“Som vám dlžníkom” (Martin Móži)

Milí bratia a sestry,

    keď vysvetľujeme spornú otázku zvrchovanosti, často sme používali znázornenie o učiteľovi a žiakoch. Jehova mohol Satana zničiť alebo vykázať zo záhrady Eden, ale neurobil to, aby sa ukázala pravda o tom, že jeho spôsob vládnutia je na úžitok stvoreniu, a že Satan je ohovárač. Riešenie spornej otázky je tak večným svedectvom pre ľudí aj anjelov.

Spomínaný príklad to pekne znázorňuje. Ak žiak obviní učiteľa, že učivo vysvetľuje chybne, nebude pre ostatných žiakov potvrdením učiteľovej pravdy vykázanie žiaka z triedy. Jednalo by sa síce o demonštráciu sily a autority, prestíž učiteľa však bude ešte viac spochybnená.

Verím, že mnohí z nás sme toto znázornenie počuli a možno aj sami použili vo zvestovateľskej službe.

Žiaľ, v mojom prípade som zažil opačný postup. Mnohí viete, že mám určité pochybnosti o niektorých našich vysvetleniach, ale chcem pri tom zdôrazniť, že netvrdím, že mám pravdu. Nikoho ani nenabádam, aby kvôli tomu rebeloval a moje pochybnosti sa vôbec netykajú toho, čo je napísané o Jehovovi a Ježišovi v Biblii. Jedná sa o vysvetlenia, ktoré idú z môjho pohľadu ďaleko nad rámec Biblie a preto by som bol rád, aby boli nechané v rovine biblického komentára a nevytváral sa z nich zákon alebo nebodaj nariadenie, ktorým bude meraná moja vernosť k nášmu nebeskému Otcovi a jeho kráľovi Ježišovi.

Dôvody, pre ktoré takto zmýšľam vyplývajú z nasledovných textov:

 1. Nechoďte nad to, čo je napísané – 1. Korinťanom 4:6.
 2. Nadarmo ma však uctievajú, lebo vyučujú ako náuky ľudské príkazy – Matúš 15:9.
 3. Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku; a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života a zo svätého mesta, z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku– Zjavenie 22:18, 19.
 • Je pre mňa veľmi ťažké veriť, že nejdeme nad to, čo je napísané, ak nie je brat spôsobilý na úrad staršieho, lebo jeho dospelý syn chodí na vysokú školu.
 • Je pre mňa veľmi ťažké myslieť si, že nejdeme nad to, čo je napísané, ak brat nesmie mať bradu, hoci mužovi brada rastie a žiaden bontón na Slovensku proti slušné upravenej brade nenamieta.
 • Je pre mňa veľmi ťažké odôvodňovať, že toto nie sú ľudské príkazy. Je veľmi ťažké zdôvodňovať, že ku Kristovmu zákonu neboli pridané bremená.

Samozrejme, vždy je po ruke kopa vysvetlení. Potreba jednoty, zľahčovanie, že sa nejedná o závažné nariadenie, ale len odporúčanie a podobne. Mne osobne takéto uistenia niekedy stačia, ale rozhodne nie vždy. Texty, ktoré som citoval totiž platia a nedajú sa beztrestne chytrácky obísť.

Nezrovnalosti tohto typu som bol ochotný celé roky znášať a bol by som ochotný ich znášať aj naďalej, pretože chcem uctievať Jehovu a Ježiša v rámci kresťanského zboru a pritom podnecovať a byt podnecovaný k láske a znamenitým skutkom. Žiaľ, tieto možnosti mi boli (nie z vlastnej vôle a iniciatívy)  odobraté. Nebolo to za smilstvo, opilstvo, finančný podvod, ani iný hriech, za ktorý by som sa hanbil. Bolo to za to, že nie som schopný miestoprísažne prehlásiť, že verím niektorým špecifickým náukám, ktoré sa v Biblii nevyskytujú. Nechcem Vám týmto listom vydávať nejaké svedectvo. Všetci poznáte Bibliu a môžete sa presvedčiť, čí je to tak a modliť sa k Bohu, aby Vám dal správne porozumenie. Uvediem len par základných veci.

Môj právny prípad má pre mňa trpko-pikantnú príchuť, avšak môžem Vám úprimne povedať, že pri písaní tohto odseku necítim horkosť ani zášť. Ľuďom, ako Luther alebo Hus sa stali oveľa horšie veci. Dnes už ľudí nepália na hranici. Vymysleli “iba” symbolické kameňovanie, keď previnilca izolujú od okolia a priateľov pod hrozbou, že skončia rovnako. Že sa tým ide ďaleko nad rámec Biblie je zjavné aj so súdnych sporov, ktoré momentálne prebiehajú.  Ukážem to na reálnom príklade nad ktorým sa skúste prosím hlboko zamyslieť, lebo zasahuje ľudské životy veľmi hlboko.

Niektoré obete pedofilov z radov našich bratov sa rozhodli písomné opustiť zbor, lebo sa tam už viac necítia ako v Božom ľude. (A prosím nemyslite si, že sa jedna o ojedinele prípady. Len v Austrálii bolo v priebehu rokov vyše tisíc prípadov)

Ak však obete opustia organizáciu, každý z nás je povinný ich považovať za rovnakých previnilcov, ako ich odporných trýzniteľov, ktorí boli za svoje správanie tiež vylúčení (teoreticky ak robili pokánie alebo nebolo dosť dôkazov, nepriznali sa a neboli dvaja svedkovia, tak ani nemuseli byt). Tieto právne prípady sú verejne, sú k dispozícii na webe s originálnymi záznamami so sudu.

https://www.youtube.com/watch?v=Pdg63ObFA_k&t=4s

Predstavte si roky zneužívané dieťa, ktoré sa modlilo k Jehovovi, aby poslal anjelov, ktorý by stáli okolo jej postele (reálna výpoveď), keď večer príde jej zvrhlý otec. Takáto obeť sa dá pokrstiť, (možno na nátlak rodiny atd.…), keď je dospelá opustí zbor a my všetci ju viac nesmieme ani len pozdraviť. Rozdiel medzi dokonalým Kristovým zákonom a pochybnou interpretáciou ľudí, ktorý sa snažia zákon “vylepšovať”, je pre mňa značný a v mnohých prípadoch odráža spôsob uväzovania židovských náboženských vodcov Ježišovej doby. Ježíš učeníkov upozornil, že budú vylúčení zo synagógy, ako som teraz aj ja.

Môj právny výbor nebol dramatický ani krutý, ale zakonníctvo som cítil obrovskou váhou. Predsedajúci právneho výboru, nazvime ho brat Milan, je z môjho pohľadu podozrivý z toho, že mohol byt zaujatý. Jednému bratovi totiž celé roky neplatil za účtovníctvo, ktoré pre neho vykonával. Za tie roky neplatenia sa suma nahromadila, až sa poškodený brat rozhodol, že mu účtovnícke doklady nedá, kým nezačne platiť za jeho pracú. Vtedy na neho brat Milan poslal svetského právnika. Brat sa rozhodol, že mu účtovníctvo odovzdá, o peniaze tým definitívne príde a urobil to pre svoju budúcu ochranu pred svedkami, pričom jedným zo svedkov som bol ja. V ten večer, keď sa kabela s účtovníctvom odovzdávala, sa brat Milan zatajoval, a keď sme jeho otcovi Milanovi volali z čísla, ktoré nepoznal a dvihol, tak sa vykrúcal, ako malý chlapec a nechcel sa nijako zapojiť do vyriešenia situácie. Celkovo, nikto zo starších nechcel túto vec riešiť a poškodený brat si následne nechal v duchu “pokoja” ukrivdiť a ja som o tejto veci tiež moc nehovoril. Možno som o tom niekomu aj povedal, ale vec sa bratovi Milanovi podarilo kvalitne ututlať, nakoľko na poslednom zjazde predkladal účtovnú správu zjazdu pre tisíce ľudí. Je veľmi takže presvedčiť ma, že brat Milan bol v mojom právnom prípade nezaujatý. Je tiež ťažké presvedčiť ma, že ma morálne právo predsedať právnemu výboru voči mojej osobe, najmä keď z pódia hlasá, že:

 1. Právne výbory sú robene citlivo a férovo,
 2. Ktokoľvek, kto by mohol byť zaujatý nebude členom právneho výboru
 3. V Biblii je napísané, že dozorca muší byt bez obvinenia

Žiaľ, to, že právny výbor sa odohral dva týždne po úmrtí v našej rodine ani to, že brat Marek, ktorý ma za chrbtom nahlásil, že mám “protištátne” reči (do očí mi pred tým nič nepovedal) bol ochotný dosvedčiť, že:

 1. Nechce, aby som bol vylúčený
 2. Jeho viera nebola narušená

Je zaujímavé, že jedným z posledných klincov bolo aj to, že som videl video, ktoré už mnohí z Vás videli, ktoré je od našej organizácie, ale nie verejne púšťané všetkým. Tam ma dokonca brat Zdeno obvinil, že sa sýtim pri Satanovom stole, čo už je trocha silná káva.

https://www.youtube.com/watch?v=Fv-cgPwhJtw  (Video nie je viac k dispozícii)

Nebolo mi to nič platné a vy sa so mnou už viac nesmiete podľa pravidiel organizácie rozprávať, ani ma pozdraviť. Ja Vás len chcem uistiť, že Vás mám všetkých stále veľmi rád, a že ak by som Vám mohol akokoľvek pomôcť v čomkoľvek, tak to rád kedykoľvek urobím. Stále Vás považujem za bratov a sestry. Žiaľ, mnohí z Vás ma odo dnes odmietnu. Nie kvôli osobnému presvedčeniu, že som človekom pred ktorým vystríha apoštol Pavol, ale pre nariadenie organizácie. Rozumiem Vám ani sa nehnevám. Sám by som kedysi reagoval podobne.  Našťastie, Pán Ježiš pre mňa urobil veľa dobrého a priateľstva sú pre mňa v duchu “Pravý druh miluje stále a je bratom, ktorý sa narodil pre čas tiesne”.

Organizácii som takisto vďačný za mnohé. Ako katolík  by som zrejme Bibliu zďaleka tak neskúmal a náboženstvo by som vnímal nie ako spôsob života, ale ako “kultúrne vyžitie”. Samozrejme, dobré veci si človek môže odniesť aj z polepšovne, preto nemôžem zatvárať očí pred tým, čo v konečnom dôsledku robí z Boha luhára. Keď sa učenie zmení zo starého na nové a z nového na staré (napr. Prípad nadriadených vrchností), nie je to naplnením textu, že chodník spravodlivých je ako jasné svetlo, ktoré svieti stále viac (text vlastne ani nehovorí o náukách), ale jedna sa o “blikanie svetla”. Potom je už len krok ku Orwellovsky znejúcim termínom ako “súčasné porozumenie” alebo “súčasná pravda”

Doba sa zmenila. Dnes nie je ľahké trvalo zatajovať informácie. Informácie sa šíria a keď smieme čítať len jeden zdroj informácií, tak mienka o nasej viere a rozume tých ktorí nám taký príkaz dali je oveľa nižšia, akú mienku mal o svojich spolubratoch apoštol Ján alebo Pavol, ktorí vyzývali k overovaniu faktov. Človek rád okamžite spochybní to, čo by mohlo nabúrať jeho presvedčenie. Výsledkom však nie je Božia sloboda, ale postupná trauma a strach. V Písmach sme však vyzývaní. Boh nás povolal k slobode, nestaňte sa otrokmi ľudí.

 

Moji drahí bratia, nech sa Vám darí a nech Boh požehná každú Vašu úprimnú snahu mu slúžiť.

S láskou Váš vylúčený, označený brat Martin

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment