalého náboženstva, zborový starší Ľubomír Šteffek poslal všetkým členom zboru nasledujúci mail:

Milí bratia a sestry,

ak Vám prišiel e-mail od človeka, o ktorom bolo pred pár dňami oznámené na zhromaždení, že už nie je Jehovovým svedkom chceme Vás poprosiť, aby ste tento e-mail, teda jeho prílohu nečítali.
Najlepšie bude ak e-mail vymažeme,

prajem vám veľa JEhovovho požehnania

Ľubo Š

Tento mail je exemplárnou ukážkou toho, ako náboženský systém Jehovových svedkov zakazuje svojim členom čo i len otvoriť mail od bývalého člena, aby sa náhodou nedozvedeli niečo, čo by mohlo zmeniť ich postoj či názor na svoje náboženstvo. Mail ďalej ukazuje, ako sa svedkovia bežne pozerajú na vylúčené osoby. Zatiaľ čo pri Michalovej exkomunikácii napriek jeho nesúhlasu odznelo jeho meno, v tomto maile sa z neho stal “človek”, od ktorého prišiel mail. Nemožno povedať, či to starší Šteffek urobil vzhľadom na zákaz používania osobných údajov (na tých pri verejnom vyhlásení o vylúčení starším moc nezáležalo), alebo z dôvodu nevysloviť ani len meno vylúčenej osoby. Pre Jehovových svedkov sú vylúčené osoby horšie ako ľudia, ktorí nie sú svedkami a bežne nimi literatúra Spoločnosti Strážna veža pohŕda a vyjadruje sa hanlivo. Bežne ich prirovnávajú k Satanovi, pričom v očiach svedkov je od odpadlíkov horší už len Satan. Na záver prikladáme jeden citát, ktorý odráža až nenávistný názor svedkov na vylúčené osoby.

Satan je prvý tvor, ktorý sa stal odpadlíkom. Novodobí odpadlíci prejavujú podobné vlastnosti ako on. Ich myseľ môže byť otrávená kritickým postojom voči niektorým členom zboru, kresťanským starším alebo vedúcemu zboru. Niektorí odpadlíci namietajú proti používaniu Božieho mena, Jehova. Nemajú záujem učiť sa o Jehovovi ani slúžiť mu. Podobne ako ich otec Satan, zameriavajú sa na rýdzich ľudí. (Ján 8:44) Nie div, že sa im Jehovovi služobníci úplne vyhýbajú!“ (Strážna veža, 2009, 15. apríl, s. 6-7. Otázka k odseku v tomto článku znela: „Čo majú so Satanom spoločné novodobí odpadlíci?“ Pre viac informácii o praxi vylúčenia u Jehovových svedkov pozri články Ako Jehovovi svedkovia zachádzajú s bývalými členmi a Dôvody, pre ktoré môže byť Jehovov svedok vylúčený na stránke JWfakty. Pre hlbší rozbor negatívneho obrazu bývalých členov v literatúre Jehovových svedkov pozri článok Jehovovi svedkovia a exkomunikácia v časopise Rozmer, 2020, roč. 23, č. 1, s. 9 – 14)

*Všetky materiály publikované v tomto článku sú presne v takej podobe, v akej boli zaslané a vyhotovené. Neprešli gramatickou korektúrou, aby sa nenarušil nijakým spôsobom pôvodný text

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

3 Comments

 1. Pozdravujem Vás Michal.
  To, čo ste opisovali boli slová, v ktorých som sa našla. Svoj krst taktiež považujem za neplatný. Ste silný a odvážny človek.
  Podobný problém riešim v súčasnosti aj ja – napriek vyslovenému zákazu použiť moje osobné údaje starší zboru použili moje osobné údaje v rozsahu aký uvádzate z pódia v ozname (hoci som im pred tým adresovala viacero žiadostí s jasným zákazom).
  V tomto smere som sa rozhodla podniknúť isté právne kroky.
  Môžete sa so mnou prosím spojiť? Rada sa s Vami porozprávam.
  Veľa zdravia a síl 🙂
  Môj email: dada.slivova@gmail.com

 2. Velmi dobre a odvazne skomponovany “rozluckovy list ” Michal ! Ak by ste sa vedeli nejako dat dohromdy viaceri co sa tyka nejakeho potencialneho pravneho kroku ci ukonu, tak ako to napr.navrhuje Dada mozno by to malo vacsiu sancu na uspech . Zelam vsetko dobre !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment