Nový článok o predpovediach konca sveta v časopise Rozmer

V časopise Rozmer vychádza odborný článok mapujúci rôzne predpovede koncov sveta a blízkosti Kristovho príchodu v dejinách Jehovových svedkov. Pozornosť je venovaná rokom 1914, 1925 a 1975, ktoré dnes organizácia Jehovových svedkov interpretuje odlišne od výkladov, ktoré rezonovali v publikáciach v minulosti…

Článok je popretkávaný  citátmi, ktoré dokazujú, že Spoločnosť Strážna veža jednoznačne preferovala isté dátumy, na ktorých stavala svoj dôraz na mobilizáciu členov do zvestovateľskej služby a udržanie ľudí v “naliehavosti” blízkosti konca. Pre čitateľa môžu byť prekvapujúce predpovede o roku 1925, roku, na ktorý sa v oficiálnych dejinách svedkov nekladie žiaden dôraz, čo je, paradoxne, v ostrom kontraste s významom, aký mu prisudzovala organizácia v 20. rokoch. Radi by sme upozornili aj na rozbor zjazdu v Cedar Point Ohio v 1992, ktorý  sa často spomína ako míľnik v dejinách Jehovových svedkov. Do publikovanej podoby sa nedostala fotka Rutherfordovho prejavu zo Strážnej veže z 1. novembra 1922, ktorá obsahuje celý a necenzurovaný text toho, čo Rutherford v skutočnosti povedal. Svedkovia z jeho prejavu poznajú len záverečnú časť, zvyšok im vedúci zbor nesprístupňuje, pretože by vyvolal nepríjemné otázky o tom, v čo vlastne vtedy Rutherford a spol verili. Fotku teda prikladáme sem:

Napriek tisícom ľudí, ktorí opustili organizáciu pre falošné predpovede a pokrytecký postoj jej vedenia, dodnes je toto náboženstvo schopné udržiavať v miliónoch ľudí strach a lojalitu voči vedeniu pre blízkosť Kristovho príchodu. V najnovšej Strážnej veži z októbra 2019 sa články tematicky zaoberajú udalosťami, ktoré majú predchádzať vypuknutiu Armagedonu. Pisatelia tu rovnako ako ešte vo svojich začiatkoch v 19. stor. používajú formulácie, ktoré zase majú čitateľa udržiavať “v pohotovosti” a zameraného na verbovanie nových členov:

,,Keďže od roku 1914 uplynulo toľko času, musíme teraz žiť už v záverečnej časti „posledných dní“. Pretože koniec tohto systému je tak blízko, potrebujeme poznať odpovede na niekoľko dôležitých otázok: Aké udalosti sa odohrajú v závere „posledných dní“? Do akej činnosti by sme sa mali dovtedy zapájať?” Stražna veža, 2019, október, s. 8

,,Do začiatku „Jehovovho dňa“ zostáva už len krátky čas. Čo od nás Jehova očakáva? Chce, aby sme sa usilovne zapájali do zvestovateľskej služby a mali „hojnosť práce v Pánovom diele“. (1. Kor. 15:58)” Stražna veža, 2019, október, s. 10, ods. 7

,,Ako sme uviedli, do konca tohto systému zostáva už len veľmi málo času.” Stražna veža, 2019, október, s. 12, ods. 15

,,Čoskoro sa splní dôležité biblické proroctvo, podľa ktorého majú národy vyhlásiť „mier a bezpečie“.” Stražna veža, 2019, október, s. 13, ods. 19

,,Naša práca je naliehavá! Je ešte veľa ľudí, ktorí potrebujú počuť dobrú správu o Kráľovstve, kým nebude neskoro.” Stražna veža, 2019, október, s. 12

Takéto frázy predstavujú pre historikov a odborníkov na zmeny v učení Jehovových svedkov ďalšie pobavenie a úsmev, pretože sú dokladom nemeniacej sa stratégie používanej už vyše 100 rokov. Vzhľadom na pravidelné používanie týchto apokalypticko-mobilizačných fráz sme sa rozhodli  čitateľom v budúcnosti priniesť výber z citátov zo všetkých publikácií, ktoré kedy Spoločnosť publikovala s cieľom ukázať, že toto náboženstvo predpovedalo koniec od prvého výtlačku Strážnej veže používajúc takéto isté formulácie až do posledného výtlačku v roku 2019. Čitateľ tak bude mať možnosť presvedčiť sa, že rovnako ako on, tak aj milióny svedkov pred ním čítavali za svojej mladosti ako tu bude Božie kráľovstvo ešte pred začiatkom 21. stor., ako nie je potrebné mať ani len strednú školu (nie to vysokú!) či ako netreba vstupovať do manželstva a podobne.

Časopis s článkom si viete objednať na nasledujúcich miestach: https://rozmer.sk/sk/content/predajne-miesta ; prípadne on-line tu https://rozmer.sk/sk/predplatne

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment