Výzva a upozornenie návštevníkov

Stránka jwfakty.sk už presiahla počet 18 000 návštev (aktualizované 09.06.2020). Od mnohých návštevníkov prišli pozitívne ohlasy. Väčšina pisateľov oceňuje obsah, odborný rozmer a hlavne neútočný štýl, ktorý sa snažíme v článkoch udržať.

V budúcnosti plánujeme rozobrať viacero tém, ktoré si však vyžadujú veľa času, odbornej literatúry a konzultácií s odborníkmi. Touto cestou by sme chceli požiadať každého návštevníka o návrhy tém, ktoré by ste túžili, aby boli v budúcnosti na stránke publikované. Rovnako apelujeme na všetkých, ktorí majú záujem publikovať svoju skúsenosť, alebo majú otázky ohľadom nejakej témy, aby pokojne písali. Vyzývame tiež všetkých, ktorí disponujú informáciami, ktoré by mohli byť pre Jehovových svedkov na Slovensku a Česku užitočné, aby nás kontaktovali. Anonymitu garantujeme. Tím JWfakty je vďačný za každú spätnú väzbu.

Spoločnosť Strážna veža na čele s vedúcim zborom aktívne varujú pred podobnými aktivitami, aké sa realizujú na stránke jwfakty.sk. Tie sú prezentované výlučne len v negatívnom svetle. V organizácii Jehovových svedkov neexistuje legitímna opozícia a kritika. Akékoľvek pokusy o nápravu “zdola” sú totalitne potláčané staršími a cestujúcimi dozorcami na čele s odbočkou. Aj touto cestou by sme tých z vás, ktorí navštevujú túto stránku, informovali, že odbočka Jehovových svedkov veľmi negatívne reagovala na vznik stránky a rozpútala “hon na čarodejnice”, teda na autorov stránky. Zo skúseností z Českej republiky vieme, že vedenie odbočky nemá problém sa vyhrážať bývalým členom a zastrašovať ich len aby umlčala autorov. K takýmto praktikám sa utiekajú len tí, ktorí majú čo skrývať a majú mať z čoho strach. Svedkovia sa radi vyhrážajú súdnymi procesmi. Sami však v tejto oblasti v posledných rokoch nemajú moc úspech. Žiadne náboženstvo nie je imúnne voči kritike a slovenská legislatíva umožňuje a garantuje právo na vlastný kritický názor. Na stránke jwfakty.sk nehanobíme žiadne náboženstvo. Poukazovanie na nekonzistentnosť nejakého tvrdenia či nelogickosť učenia nemožno považovať za hanobenie náboženstva. Našim cieľom nie je hanobenie ani prekrúcanie faktov vo vlastný prospech. Každý človek má právo na vlastný názor a skúsenosť a nikto mu ich nemôže odopierať. Ak bude v budúcnosti niekto neadekvátne túto stránku či jej autorov akoukoľvek cestou zastrašovať, vyhrážať sa im alebo nejakým iným spôsobom škodiť vrátane členov odbočky, ktorí sa o túto stránku zaujímajú a sami ju navštevujú, budú podniknuté právne opatrenia vrátane celoslovenskej medializácie.

Tím JWfakty

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

2 Comments

    • Zdravím,
      som rád, že sa Vám článok páčil. Informáciu o tom, že sa Jehovovi svedkovia usilovali v Čechách doteraz získať právo na spovedné tajomstvo som doteraz nemal. Tie dôvody sú rôzne. Jehovovi svedkovia sa už od čias Rutherforda usilovali využívať práva legitímneho náboženstva, teda práva tých náboženstiev, na ktoré hádzali špinu od nepamäti. Mám materiály, kde zástupca Spoločnosti Strážna veža na súde vyhlási, že organizácia má triedu duchovných a hierarchiu podobne ako Katolícka cirkev má kňazov a pápeža. Vedenie svedkov hrá trojitú hru – jednu pred spoločnosťou, druhú pred vlastnými členmi a tretia je to, ako to v skutočnosti je. Jeden starší mi svojho času osobne povedal, že je evidovaný ako duchovný a je viazaný spovedným tajomstvom. Bolo to na Slovensku, pár rokov dozadu, takže možno na tom niečo skutočne bude. Je pozoruhodné, že ich zrazu nezaujíma, kto je tvorcom práva na spoveď. Scholar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment