Rozbíjajú Jehovovi svedkovia rodiny?

Reakcia na článok z oficiálnej stránky jw.org. : “Rozbíjajú Jehovovi svedkovia rodiny?” (z rubriky: “Časté otázky o Jehovových svedkoch”)

Prečo som sa rozhodla načrieť hlbšie do problematiky “jednoty “rodín Jehovových svedkov (ďalej JS)? V poslednej dobe som stále častejšie v kontakte s ľuďmi, ktorí sa stali nedobrovoľnými väzňami tejto náboženskej organizácie, ktorá sa, paradoxne, vždy, keď je to možné, obracia na inštitúcie zastávajúce sa ľudských práv. Sama však porušuje snáď najčastejšie právo na slobodu vierovyznania a slobodného rozhodovania sa, pokiaľ ide o výber náboženstva!

Veľmi náročné to majú najmä mladí, ktorí sa dali pokrstiť v tínedžerskom veku a časom sa rozhodnú túto organizáciu opustiť. Členovia rodiny, ktorí zostávajú v organizácii sa odmietajú s takýmto človekom stýkať, spoločne jesť a  tráviť voľný čas. Považujú ho za odpadlíka. Vedenie organizácie na obhajobu takéhoto postoja s obľubou používa biblický verš z 1.listu Korintským 5:11, kde sa píše, aby sa kresťania prestali stýkať s niekým, kto si hovorí “brat”(=kresťan), ale jeho správanie je vyslovene nekresťanské, porušujúce všetky morálne pravidlá. O tom, že sa takisto majú správať aj ku človeku, ktorý má na určitú vec iba “iný názor”(napr. keď ide o určitý biblický verš a jeho výklad…) nie je v tomto verši žiadna zmienka. Ale, žiaľ, ako všetko, aj tento text sa dá veľmi ľahko využiť (či skôr zneužiť)- a indoktrinovaný svedok ho prijme bez toho, aby uvažoval, o čo tam vlastne ide…Keď sa na to pozrieme z druhej strany, predsa žiaden rozumný človek (aj keď nie je kresťanom)  by sa nechcel trvale stýkať s opilcami, smilníkmi, chamtivcami či nadávačmi, iba ak by aj on bol jedným z nich, alebo by sa s takými ľuďmi dobre cítil…(Ale aj to je jeho osobná voľba…)

Na webovej stránke jw.org. je uverejnený dojemný článok  s názvom, ako je uvedené na začiatku: “Rozbíjajú J. svedkovia rodiny?” Dovolím si tento článok jemne upraviť, parafrázovať a uviesť určité veci na správnu mieru. (Poznámka na úvod: Nenechajte sa zbytočne citovo uniesť úvodným obrázkom – je to obyčajná reklama.)

Prvý odsek začína rozhodným vyhlásením (ang. “proclamation”- JS to milujú – pozn. autora), ktoré nepripúšťa žiadnu pochybnosť. Citujem: “Naopak, my JS, sa usilujeme posilňovať svoje rodiny…  Uvedomujeme si, že Stvoriteľom rodiny je Boh…”. Na podporu uvádza dva známe biblické verše: Genezis 2:21-24 (stvorenie Adama a Evy) a list Efezanom 3:14,15. Ďalej nasleduje medzititulok: “Ako JS prispievajú k súdržnosti rodín?” Pisateľ opäť uisťuje čitateľa: “Čo najdôslednejšie sa snažíme držať rád zapísaných v Biblii, lebo nám to pomáha byť lepšími manželmi… a rodičmi.” A teraz veta: “Vďaka múdrym biblickým radám sa môže dobre dariť i rodinám, ktorých členovia patria k rôznym náboženstvám.”

Toto však platí IBA vtedy, ak sa napr. jeden z manželov stane JS, a ten druhý zostáva vo svete. Ak je situácia opačná, čiže, ak sa z manželov, ktorí sú obaja JS, jeden rozhodne ukončiť členstvo v organizácii, ich život sa dosť skomplikuje. Manželský partner, ktorý zostal v organizácii s ním musí obmedziť komunikáciu iba na najnevyhnutnejšie veci, a týka sa to aj detí, pokiaľ sú pokrstenými JS. Všetci ostatní príbuzní a priatelia, ktorí sú členmi organizácie, budú bývalého svedka obchádzať, ako keby bol postihnutý malomocenstvom, a keď ho náhodou stretnú na ulici, “nepozdravia ho ani pohľadom!” Stráca tak všetky citové väzby vzhľadom na rodinu a priateľov, a pokiaľ nemá nikoho “vonku”, tak zostáva opustený a bez podpory najbližších.

Toto je trest za to, že sa svedok rozhodol z nejakého dôvodu (možno iba pre iný názor…) opustiť túto “láskou a ohľaduplnosťou presiaknutú organizáciu”. Práve kvôli tomuto  opatreniu si mnohí veľmi dobre premyslia, či oficiálne opustia organizáciu, alebo tam budú ďalej zotrvávať, hoci aj v kolonke “nečinní”. Presne tak to bolo aj za bývalého totalitného režimu: “Mysli si čo chceš, len o tom s nikým nehovor a tvár sa, že je všetko v poriadku.”

Po tomto krátkom rozbore pokračujem citátom zo skúsenosti  v spomínanom článku:

“Najskôr sa mi nepáčilo, že môj manžel Chansa začal študovať bibliu s JS, lebo som si myslela, že rozbíjajú rodiny. Ale teraz vidím, že biblia nám v manželstve pomáha.” (Agnes zo Zambie)

Aký jednostranný pohľad na uplatňovanie biblických zásad v živote! Nemali by svedkom pomáhať aj v tolerancii a v prejavovaní pochopenia, keď majú ich príbuzní iný názor, ako je predkladaný  Strážnou vežou?

Pod ďalším medzititulkom: “Vedie zmena náboženstva k problémom v manželstve?” je uvedená informácia o výskume Spoločnosti “Sofres” z roku 1998, kde sa uvádzalo, že v 1 z 20 manželstiev, v ktorom sa jeden z partnerov stal JS, vznikli vážne problémy…(zo  skúseností mojich známych viem, že je to oveľa častejší problém…)

Ďalej opäť citát z článku:

“Ježiš predpovedal, že ak sa niekto rozhodne držať jeho učenia, MÔŽE to narušiť rodinné vzťahy…”

V Matúšovom evanjeliu 10:36 Ježiš hovorí: “Skutočne, nepriateľmi človeka SA STANÚ členovia jeho vlastnej domácnosti…” Z týchto slov vidno, že je to takmer istota. Spĺňa sa to aj v rodinách JS, keď sa jeden člen rozhodne odísť, napr. preto, lebo chce nasledovať Krista iným spôsobom, ako to vyžaduje vedenie organizácie…(Narážam na problematiku malé stádo versus iné ovce a prijímanie symbolov tela a krvi Krista počas Pánovej večere- členovia organizácie vedia, o čom je reč).

Ďalej v článku je položená zaujímavá otázka: “Znamená to, že rozbroje v rodine vyvoláva svedok?” A tu nasleduje vrcholný bod celého článku: Vyjadrenie Európskeho súdu pre ľudské práva k tejto otázke:

“Konflikt často spôsobujú tí rodinní príslušníci, ktorí NIE SÚ svedkami, lebo nechcú akceptovať a rešpektovať náboženskú slobodu svojho príbuzného a praktizovanie jeho náboženstva.”

Táto veta by však dnes bola pravdivá, keby znela takto:

“Konflikt často spôsobujú tí rodinní príslušníci, ktorí SÚ svedkami, lebo vyhrocujú situáciu a nechcú rešpektovať slobodné rozhodnutie svojho príbuzného, ktorý sa rozhodne opustiť  organizáciu z vlastnej slobodnej vôle.”

Odsek v článku končí (ako inak…), biblickým veršom: “Nikomu neodplácajte zlé zlým. Ak je to možné…zachovávajte pokoj so všetkými ľuďmi.”(Rimanom 12:17,18) Škoda len, že Jehovovi svedkovia sa v tomto prípade neriadia krásnou zásadou z Biblie…

dopisovateľka Helena

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment