Prečo by som nemal prehliadať svoje pochybnosti (princíp pluralistickej ignorancie)

Moderná psychológia už niekoľko desaťročí prichádza s veľmi zaujímavými poznatkami o našej mysli. Mnohé z nich nám pomáhajú lepšie porozumieť tomu, ako zmýšľame, prečo tak zmýšľame a ako na naše zmýšľanie pôsobia vonkajšie činitele (situácie, ľudia). Mnohé z týchto poznatkov sú užitočné pri hlbšom porozumení toho, ako funguje myslenie v radoch (nielen) Jehovových svedkov. Dnes sa spoločne pozrieme na jeden psychologický fenomén, ktorý pomôže objasniť, ako je možné, že aj napriek neporozumeniu nejakej témy či výkladu, tisícky svedkov s tým nemajú problém a idú ďalej.

„Ak porozumieme mechanizmom a motívom skupinového vedomia, môžeme potom ľubovoľne kontrolovať a riadiť masy, bez toho, aby si to všimli.“ Edward Louis Bernays

Jedným zo spôsobov, ako ľudské bytosti prejavujú empatiu a spriaznenosť s ostatnými, je zrkadlenie. Podobne ako skutočné zrkadlo, aj človek je náchylný odrážať pozitívne alebo negatívne vlastnosti, ktorými je obklopenými. Nie je to prevratná myšlienka, už Pavol (1. Kor 15:33) a mnohí pred ním poukázali napríklad na škodlivý vplyv zlej spoločnosti. Miera zrkadlenia sa líši od toho, do akej miery sme vystavení vplyvu ostatných. Najsilnejšie zrkadlenie – či už dobrého alebo zlého – sa prejavuje v skupine. Vtedy sa u nás začína prejavovať viac skupinové ja ako naše vlastné a preberáme vlastnosti a znaky skupiny. S fenoménom zrkadlenia súvisí jav, o ktorom chceme hlavne hovoriť – fenomén odborne nazývaný pluralistická ignorancia. Aby sme si ho bližšie priblížili, začneme jedným príkladom.

Psychológ Dan Ariely z Dukeovej univerzity na jednej svojej prednáške názorne demonštroval pluralistickú ignoranciu na svojich študentoch. V prednáške o behaviorálnej ekonómii začal používať počítačom náhodne vygenerované termíny, ktoré nedávali žiaden zmysel a predkladal ich ako vysvetlenie toho, čo je behaviorálna ekonómia. Dukeova univerzita sa pýši jednými z najlepších študentov na svete, no čo myslíte, ozval sa niekto zo študentov (predstavte si podobnú situáciu napríklad na zhromaždení počas štúdia Strážnej veže) a spýtal sa pán profesor, ale to sú predsa nezmysly? Ako čas prednášky ubiehal, nikto sa nezačal smiať, nikto nenamietal ani žiadna ruka sa nezdvihla. “A to nás privádza k zásadnej otázke,” uzavrel konečne Ariely prednášku: “prečo sa ma nikto nespýtal, o čom to, dočerta, hovorím?”

V psychológii sa tento jav vysvetľuje princípom pluralistickej ignorancie. Prečo sa študenti jeden po druhom nezačali ozývať? Pretože videli, že ostatní spolužiaci tiež pozorne počúvajú a tak (logicky, nie?) začali vidieť problém v sebe. Keď to prijímajú ostatní, musí to byť pravda a ja sa musím mýliť. V mnohých prípadoch nám tento mechanizmus pomáha a je neškodný. Dieťa začne imitovať pozitívne správanie rodičov, lebo verí, že keď to robia oni, tak musí byť správne (platí samozrejme aj opačne :-)). Psychologické výskumy však ukázali, že rovnaký mechanizmus môže mať fatálne až katastrofické následky. Študenti sa začnú spíjať do nemoty, hoci osobitne tvrdia, že rannú opicu neznášajú a vlastne im alkohol ani moc nechutí. Prečo to robia? Lebo sú presvedčení, že ostatní študenti sú veľkí fanúšikovia pijatík a rannej opice. Každý si začne myslieť, že ten druhí to považuje za normálne, a tak aj on bude. Alebo iný príklad z praxe. Idete na obed do novej reštaurácie. Prezeráte si jedálny lístok a padnú vám oči na ceny. Na “tie” ceny, ktoré sú oveľa vyššie ako ste zvyknutý. Vaši kolegovia a kolegyne si myslia to isté čo vy (že je to nechutne predražené), no keďže sa nikto neozýva a nikto nechce vyzerať ako chudák, každý si poctivo objedná obed za 10 EUR. Jednoduchý a výstižný príklad pluralistickej ignorancie. Pokiaľ si obed objednávajú ostatní, nemôže byť asi taký drahý a problém musí byť vo mne. V takomto prípade ste ľahší o 10 EUR a život ide ďalej. V iných prípadoch však psychológovia varujú, že vplyv ostatných a pošliapavanie vlastných myšlienok na úkor druhých môže viesť k oveľa väčším zlám ako je rasizmus, hromadné znásilnenia, terorizmus, genocídy či vojny. Postaviť sa proti skupine je traumatizujúce a vyžaduje nesmiernu odvahu a silu vôle. A obete, pretože skupiny ako vieme, netolerujú odlišnosti (nielen náboženské).

Predstavte si teraz nasledujúcu situáciu. Sedíte na zhromaždení, aby sme boli konkrétnejší, píše sa rok 2017 a preberá sa februárové číslo Strážnej veže. Rečník, ktorý vedie vežu vyvoláva svedkov, ktorí sa hlásia a tí podávajú odpovede. Ide o článok s názvom Kto dnes vedie Boží ľud? Číta sa 12 odsek, ktorý začína vetou: “Vedúci zbor nedostáva zjavenia od Boha ani nie je neomylný. Preto sa môže mýliť v náukových či organizačných otázkach.” (odkaz na odsek tu) Ak ste zborový starší, možno si túto vetu zvýraznite a zapíšete, keby náhodou v budúcnosti bolo potrebné niekomu s pochybami v zbore vysvetliť, že bratia vo vedúcom zbore nie sú neomylní a nedostávajú žiadne zjavenia od Boha. Každý predsa robíme chyby. Niekto z prítomných sa prihlási a zdôrazní túto myšlienku opäť, aby bolo všetkým jasné, že vedúci zbor sa môže mýliť. Čitár začína čítať odsek 13, kde hneď v úvode prečíta nasledujúcu vetu: “Svätý duch pomáha vedúcemu zboru pochopiť myšlienky z Biblie, ktorým sme predtým nerozumeli.” (odkaz na odsek tu). Sedíte na zhromaždení, počúvate ako odsek doznieva a… nič. A možno to vaše podvedomie, ktoré je vnímavejšie ako vedomie zaevidovalo a cítite, že niečo nie je v poriadku. A možno si ako ja a mnohí ďalší v tom čase, v roku 2017, kladiete otázku, ako je možné najprv tvrdiť, že nie sme neomylní a nedostávame zjavenia od Boha a následne hneď tvrdiť, že nás vedie svätý duch? Obzriete sa navôkol, všetci hľadia do svojich výtlačkov, niektorí hľadajú text z 1. Korinťanom 2:10, ďalší hľadia na rečníka. Všimol som si to iba ja? Prečo to nevidia ostatní? Prečo na to nikto nepoukáže a nepovie, že je to evidentný logický rozpor a nedáva to zmysel? Ako môže niekto o sebe tvrdiť, že je vedený svätým duchom a súčasne robiť chyby v porozumení Biblie a predpovediach, keď tá istá Biblia bola napísaná pod vplyvom toho istého svätého ducha? Ako mohol ten istý svätý duch inšpirovať starovekých prorokov k ich nemenným prorockým predpovediam, ktoré sa nemenili každých pár rokov a súčasne viesť členov vedúceho zboru, ktorých porozumenie Biblie sa veľakrát radikálne zmenilo až o 180º? Ak bola Biblia výsledkom pôsobenia svätého ducha a nemení sa jej obsah po pár rokoch, prečo rovnako svätý duch stabilne a nemenne neobjasňuje vedúcemu zboru pravdu?

Možno vám vtedy napadli takéto myšlienky a možno nie. Len tieto dva odseky by stačili na to, aby ste zistili, že vedúci zbor Jehovových svedkov nie je vedený svätým duchom a nemá žiadny patent na hlbšie pochopenie Biblie. Lenže v týchto úvahách ste sami! Nepočujete hlasy druhých, nepočujete podobné pochybnosti a logické námietky sestry od vedľa, ktorá je svedkyňou už vyše 40 rokov. Nevidíte do mysle mladého brata, ktorý sa možno pre tieto dva odseky vnútorne trápi, lebo to v ňom vyvoláva úzkosť. A keďže to nevidíte a neviete, … idete ďalej. Vytesníte pochybnosti, vinu zvalíte na vlastnú “nedokonalú” myseľ a nájdete problém v sebe. A podobne aj tí ostatní. Možno staršia svedkyňa, ktorá je už pokrstená 40 rokov poohovára tie dva odseky pri príprave nedeľného obedu, no tam to skončí. Nezmení sa nič. Idete s davom, však kam inde by sme vlastne šli? Takto ubiehajú roky, možno desaťročia a za ten čas ste zažili podobných nelogických situácii množstvo. A vždy vďaka princípu pluralistickej ignorancie to prehliadate, lebo však ostatní.

Rady na záver

Pluralistickej ignorancii a vplyvu masy podliehame všetci. Všetci používajú peniaze, a tak ich aj my musíme používať, hoci ide len o zdrap upraveného papiera s fiktívnou hodnotou, ktorá sa k tomu ešte neustále pod vplyvom inflácie mení. No vieme si zvoliť oblasti, kde sa tlakom masy či davu nenecháme stlačiť a obmedziť. Nejde o rebéliu z princípu. Ide o pozorné rozlišovanie a analýzu toho, čo nám masa/skupina ľudí hovorí a očakáva od nás, že príjmeme. Pokiaľ ide o informácie a fakty, musíme byť vždy pozorní. Ak si Jehovov svedok, neprijímaj automaticky to, čo počuješ na zhromaždeniach. Dokonca aj v literatúre Spoločnosti Strážna veža nájdeš výzvy k tomu, aby si si informácie overoval. Napríklad v brožúre Zlepšuj sa v čítaní a vyučovaní, z roku 2018 sa píše:

,,Ber do úvahy kontext. Ak cituješ nejaký výrok, uveď správneho autora, a ak cituješ biblickú knihu, uveď správneho pisateľa.” (s. 7)

,,Používaj spoľahlivé informácie, aby tvoji poslucháči dospeli k správnemu záveru.” (s. 9)

,,Čerpaj zo spoľahlivých zdrojov. Zakladaj svoje vyučovanie na Božom Slove. Ak je to možné, čítaj priamo z neho. V prípade, že chceš uviesť nejaký vedecký fakt, správu z médií, skúsenosť alebo iný podporný dôkaz, over si, či je daný zdroj spoľahlivý a či sú informácie aktuálne.” (s. 9)

,,Nezveličuj fakty ani údaje o počte. Daj si pozor, aby si neurobil z „niekoľkých ľudí“ „väčšinu ľudí“, z „niekedy“ „vždy“ a z „možno“ „určite“. (s. 10)

,,Látku si študuj dovtedy, kým nepochopíš, ako biblické argumenty vedú k logickému záveru.”  (s. 18)

Nestačí si informácie vyhľadať len tak voľne na internete. Dôležitý je ich zdroj, povesť a povolanie autora, aktuálnosť, odbornosť a akceptácia v širších odborných kruhoch. Nesnaž sa pochybnosti ututlať a hodiť za seba. Pokiaľ sa niečo prezentuje ako pravda, musí to byť schopné zniesť akúkoľvek mieru overovania, konštruktívnej kritiky a konfrontáciu s faktami. Niekedy to nemusia byť ani fakty, čo rozhodne, ale logika a spôsob argumentácie. Úskalím väčšiny náuk Jehovových svedkov nie je len ich faktická nepodloženosť, ale hlavne nelogickosť a chybná argumentácia. Dnes sú aj na internete voľné dostupné články či blogy o chybách a omyloch v argumentácii. Takmer každý logický klam či chybnú argumentáciu nájdeme v učení Jehovových svedkov. Keď si tieto informácie budeš čítať, možno ti napadne a to sú všetci ostatní takí hlúpi, nemajú logické myslenie a nevidia to? Odpovedí je viacero, jednou z nich je aj námet tohto článku – pluralistická ignorancia. Ďalšou odpoveďou sú opäť psychologické závery, ktoré sú však už na samostatný článok, a to fakt, že väčšina ľudí hlboko preceňuje vlastné vedomosti, porozumenie a logiku (v psychológii sa tento jav nazýva Dunning-Krugerov efekt). Väčšina ľudí neovláda základné princípy logiky, logickej argumentácie a argumentačné chyby. Preto vám môžu niečo tvrdiť a myslieť si však je to logické a súčasne vám predkladať chybné či nelogické tvrdenie. Preto počúvajte svoje pochybnosti, pýtajte sa, overujte, spochybňujte a neuspokojte sa s povrchnými odpoveďami.

 

Zdroj obrázku: Pixabay

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment