Ďalšia žaloba na organizáciu Jehovových svedkov!

26 ročný Kevin Ramirez  podáva žalobu na Spoločnosť Strážna veža. Dôvodom má byť sexuálne zneužívanie spred 20 rokov.

Kevin, v tom čase ako 6 ročný, bol zneužívaný zborovým starším v španielskej skupine v San Dimas. K zneužívaniu malo dochádzať v rokoch 1999-2001. Starší trávil čas s Kevinom v službe aj na zborovom štúdiu knihy, ktoré vtedy prebiehalo v domácnostiach. Kevin o zneužívaní upovedomil svoju rodinu a tá zas zborových starších. Tí vinníka exkomunikovali, ale vzhľadom na prax neoznamovať dôvody, pre ktoré je človek vylúčený, nikto v zbore nevedel, že ide o sexuálneho predátora. Zo strany starších nedošlo k žiadnemu nahláseniu prípadu na políciu. Tento prístup je v prípadoch sexuálneho zneužívania medzi Jehovovými svedkami dosiaľ bežný. Ak aj starší nakoniec vinníka “odstránia zo svojich radov”, už ich ďalej netrápi, či neubližuje ďalším deťom “zo sveta”. Takýto nehumánny a sebecký prístup kritizujú viacerí právnici a bol predmetom sporu aj počas súdnych pojednávaní v Austrálii. 

Žaloba na spoločnosť bola podaná 15. augusta. V žalobe je menovaný aj vedúci zbor Jehovových svedkov, ktorý je zodpovedný za politiku spoločnosti v takýchto prípadoch. Obhajcom Ramireza je Irwin Zalkin, advokát, ktorý zastupuje už viacero obetí sexuálneho zneužívania v radoch Jehovových svedkov (pozri články Ďalšie prípady sexuálneho zneužívania zborovými staršími a Žaloba na vedúci zbor Jehovových svedkov). O prípade bola usporiadaná konferencia vo firme The Zalkin Law Firm, kde Zalkin a Ramirez podávajú viac informácií. V úvode Zalkin zdôrazňuje, že žaloba nie je podávaná len na Jehovových svedkov, ale aj na vedúci zbor. Ramirez, znechutený prístupom organizácie a jej čelných predstaviteľov povzbudzuje aj ďalšie obete sexuálneho zneužívania, aby prehovorili.


Zdroj:

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment