Krátky komentár k prekladu Kolosanom 2:16

V článku Naozaj je oslava narodenín „nebiblická“? sme uviedli list Kolosanom 2:16 ako príklad zahmlievania pôvodného významu textu v novom revidovanom preklade Jehovových svedkov z roku 2019.

Čitateľ z Čiech nás upozornil, že v českej verzii revidovaného prekladu nie je zmena, na ktorú upozorňujeme. Text v češtine znie: „Ať vás tedy nikdo nesoudí kvůli jídlu a pití nebo kvůli nějakému svátku nebo novoluní nebo sabatu.“ Pozreli sme sa aj na znenie textu v pôvodnom anglickom znení a tam rovnako chýba formulácia, aká je v slovenskom preklade: „Therefore, do not let anyone judge you about what you eat and drink or about the observance of a festival or of the new moon or of a sabbath.“

Pri koncipovaní predchádzajúceho článku sme nezohľadňovali anglické znenie textu, pretože sme vychádzali z predpokladu, že slovenská verzia už z princípu vychádza z anglickej pôvodiny. Táto situácia je značne zvláštna, keďže tu máme pred sebou preklad Biblie Jehovových svedkov, ktorý v slovenskom jazyku obsahuje niečo iné ako centrálny preklad vydaný Spoločnosťou Strážna veža v angličtine. Ako sme vysvetľovali v článku o narodeninách, text z listu Kolosanom 2:16 nepatrí k tým, pri ktorých môžeme mávnuť rukou, či sa význam zmenil trochu alebo úplne. Anglický revidovaný preklad obsahuje pri zmienke o sviatkoch slovo observance, ktoré sa prekladá ako dodržiavať, zachovávať či sláviť. Prečo a na základe akých dôvodov slovenský prekladateľ v ústredí Jehovových svedkov v Bratislave zmenil pôvodné zachovávanie na nezachovávanie ostáva záhadou. Nejde však o prvý prípad, keď oficiálne publikácie svedkov v rôznych jazykoch obsahovali odlišné znenie. Ak by niekto z čitateľov mal k tomu viac informácií, radi ich uvítame.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Pridaj komentár

Vaša emailová adresa nebude publikovaná. Povinné polia sú označené *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Uverejniť komentár