Päť vecí, ktoré by mal urobiť každý človek predtým, ako sa pridá k Jehovovým svedkom

V článku pojednávame o 5 veciach, ktoré by mal každý človek urobiť predtým, ako sa pridá k Jehovovým svedkom.

1. Preštudujte si dejiny svedkov Jehovových

Keď si hľadáte prácu, zaujíma Vás, akú povesť má spoločnosť, pre ktorú sa rozhodnete pracovať. S touto spoločnosťou budete totiž zmluvne spájaný a v prípade, že by sa prevalil nejaký škandál (napríklad finančný podvod), môžete Vy a Vaša povesť utrpieť vážne následky. V prípade výberu náboženstva je v otázke viac ako len povesť človeka. Náboženstvo pretvára a ovplyvňuje všetky sféry Vášho života a je prítomné aj tam, kde by Ste ho možno aj nečakali. Môže ovplyvňovať Váš výber zamestnania, zábavy, jedla, priateľov, sviatkov, spôsobu obliekania a trávenia voľného času – jednoducho je prítomné vo všetkých oblastiach života. S výberom náboženstva sa spája túžba po odpovediach na otázky ohľadom zmyslu života. Nepoznať preto náboženstvo – jeho dejiny, vývoj jeho učenia a jeho reputácia – pri všetkom, čo je „v hre“, sa zdá ako veľmi nerozumné riešenie.

Máloktorý Jehovov svedok pozná dejiny svojho náboženstva. Hoci Svedkovia Jehovovi publikovali vo svojich dejinách rôzne knihy o svojej histórii, tieto knihy sú profesionálnymi historikmi považované za nepresné a bývajú označované ako náboženská propaganda. (niektoré príklady menuje prof. Edmond Gruss v  GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left…s. 117 – 118) Profesor M. James Panton, emeritný profesor histórie z Univerzity Lethbridge v Canade vo svojej knihe o svedkoch píše, že ho po rokoch stále znepokojuje, ako vedenie svedkov prekrúca dejiny svojej organizácie. (por. PENTON, James, M : Jehovah’ Witnesses and the Third Reich: Sectarian Politics under Percesution. Torronto : Buffalo : London : University of Toronto Press, 2004, úvod xviii – xix)

O nenaplnených proroctvách, o mnohých radikálnych učeniach a kauzách už bolo popísaných mnoho kníh, štúdií a článkov, no dodnes sa k nim nielenže organizácia nevyjadrila, ale ich označuje za klamstvá odpadlíkov (por. Strážna veža, 1994, 1. júl, s. 12, ods. 12) Každý človek pred vstupom do ktoréhokoľvek náboženstva by si mal urobiť vlastný kritický názor na základe hlbšieho výskumu, mal by sa sám seba spýtať: Čo učí toto náboženstvo? Prečo to učí? Učilo to aj v minulosti? Ak to už dnes neučí, prečo to už neučí? Akú má povesť? Kedy a za akých podmienok toto náboženstvo vzniklo? Spája sa s nejakými kauzami? Ak áno, ako sa k nim stavia? Čo o dejinách tohto náboženstvá učia odborníci?

Je pochopiteľné, že žiadne náboženstvo sa nebude prezentovať v negatívnom svetle. No je rozdiel negatívnu minulosť prijať ako fakt a je rozdiel o tejto minulosti klamať, prekrúcať o nej informácie a útočiť na každého, kto spomenie čokoľvek negatívne a automaticky spochybňovať jeho pohnútky. Svedkovia Jehovovi nemajú problém uvádzať zlyhania a negatívnu minulosť iných náboženstiev (por. Strážna veža, 1990, 1. február, s. 15 – 20; Prebuďte sa! 1994, 22. apríl, s. 28 – 29) a logicky sami voči rovnakému prístupu nie sú imúnni. Záujemca o náboženstvo svedkov Jehovových urobí najlepšie, keď si sám preštuduje staršie publikácie Spoločnosti Strážna veža, prečíta si svedectvo bývalého člena vedúceho zboru Raymonda Franza (v češtine vyšli jeho dve knihy Krize svědomíHledání krěsťanské svobody ) Užitočnými knihami z pera akademických odborníkov o zmenách v učení v Spoločnosti Strážna veža a doslova nabité citátmi z publikácií svedkov na množstvo tém sú: PENTON, James, M : Jehovah’s Witnesses and The Third Reich. Sectarian Politics under Persecution. Toronto : Buffalo : London : University of Toronto Press, 2004; PENTON, James, M : Apocalypse Delayed. The Story of Jehovah’s Witnesses (3. edícia). Toronto : Buffalo : London : University of Toronto Press, 2015; GRUSS, Edmond, C : The Four Predisdents of the Watch Tower Society (Jehovah’s Witnesses). The Men and the Organization They Created. The United Stated of America : Xulon Press, 2003; GRUSS, Edmond, C : Jehovah’s Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes and Prophetic Speculation. What Does The Record Show? (2. edícia) The United Stated of America : Xulon Press, 2007; BEDNARSKI, Wlodzimierz – MATUSIAK, Szymon : Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses. The most important changes in the doctri ne of the Watchtower Scoeity in the years 1879 – 2015. Gdańsk, 2016.

2. Overujte si fakty v odbornej literatúre

Internet je dnes zamorený informáciami, ktoré majú často len slabú faktickú hodnotu. Človek je bytosť, ktorá prirodzene preháňa a rád podáva zovšeobecnený obraz o veciach. O svedkoch koluje mnoho nepravdivých a nesprávnych informácií, ktoré si žijú v internetových diskusiách a v osobných rozhovoroch svoj vlastný život. Preto pri hodnotení tohto náboženstva, jeho dejín a učenia je potrebné siahnuť po odbornej literatúre. Tej je, žiaľ, na Slovensku veľmi málo. Pri štúdiu učenia Jehovových svedkov je potrebné, aby si každý človek sám vo vedeckých publikáciách overil, či to, čomu svedkovia hovoria, o čom ho presviedčajú, je odborníkmi prijímané. Uveďme si príklad: svedkovia učia, že najpoužívanejšou formou božieho mena je forma Jehova. Vyhľadajte si v odborných knihách alebo slovníkoch heslo božie meno/božie mená a naštudujte si, čo tvrdia odborníci. Nemusíte byť akademickým znalcom Biblie, aby ste zistili, že to tak nie je a že tvar Jehova je prekladateľským hybridom, ktorý vznikol chybným prepisom a dnes ho takmer žiaden odborník nepoužíva (pozrite napríklad vysvetlenie v Iskrová : Náboženstvo izraelského ľudu…s. 42). Samozrejme, v situácii, kedy odborníci a vedci vyvracajú určité tvrdenia náboženských predstaviteľov, taktika niektorých náboženstiev a kultov je odborníkov a vedcov spochybňovať – bez relevantného dôkazu – alebo tvrdiť, že sú ovplyvnení Satanom.

Tento postup aplikujte aj pri iných témach ako sú: biblické proroctvá, chronológia, autorstvo biblických kníh, zničenie Jeruzalema, spôsoby šírenia kresťanstva v 1.stor. či existencia vedúceho zboru v 1. stor. Nechajte svedkov vysvetliť Vám, kto sú podľa ich publikácií autori kníh Rút, Kazateľ, Jób, Daniel či Šalúmonova pieseň. Spýtajte sa ich, kedy boli napísané. Následne alebo predtým si vezmite ktorýkoľvek odborný úvod do Starého zákona v slovenčine alebo v češtine a porovnajte si odpovede, argumenty a odbornosť oboch strán. Nebojte sa osloviť odborníkov v danom odbore – osobne alebo mailom, na Slovensku alebo v Česku (niekedy Vám zo zahraničia odpíšu rýchlejšie ako na Slovensku či z Čiech). Neprestávajte sa pýtať, overujte aj ten najmenší detail v odbornej literatúre, buďte pozornejší pri všeobecných záveroch, ktoré svedkovia radi používajú. A hlavne – vyvodzujte si závery z toho, čo ste sa dozvedeli. Môžete sa napríklad spýtať: Je táto informácia odborne potvrdená? Neexistujú iné názory na tento problém/tému? Ak existujú, prečo ich svedkovia neuvádzajú? Sú pri tejto informácii uvedené zdroje? Aké sú to zdroje? Sú odborne spoľahlivé? [1] Prečo pri tomto výklade nie je uvedený žiaden zdroj? Prečo pri objasňovaní danej témy nie je uvedený autor alebo dielo? Ak uvedené sú, prezentuje názor tohto odborníka názor vedeckej obce, alebo ide o ojedinelý názor, ktorý dosiaľ nebol prijatý pre jeho dôkazovú nedostatočnosť? Áno, keď ste sa pri čítaní dostali až sem, pravdepodobne ste si povedali, kde na to všetko zobrať čas. Nejde tu však o veľa? Nejde tu o Váš zmysel života? Nie sú to otázky a odpovede, od ktorých závisí život? Je tu však jedna pomôcka, ktorá Vám skúmanie môže uľahčiť. A tou je metóda, ktorú propagujú samotní svedkovia. Ak zistíte, že svedkovia klamú, zavádzajú Vás, či skresľujú dôležité fakty (hoci môžu byť 100% presvedčení, že Vám hovoria pravdu), pokojne sa spýtajte samých seba: Ak mi klamú v tom či onom, v čom ďalšom mi ešte môžu klamať? Jehovovi svedkovia sa pri určovaní pravého náboženstva radi odvolávajú na texty ako Matúš 7:17; 20 a 1. Korinťanom 5:6:

,,Takisto každý dobrý strom nesie znamenité ovocie, ale každý skazený strom nesie bezcenné ovocie…20 Týchto [ľudí] teda skutočne poznáte podľa ich ovocia.”

,,Váš [dôvod na] chválu nie je znamenitý. Neviete, že trochu kvasu nakvasí celé cesto?”

Ak sa ukáže, že náboženstvo klame v niektorých oblastiach, nemožno podľa argumentácie samotných svedkov urobiť záver, že poznať ich ,,podľa ovocia”?  Klamstvá, vytrhávanie odborných informácií z kontextu či prekrúcanie faktov nenakvasí ,,celé cesto”? Viacero odborných informácií môžete nájsť aj na stránke JWfakty, ktorá je aktivistickým projektom s cieľom informovať verejnosť o Jehovových svedkoch, ich dejinách a učení. Na odbornej stránke článkov si dávame vysoko záležať, vždy na konci uvádzame odbornú literatúru pre každého záujemcu, prípadne sme ochotní poslať pdf scany vybraných strán. Samozrejme, neznamená to, že v článkoch sa nevyskytnú chyby a sme len radi, keď nás na ne ľudia upozornia. Vedecké poznanie sa stále posúva dopredu, preto je nutné články z hľadiska aktuálneho poznania aktualizovať. Na záver teda výzva: overujte, overujte a overujte.

3. Naštudujte si sekty a techniky manipulácie

Na Slovensku je téma siekt stále tabu a ľudia s týmto pojmom narábajú značne benevolentne. Slovenský vzdelávací systém neposkytuje mladým ani dospelým relevantné informácie, aby vedeli rozpoznať sektu alebo sektárske správanie. Napriek tomu je na Slovensku dostupný dostatok odbornej literatúry, ktorá každému človeku môže pomôcť orientovať sa v problematike siekt a kultov. Nejde o to označiť niekoho za sektára, ale o rozpoznanie určitých znakov, ktoré majú všetky sekty a kulty takmer rovnaké. Ľudia si napríklad mylne myslia, že sekta je tajné hnutie, ktoré praktizuje vlastné rituály, jej členovia chodia odlišne oblečení a musí spáchať nejakú rituálnu vraždu či zločin. Samozrejme, dodnes existujú sekty tohto druhu, no nepredstavujú väčšinu. Ľudia na ulici vám možno povedia, že Jehovovi svedkovia sú sekta. Vedeli by ste však vysvetliť prečo? Aké sú znaky sekty? Aké sú typy siekt? Aké metódy zvyknú sekty používať? Uvedomte si, že žiadna sekta samú seba nenazve sektou. Jehovovi svedkovia tiež odmietajú označenie sekta a predkladajú vlastnú definíciu sekty, voči ktorej sa následne vymedzujú. Kto si neštudoval nič o sektách, neuvedomí si, aký je uvedený argument nerozumný a hlúpy. To, že sa sekty vyhradzujú voči pojmu sekta alebo kult neznamená, že sú o niečo menej sektami či kultami. Ak sa chcete o sektách a sektárskych metódach v organizácii Jehovových svedkoch dozvedieť viac, určite by Ste mali siahnuť po nasledujúcich odborných knihách a časopisoch: HASSAN, Steven: Jak čelit psychické manipulaci zhoubnych kultů. Brno : Nakladatelství Tomáša Janečka, 1994; HASSAN, Steven: Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba. Nový prístup pomoci obetiam siekt. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007; VOJTÍŠEK, Zdeněk : Nová náboženství a násilí. Praha : Karolinum, 2017; COWAN, Douglas, E – BROMLEY, David, G : Sekty a nová náboženství. Praha : Grada, 2013; HUMPL, Lukáš : Krevní transfúze a otázka psychické manipulace. In : Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve. Brno : Michal M. Malý, 2006, s. 189 – 211. Viacero článkov o sektárstve a manipulácii medzi svedkami je uverejnených v religionistickom časopis Dingír. Formou osvety o sektách je aj projekt JWfakty, ktorý aj v budúcnosti chystá sériu článkov venovaných problematike siekt.

4. Oboznámte sa so svedectvom bývalých členov

Dôležitým zdrojom informácií o ktoromkoľvek hnutí, spoločnosti či organizácii sú bývalí členovia. Ide síce o osobné svedectvo, osobnú subjektívnu skúsenosť, ktorá je vždy skreslená vlastným úsudkom a pohľadom, no rovnako ako v právnej oblasti, ani v prípade náboženských hnutí to automaticky neznamená, že by tieto svedectvá mali byť prehliadané a považované za nedôveryhodný zdroj informácií. Ak sa budete pravidelne, rok čo rok od bývalých zamestnancov z celého sveta dozvedať, že určitá firma neplatí na čas svojich ľudí, klame pri vyplácaní, zmenšuje úmyselne svojim členom výplaty, oberá ich o každoročné prémie, manažéri šikanujú svojich podriadených, zamestnanci pracujú v stiesnených a stresových podmienkach, určite tomuto svedectvu budete venovať pozornosť. Je totiž len veľmi nepravdepodobné, že by sa tisíce ľudí po celom svete nepoznajúc jeden druhého zhodlo jednotne v negatívnom obraze tejto firmy. Napriek tomu sa to v prípade Jehovových svedkov deje. Tisíce ľudí, ktorí rok čo rok odchádzajú od svedkov uvádza veľmi podobné skúsenosti. V zahraničí vyšlo mnoho kníh od bývalých svedkov, z ktorých mnohí mali v náboženstve Jehovových svedkov vysoké postavenie:

Raymond Franz, člen vedúceho zboru

Raymond Franz (člen vedúceho oddelenia), Edward Dunlap (učiteľ školy Gileád, vedúci Redakčného oddelenia) Barbara Anderson (členka Redakčného oddelenia, vykonávala výskum pre knihu Jehovovi svedkovia – Hlásatelia Božieho Kráľovstva) Randy Watters (člen a starší v ústredí svedkov Jehovových v Brooklyne) či William J. Schnell (vysoko postavený člen odbočky svedkov Jehovových v Nemecku, zónový dozorca a evanjelista, ktorý za svoj život priviedol ku krstu 463 nových svedkov, zorganizoval 84 zjazdov). Viacerí jednomyseľne spomínajú na manipuláciu, prekrúcanie historických a odborných informácii, zavádzanie o minulosti organizácie, nesplnené predpovede, dezinterpretácia Biblie či sektársky prístup ku kresťanstvu. Mnoho týchto dôvod detailnejšie rozoberá prof. Edmond C. Grüss vo svojej poslednej knihe Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left. United States of America : Xulon Press, 2015.

Keď čítate ktorúkoľvek skúsenosť bývalého Jehovovho svedka, zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami: Aké dôvody mali aj dlhoroční členovia pre to, aby nakoniec od svedkov odišli? Nemohli iba stratiť? Prečo by riskovali stratu všetkých svojich celoživotných priateľov a známych, dokonca aj stratu vlastnej rodiny, ak by nešlo o niečo tak vážne? Čo nalomilo ich dôveru v túto organizáciu? O aké informácie sa opierali? Aké pocity zažívali? Bolo to pre nich jednoduché? Aké mali skúsenosti so zborovými staršími? Ako sa k nim postavila Organizácia? Prečo im nedokázali dať svedkovia odpovede, keď raz im už ich dali? Čo všetko museli prekonať, aby od svedkov odišli? Ako si budovali nové vzťahy? Potrebovali odbornú pomoc? Všetky tieto otázky sa týkajú situácií, do ktorých sa pravidelne dostávajú svedkovia, ktorí pochybujú o svojej viere. V rámci projektu JWfakty budeme pravidelne v rubrike Skúsenosti publikovať životné príbehy ľudí, ktorí vypovedajú o svojich skúsenostiach v organizácii svedkov Jehovových. Každý, kto sa zaujíma o náboženstvo svedkov, by si mal prečítať skúsenosti bývalých členov, ktoré sú dôležitým interným zdrojom informácií o tomto náboženstve. Týmto spôsobom chceme požiadať kohokoľvek, kto má záujem a chce sa podeliť o svoje skúsenosti, nech nám pošle svoju skúsenosť (v menu, časť Kontakt).

5. Nerobte rozhodnutia v čase osobnej krízy

Človek by sa mal všeobecne vyvarovať vážnych rozhodnutí v čase tlaku alebo osobnej krízy, pretože tieto rozhodnutia majú väčšinou rozsiahly a dlhodobý dopad na jeho život. Sú síce rozhodnutia, ktoré sme nútení robiť pod tlakom situácie, ale výber náboženstva, ktorým sa v živote necháme formovať a čomu zasväcujeme svoj život do kategórie týchto rozhodnutí nemá patriť. V čase krízy sú naša ostražitosť, racionálne myslenie a kritické hodnotenie problémov značne oslabené. Náchylnejší sme na prijímanie rýchlych riešení a odpovedí, ktoré túžime počuť. Podľa výskumov mnoho ľudí vstupuje do rôznych zhubných spoločností, kultov, siekt či ,,nových náboženstiev” práve v čase, keď zažívajú osobnú traumu, rodinné alebo finančné problémy. Záujem zo strany sekty či kultu, ktorý je často aj skutočný, sa stáva príťažlivým znakom pre človeka, ktorý stratil rodinu, prácu alebo je cudzincom, ktorý nikoho v novej krajine nepozná. Mnoho mladých ľudí pociťuje potrebu nájsť v živote stabilitu a smer a ľahšie sa nechajú oklamať sektami, ktoré ponúkajú ,,rýchly liek“ na neistoty doby.

Pozitívna skúsenosť, prvotný entuziazmus a záujem takýchto hnutí naštrbí pozornosť človeka, ktorý napríklad po prijatí pomoci od človeka zo sekty nerád vstúpi do otvorenej konfrontácie či konfliktu a ľahšie príjme kontroverzné a nepravdivé učenie. Sekta si ho získa svojim správaním, ktoré kontrastuje s jeho negatívnou skúsenosťou so svojim ,,veľkým” a ,,tradičným” náboženstvom, ktorú si zovšeobecnil na celé svoje náboženstvo a tak ho odpísal. Prvotná idealizácia hnutia, odborníkmi nazývaná ako fáza zamilovanosti, skresľuje jeho racionálny úsudok (por. Remeš: Psychologie apostaze…s. 90) Človek, ktorý zažil nespravodlivosť a počuje, že ,,v blízkej budúcnosti” Boh Jehova zasiahne, odstráni všetku nespravodlivosť [2] – presne to, po čom práve túži – sa ľahšie nechá presvedčiť ako niekto, kto sa triezvo na veci pozrie. Človek v osobnej kríze len ťažko uplatní vyššie uvedené 4 body, aby si overoval informácie, skúmal dejiny či kontaktoval bývalých členov. Napriek tomu túto situáciu nemožno zľahčovať. Aj v čase tiesne sa pýtajte sami seba: Je teraz vhodná doba, aby som robil takéto rozhodnutie? Umožňuje mi môj psychický stav racionálne a kriticky preskúmať tvrdenia a fakty, ktoré mi títo ľudia predkladajú? Reagoval by som alebo zmýšľal by som takto, keby som nebol v strese, keby som nemal tieto problémy? Prečo je pre mňa to, čo títo ľudia učia také príťažlivé? Nie sú to odpovede, ktoré chcem počuť? Nie je to všetko príliš ideálne? Nemôže existovať niečo, čo sa mi snažia zatajiť? Ak majú títo ľudia pravdu, prečo ich ostatní vnímajú negatívne?

Jedným zo spôsobov ako zistiť, či sa o vás členovia hnutia skutočne zaujímajú je, keď im položíte niekoľko otázok ohľadom ich dejín, preorientujete pozornosť na ,,negatívne” témy (v prípade svedkov sú to témy ako transfúzia krvi a smrť vlastných detí, hlásanie konca sveta v 1975 či pedofilné škandály). Môžete sa spýtať, či sa dá od svedkov odísť bez toho, aby sa s vami ostatní nemuseli prestať rozprávať (svedkovia nesmú ani len pozdraviť bývalého Jehovovho svedka. Detailný rozbor názoru svedkov na bývalých členov pozri v knihe Zachovajte sa v Božej láske, 2008, dodatok Ako sa správať k vylúčenému, s. 207 – 208 tiež článok na JWfakty Zaobchádzanie s vylúčenými.) Ak sa voči Vám začnú správať útočne alebo odmerane, je to pre vás indícia, že hnutie nie je vyrovnané so svojou minulosťou, zatajuje svoje prehrešky či kontroverzné učenia. Jedným zo znakov siekt sú extrémne reakcie na kritiku. Svedkovia Jehovovi bežne označujú ľudí, ktorí vyvracajú ich tvrdenia za pyšných, za Satanových ľudí či za predpojatých ľudí s predsudkami. A to len preto, že nevedia odpovedať. Odborníci v rozhovore so sektármi odporúčajú neprestať sa pýtať. Aj keď sú napríklad svedkovia školení, aby prekonávali námietky a otázky, sú to práve otázky, ktoré odhalia, že danej téme buď nerozumejú, majú nedostatok informácií alebo majú zlé informácie. Na toto všetko si však musíte aj v čase tiesne či pod tlakom nájsť čas. Ide predsa o váš život.

Záver

V týchto piatich bodoch sme predložili čitateľovi konkrétne rady, podľa ktorých by sa mal riadiť, ak sa zaujíma o náboženstvo svedkov Jehovových. Tieto odporúčania sú založené na svedectve a skúsenostiach mnohých bývalých svedkov a na odbornej literatúre. Samozrejme, tieto rady možno aplikovať aj pri posudzovaní ktoréhokoľvek iného náboženského hnutia či kultu. Užitočné môžu byť aj v ekonomickej sfére, pretože podľa odborníkov na sekty aj tu číhajú na ľudí ekonomické/komerčné sekty, ktoré využívajú techniky zhubnej manipulácie. Ide hlavne o spoločnosti v oblasti finančného poradenstva a investovania, ktoré sa snažia pomocou tlaku a manipulácie docieliť, aby klient prijal ich službu alebo produkt. (pre opis techník ekonomicko-komerčných siekt pozri Hassan : Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba, s. 32) Na záver uvádzame všetkých päť bodov:

 1. Preštudujte si dejiny svedkov Jehovových
 2. Overujte si fakty v odbornej literatúre
 3. Naštudujte si sekty a techniky manipulácie
 4. Oboznámte sa so svedectvom bývalých členov
 5. Nerobte rozhodnutia v čase osobnej krízy

Použitá literatúra

 • Strážna veža, 1962
 • Strážna veža, 1983, 4. január
 • Strážna veža, 1990, 1. február
 • Prebuďte sa! 1994, 22. apríl
 • Zachovajte sa v Božej láske, 2008
 • BEDNARSKI, Wlodzimierz – MATUSIAK, Szymon : Ever-changing teachings of Jehovah’s Witnesses. The most important changes in the doctri ne of the Watchtower Scoeity in the years 1879 – 2015. Gdańsk, 2016.
 • COWAN, Douglas, E – BROMLEY, David, G : Sekty a nová náboženství. Praha : Grada, 2013.
 • GRUSS, Edmond, C : The Four Predisdents of the Watch Tower Society (Jehovah’s Witnesses). The Men and the Organization They Created. The United Stated of America : Xulon Press, 2003.
 • GRUSS, Edmond, C : Jehovah’s Witnesses: Their Claims, Doctrinal Changes and Prophetic Speculation. What Does The Record Show? (2. edícia) The United States of America : Xulon Press, 2007
 • GRUSS, Edmond, C : Millions of Ex-Jehovah’s Witnesses: Many Reasons They Left : Xulon Press, 2015.
 • HASSAN, Steven: Jak čelit psychické manipulaci zhoubnych kultů. Brno : Nakladatelství Tomáša Janečka, 1994.
 • HASSAN, Steven. Uvoľniť putá. Dať ľuďom silu myslieť za seba. Nový prístup pomoci obetiam siekt. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 2007.
 • HUMPL, Lukáš : Krevní transfúze a otázka psychické manipulace. In : Život je svatý. Svědkové Jehovovi a otázka krve. Brno : Michal M. Malý, 2006, s. 189 – 211.
 • PENTON, James, M : Jehovah’ Witnesses and the Third Reich: Sectarian Politics under Percesution. Torronto : Buffalo : London : University of Toronto Press, 2004.
 • PENTON, James, M : Apocalypse Delayed. The Story of Jehovah’s Witnesses (3. edícia). Toronto : Buffalo : London : University of Toronto Press, 2015.
 • REMEŠ, Prokop : Psychologie Apostaze. In : Dingír, č. 3, 2007.
 • VOJTÍŠEK, Zdeněk : Nová náboženství a násilí. Praha : Karolinum, 2017

[1] V 60 rokoch sa svedkovia odvolávali na preklad špiritistu Johanna Grebera. Pod tlakom kritiky v roku 1983 v Otázkach čitateľov objasnili, prečo sa viac už na Greberov preklad neodvolávajú. Organizácii slúži ku cti – hoci pod tlakom odpadlíkov a kritikov – že sa prestala na tento preklad odkazovať. V iných prípadoch, žiaľ, tak neurobila dodnes. Prof. Beverly píše, že napriek kritike mnohých učencov, ktorí sa postavili proti citovaniu ich výrokov Spoločnosťou Strážna veža pre vytrhávanie z kontextu a dezinterpretáciu (napríklad William Barclay, Julius Mantey, Edward Campbell, David Noel Freedman, George Howard) dodnes svedkovia nemajú problém v tomto prístupe pokračovať. Prof. Georg Howard je citovaný dodnes na podporu tvrdení, že tetragram mohol byť prítomný v autografoch (v origináloch Nového zákona) kresťanov napriek tomu, že: 1. sám sa voči tomuto citovaniu ohradil, písal vedeniu svedkov do Brooklynu ohľadom nesprávnej interpretácie jeho záverov a nedostal odpoveď, 2. jeho závery neboli dodnes dokázané a existujú bádatelia, ktorí predložili vážne protiargumenty. Pozri BEVERLY, James, A : Crisis of Allegiance. Burlington : Ontario : Canada : Welch Publishing Company, 1986, s. 95 – 96; Strážna veža, 1962, s. 554; Strážna veža, 1983, 4. január, s. 31. K prípadu prof. Howarda pozri článok Používali prví kresťania meno Jehova? kapitola Kauza prof. Howard a argumentácia Septuagintou

[2] Svedkovia Jehovovi hlásali množstvo dátumov o blízkom konci sveta a o Kristovom príchode. Najznámejšie sú 1914, 1925 a 1975. Organizácia dodnes tvrdí, že ide o klamstvá odpadlíkov, ktoré prekrúcajú to, čo sa písalo v starších publikáciách tvrdiac, že išlo o očakávania niektorých horlivých svedkov, nie o oficiálne učenie. Chystaná séria článkov venovaná dejinám a proroctvám svedkov Jehovových predloží materiál a dôkazy, že ide o jednoznačné lži zo strany vedúceho zboru svedkov Jehovových s cieľom udržať milióny svedkov v nevedomosti o temnej minulosti ich organizácie. Organizácia na regionálnom zjazde v roku 2017 uverejnila video (13 minúta), v ktorom spochybnila svoju vlastnú predpoveď o konci na rok 1975. Vo videu hlavná postava hovorí o ľuďoch, ktorí zašli až tak ďaleko, že predávali svoje vlastné domy a očakávali koniec. Vo videu sa nespomína rok 1975, no časovo ide o jediný dátum vzhľadom na vek a dobu hlavnej postavy. Vedúci zbor týmto videom znovu zavádzal a klamal, pretože sám v roku 1974 v Službe Kráľovstva z mája pochválil tých, ktorí predávajú svoje domy a chcú stráviť zvyšky posledných dní v tomto svete v priekopníckej službe a napísal: „Je to určite výborný spôsob ako stráviť zostávajúci krátky čas pred ukončením tohto skazeného systému veci.“ Naša služba kráľovstva, 1974, máj, s. 3. Prikladáme fotokópiu strany:

Všetky obrázky v článku sú použité za účelom kritiky a sú prevzaté z nasledujúcich zdrojov: https://www.google.com/search?q=Raymond+Franz&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjXn8GgmOXeAhVEBSwKHR1EBCEQ_AUIDigB&biw=1600&bih=786#imgrc=1ETEbL3Q4UtNsM: ; https://health.spectator.co.uk/depression-a-disease-of-the-mind-actually-our-immune-system-could-be-the-culprit/ ; http://www.theoccultmuseum.com/5-disturbing-cults-can-still-join-today/ ;https://e-watchman.com/judge-rutherford/ ; https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/name-jehovahs-witnesses/
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment