Časopis Rozmer a Jehovovi svedkovia

 Články o Jehovových svedkoch v časopise Rozmer

Časopis Rozmer už v minulosti publikoval niekoľko článkov na tému Jehovových svedkov (odkaz tu). V najnovšom čísle (1/2019) vyšli dva články, ktoré dávame našim čitateľom do pozornosti. V prvom článku s názvom Istota za cenu pravdy (odkaz na úvod k článku tu) obsahuje interview s bývalým Jehovovým svedkom, ktorý píše pod pseudonymom. V článku reaguje na viacero aktuálnych a kontroverzných tém, ktoré sa týkajú náboženstva Jehovových svedkov. Interview je aktuálnym svedectvom o dianí v organizácii a psychologickou sondou do myslenia členov tohto hnutia v  21.stor. Druhý článok s titulom Skôr ako sa staneš Jehovovým svedkom (odkaz na úvod k článku tu) upriamuje pozornosť na niekoľko oblastí, ktoré by mal človek zvážiť predtým, ako sa pridá k náboženstvu Jehovových svedkov. Medzi týmito oblasťami sú napríklad utajované a kontroverzné dejiny organizácie, manipulačné techniky a svedectvo bývalých členov. Články sú dostupné v tlačenej forme a časopis možno objednať na nasledujúcom odkaze. Časopis možno osobne kúpiť na nasledujúcich miestach: https://rozmer.sk/sk/content/predajne-miesta

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment