Koniec je blízko – 1970 – 1979

Článok obsahuje citáty z literatúry Jehovových svedkov z rokov 1970 – 1979 o blížiacom sa Armagedone a závere systému vecí.

1970

Tieto a iné proroctvá definitívne označujú toto výnimočne násilné obdobie od roku 1914 ako ‚čas konca’, ‘posledné dni’ súčasného systému vecí. Znamená to, že mladí ľudia dneška, ktorí ignorujú Božie zámery a nariadenia budú mať veľmi krátku budúcnosť. (Strážna veža, 1970, 1. marec, s. 142).

Aký vynikajúci spôsob, ktorým môžu mladí ľudia slúžiť svojmu Stvoriteľovi v tých niekoľko zostávajúcich rokoch tohto súčasného násilného systému vecí!“ (Strážna veža, 1970, 1. marec, s. 146).

V tých niekoľko zostávajúcich rokoch starého systému vecí budú chcieť konať tak ako Písmo nabáda: ‚Neprestávajte dokazovať čím skutočne ste’” (Strážna veža, 1970, 1. marec, s. 153).

,,Len krátky čas takto ostáva pre ľudí, ktorí milujú spravodlivosť, aby ukázali Bohu, že chcú byť v jeho ‘arche’ ochrany a zažiť požehnania nového systému vecí.” (Strážna veža, 1970, 1. máj, s. 273).

1971

Zostávajúci čas pre zvestovanie dobrého svedectva je veľmi krátky.” (Strážna veža, 1971, 1. február, s. 82).

Ale, čo je bezprostredne pred nami? Nemôže byť o tom pochýb. Démonom spôsobené nešťastia určite vzrastú a Biblia hovorí, že zlosť vyhnaného Diabla bude obzvlášť nasmerovaná proti tým, ktorí nasledujú Božie prikázania a sú poverení prinášať svedectvo o Ježišovi.’” (Strážna veža, 1971, 15. február, s. 108-109).

Teraz sme pred bránami Božieho spravodlivého nového systému vecí (2. Petra. 3:13). Ako blízko je koniec tohto systému vecí!Skutočne zakrátko môžeme očakávať ako Satan naposledy zaútočí všetkými silami proti Božiemu ľudu, aby nás kruto preskúšal.” (Strážna veža, 1971, 15. február, s. 121).

Čoskoro, už v našom dvadsiatom storočí, sa začne ‚bitka v Jehovovom dni’ proti modernému protiobrazu Jeruzalema, takzvanému kresťanstvu.” („The Nations Shall Know That I Am Jehovah,”1971,  s. 216, podčiarknuté autorom)

1972

Oslobodenie do Božieho nového poriadku je teraz oveľa bližšie, než mnohí z nás videli ako sa tieto predpovedané veci ‚začali objavovať’. Celkom určite nie je žiaden čas na odklad, aby sme dokázali, že sme hodní zažiť toto veľmi želané oslobodenie.” (Strážna veža, 1972, 15. október, s. 240).

Je tiež bezodkladne potrebné, aby bola Božia žatva dokonaná, pretože čas je už krátky, predtým než koniec postihne tento zvrátený systém vecí s tými, ktorí sú jeho súčasťou.“ (Strážna veža, 1972, 15. august, s. 494).

Dlhé čakanie v nádeji čoskoro skončí.”…„Jehova čoskoro ‚rozdrví Satana’ pod nohami tohto Krista a jeho verných nasledovníkov.” (Strážna veža, 1972, 15. október, s. 628, 631).

1973

Môžu sa modlievať za ‚príchod Božieho kráľovstva’. Ale nie mnohí si uvedomujú, že Biblia hovorí o tom kráľovstve ako o skutočnej vláde, ako tej, ktorá čoskoro nahradí všetky súčasné politické systémy.” (True Peace and Security – From What Source? 1973,  s. 7)


V prepracovanom vydaní z roku 1986 knihy True Peace and Security – From What Source? spojenie”čoskoro nahradí všetky súčasné politické systémy,” bolo zmenené na „nahradí”! (True Peace and Security – How Can You Find It? 1986, s. 7).


Táto triediaca práca napreduje už niekoľko rokov. Teraz je veľmi blízko svojho naplnenia” (True Peace and Security – From What Source? 1973,  s. 87).


Prepracované vydanie z roku 1986 vynecháva slovo „veľmi” a uvádza: „Teraz je blízko k svojmu naplneniu” (True Peace and Security – How Can You Find It? 1986, s. 83).


Na rozdiel od verných služobníkov starého systému, sme my na samotnom pokraji nového systému, ktorý oni ‚uvideli zďaleka.’” (Strážna veža, 1973, 1. august, s. 477).

1974

Podľa biblického plánu sme blízko konca šesť tisíc rokov ľudskej histórie a Kristova kráľovská vláda, ktorá prinesie ľudstvu úľavu a ozdravenie, je pred našimi dvermi.” (Strážna veža, 1974, 1. január, s. 8).

Už sme na konci ‚posledných dní’ a zničenie všetkej skazenosti rukami Krista je veľmi blízko” (Strážna veža, 1974, 15. marec, s. 165).

Áno, koniec tohto systému je tak veľmi blízko! Nie je to dôvod na to, aby sme zvýšili našu činnosť?… Počúvame správy o bratoch, ktorí predávajú svoje domovy a majetok a plánujúc dokončiť zvyšok ich dní v tomto starom systéme vecí priekopníckou službou. Toto je určite vynikajúci spôsob, akým môžeme stráviť krátky zostávajúci čas pred koncom skazeného sveta.” (Kingdom Ministry, 1974, máj, s. 3)

Dnes existuje veľký zástup ľudí, ktorí sú presvedčení, že zničenie ešte väčšieho rozsahu je dnes na spadnutie. Dôkazom je, že Ježišovo proroctvo [Lukáš 21:20-23] sa čoskoro výrazne/podstatne naplní na tomto celom systéme vecí. Toto bolo významným dôvodom, ktorý ovplyvnil mnohé páry, aby sa v tomto čase rozhodli nemať deti. Vybrali si zostať bezdetnými, aby boli menej zaťažení pri vykonávaní pokynov Ježiša Krista počas kázania dobrého posolstva o Božom kráľovstve po celej zemi predtým, než tento systém príde. — Matúš 24:14” (Prebuďte sa! 1974, 8. november, s. 11).

1975

Nie je preto dosť znamení, že definitívne musíme žiť v období bezprecedentného strachu a problémov predpovedaných Ježišom Kristom? Určite áno! To znamená, že veľké vyvrcholenie v Božom kráľovstve musí vyť veľmi blízko!” (Strážna veža, 1975, 1. marec, s. 140).

Dnes sme dosiahli vyvrcholenie tohto božsky riadeného sledu udalostí, ktorý vedie k ‚jednému svetu’ pod ‚jednou vládou’, nad ktorou je Boh Zvrchovaným vládcom.” (Strážna veža, 1975, 15. október, s. 616).

Áno, súčasné napĺňanie ‚znamenia’ znamená, že Božie kráľovská vláda čoskoro prinesie koniec tomuto nespravodlivému systému vecí…ČOSKORO znamená počas tejto generácie” (Strážna veža, 1975, 15. október, s. 635).

Konečne sa onedlho dočkáme rozloženia tohto umierajúceho starého systému vecí.” (Strážna veža, 1975, 15. december, s. 758).

1976

Ten deň sa rýchlo blíži, kedy Jehova vydá rozsudok na popravu svetovej ríše falošného babylonského náboženstva. Jej zničenie nastane rýchlo, akoby ‚v jednej hodinu’.” (Good News To Make You Happy, 1976, s. 183-84).

„…Môžeme si byť istí, že Jehovovo dokonanie súdu nad jeho protivníkmi a prenasledovateľmi nastane onedlho.” (Strážna veža, 1976, 15. december, s. 752).

„‚Krátke obdobie času,’ počas ktorého je Satan diabol a jeho vojsko démonov držané tu na Zemi sa chýli ku koncu“ (Strážna veža, 1976, 15. december, s. 755).

1977

Strhujúcou správou v našej dobe je, že čas pre Božie kráľovstvo, ktoré prevezme záležitosti na zemi sa rýchlo približuje.” (Strážna veža, 1977, 1. január, s. 8)

Teraz sme uprostred dvadsiateho storočia s tým, že máme všetky ukazovatele o tom, že súčasný systém vecí sa pominie spolu s touto miznúcou generáciou…. Sú si veľmi istí, že súčasný zvrátený systém vecí bude zakrátko nahradený novým a spravodlivým poriadkom – Božím kráľovstvom…” (Strážna veža, 1977, 15. január, s. 45)

Vieme, že patríme ku ‚generácii’, ktorá videla začiatok týchto vecí v roku 1914 ku koncu času pohanov, a veríme, že Ježišova záruka, že táto istá ‚generácia’ ktorej sme súčasťou bude vidieť koniec týchto významných vecí, toto všetko vyvrcholí tým, že víťazoslávne Kráľovstvo prevezme všetky záležitosti ľudí.” (Our Incoming World Government – God’s Kingdom, 1977, s. 156).

1978

Ale čas ‚veľkého súženia’ sa približuje rýchlejšie.” (Strážna veža, 1978, 1. január, s. 28).

Dnes, v roku 1978 n.l. vojna veľkého dňa Boha všemohúceho’ v Armagedone sa blíži.” (Strážna veža, 1978, 1. marec, s. 31).

Dnes stojíme na prahu ďalšej významnej udalosti v histórii ľudstva — ‚veľkého súženia,’ ktoré dosiahne svoj vrchol vo ‚vojne veľkého dňa zvrchovaného Boha všemohúceho’ v Armagedone.” (Strážna veža, 1978, 1. október, s. 14).

1979

Všetky Biblické a historické dôkazy, naznačujúc, že sme v posledných dňoch tohto skazeného systému vecí, nám dávajú pevný základ na to, aby sme očakávali, že tisícročie mieru začne v blízkej budúcnostii.” (Strážna veža, 1979, 15. október,  s. 7).

Boží ľud dnes stojí pre onými bránami do tisícročia…. Buďme všetci ‚odvážni a veľmi silní’, aby sme prežili do tohto tisícročia, ktoré je naporúdzi!” (Strážna veža, 1979, 15. október,  s. 23).

Ako nám Božie Slovo predpovedalo, Diabol je rozhnevaný, pretože vie, že jeho čas je krátky.” (Strážna veža, 1979, 15. december, s. 21).


Autor si dovolil zvýrazniť dôležité časti v citátoch, aby čitatelia videli, aké slová sa bežne vyskytovali a vyskytujú v literatúre Jehovových svedkov. Obzvlášť upozorňujeme na vyhlásenia o generácií roku 1914 a o konci v 20. storočí. Článok neobsahuje citáty o konci v roku 1975, tie uvedieme v samostatnom článku. Za prípadné chyby v texte sa ospravedlňujeme, je to náročná práca.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

2 Comments

  1. Priznajme si to už konečne. Koniec sa naozaj blíži. Veď aj naše Slnko je len hviezda a nebude večne svietiť. Všetkému je RAZ koniec. No nemám pravdu? Jedine žeby nie. 🙂

  2. Je to velmi bolestne citanie. Teraz sa uz na tych apokalyptickych viziach da pobavit, ale strasne je mi luto tych, ktori boli v tej dobe oklamani. Z tych citatov je citit extremne vyvolavanie strachu. Hoci prichod Armagedonu je pre svedkov na prvy pohlad radostne ocakavanie, som presvedceny, ze v hlbke je tam hodne uzkosti – co ak nebudem verny, co ak ma budu mucit, co ak budem vidiet celu rodinu mrtvu atd…. Neviem, ci sa aj vtedy bralo v zboroch tolko lexaurinu a xanaxu ako teraz alebo ludia mali dost sil pretavit to strasenie do zvestovania a pocitu vynimocnosti jedinych pravych krestanov. Mozno je problem ten, ze teraz uz ma viac svedkov vazne pochybnosti a preto je tuzba zostat radikalom coraz psychicky vycerpavajucejsia. Svoje by o tom mozno vedeli povedat niektori citatelia, ktori tento web navstevuju napriek tomu, ze to organizacia prisne zakazuje a oni su zaroven jej horlivymi obhajcami.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment