Krátky komentár k prekladu Kolosanom 2:16

V článku Naozaj je oslava narodenín “nebiblická”? sme uviedli list Kolosanom 2:16 ako príklad zahmlievania pôvodného významu textu v novom revidovanom preklade Jehovových svedkov z roku 2019.

Čitateľ z Čiech nás upozornil, že v českej verzii revidovaného prekladu nie je zmena, na ktorú upozorňujeme. Text v češtine znie: “Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu a pití nebo kvůli nějakému svátku nebo novoluní nebo sabatu.” Pozreli sme sa aj na znenie textu v pôvodnom anglickom znení a tam rovnako chýba formulácia, aká je v slovenskom preklade: “Therefore, do not let anyone judge you about what you eat and drink or about the observance of a festival or of the new moon or of a sabbath.”

Pri koncipovaní predchádzajúceho článku sme nezohľadňovali anglické znenie textu, pretože sme vychádzali z predpokladu, že slovenská verzia už z princípu vychádza z anglickej pôvodiny. Táto situácia je značne zvláštna, keďže tu máme pred sebou preklad Biblie Jehovových svedkov, ktorý v slovenskom jazyku obsahuje niečo iné ako centrálny preklad vydaný Spoločnosťou Strážna veža v angličtine. Ako sme vysvetľovali v článku o narodeninách, text z listu Kolosanom 2:16 nepatrí k tým, pri ktorých môžeme mávnuť rukou, či sa význam zmenil trochu alebo úplne. Anglický revidovaný preklad obsahuje pri zmienke o sviatkoch slovo observance, ktoré sa prekladá ako dodržiavať, zachovávať či sláviť. Prečo a na základe akých dôvodov slovenský prekladateľ v ústredí Jehovových svedkov v Bratislave zmenil pôvodné zachovávanie na nezachovávanie ostáva záhadou. Nejde však o prvý prípad, keď oficiálne publikácie svedkov v rôznych jazykoch obsahovali odlišné znenie. Ak by niekto z čitateľov mal k tomu viac informácií, radi ich uvítame.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment