Veria Jehovovi svedkovia, že iba oni budú spasení?

Nasleduje prvý článok zo série článkov ,,Stručne a jasne”. V tomto článku si dávame za cieľ porovnať obraz o organizácii, aký sa snaží vedúci zbor Jehovových svedkov vykresliť pred verejnosťou s ich skutočným učením.

Informácie pre verejnosť

Odpoveď, ktorú vedúci zbor prezentuje verejnosti znie pomerne tolerantne a príťažlivo:

,,Nie. … Rozhodne však nie je našou úlohou posudzovať, kto bude a kto nebude spasený.” https://www.jw.org/sk/jehovovi-svedkovia/caste-otazky/kto-bude-zachraneny/

 

Realita

Aké je však skutočné učenie Jehovových svedkov ? Preskúmajme nasledujúce citácie, a zamyslime sa, či korešpondujú s hore uvedeným tvrdením. Majme pri tom tiež na pamäti, že nasledujúce citácie sú publikované v článkoch, ktoré sú určené najmä pre členov organizácie a nie pre verejnosť. Pri každej citácii uvádzame odkaz priamo na online knižnicu Strážnej veže, aby si mohol každý čitateľ overiť, že citácie nie sú povytŕhané z kontextu:

,,Iba Jehovovi svedkovia, tí zo zvyšku pomazaných a “veľký zástup”, ako zjednotená organizácia pod ochranou Najvyššieho Organizátora, majú Biblickú nádej na prežitie blížiaceho sa konca tohto odsúdeného systému, nad ktorým panuje Satan Diabol.” Strážna veža, 1989, 1. september, s. 19, odsek 7

,,Boží deň súdu je v skutočnosti tak blízko, že celý svet by mal ‚mlčať pred Zvrchovaným Pánom Jehovom‘ a počúvať, čo hovorí prostredníctvom ‚malého stáda‘ Ježišových pomazaných nasledovníkov a ich spoločníkov, ‚iných oviec‘. [Pod “malým stádom” a “inými ovcami” rozumej Jehovových svedkov. (poznámka od nás)] (Lukáš 12:32; Ján 10:16) Všetkých, ktorí nebudú počúvať a ktorí sa tým stavajú proti vláde Božieho Kráľovstva, čaká zničenie.” Strážna veža, 2001, 15. február, s. 14, odsek 10

V jednom z novších vidí určených pre pokrstených členov, tvrdí vedúci predstaviteľ Jehovových svedkoch nasledovné:

,,Jehova použije svoju organizáciu, aby nás previedol cez veľké súženie. Nebude žiaden iný spôsob ako sa zachrániť.”

Celé video je k zahliadnutiu na oficiálnej stránke Jehovových svedkov.  https://www.jw.org/sk/kniznica/videa/#sk/mediaitems/VODPgmEvtMorningWorship/pub-jwb_202007_10_VIDEO

 

Organizácia ako Noemova archa

Jehovovi svedkovia vo svojich publikáciach pripodobňujú ich organizáciu k Noemovej arche a predkladajú paralelu, že podobne ako potopu prežili iba tí, ktorý boli v arche, v dnešnej dobe prežijú Armagedon iba tí, ktorí ,,sa budú lojálne držať pozemskej časti Jehovovej organizácie.” (t.j. organizácie Jehovových svedkov)

,,Podobne ako sa Noach a jeho bohabojná rodina zachránili v korábe, aj dnes závisí prežitie jednotlivcov od toho, či budú mať vieru a či sa budú lojálne držať pozemskej časti Jehovovej organizácie.” Strážna veža, 2006, 15. máj, s. 22, odsek 8

,,Nemysli si, že jestvujú rozličné cesty, ktorými by si sa mohol dostať k životu v Božom novom systéme. Je iba jedna. Bol iba jediný koráb, ktorý vydržal potopu, nejestvovalo množstvo dajakých iných člnov. A bude len jediná organizácia — Božia viditeľná organizácia — ktorá prežije rýchlo sa blížiace „veľké súženie“. (Matúš 7:21–23; 24:21) Ak chceš získať požehnanie v podobe večného života, musíš patriť k Jehovovej organizácii a konať Božiu vôľu.” Môžeš žiť navždy v pozemskom raji,1990, s. 255

Ako možno vidieť na nasledujúcej citácii, podľa učenia vedúceho zboru Jehovových svedkov, na záchranu (spasenie) nestačí iba to ak človek slúži Bohu. Musí slúžiť Bohu ako súčasť jeho organizácie t.j. organizácie Jehovových svedkov:

,,Podobne aj dnes Jehova používa iba jednu organizáciu na naplnenie jeho vôle. Aby sme získali večný život v pozemskom Raji, musíme rozpoznať túto organizáciu a slúžiť Bohu ako jej súčasťou.Strážne veža, 1983, 15. február, s. 12

O Jehovových svedkoch, ktorí odídu zo svojho náboženstva, vedúci zbor hovorí, že “stratia nádej na život”, t.j. nebudú zachránení – budú zničení:

,,A už vôbec by sme nemali dovoliť, aby chyby druhých oslabili našu vieru a opustili by sme Jehovovu organizáciu. Potom by sme už nemohli slúžiť Jehovovi a stratili by sme i nádej na život v Božom novom svete.” Strážna veža, 2016, štúdijné vydanie, jún, s. 26, odsek 13

 

Najväčšia genocída v histórii ľudstva

Vedúci zbor Jehovových svedkov publikuje tiež odvážne tvrdenie o tom ako miliardy ľudí budú Bohom zabití v Armagedone:

,,Čo sa týka ľudí na Zemi, na strane Jehovu budú tí, ktorý sú mu plne oddaní…; v porovnaní s miliardami ľuďmi na zemi, je ich v skutku málo. … Na strane Satana bude celý zvyšok ľudstva, viac ako 99,9 percenta…” Strážna veža, 1958, 15. október, s. 614

Každému Jehovovmu svedkovi je úplne zrejmé, čo sa stane s ľuďmi, ktorí sú na strane Satana – budú zničení. Ak by prišiel Armagedon dnes (Júl 2020), znamenalo by to, že by Boh usmrtil vyše 7 miliárd aj 700 miliónov ľudí po celom svete. (99,9 percent zo súčasnej celosvetovej populácie; https://www.worldometers.info/world-population/) Jednalo by sa teda o najväčšiu genocídu v histórii ľudstva.

 

Hra so slovami

Je zaujímavé pozorovať ako vedúci zbor Jehovových svedkov formuluje odpoveď na priamu otázku, či iba oni budú zachránení:

,,Nie. Milióny ľudí, ktorí žili v minulých storočiach a ktorí neboli Jehovovými svedkami, budú vzkriesení a dostanú príležitosť žiť. Mnohí, ktorí dnes žijú, sa ešte môžu pred „veľkým súžením“ postaviť na stranu pravdy a spravodlivosti a získajú záchranu.” Kto sú Jehovovi svedkovia? Čomu veria?, 2002, s. 29 – 30

Vedúci zbor Jehovových svedkov sa touto odpoveďou snaží nabudiť dojem, že okrem Jehovových svedkov budú zachránení aj iní ľudia, a to konkrétne tí, ktorí “budú vzkriesení a dostanú príležitosť žiť” a tí, ktorý “sa ešte postavia na stranu pravdy”. Inými slovami vlastne hovoria toto: Okrem Jehovových svedkov budú zachránení ešte ľudia ktorí v minulosti neboli alebo dnes ešte niesú Jehovovými svedkami, no stanú sa nimi. Stručne teda odpoveď vedúceho zboru znie takto:

Budú iba Jehovovi svedkovia zachránení? – Nie, ale v podstate áno.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment