Koniec je (opäť) blízko – 1960 – 1969

V sérii článkov Koniec je blízko sme publikovali citáty z literatúry Spoločnosti Strážna veža, ktoré ukazujú, ako Jehovovi svedkovia hlásali blízkosť konca v 80. rokoch a 70. rokoch. V samostatnom článku sme priniesli výpovede bývalých Jehovových svedkov o roku 1975. Dnes sa spoločne ponoríme hlbšie do dejín a pozrieme sa, čo hlásala literatúra svedkov v 60. rokoch.

Pri čítaní citátov a úryvkov si všímajte, v akom naliehavom duchu sú formulované. Pripomeňte si, že rovnako ako dnes, aj tieto publikácie predstavovali svojho času ,,pokrm v pravý čas” obsahujúci pravdu Boha Jehovu a nie ľudský výklad Biblie, ktorý by sme mohli spochybniť. Pozorne sledujte, ako Spoločnosť odhovárala svojich členov od vyššieho/univerzitného vzdelania, pretože svetu ostávalo len zopár rokov. Presne to isté vidíme robiť členov vedúceho zboru aj dnes. (O tom aký postoj má organizácia Svedkov Jehovových k vyššiemu vzdelaniu sa dočítate viac v článku Sú Jehovovi svedkovia proti univerzitnému vzdelaniu?) Medzi citátmi nájdete aj tie, ktoré odkazujú na učenie o “tej generácii”, ktoré patrí k asi najčastejšie meniacim sa doktrínam v dejinách Jehovových svedkov! Pisatelia zašli dokonca až tak ďaleko, že v jednom článku uisťovali mladých čitateľov, že v tomto systéme vecí nezomrú, pretože koniec príde o pár rokov (Prebuďte sa, 1969, 22. máj, s. 15). Títo ,,mladí” sú dnes dôchodcovia a z ,,pár rokov” sa stali desaťročia. Rovnako ako dnes, aj v 60. rokoch boli ,,slová” vyslovované, ,,písmená” napísané, varovania vyrieknuté a zodpovednosť za to všetko – zapadla prachom dejín.

… A tak máme bezprostredne pred sebou najzávažnejšie obdobie v histórii ľudstva; hodina vynesenia Božieho spravodlivého rozsudku má práve udrieť, a my sme v časoch rozhodovania… Pre božích služobníkov sú rýchlo rastúce problémy a príčiny strachu dôkazmi, že už čoskoro bude ukončená ich práca ohlasujúca Kráľovstvo uprostred strachom naplnenej generácie, a rovnako nastane čas pre vyslobodenie z prenasledovania a otravných obmedzení vládcov tohto sveta”. Tieto citáty by pokojne mohli byť publikované dnes, v čase celosvetovej epidémie, keď milióny svedkov žijú v očakávaní blízkosti konca. Citáty sú však z rokov 1963 a 1965, keď podobne ako dnes, všetko malo nasvedčovať, že koniec je už za rohom. O minulosti sa jeden neznámy autor vyjadril nasledovne: „Kto sa z dejín nepoučí, stane sa ich obeťou.“ Generácie svedkov poumierali so sľubmi, že za ich života vytúžený koniec príde, uisťované slovami ako čoskoro, zakrátko, blížiaci či pár rokov. Dejiny však pokračujú ďalej, nové generácie podliehajú novému klamu a apokalyptickej propagande organizácie, ktorá ich chytá do tej istej pasce ako milióny pred nimi. Jedine znalosť histórie môže svedkom nastaviť zrkadlo. Veríme, že aj tento článok bude takýmto pomyselným zrkadlom .

„Kto sa z dejín nepoučí, stane sa ich obeťou.“ Neznámy autor

 

1960

„Máme takú strhujúcu príležitosť! Teraz žijeme na prahu nového sveta spravodlivosti.“ (Strážna veža, 1960, 1. máj, s. 281)

 

„Tieto prosté fakty však dokazujú, že čas na to, kedy sa Jehova Boh posvätí tým, že potvrdí svoju suverenitu, je naporúdzi, pretože nepovedal Ježiš, že na konci tohto systému vecí bude ‚vyššie bezprávie’?” (Strážna veža, 1960, 1. júl, s. 392)

 

„Tak ako počas hurikánu, tí, ktorí dbajú na varovanie, ktoré nám teraz ohlasuje príchod Armagedonu, vkročia takisto do bezpečia a prežitia, pretože zničujúca búrka príde onedlho” (Strážna veža, 1960, 15. júl, s. 423).

 

,, …Tento čas konca čoskoro vyvrcholí tým, že všetka skazenosť bude zničená otvoriac tak cestu Božiemu večnému novému svetu” (Strážna veža, 1960, 1. september, s. 535)

 

1961

„Tento problémový svet sa potáca na úplnom pokraji ďalšej vojny a Armagedonu.” (Strážna veža, 1961, 1. február, s. 92)

 

„Sme pred bránami nového sveta. Božie kráľovstvo skrze Ježiša Krista čoskoro zničí kráľovstvá tohto sveta, tak ako to bolo predpovedané prorokom Danielom” (Strážna veža, 1961, 1. november, s. 648)

 

„Je znamením, že veľký, ukážkový, bázeň-vzbudzujúci Jehovov deň sa blíži, a že teraz, v krátkom zostávajúcom medziobdobí, je čas na vzývanie Jehovovho mena vo viere na to, aby sme boli zachránení do večného života v Jeho novom svete” (Strážna veža, 1961, 1. november, s. 648)

 

„Sme blízko času jeho bitky a mimoriadneho víťazstva” (Strážna veža, 1961, 1. december, s. 762)

 

1962

„ … Kresťanskí svedkovia Jehovu vysielajú naliehavé varovanie ohľadom veľkej búrky Armagedonu, ktorá sa rýchlo približuje. Navštevovaním ľudí znova a znova sa svedkovia vysporadúvajú s naliehavosťou našich časov. (Strážna veža, 1962, 1. júl, s. 389)

 

„Vyslobodenie je už blízko pre verný zostatok týchto dedičov Božieho nebeského kráľovstva…. Bohom zriadené kráľovstvo je blízko…” (Strážna veža, 1962, 15. október, s. 622)

 

1963

„Dokáž Bohu svoju oddanosť a On dokáže svoju vernosť tým, že ťa skryje pred svetom trasúcou kalamitou, ktorá je práve pred nami”, (Strážna veža, 1963, 15. február, s. 104)

 

„Boží ľud zakrátko vstúpi do veľkého Jehovovho dňa, ktorý je známy ako Armagedon” (Strážna veža, 1963, 1. marec, s. 157)

 

„ … A tak máme bezprostredne pred sebou najzávažnejšie obdobie v histórii ľudstva; hodina vynesenia Božieho spravodlivého rozsudku má práve udrieť, a my sme v časoch rozhodovania” (Strážna veža, 1963, 15. november, s. 687)

 

„Teraz sa [Veľký Babylon] svojimi upadajúcimi pomermi približuje svojmu hroznému večnému zničeniu” (Strážna veža, 1963, 15. november, s. 702)

 

1964

„Padlý Veľký Babylon sa teraz blíži k svojmu strašnému zničeniu…. Čas je už krátky. Hor sa do práce, vy všetci slobodní hlásatelia oslobodenia!” (Strážna veža, 1964, 1. február, s. 85)

 

„A tak, keď si kresťan uvedomí, že Góg z Magógu alebo Satan Diabol a všetky jeho neviditeľné duchovné sily zakrátko zaútočia proti nemu a všetkým jeho spolukresťanom z teokratickej spoločnosti, tak do určitej miery pochopí desivosť tejto situácie” (Strážna veža, 1964, 15. júl, s. 436)

 

1965

„Dnes tu je Veľký Babylon, ktorý sa blíži k svojmu pádu a hrôzostrašnému spustošeniu…. Babylon rovnako padne do svojho úplného spustošenia vo veľmi blízkej budúcnosti…” (Strážna veža, 1965, 15. január, s. 56)

 

„Pre božích služobníkov sú rýchlo rastúce problémy a príčiny strachu dôkazmi, že už čoskoro bude ukončená ich práca ohlasovania Kráľovstva uprostred strachom naplnenej generácie, a rovnako nastane čas pre vyslobodenie z prenasledovania a otravných obmedzení vládcov tohto sveta” (Strážna veža, 1965, 1. máj, s. 263)

 

„ … zničenie Veľkého Babylona sa neomešká o storočia, ale len o niekoľko krátkych rokov…” (Strážna veža, 1965, 1. október, s. 603)

 

1966

„Nemôže byť pochýb, že žatva sa blíži k svojmu vyvrcholeniu. Zo Zeme budú čoskoro zožatí všetci synovia Kráľovstva, pomazaní dediči Kráľovstva ako aj veľký zástup ‚iných oviec’, ktorí uniknú z Veľkého Babylona…” (Strážna veža, 1966, 15. jún, s. 376)

 

6000 rokov uplynie v roku 1975.” „Existuje ďalšie chronologické znamenie, že sa rýchlo blížime k záverečnému času tohto skazeného systému vecí. Je faktom, že podľa spoľahlivej biblickej chronológie, zakrátko nastane koniec 6000 ročnej ľudskej histórii.” (Prebuďte sa! 1966, 8. októbra, s. 19)

 

„Znamená to, že do relatívne málo rokov budeme svedkami naplnenia zostávajúcich proroctiev, ktoré majú do činenia s ‚časom konca.’ … Aké kataklizmické (katastrofické – poz. autora) obdobie sa to rýchlo približuje! Vyvrcholenie ľudskej histórie je predo dvermi! … Samozrejme, čo sa týka presného dňa a hodiny konca, Ježiš poznamenal, že vedomosť o nich je len záležitosťou jeho nebeského Otca samotného (Matúš 24:36). Ale keďže nás od veľkého ukončenia starého systému oddeľuje nie viac než pár rokov, je životne dôležité zostať duchovne bdelým — Lukáš 21:34-36. Tak o koľko dlhšie to bude? Odpoveď znie: ‚nie veľa, ku koncu zvrátenosti je blízko.’” (Strážna veža, 1966, 15. jún, s. 376)

 

1967

„Nauč sa, aké kroky treba vykonať na to, aby si utiekol z Veľkého Babylona a konal hneď, pretože jeho zničenie je znepokojujúco blízko” (Strážna veža, 1967, 15. apríl, s. 259)

 

„Hovoria nám to, čo už Satan Diabol vie, konkrétne, že stojíme na prahu Armagedonu, že skazená vláda sa má skončiť, že ‚príď kráľovstvo tvoje’ bude čoskoro skutočnosťou na Zemi. Čas je blízko, ako na dlani. V Božom ‚časovom rozvrhu’ sme v záverečných dňoch skazeného systému vecí, ktorý sa čoskoro navždy pominie. Slávny nový poriadok je bezprostredne pred nami…. Proroctvo celkom iste hovorí, že čas je krátky” (Strážna veža, 1967, 1. máj, s. 262)

 

„Koniec, ktorého príchod hodnoverne označuje hlásanie Kráľovstva, príde čoskoro” (Strážna veža, 1967, 15. december, s. 758)

 

1968

„Boh samotný bude čoskoro bojovať poslednú vojnu, ktorú kedy tento systém vecí uvidí” (Strážna veža, 1968, 1. február, 1968, s. 70)

 

„Takže podľa Božieho slova, nielenže národy stále zažívajú čas nevídanej tiesne, ktorá sa ešte len zhorší, ale vo veľmi blízkej budúcnosti celý tento systém vecí utrpí úplné zničenie” (Strážna veža, 1968, 1. marec, s. 134)

 

„ … kým uplynie 6000 rokov ľudskej existencie na Zemi ostáva už len deväťdesiat mesiacov…. Väčšina dnes žijúcich ľudí bude pravdepodobne nažive, keď Armagedon vypukne… (Naša služba kráľovstva, 1968, marec, s. 4)

 

„Sabat, siedmy deň židovského týždňa, by vyobrazoval poslednú tisícročnú vládu Božieho kráľovstva pod Kristom, kedy by bolo ľudstvo pozdvihnuté zo 6000 rokov hriechu a smrti (Zjavenie 20:6). Z toho vyplýva, že keď si kresťania všimnú, že koniec 6000 rokov ľudskej histórie sa v Božom časovom rozvrhu blíži [v roku 1975], napĺňa ich to očakávaním” (Strážna veža, 1968, 1. máj, 271)

 

„Bezprostredná budúcnosť je iste naplnená stupňujúcimi sa udalosťami, pretože tento starý systém sa blíži k svojmu úplnému koncu. Záverečné časti biblického proroctva sa naplnia najviac do niekoľkých rokov. Toto proroctvo sa vzťahuje k ‚posledným dňom’, ktoré vyústia k oslobodeniu preživšieho ľudstva do Kristovej slávnej tisícročnej vlády!…” (Strážna veža, 1968, 1. máj, 272)

 

„Máme na základe tohto štúdia predpokladať, že bitka pri Armagedone sa úplne skončí na jeseň roku 1975, a že následne začne dlho očakávaná tisícročná Kristova vláda? Pravdepodobne…. Môže dôjsť k rozdielu týždňov alebo mesiacov, nie rokov” (Strážna veža, 1968, 15. august, s. 499)

 

„Aké povzbudzujúce je vedieť, že čoskoro uvidíme koniec všetkých svetových ťažkostí! Aké vzrušujúce je vedieť, že máme nádej zakrátko vstúpiť do nového systému, kde si môžeme navždy naplno užívať života!” (Strážna veža, 1968, 15. september, s. 552)

 

„Ako náležité by pre Boha bolo, keby nasledoval tento vzor, a ukončil ľudské trápenie [v roku 1975] po šesťtisíc rokoch ľudskej vlády a nasledoval ju svojou slávnou Kráľovskou vládou na tisíc rokov!… Znamená to, že vyššie uvedené dôkazy ukazujú na rok 1975 ako čas úplného konca tohto systému vecí? Keďže to Biblia špecificky neuvádza, žiaden človek, to nemôže vedieť. Avšak, môžeme si byť istí týmto: Sedemdesiate roky budú celkom určite najkritickejším obdobím, aké ľudstvo kedy zažije” (Prebuďte sa!, 1968, 8. október, s. 14)

 

1969

„Mnoho škôl má dnes študentských poradcov, ktorí povzbudzujú mladých, aby po strednej škole študovali ďalej na vysokej škole a venovali sa povolaniu, ktoré má budúcnosť v tomto systéme vecí. Nenechajte sa nimi ovplyvniť. Nenechajte ich, aby vám ‚vypláchli mozog’ Diablovou propagandou spraviť kariéru, či stať sa niekým v tomto svete. Tomuto svetu ostáva len málo času!… Rob priekopnícku službu, daj si za cieľ byť zvestovateľom celým časom, s možnosťou služby v Bételi alebo misionárskej služby. Toto je život, ktorý ponúka večnú budúcnosť!” (Strážna veža, 1969, 15. marec, s. 171)

 

„Či to vedia, alebo nie, pohanské národy dnes vládnu len vďaka Božej tolerancii. Jehova dovoľuje, aby tak pokračovali už len pár rokov preto, aby ľudia podobní ovciam zo všetkých národov mohli vyjsť z tohto systému vecí skôr, než ho Armagedon ukončí” (Strážna veža, 1969, 15. máj, s. 302)

 

„Vzhľadom na krátky čas, ktorý zostáva na to, aby dokončili svoju prácu, Jehovovi svedkovia nemôžu pokračovať v štúdiu Biblie s tými, ktorí do šiestich mesiacov neprijmú túto naliehavú správu. Blízkosť konca tohto systému im dáva povinnosť nakladať so svojim časom tak efektívne, ako je to len možné” (Strážna veža, 1969, 15. máj, s. 312)

 

„Ak si mladým človekom, musíš si uvedomiť, že v tomto systéme vecí nikdy nezostarneš. Prečo nie? Pretože všetky dôkazy napĺňania biblického proroctva naznačujú, že tento skazený systém sa má skončiť o pár rokov…. Z toho vyplýva, že ako mladý človek nikdy nedosiahneš žiadnu kariéru, ktorú tento systém ponúka. Ak si na strednej škole a premýšľaš o vysokoškolskom vzdelaní, znamená to, že na to, aby si získal diplom potrebný na špecializované povolanie, potrebuješ najmenej štyri, možno dokonca šesť alebo osem rokov najviac. Ale kde bude tento systém vecí o taký čas? Bude už ďaleko na ceste ku svojmu koncu, ak tu vôbec ešte bude!” (Prebuďte sa! 1969, 22. máj, s. 15)

 

„Samozrejme ťa môže pokúšať ponuka vyššieho vzdelania, alebo práca v oblasti, ktorá ponúka materiálne odmeny. Ale Jehova Boh vám, mladí ľudia, ponúka mnoho úžasných výsad v službe tejto organizácii. Ktorú cestu sa rozhodneš nasledovať? Vzhľadom na krátkosť zostávajúceho času, rozhodnutie oddať sa kariére v tomto systéme vecí je nielen nerozumné, ba extrémne nebezpečné. Na druhej strane, rozhodnutie využiť to, čo Boh ponúka skrze svoju organizáciu, otvára vynikajúce možnosti pre pokrok a rovnako aj bohatý, zmysluplný život, ktorý nikdy neskončí” (Naša služba kráľovstva, 1969, jún, s. 3)

 

„Ľudia, ktorí boli akurát starí na to, aby porozumeli tomu, čo sa dialo vo svete v roku 1914, sa teraz približujú veku sedemdesiat rokov. Áno, počty tej generácie sa rýchlo scvrkávajú, ale predtým, než sa všetci pominú, tento systém musí spoznať svoj koniec vo vojne pri Armagedone. Toto istotne zvýrazňuje, aký krátky čas už zostáva, aby sme sa navrátili k Jehovovi” (Strážna veža, 1969, 1. júl, s. 395)

 

„Tak konaj! Nezaháľaj! Neodkladaj to! Čas sa rýchlo míňa. Vráť sa do spojenia s Jehovom a jeho ľudom. Áno, vráť sa k Jehovovi teraz, kým je ešte čas” (Strážna veža, 1969, 1. júl, s. 396)

 

„Seriózni výskumníci Božieho slova celkom nedávno znovu preverili jej chronológiu. Podľa ich výpočtov, šesť tisícročí života ľudstva na Zemi by sa malo skončiť v polovici sedemdesiatych rokov [1975]. Z toho vyplýva, že siedme tisícročie ľudského pokolenia Jehovu Boha by sa malo začať o menej než desať rokov. Okrem globálnej zmeny, ktorá sa podľa náznakov súčasných svetových podmienok rýchlo blíži, príchod siedmeho tisícročia existencie človeka na Zemi ponúka radostnú zmenu pre vojnou postihnuté ľudstvo” (The Approaching Peace of a Thousand Years, s. 25)

 

„Už čoskoro sa skončí šesť milénií jeho [Satanovho] skazeného zneužívania ľudstva ako jeho otrokov, v rámci života generácie, ktorá bola svedkom svetových udalostí od konca času pohanov v roku 1914 až doteraz…. Nebol by tým pádom koniec šiestich milénií úmorného zotročenia ľudstva pod Satanom Diablom vhodným časom pre Jehovu Boha ohlásiť milénium sabatu všetkým svojim ľudským stvoreniam? Určite áno!”  (The Approaching Peace of a Thousand Years, s. 26-27)

 

„Pretože je tak neskoro, je čas všetkých časov na to, aby sme boli pozorní voči tomu, čo sa deje vo svete, ktorý sa rýchlo blíži k nevyhnutnému vyvrcholeniu, zničeniu Babylonu Veľkého a Armagedonskej vojne…” (Strážna veža, 1969, 1. december, s. 733)


*Ak ste našli v článku chybu, narazili ste na nesprávny preklad alebo na faktickú či inú nepresnosť, kontaktuje nás. Keďže sme vychádzali z anglického textu a nie sme profesionálni prekladatelia, v texte sa môžu vyskytnúť nepresnosti, ktoré by však nemali mať závažný dopad na podstatu výpovede.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

2 Comments

  1. Dakujeme za pokrm v pravy cas. Je sila vidiet to takto pekne zhrnute ako Svedkovia piskaju rovnaku pesnicku uz desiatky rokov a ich clenovia podriaduju tejto “naliehavosti” vazne zivotne rozhodnutia…Veduci zbor zial za to nenesie ziadnu zodpovednost. Ako tipujete, ze sa bude vyvijat ich nauka o generacii? Casom sa od toho upusti a zapadne to prachom?

    • Dobrý deň,

      možno predpokladať, že podobne ako v minulosti, aj po pár rokoch “noví” členovia vedúceho zboru zmenia výklad, posunú ho alebo od neho ustúpia, keďže ide o dezinterpretáciu daných textov, ktoré sa týkali 1. storočia a nie budúcnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment