Koniec je blízko – 1980-1989

Článok obsahuje citáty z rokov 1980 – 1989 o blížiacom sa Armagedone a závere systému vecí

1980

„Keď v rýchlo blížiacom sa ‚veľkom súžení’ ‚meč’ božej pomsty zrazí všetko organizované náboženstvo, tak ľudia, ktorí nedbali na Jehovovho ‚strážcu’, Jeremiášovu triedu, budú hľadať útočisko v súčastiach politických systémov odsúdených na zánik…” (Strážna veža, 1980, 1. marec, s. 24
„Božie kráľovstvo, za ktoré sa Kristovi učeníci dlho modlili, prichádza práve teraz proti všetkým nepriateľským vládam, aby obhájilo svoju univerzálnu zvrchovanosť” (Strážna veža, 1980, 15. jún, s. 22).
„Ako vidíme predpovedané veci ‚posledných dní’ odohrávajúc sa pred našimi vlastnými očami, tak máme silnú dôveru, že ‚veľké súženie’ a úsvit Božieho nového spravodlivého poriadku sú priamo predo dvermi.” (Strážna veža, 1980, 1. august, s. 22).
„Biblia hovorí: ‚Lebo Zvrchovaný Pán Jehova neurobí nič, pokiaľ nezjaví svoju dôvernú vec svojim sluhom prorokom.’ — Ámos 3:7 …. Odkedy Jehova s predstihom poskytuje svojim oddaným prorokom poznanie o konci tohoto systému, zahŕňa to aj informácie, ktoré im umožnia rozoznať, kedy ‚veľké’ súženie’ v skutočnosti začne? Áno. Čo je tým dôkazom? Má to do činenia s vykonaním Božieho rozsudku proti tomu, čo Biblia nazýva ‚Veľký Babylon’, … A už áno, práve teraz saodohrávajú udalosti, ktoré pripravujú cestu tomu vykonaniu!” (Strážna veža, 1980, 15. október, s. 17).
„A ak by skazený systém tohto sveta vôbec prežil do konca storočia, čo je veľmi nepravdepodobné vzhľadom na svetové trendy a napĺňanie sa biblického proroctva, boli by tu vždy pozostalí z generácie 1. svetovej vojny. Avšak fakt, že ich počet sa zmenšuje je ďalším znamením, že ‚záver systému vecí sa blíži rýchlo k svojmu koncu” (Strážna veža, 1980, 15. október, s. 31).

1981

Čas, kedy vzkriesený Ježiš Kristus privedie Satana a jeho skazený svet ku koncu, zatiaľ čo Božích služobníkov zanechá navždy nažive, je blízko ako na dlani” (Strážna veža, 1981, 15. máj, s. 29).

 

„Tak ako utláčajúce Ninive prišlo nazmar, tak budú zničení všetci utláčatelia v rýchlo sa približujúcej ‚vojne veľkého dňa Boha všemohúceho.’” (Strážna veža, 1981, 1. september, s. 31)

 

„ … ‚Záver systému vecí’ sa blíži k vyvrcholeniu v Armagedone” (Strážna veža, 1981, 1. október, s. 24).

1982

,,Ak máte žiť naďalej, budete sa musieť podriadiť tejto prichádzajúcej vláde. Dočítajte sa o osobách, ktoré čoskoro prevezmú panovanie nad Zemou.” (Prebuďte sa!, 1982, 22. február, s. 32)

 

Utečte, kým je čas.” „Utiecť je teraz extrémne dôležité. Prečo? Pretože dôkazy hovoria, že ‚nechutná vec’ [Organizácia spojených národov] čoskoro spustoší aj ‚sväté miesto,’ takzvanú ríšu kresťanských cirkví, označujúc tým začiatok veľkého súženia.’ … Čas pre Boha, aby vykonal rozsudok proti kresťanstvu a jej ‚svätému miestu’ je blízko. Pustošiteľ čoskoro zasiahne, ukončiac tak akúkoľvek ďalšiu príležitosť uniknúť Jehovovej ochrane. Už ste utiekli do symbolických ‚hôr’? Ak nie, neotáľajte. Ide o život vás samých.” (Strážna veža, 1982, 15. november, s. 7).

1983

„…ukazuje sa, že veľký počet z generácie z roku 1914 dnes ešte stále žije. Ich počet sa samozrejme postupne znižuje, a tak môžeme s istotou očakávať, že za ‚koncom’, ktorý príde niekedy v blízkej budúcnosti‚ nastane obdobie, kedy Božie mesiášske kráľovstvo bude jedinou vládou, ktorá bude panovať nad Zemou.” (Strážna veža, 1983, 1. október, s. 19).

 

Na pokraji Armagedonu…” (Strážna veža, 1983, 1. november, titulná strana, článok, s. 3).

1984

„[Ježiš] nám povedal, že ‚generácia’ z roku 1914 — rok, kedy sa znamenie začalo napĺňať — ‚v žiadnom prípade nepominie, kým sa tieto veci neudejú.’ (Matúš 24:34). Niektorí z tejto ‚generácie’ by mohli prežiť až do konca storočia. Avšak máme veľa znamení, že ‚koniec’ je oveľa bližšie!” (Strážna veža, 1984, 1. marec, s. 18 – 19).

 

Práve tak, ako sa Ježišove proroctvá týkajúce sa Jeruzalema naplnili počas života generácie z roku 33 n.l., tak sa naplnia aj jeho proroctvá týkajúce sa ‚času konca’ počas života generácie z roku 1914…. Blízkosť Božieho kráľovstva dnes znamená koniec súčasného rozdeľujúceho politického, náboženského a obchodného systému. Znamená to zavedenie novej vlády pre všetkých poslušných ľudí…. Áno, môžeš sa dožiť tohto sľúbeného nového poriadku spolu s preživšími generácie z roku 1914generácie, ktorá sa nepominie” (Strážna veža, 1984, 15. máj, s. 7).

1985

Odpočítavanie, ktoré už pokračuje zhruba šesť tisícročí sa teraz blíži k nultej hodine. Je tak blízko, že všetci ľudia, ktorí boli nažive v roku 1914 a sú tu už dlho, sa nepominú zo scény pred strhujúcimi udalosťami, ktoré označujú prichádzajúce očistenie Jehovovej zvrchovanosti. — Marek 13:30Prežitie do novej zeme, 1985, s. 137, ods. 5

 

Tento súd by mal byť vykonaný niekedy počas života ľudí, ktorí videli prvé dôkazy o období predpovedanom Ježišom…. Biblická chronológia a naplnenie biblického proroctva poskytujú plno dôkazov o tom, že toto časové obdobie začalo v roku 1914. Z toho vyplýva, že predtým než generácia z roku 1914 úplne vymrie, Boží rozsudok musí byť vykonaný” (Strážna veža, 1985, 1. máj, s. 4).

1986

Rýchlo sa teda približujeme k tomu slávnemu času, keď Kristus Ježiš úplne zavládne nad pozemskými záležitosťami a zjednotí všetkých poslušných ľudí pod jednou vládou. Áno, zmena vlády nastane čoskoro” (Strážna veža, 1986, 15. október, s. 7).

1987

Pamätajte, prílivové vlny, ktoré prinesú konečné zničenie falošnému náboženstvu, sú na ceste. Možno ich vidieť už na obzore. Kde budeš stáť, keď prinesú hromové zničenie?” (Strážna veža, 1987, 1. november, s. 29).

 

Národy dostávajú práve teraz varovanie, že Jehova čoskoro zaháji svoj čin odplaty proti všetkým častiam Satanovho systému vecí…. Milióny rozvážnych berú na vedomie túto správu…. Dostávajú sa preč zo skazeného politického a náboženského spoločenstva predtým než je príliš neskoro.” (Strážna veta, 1987, 15. december, s. 25).

1988

Práve teraz, ako nikdy predtým, ‚ostávajúci čas je skrátený’. Áno, ostáva len obmedzený čas, aby Jehovov ľud dokončil prácu, ktorá im bola zverená…. Táto práca musí byť dokonaná predtým, než príde koniec. Je preto žiaduce, aby sa kresťania sami seba spýtali ako potenciálne manželstvo, alebo ak už v manželstve sú, či možnosť mať deti ovplyvní ich podiel na tejto životne dôležitej práci” (Strážna veža, 1988, 1. marec, 21).

 

A ak neprestaneme kráčať touto úzkou cestou života, tak je pravdepodobné, že nás Jehova zachová nielen nažive počas veľkého súženia, ale dá nám večný život s nekonečnými požehnaniami v jeho novom svete, ktorý je veľmi blízko” (Strážna veža, 1988, 15. jún, s. 15).

 

Nový svet je veľmi blízko!” (Strážna veža, 1988, 15. november, s. 3).

 

Iné biblické proroctvá tiež naznačujú, že znovuzískanie a obnova Raja je veľmi blízko, že nový svet je na obzore.” (Strážna veža, 1988, 15. november, s. 5).

1989

Apoštol Pavol bol priekopníkom v kresťanskej misionárskej činnosti. Taktiež položil základy práce, ktorá by mala byť dokončená v našom 20. storočí” (Strážna veža, 1989, 1. január, s. 12).


Vyššie uvedený citát vedúci zbor úmyselne pozmenil vo viazanom ročníku z roku 1989. Ide len o ďalší zo stoviek príkladov, kedy vedenie v Amerike mení minulosť pre potreby prítomnosti, aby zakrylo to, čo učilo a tvrdilo:

„Apoštol Pavol bol priekopníkom v kresťanskej misionárskej činnosti. Taktiež položil základy práce, ktorá by mala byť dokončená v našich dňoch” (Strážna veža, 1989, 1. január, s. 12).


Máme mnoho dôvodov, aby sme očakávali , že toto kázanie bude dokončené v našom čase. Znamená to, že pred koncom nového mesiaca, nového roka, novej dekády, nového storočia? Žiaden človek nevie, pretože Ježiš povedal, že ‚ani anjeli v nebesiach’ to nevedia.” (Strážna veža, 1989, 1. október, s. 31).

 

Cesta je stále otvorená pre ľudí zo všetkých národov na to, ‚aby dosiahli pokánie’, ale nemožno strácať čas. Peter nás varoval: ‚Jehovov deň príde ako zlodej’. (2. Petra 3:9, 10) Božia spravodlivosť vyžaduje, aby bol tento skazený systém čoskoro zničený.” (Strážna veža, 1989, 1. marec, s. 29).

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment