„Som vám dlžníkom“ (Bratislava-Háje, Martin Móži)

Milí bratia a sestry,

    keď vysvetľujeme spornú otázku zvrchovanosti, často sme používali znázornenie o učiteľovi a žiakoch. Jehova mohol Satana zničiť alebo vykázať zo záhrady Eden, ale neurobil to, aby sa ukázala pravda o tom, že jeho spôsob vládnutia je na úžitok stvoreniu, a že Satan je ohovárač. Riešenie spornej otázky je tak večným svedectvom pre ľudí aj anjelov. Čítať ďalej