“Určite by sme nechceli byť ako farizeji”

Upozorňujeme čitateľa, že článok je písaný sarkastickým a cynickým štýlom a je osobnou reakciou jedného z adminov na citát v novom čísle Strážnej veže.

V najnovšej Strážnej veži zo septembra 2019 v článku ,,Poďte ku mne…a ja vás občerstvím” sa píše:

,,Určite by sme nechceli byť ako farizeji, ktorí neznášali, keď niekto spochybňoval ich názory, a prenasledovali ľudí len preto, že mali iný názor ako oni.” Strážna veža, 2019, september, s. 23, ods. 11

Bývalým a dlhoročným svedkom či kritikom vyčarí takýto citát v literatúre Spoločnosti Strážna veža úsmev na perách, pretože je, žiaľ, v úplnom rozpore s tým ako Jehovovi svedkovia po celom svete zmýšľajú a konajú. Text môže vyvolať príjemné pocity u nezainteresovaného človeka ,,z vonka”, ktorý nepozná ,,algoritmy”, podľa ktorých funguje myslenie svedkov. Ide o ďalší príklad dvojitých meradiel, ktoré logicky musia u svedkov vyvolať istú rozpoltenosť. Prečo? Pretože pisateľ tento výrok možno skutočne myslel vážne a v dobrom, no neuvedomoval si, ako bude citát pôsobiť v celkovom kontexte myslenia a správania Jehovových svedkov.

Vzhľadom na povahu tohto článku nebudem uvádzať ,,masu” odbornej literatúry na túto tému, vystačíme si tentokrát s rozumom, na ktorý svedkovia občas apelujú a cynizmom. Pozrime sa na úvod vety:

,,Určite by sme nechceli byť ako farizeji…”

V dejinách svedkov sa ich literatúra často vracala a dodnes vracia k židovskej sekte farizejov, ktorá vznikla v čase helenizácie Izraela a tvorí z ideového hľadiska stereotypného nepriateľa Ježiša a prvých kresťanov. Kedysi som uvažoval na túto tému napísať obsiahly článok, no dnes si uvedomujem stále viac, že nemožno čitateľom a svedkom obzvlášť objasňovať úplne každý historický detail, v ktorom im Warwick uvádza nepresné informácie. Je to predsa ich zodpovednosť za fakty a pravdy, ktoré vypúšťajú z úst a de facto sa sami diskreditujú, keď pracujú s takýmito pseudopravdami. Už základná literatúra na tému farizejov veľmi rýchlo čitateľa upozorní na fakt, že existovali dve hlavné farizejské školy, ktoré sa svojím výkladom Písma markantne v mnohých otázkach od seba líšili. Keď poviem farizej, je to ako keby som povedal žid či lekár. Jednoducho ide o všeobecné pomenovanie, ktoré v priebehu dejín nadobudlo hanlivý význam, no používať ho pravidelne ako boxovací pytel s ,,historickým pozadím”, voči ktorému sa vymedzujem a dokazujem, ako sa má kto správať, si vyžaduje aj trochu znalosti historických súvislostí. Svedkovia skutočne vedia podať historicky korektné informácie vtedy, keď nejde o sporné záležitosti alebo to hladko podporuje ich výklad. Dôslednejšie pozorovanie ich práce s vedeckou literatúrou, metodológia či interpretácia vedeckých dát však veľmi často odhaľujú až neprijateľne lajdácky, diletantský a nepresný prístup školáka, ktorý sa nenamáha naštudovať si niečo hlbšie v odbornej literatúre, radšej len zrecykluje známe klišé. Nebudem tu nikoho presviedčať, že vyjadrenia o obrovskej námahe študijného oddelenia pri tvorbe každej publikácie sú účelovou propagandou, ktorá má u svedkov udržať pocit intelektuálnej nadradenosti. Nie, ani náhodu nejde o odborne a kvalitne zvládnuté články. To, čo obsahujú, je len minimum, čo pretieklo cez ideologické sýto cenzúry študijného oddelenia, ktoré vyprodukuje ,,pravdy” v súlade s dopredu vyhotovenými závermi, ktorým sa fakty musia podriadiť. Toľko k farizejom.

,,…ktorí neznášali, keď niekto spochybňoval ich názory,…”

Je veľmi obdivuhodné sledovať, ako malé americké náboženstvo s niekoľkými starými mužmi vo vedení a bez patričného vzdelania je schopné vyprodukovať takéto informatívne a kategorické tvrdenie akoby tam boli, mali zrátaných všetkých farizejov a preskúmané, čo neznášali. Je absurdné, že sa tomuto vôbec musíme tu venovať, no absurdnejšie je už len to, že to tlačiarne spoločnosti po celom svete vychrlili. Aplikujme však tento postoj sebareflexívne do vnútra organizácie. Vedúci zbor ,,neznáša”, keď niekto spochybňuje ich názory. Kto to robí, je nepokorný, onálepkovaný rôznymi svedkami vynájdenými hanlivými označeniami a zvyčajne vylúčený. Centrálny orgán si nedopraje žiadnu zásadnejšiu kritiku okrem občasných alibistických vyhlásení o vlastnej nedokonalosti. Oni sú jediní, kto interpretujú božiu pravdu, ktorá sa mení ako počasie v Británii (žiaľ, kto sleduje zmeny od Russella k dnešnému dňu, nemôže sa vyhnúť takémuto konštatovaniu) a tá je absolútne záväzná pre milióny svedkov po celom svete. Dovolím si jednu odbočku, ktorá možno niektorých čitateľov nepoteší, ale čo už, keď nás číta aj odbočka (pozdravujeme). Stránku JWfakty sledujú aj ľudia vo vysokých postaveniach, ktorí nemajú problém ohovárať vedúci zbor a totalitarizmus organizácie súkromne v ,,krúžku” svojich najbližších ,,spolukresťanov” so zápalom študovať Bibliu alternatívne a slobodne (preto sa vlastne zrušilo štúdium knihy v domácnostiach). Opozícia voči ,,diktátu Warwicku” sa rozrastá na všetkých úrovniach teokratickej hierarchie, ktorá je prehnitá oportunistami a neraz ľuďmi s komplexmi, ktorých obeťami sa stávajú bežní ľudia. V súkromných rozhovoroch sa aj ,,rádoví členovia” odhodlajú vypustiť zo svojích úst akú-takú kritiku totality a manipulácie, ktorú zažili, samozrejme sa to nezaobíde bez toho, aby zväčša hneď začali svoje vyjadrenia ideologicky ,,korektovať” zo strachu, aby ich brat či sestra s pocitom robotickej lojality nešli nahlásiť zborovým starším. ,,Pravda je len jedna,” zvyknú hovoriť svedkovia, a tou je pravda nie Biblie ani kresťanstva, ale ,,pravda Warwicku”, ktorý rozhoduje, ktoré verše treba prepojiť bez žiadnych súvislosti s ďalšími, čo je len symbol a čo denotatívny znak, ktorý máme chápať doslovne; v čom už netreba veriť historikom a kedy vankúš medzi nohami spĺňa kritériá masturbácie. Nacistická diktatúra diktovala, v čo má veriť človek v podstate na jednom kontinente, ZSSR dvom kontinentom, ale Warwick to robí celosvetovo.

,,…a prenasledovali ľudí len preto, že mali iný názor ako oni.”

Ak sa niekto z čitateľov rozhodne v najbližšej dobe vybudovať totalitný režim (doma, v práci, v politike, v sekte!), určite odporúčam rýchlu likvidáciu kohokoľvek, kto spochybňuje váš názor. Však pre správne fungovanie potrebujete jednotu. Dá sa samozrejme inšpirovať viacerými príkladmi v dejinách. Určite treba zlikvidovať inteligenciu a zabrániť ľuďom v prístupe k informáciám, zakázať im kontakt s ideologickými dezertérmi a kontrolovať, či aj poslúchajú (ideál je nastaviť systém tak, aby ľudia zo strachu sami donášali a potom to už ,,žije samo”). Človek nemusí nič vedieť o viere Jehovových svedkov, stačí len zistiť, ako sa pozerajú na opozíciu, kritiku a bývalých členov a trochu zmýšľajúci človek by mal vedieť, komu do rúk by sa vstupom ku svedkom zveril. Ak by som tu napísal, že svedkovia fyzicky likvidujú opozíciu, mal by som na krku najlepších právnikov Spoločnosti. No fyzicky škodiť sa dá nastavením podmienok na taký režim, v ktorom človek trpí chronickými výčitkami, stratí všetky kontakty vrátane najbližšej rodiny (argumentuje textom, ku ktorému sa dodnes organizácia neodhodlala prečítať jeden odborný komentár, aby zistila, že text dezinterpretuje už niekoľko desaťročí), trpí stratou sociálnych a neraz aj ekonomických istôt. Organizácia ,,prenasleduje” tých, ktorí s ňou nesúhlasia a robí to jej obľúbenou činnosťou ,kopnúť si” do psychického, duchovného či morálneho profilu bývalých členov, satanských odpadlíkov, ktorí sú hrozbou pre teokratický režim. Jehovov svedok má pravdu v náboženských otázkach a nezaujíma ho falošný a prekrútený názor Veľkého Babylonu, ktorý je v rukách Satana. Aké jednoduché je potom tvrdiť čokoľvek, keď všetko ostatné=Satan.

Nie, nemyslím si, že by tento článok s týmto niečo urobil. Totalitné politické aj náboženské spoločnosti sú tu celé dejiny a ľudia stále potrebujú nejakú istotu, ktorej sa zveria do rúk a nechajú sa ňou ovládať. Nalinajkovaný život sa žije ľahšie, nie je potrebné toľko rozmýšľať a ešte keď vám k tomu prisľúbila raj (forma telesného hedonizmu v budúcnosti či metóda rodiča ,,dám ti potom cukrík, dobre?), prečo by ste do toho nešli? A ste v tomto už roky, k tomu manželka, dieťa, rodičia, známi a vy čítate tento článok a kolobeh pokračuje ďalej, a medzitým, niekde inde, najlepšie v Amerike, vzniká ďalšia sekta, ktorá začne presviedčať svet, že je vlastne náboženstvo, prisľúbi ľuďom ďalší cukrík a do toho manželka, dieťa…

Na záver prinášame vlastné (upravené) ,,povzbudenie” všetkým čitateľom:

,,Určite by sme nechceli byť ako členovia vedúceho zboru, ktorí neznášali, keď niekto spochybňoval ich názory, a prenasledovali ľudí len preto, že mali iný názor ako oni.”
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

  1. Drazí bratři, přátelé, velice Vám děkuji za mj. i tento článek. Výstižně napsáno! Jsem Vám vděčný za povzbuzení, které mi čtení Vašich stránek přináší! Petr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment