Jehovovi svedkovia a očkovanie

Postoj Jehovových svedkov k zdravotným otázkam vo veci očkovania sa počas rokov výrazne menil. Zo začiatku Spoločnosť Strážna veža vyhlásila, že svedkovia sa nesmú dať očkovať, no o niekoľko desaťročí neskôr očkovanie povolila. V súvislosti so súčasnou pandémiou COVID-19 vedúci zbor Jehovových svedkov uviedol na oficiálnej stránke jw.org niekoľko informácií, ktoré sa týkajú očkovania. V článku Sú Jehovovi svedkovia proti očkovaniu autori jednoznačne zastávajú postoj, že voči vakcínam nemajú žiadne výhrady: „Nie, Jehovovi svedkovia nie sú proti očkovaniu.“

Na oficiálnej stránke jw.org, v novších publikáciách či všeobecne v obsahu publikovanom ústredím v Amerike však nenájdeme v podstate žiadne zmienky o tom, ako sa svedkovia v minulosti stavali proti očkovaniu. V tomto článku sa preto pozrieme, čo všetko na adresu očkovania „božia organizácia“ napísala.


Očkovanie – neprijateľné!

V časopise Zlatý vek (predchodca súčasného časopisu Prebuďte sa!) sa v roku 1921 písalo:

„Očkovanie nikdy ničomu nezabránilo ani nezabráni. Je to totálne barbarská metóda… Nachádzame sa v posledných dňoch, keď diabol postupne stráca moc a všemožne sa snaží škodiť, ako sa len dá. Takéto zlo sa dá pripísať práve jemu… Ako občania USA uplatnite svoje právo, aby sa táto diabolská metóda nevykonávala…” Zlatý vek 12. októbra 1921, s. 17

Všimnite si, aký jazyk autor tohto článku používa: nikdy, totálne barbarská, takéto zlo, diabolská metóda. Takýto kategorický, autoritársky a nekompromisný jazyk je typický pre éru druhého prezidenta Spoločnosti Strážna veža, Josepha F. Rutherforda (1869 – 1942). Odpor až nenávisť voči očkovaniu sú predovšetkým výsledkom jeho agendy.

O desať rokov neskôr opäť Zlatý vek napísal:

„Očkovanie je priamym porušením večnej zmluvy, ktorú Boh uzavrel s Noemom po potope.” Zlatý vek 4. februára 1931, s. 293

V ďalšom výtlačku tohto časopisu nachádzame nasledujúcu karikatúru:

Karikatúra očkovania obsahuje motívy smrti, Satana, démonov a priamu kritiku masovosti. Nájdete ju v časopise Zlatý vek z 30. marca 1932 na strane 409.

Ďalšiu karikatúru vakcín publikovali pisatelia v roku 1939:

 

Preklad textu:

 • Text nad barom: Bar s vakcínami a sérom
 • Text obsluhujúceho: A. M. A. certifikovaný miešač
 • Text na vľavo na bare: Na všetky neduhy pomôže náš whiskey koktail s hnisom
 • Text na pohároch: teľací hnis, konský hnis, mačací hnis, psí hnis
 • Verejnosť
 • Komerčná nadácia pre sérum
 • Text pod obrázkom: Ako otráviť, omámiť a ožobráčiť ľudstvo. (Zlatý vek, 31. mája 1939, s. 5)

Pre kritické posúdenie týchto výrokov a karikatúr publikovaných Jehovovými svedkami v 20. a 30. rokoch 20. storočia je potrebné zohľadniť širší historický kontext. Odpor voči vakcínam má dlhú tradíciu a svedkovia nadviazali na kritiku, ktorej korene siahajú minimálne do 18. storočia. Už v roku 1853 vznikla tzv. Liga proti očkovaniu, ktorá sa bránila pred vakcináciou ľudí. Niektoré dobové argumenty boli oprávnené, iné boli skôr výsledkom prirodzeného ľudského strachu pred niečím novým, čomu ľudia nerozumeli.

Všeobecne rozšírenú dobovú kritiku vakcín a očkovania spomíname preto, aby sme ukázali, že odpor Spoločnosti Strážna veža nebol výsledkom žiadneho vyššieho vedenia, ako zvyknú jej predstavitelia často tvrdiť aj dnes, ale skôr bežným, dobovo podmieneným javom. Hoci sa Rutherford oháňal diablom – ako to robil pravidelne a rád! – jeho odpor voči vakcínam sa stal normou pre tisíce svedkov. Ako ukázal ďalší vývoj v postoji Spoločnosti voči vakcínam, Rutherfordov odpor bol výsledkom vplyvu rôznych pseudovedeckých, nepodložených a konšpiračných tvrdení, ktoré sa dávno ukázali ako nepravdivé.

V 50. rokoch sa však postoj Spoločnosti zmiernil.

Očkovanie – prijateľné!

V Strážnej veži z roku 1952 ústredie svedkov napísalo:

„V záležitosti očkovania sa každý musí rozhodnúť sám… Ani nikto nemôže brať našu spoločnosť na zodpovednosť či zapliesť nás do právnych sporov v prípade dôsledkov (takéhoto osobného rozhodnutia).” Strážna veža 15. decembra 1952, s. 764

Po novom bolo očkovanie na svedomí jednotlivca a ten sa musel rozhodnúť sám. Satan tu už nezohrával žiadnu úlohu, ako to bolo u Rutherforda. Zaujímavá je zmienka o zodpovednosti a právnych sporoch. Pravdepodobne ide o jeden z dôvodov, prečo Spoločnosť zmenila svoj postoj voči očkovaniu.

Zaujímavý text sa objavil v časopise Prebuďte sa! z roku 1993. Tu autori píšu:

„Články, ktoré vychádzali v tomto časopise i v našom druhom časopise, v Strážnej veži, uviedli zhodné stanovisko: záleží na biblicky školenom svedomí každého kresťana, či bude túto liečbu považovať za vhodnú pre seba a pre svoju rodinu. […] Kresťania majú veľkú úctu k životu a úprimnú túžbu urobiť pre zdravie svojej rodiny to najlepšie. Či sa kvôli svedomiu rozhodnete dať svoju rodinu imunizovať alebo nie, je vaším osobným rozhodnutím.“ Prebuďte sa! 8. august, 1993, s. 25

Na pozadí vyššie uvedených citátov zo staršej literatúry svedkov sa môže zdať, že pisatelia jednoznačne klamú a zavádzajú. Predsa v 20. a 30. rokoch boli svedkovia jednoznačne proti očkovaniu! Pisateľ tu skutočne nespomína, ako sa na očkovanie pozerala organizácia v minulosti. No jeho tvrdenie, že časopisy Prebuďte sa!Strážna veža prezentovali na tému očkovania zhodné stanovisko, je pravdivé. Prečo? Hoci je časopis Zlatý vek predchodcom časopisu Prebuďte sa!, predsa len išlo o odlišný časopis. V tomto teda autor píše pravdu o Prebuďte sa!, aj keď si ju upravuje podľa vlastnej potreby. Pokiaľ ide o Strážnu vežu, ak sme sa vo výskume tejto témy nezmýlili, Strážna veža tému očkovania neriešila.

Záver

V súčasnosti oficiálne vedenie Jehovových svedkov nemá problém s očkovaním a vakcínami ako takými, pokiaľ neobsahujú krv. Ústredie nemá problém tiež s vakcínami proti koronavírusu, čo vidieť aj na praxi očkovať bételitov po celom svete. Čo je však prekvapivé, sú názory jednotlivcov. Zatiaľ čo väčšina svedkov masovo prijíma všetko, čo im vedúci zbor povie, v otázke očkovania proti koronavírusu sa niektorí svedkovia začali búriť. Ide o historicky fascinujúci jav, keďže vedúci zbor očkovanie podporuje a nezdieľa obavy niektorých svojich členov. Bez ohľadu na to, aký máte názor na očkovanie v kontexte súčasnej epidémie, je zaujímavé vidieť, ako sa svedkovia vedia vzoprieť odporúčaniam „božieho prostriedku na zemi“, začať si hľadať ďalšie informácie a robiť si vlastný výskum. Kiežby to takto robili aj v iných oblastiach.

Článok je voľným a doplneným prekladom článku uverejnenom na stránke jwfacts.com
Zdroj obrázku: Pixabay

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

1 Comment

 1. Dobrý den,
  oceňuji velmi zajímavé a dobře zpracované informace na těchto stránkách. Posílám odkaz na malý update k tématu očkování, jakožto “dobrovolnému” rozhodnutí, protože SJ přeci žádnou léčbu nedoporučují (např. w 2008, 15. listopadu) :(. Na tomto dopise je zajímavé, jak mu případně porozumí řadový SJ a jak jej pochopí starší sboru (jaká hrozba se pro něj skrývá mezi řádky).

  S přátelským pozdravem M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment