Clayton James Woodworth a jeho vplyv

C.J. Woodworth (1870 – 1951) bol jedným z vedúcich predstaviteľov Jehovových svedkov v prvej polovici 20. storočia. Aký bol dlhoročný šéfredaktor časopisu Zlatý vek, Clayton James Woodworth? (ďalej ako C. J. W) Tento článok sa zaoberá osobnosťou Woodwortha a jeho vplyvom na Bádateľov Biblie.

C. J. Woodworth sa o učení Bádateľov Biblie dozvedel v roku 1874. O rok neskôr už v Strážnej veži čítame list napísaný C. J. W. a jeho manželkou, kde popisujú ako „spoznali pravdu“ a dôvetok, že sa nechali vypísať zo svojej cirkvi (Strážna veža, 1875, 15. jún s. 148). V roku 1913 už bol členom rodiny Bétel. Patril medzi ôsmych vodcov Bádateľov Biblie, ktorí boli v roku 1918 v USA uväznení. Dlhé roky bol šéfredaktorom časopisu Zlatý vek, neskôr známy ako Útecha, dnes Prebuďte sa! (Ročenka 2015, s. 174).

„Sľub“

C.T. Russell chcel po svojich nasledovníkoch v Bételi, aby podpísali tzv. Sľub. Tento „sľub“ bol vcelku neškodný text, ktorý hovoril o tom, že budú pracovať pre “záujmy Kráľovstva”, odolávať okultizmu a že nebudú sami v zatvorenej miestnosti s osobou opačného pohlavia. Text sľubu sa nachádza v Ročenke (1975) v on-line knižnici na stránkach jw.org (Ročenka Jehovových svedkov, 1975, s. 51). Bételita Woodworth mal s týmto sľubom z nejakého nepochopiteľného dôvodu problém. Mal pocit, že sľub je “nebiblický” a začal obsesívne skúmať Bibliu a konštruovať argumenty proti Sľubu. Nasledujúce slová povedal vo svojom prejave na zjazde Bádateľov Biblie:

Budem vám rozprávať o niečom, čo som pôvodne nechcel spomínať na tomto zjazde.

Predpokladám, že ste všetci zložili Sľub, ale možno to niektorí ešte neurobili. Pán mi dal na srdce niečo, o čom by som vám radšej nepovedal, pretože nerád hovorím o mojich ťažkostiach, ale vyjasnenie tejto jednoduchej záležitosti so Sľubom mi spôsobilo stokrát viac utrpenia ako všetky iné problémy v živote.

Energický odpor voči Sľubu v mojom prípade nebol o tom. že by som mal nejakú sťažnosť na brata Russella, alebo niekoho iného. Išlo o to, že som sa príliš spoliehal na seba a svoj úsudok. Keď mi prvýkrát naznačili, aby som Sľub postavil do nepriaznivého svetla, pozrel som sa, čo by som mohol nájsť v Písme o tejto téme, a nezapôsobilo to na mňa. Povedal som: Toto si brat Russell ustanovil sám, a ja to nikdy neprijmem, kým to nenájdem v Písme.

Potom začali moje problémy. Začal som sa modliť a zápasiť s tým pomocou Písiem. Po niekoľkých mesiacoch sa Písmo na túto tému otváralo čoraz viac a ukazovalo nebiblickosť Sľubu. Myslel som, že je to veľká skúška Pánovho ľudu a že brat Russell sa mýli. Jasne som videl aj kde sa mýli. Písal som mu list za listom, minimálne päťdesiat strán na túto tému.

Keď teraz rozmýšľam, aký bol trpezlivý, odsudzujem sám seba a viem, že toto bude lekcia, ktorú si ponesiem až do konca žatvy. Musel som mu spôsobiť utrpenie, lebo v korešpondencii som veľmi priamočiary a nikoho nešetrím.

No problém neustával. Raz som päť po sebe idúcich nocí nezažmúril oko. Neskôr prišiel čas, keď bolo napätie prisilné, moja myseľ sa rozkolísala a ja som sa dostal priamo pod vplyv zlých duchov, natoľko, že som bol tri dni úplne ovládaný démonmi, tak ako pani Eddyová, keď napísala knihu “Veda a zdravie”.

Pripravil som proti Sľubu 36-stranovú knihu v dvoch stĺpcoch, v ktorej boli usporiadané všetky texty, ktoré sa zdali byť priamo alebo nepriamo proti sľubu. Teraz už viem, že všetky tieto verše mi do mysle vložili zlí duchovia. Jednou z myšlienok bolo, že brat Russell takto chcel prinútiť tých, čo sú v Pravde ku poslušnosti všetkému, čo povie. Iná bola (a verím, že toto bola pravda, pretože aj „lživí duchovia“ niekedy hovoria pravdu), že pätnásta kapitola 4. Mojžišovej, kde sa spomína „modrá šnúrka“, bol protiobraz Sľubu, ale potom títo lživí duchovia premenili pravdu na lož tým, že tvrdili, že sľub navrhli bratovi Russellovi zlí duchovia. Hľa, akí boli prefíkaní!“ Souvenir Notes Bible Students Conventions, 1913, s. 669

Interpretácia tohto prejavu bude závisieť na osobnom presvedčení každého čitateľa. Niekto v ňom uvidí vplyv démonov na Bádateľov Biblie a iný zase psychicky narušeného človeka, ktorý „počul hlasy“. Je smutnou skutočnosťou, že človek ako Woodworth sa stal šéfredaktorom časopisu Zlatý vek a dostal tak príležitosť ovplyvňovať desaťtisíce ľudí. A keďže jadro učenia Jehovových svedkov sa tvorilo za jeho života, môžeme povedať, že osobnosť Woodwortha ovplyvňuje dodnes milióny ľudí.

Ukončené tajomstvo

C.J. Woodworth bol jedným z pisateľov knihy Ukončené tajomstvo v roku 1917. O nej píše podrobnejšie v 5. kapitola Raymond Franz: Hledání křesťanské svobody. Kniha obsahovala výklad Biblie, ktorý aj v kontexte doby pôsobí šokujúco. Leviatan a Behemót z knihy Jób predstavujú parné stroje. 2600 štádií zo Zjavenia je zase prorocký predobraz železničných vzdialeností medzi mestami, kde sa kniha Ukončené tajomstvo pripravovala. Kniha je charakteristická množstvom proroctiev, ktorých výklad je aplikovaný na udalosti spojené s Bádateľmi Biblie.:

  • Sedem hviezd zo Zjavenia 3:1 je sedem osobností včítane C.T. Russella (s. 46)
  • Anjel zboru v Laodiceji je C.T. Russell (s. 54)
  • Pastor Russell zaujal miesto Barboura, ktorý sa stal neverným a tak sa splnili proroctvá z Mat. 24: 48-51 a Zech. 11:15-17 (s. 54)
  • Hlas zo Zjavenia 7:2 je Pastor Russell (s. 125)
  • Anjel zo Zjavenia 8:3 je Watchtower Bible and Tract Society (s. 144)
  • Anjel zo Zjavenia 8:13 je jeden z „pokorných nasledovníkov Russella“ (s. 154)
  • Hlas zo Zjavenia 10:3 je Pastor Russell (s. 167)
  • 7 hromov zo Zjavenia 10:3 je 7 zväzkov Štúdií Písiem (s. 167)

Všetky tieto výklady už odniesol čas. To, čo Jehovovým svedkom zostalo, je historický výklad proroctiev a ich vzťahovanie na udalosti z dejín svedkov, bez ohľadu na to, ako bezvýznamné tieto udalosti boli. Napríklad sedem trúbení sa v knihe Zjavenie – jeho veľkolepé vyvrcholenie je blízko, s. 132, vykladalo ako 7 zjazdov, ktoré prebehli od roku 1922.

Očkovanie a hliník

Ako už bolo naznačené, Woodworthova osobnosť sa vyznačovala istou obsesiou pri hľadaní „biblických odpovedí“ na otázky, ktoré v Biblii ani nie sú spomenuté. S rovnakou húževnatosťou s akou sa vrhol na hľadanie biblickej odpovede na to, či je Russellov sľub vhodný, sa Woodworth dokázal venovať akejkoľvek otázke.

Jednou z tém, ktoré CJW fascinovali bolo používanie hliníkového riadu pri varení. Pri zadaní hesla „aluminium cookware dangerous“ do vyhľadávača na internete zistíme, že otázka zdravotnej nezávadnosti hliníkového riadu sa rozoberá dodnes, a to nielen medzi svedkami. Aj na slovenskom portáli zena.sk nájdeme tento článok, ktorý varuje pred nebezpečenstvom hliníku. Český ženský magazín zeny.e15.cz zase prináša iný pohľad, ktorý v používaní hliníkového riadu nevidí problém. Problematika hliníkového riadu je skrátka otázkou, o ktorej možno viesť diskusie a kde sa budú osobné názory líšiť. Ak by bol hliníkový riad skutočne veľmi nebezpečný, tak by bol zakázaný. Táto otázka ale nepatrí do biblickej diskusie. Jehovovi svedkovia radi hovoria, že všetko odvodzujú z Biblie, no Woodwortha to neodradilo, aby na stránkach časopisu Zlatý vek rozpútal proti hliníku gigantickú kampaň.

Články v časopise písali nielen o škodlivosti hliníkového riadu, ale dokonca „odhalili“ globálnu hliníkovú konšpiráciu, ktorej cieľom malo byť otrávenie ľudstva. Karikatúry v časopise zobrazovali „hliníkový trust“ (aluminium trust) v podobnom štýle ako komunistické časopisy vykresľovali kapitalistu a Der Stürmer vykresľoval Žida. Príkladom môže byť ilustrácia zo Zlatého veku, 1937, 8. september, s. 773:

Titulok pod obrázkom hovorí „Všetci na palube – na ceste do hrobu!“. Niektoré poznámky o hliníku, ktoré Zlatý vek publikoval, dnes vyznievajú komicky. Zlatý vek, 1936, 15. januára s. 227 píše:

Ježiš jedol pečeného (orig.: roasted) baránka a rybu. Baránok bol pečený a určite nebol smažený (orig. fried) na hliníkovej panvici…“

Iné články sú skôr smutné. Zlatý vek z 1929, 23. januára, s. 275 sa zmieňuje o záhadnom úmrtí dvoch detí vo veku 3 a 7 rokov, o ktorom napísali noviny Plain Dealer. Zlatý vek kontaktoval otca týchto detí a opýtal sa ho, čo jedli pred smrťou a ako to pripravili. Otec im dal zoznam jedál a jedno z nich bolo „hovädzie s kapustou pripravené v hliníkovom hrnci“. Aký záver z toho časopis Zlatý vek vyvodil? Nadpis článku znie „Ďalšie dve obete hliníku“. Proti-hliníková hystéria Jehovových svedkov skončila až potom, čo Woodworth zomrel. Ešte v roku 1949 časopis Prebuďte sa! obsahoval takéto správy:

Otrava na pikniku

Takmer 200 osôb bolo otrávených 14. júna na pikniku firmy Seymour Packing Company v Topeke, Kansas. Tri nemocnice bol zaplavené pacientmi, vrátane prezidenta firmy. Správa o otrave neobsahuje žiadnu zmienku o hliníku, aj keď ten býva takmer vždy príčinou takýchto otráv.“ Prebuďte sa!, 1949, 22. júl, s. 31

Na rozdiel od bežných kritických hlasov, ktoré poukazovali na potenciálne nebezpečenstvo dlhodobého používania hliníkového riadu, Jehovovi svedkovia sa o jeho nebezpečnom a negatívnom dopade na zdravie človeka vyjadrovali kategoricky a jednoznačne, čo je charakteristické do istej miery pre ich spôsob argumentácie dodnes. Do takého extrému iní kritici hliníku nezachádzali.

Druhou témou, ktorá CJW fascinovala bola otázka očkovania. Na stránkach časopisu Zlatý vek sa rozpútala masívna kampaň proti očkovaniu. Očkovanie sa stáva príčinou rôznych chorôb a Zlatý vek píše o ľuďoch, ktorí kvôli očkovaniu zomreli. Článok zo Zlatého veku, 1931, 4. február, s. 291 spája odpor proti očkovaniu s Bibliou:

Muži vedy, poverení správou verejného zdravia, si v posledných rokoch osobujú právo miešať krv mŕtvych kráv a koní s krvou malých detí a iných. Sú obvinení, že týmto mixovaním ľudskej krvi s inou krvou spôsobujú množstvo chorôb (napríklad rakovinu), ktorými dnes ľudia trpia.

Keď Izraeliti dostali pokyn, že môžu jesť mäso, dostali tiež pokyn: Iba krv nebudete jesť. Máš ju vyliať na zem ako vodu. (5. Moj. 12:16). Ak Boh svojmu ľudu zakázal  robiť s krvou čokoľvek iné ako to, že ju vylejú na zem, kto dáva právo človeku, aby zobral krv teľaťa, alebo koňa po tom, čo bola otrávená a znečistená do n-tého stupňa a namiesto toho, aby ju vylial na zem, ju vstrekne do toho najposvätnejšieho, čo na svete máme, do krvi živých detí?“

Podobnosť s kampaňou Jehovových svedkov proti transfúziám tu nebude náhodná. Strážna veža z 1. júla 1945 na stranách 198-200 rozširuje tento zákaz aj na transfúzie. Ešte za života C. J. W. boli zakázané ako očkovania, tak aj transfúzie na základe rovnakého výkladu Biblie, že použitie vakcíny, alebo transfúzie je to isté, čo jedenie krvi. Zaujímavé je, že keď Woodworth zomrel, zákaz očkovania bol zrušený. Len rok po jeho smrti publikuje Strážna veža otázku čitateľov:

„Je očkovanie porušením Božieho zákona, ktorý zakazuje prijať krv do tela? – G.C., Severná Karolína

…Preto nevidíme žiadny biblický dôvod na odpor proti očkovaniu…“ Strážna veža, 1952, 15. december, s. 764

Zákaz transfúzií, ktorý bol postavený na podobnom princípe však trvá dodnes.

Podobne ako v prípade hliníku sa Woodworth neuspokojil iba s konštatovaním, že očkovanie je „nebiblické“, alebo škodlivé, ale rozvinul okolo očkovania celú konšpiračnú teóriu. Namiesto hliníkového trustu v nej figuroval „sérový trust“ (serum trust). Časopis Útecha z 31. mája 1939 obsahuje túto ilustráciu:

Vtipné je, že ešte v roku 1940 pisatelia Zlatého veku (v tom čase už Útecha) na transfúziách nevideli nič zlé:

V New Yorku sa domáca pri presúvaní nájomníkových vecí náhodou strelila do srdca revolverom. Rýchlo bola prevezená do nemocnice, jej hruď bola otvorená, štyri rebrá rozrezané, srdce bolo vytiahnuté von a zošité tromi stehmi. Jeden z ošetrujúcich lekárov jej v núdzi daroval liter vlastnej krvi ako transfúziu. Dnes žena žije a usmieva sa nad tým, čo sa stalo v najrušnejších 23 minútach jej života.“ Útecha, 1940, 25. december, s. 19

Ďalšie objavy na poli vedy a medicíny

Už kauza hliníku a očkovania demonštruje absolútny nedostatok pokory u Woodwortha a jeho stanovisko, že neexistuje téma. ku ktorej by nemal zásadný a prevratný príspevok. Nie je preto prekvapením, s akým dešpektom sa C. J. W. pozeral na skutočných odborníkov. Výklady, ktoré sa za jeho éry vyskytujú v literatúre Spoločnosti Strážna veža pripomínajú svojim pseudovedeckým obsahom konšpiratívnu a spikleneckú literatúru, s ktorou sa bežne stretneme na internete aj v kníhkupectvách dodnes. Nasledujúci príklad odráža konšpiratívny pohľad na medicínu, ktorá má v podaní časopis Zlatý vek démonský pôvod. Zlatý vek z 5.augusta 1931, strana 727 uvádza:

Pamätajme na to, že medzi liekmi, sérami, vakcínami, chirurgickými operáciami atď. ktoré patria k lekárskej profesii, nie je nič čo by stálo za to, s výnimkou občasného chirurgického zákroku. Ich celá takzvaná “veda” pochádza z egyptskej čiernej mágie a stále nestratila svoj démonický charakter. Ako sami priznávajú, ich činnosť spôsobí v tejto krajine každoročne viac úmrtí než čokoľvek iné. Ak by naše blaho záviselo na nich, tak by sme skončili veľmi zle.

Čitatelia Zlatého veku poznajú nepríjemne pravdy o duchovenstve, mali by však poznať aj pravdu o lekárskom povolaní, ktoré vzniklo z tých istých démonov uctievajúcich šamanov (doktori – kňazi) z ktorých vznikli aj “doktori teológie”. Aký zmätok! Títo čitatelia poznajú pravdu o politikoch, ktorých pochádzajú z tej istej línie “Božích detí”, či “detí Slnka”, ako kňazi a lekári.“

Vydanie tohto časopisu z roku 1932 zase cituje čitateľa, ktorý spochybňuje gravitáciu:

Môj problém s astronómiou v podobe, v akej sa učí dnes na školách, sa týka v najmä gravitácie. Vedú nás k presvedčeniu, že na nej závisia procesy a stabilita vesmíru. A predsa nedokážeme získať jediný dôkaz, že gravitácia newtonského typu je reálnejšia ako Santa Klaus alebo rozprávkové víly.“ Zlatý vek, 1932, 17. február, s. 291

Zlatý vek zo 17. apríla 1929 začína obsiahlejším článkom s názvom „Stravovacie pravidlá pre dobré zdravie“. Článok obsahuje množstvo rád a samozrejme zdôrazňuje, že sa treba vyhnúť hliníku a očkovaniu. Čo sa týka spánku, dáva túto radu:

„Poloha na spanie: Spánok na pravej strane s hlavou na sever. Nechajte ľavé zápästie voľne v pravej ruke a pravé predlaktie na matraci. Tak anatomicky uvoľníte všetky orgány. Dôvodom na spanie s hlavou na sever je to, že magnetické prúdy Zeme budú paralelne s veľkými nervami, namiesto toho, aby ich križovali, čím sa upokoja nervy a spánok je pokojný.“

Zlatý vek z 22. apríla 1925, s. 454 propaguje špeciálny prístroj „Radio Biola“, ktorý lieči choroby pomocou správnych vibrácií. Článok uvádza, že diagnóza pomocou tohto prístroja je „100 percentne správna“. V tomto vydaní je aj reklama na Biolu a možnosť objednať si tento zázrak techniky za 35 dolárov.

Zlatý vek z roku 1924 podrobil zdrvujúcej kritike vtedajšiu módu účesov typu mikádo:

„Mánia účesov mikádo vedie ku plešivosti, skôr alebo neskôr. Príčinou je to, že ľudský vlas je ako trúbka zapečatená na jednom konci. Keď je vlas odstrihnutý, olej, ktorý vyživuje vlas, unikne von.“ Zlatý vek, 1924, 19. november, s. 100

Januárové vydanie z toho istého roku nás zase zoznamuje s týmto šokujúcim objavom:

Nikdy sa nepodarilo dokázať, že by nejaká choroba bola vyvolaná baktériami. Zlatý vek, 1924, 16. január,s. 250

Nemá zmysel uvádzať všetky články zo Zlatého veku, ktoré obsahovali podobné tvrdenia. Predchodca dnešného Prebuďte sa! obsahoval za Woodworthovej a Rutherfordovej éry mnohé kuriózne a škandalózne tvrdenia a výklady, pre ktoré tu nie je dostatok priestoru. Vyššie uvedené citáty ukazujú, akí ľudia boli Jehovovi svedkovia v tej dobe a ako seriózne pristupovali ku skutočnostiam a odborným faktom.

Toxické dedičstvo

Aké dedičstvo si od Woodwortha nesú dnešní Jehovovi svedkovia? Presnú mieru vplyvu Woodwortha na formovanie učenia Jehovových svedkov asi nezmeráme. Na druhej strane, isté charakteristiky jeho osobnosti sú pre svedkov typické dodnes.

V prvom rade je to sklon k šarlatánstvu a diletantizmu. Woodworth vstupuje do oblastí, v ktorých sa neorientuje a na ktoré jeho vzdelanie nestačí. Medicína, fyzika, či biológia, žiadna disciplína nie je nedosiahnuteľná pre géniovu myseľ. CJW nemá pocit, že treba roky štúdia a kontaktu s inými odborníkmi, aby človek zvládol vedný odbor. Čitateľ zostáva v nemom úžase nad ľahkosťou, s akou Woodworth poskytuje lekárske rady alebo „odhaľuje“ hliníkový trust. Je pravdou, že dnešná literatúra Jehovových svedkov už neobsahuje rady podobného kalibru ako za Woodworthovej éry. Ale dokázali sa Jehovovi svedkovia zbaviť tohto neduhu úplne?

Jehovovi svedkovia ďalej razia svoju ahistorickú tézu, že ktosi vymazal z textu Nového Zákona tetragram JHVH. Toto tvrdenie nie je podložené žiadnym solídnym výskumom. Bežný Jehovov svedok ho ale bude obhajovať s priam woodworthovskou ľahkosťou. Jehovovi svedkovia síce nie sú schopní vyprodukovať vlastný kritický text gréckeho Nového Zákona a používajú mainstreamový Wescott-Hort alebo Nestle-Alland, no nič im nebráni, aby si mysleli, že otázke odstránenia JHVH rozumejú lepšie ako odborníci, ktorí kritický text NZ zostavili. Preklad Nového Sveta je pritom postavený na uvedených kritických textoch.

Druhou vecou zdedenou od Woodwortha je absencia hranice medzi biblickou teológiou a ostatným životom. Jehovovi svedkovia tvrdia, že ich učenie je založené na Biblii, logicky by sa teda dalo predpokladať, že ich náboženská organizácia sa vyjadruje alebo poskytuje vieroučné stanovisko len k veciam, ktoré sú v Biblii rozoberané. Opak je pravdou. Organizácia Jehovových svedkov má svoje zásadné stanovisko aj k veciam, ktoré sú v Biblii spomínané neutrálne (narodeniny), alebo k veciam, ktoré v Biblii vôbec nie sú (krvné frakcie, civilná služba). Jehovovi svedkovia tak pokračujú v tradícii Zlatého veku, ktorý sa vyjadroval ku gravitácii, spánku, príčine chorôb, hliníku a ďalším témam, ktoré v Biblii nie sú ani naznačené.

Najvýznamnejšou časťou Woodworthovho dedičstva je zákaz transfúzií, ktorý trvá dodnes. Tento zákaz vyrástol priamo z kampane proti očkovaniu. Tak ako očkovanie zakazovali s odkazom na zákaz jedenia krvi, tak je postavený aj zákaz transfúzií. Tento zákaz vedenie Jehovových svedkov veľakrát upravilo. V pôvodnej verzii zakazoval transfúziu všetkých zložiek krvi, neskôr len niektorých zložiek a v súčasnosti je zakázaná len celá krv a štyri zložky (biele a červené krvinky, doštičky a plazma). V každom prípade je zákaz výsledkom arbitrárneho rozhodnutia vedenia organizácie a nemá nič spoločné s výkladom Biblie. Podobne ako Woodworthova kampaň proti hliníku alebo kritika účesu mikádo nemajú žiadnu oporu v Biblii.

Woodworthova éra sa spája so „zakazovacou mániou“ Jehovových svedkov. Zákaz narodenín, Vianoc, očkovania, vojenskej služby, účasti vo voľbách, transfúzie, to všetko sa rodilo za Woodworthovho života. Väčšina zákazov trvá dodnes bez toho, aby si bežní svedkovia kládli otázku, aká bola kvalita biblickej exegézy (odborný výklad textu) ich vedenia v dobe keď spochybňovali gravitáciu alebo učili, že Boží trón sa nachádza v súhvezdí Plejád (kniha Zmierenie, s. 14). Jehovovi svedkovia prijímali Zlatý vek rovnako ako dnešní svedkovia prijímajú čokoľvek, čo vedúci zbor vyprodukuje.

Jehovovi svedkovia sa držia historizmu pri výklade určitých proroctiev Biblie s tým, že ich aplikujú na organizáciu. Veci ako uväznenie Rutherforda a jeho spoločníkov sú podľa Jehovových svedkov splnením biblického proroctva (kniha Božie kráľovstvo vládne, 2014, s. 29, ods. 34). Svedkovia tak pokračujú v tradícii Woodwortha, ktorý v knihe Ukončené tajomstvo napasoval proroctvá na C.T. Russella.

Záver

Bolo by nerozumné tvrdiť, že sa podobné absurdity objavovali len u Jehovových svedkov. Na druhej strane, zamyslenie nad Woodworthom a jeho prácou vedie k niekoľkým znepokojujúcim myšlienkam, o ktorých by svedkovia mali premýšľať: Príklad Woodwortha ukazuje, že náuky Jehovových svedkov sú výrazne ovplyvnené osobnosťami ich vedenia. Inak vyzerala éra Russella, inak éra Rutherforda a inak to, čo prišlo po ňom. Ezoterik Woodworth dokázal ovplyvniť Jehovových svedkov vo svojej dobe kampaňou proti hliníku, očkovaniu či aplikáciou proroctiev na vedenie svedkov. Rok po Woodworthovej smrti bol zákaz očkovania zrušený. Dnešní svedkovia by mali premýšľať o tom, či chcú byť na život a na smrť podriadení učeniu, ktoré je ovplyvnené vrtochmi členov vedúceho zboru. Ak by bol vedúci zbor skutočne od roku 1919 Božím komunikačným prostriedkom, zrejme by sme v učení svedkov nepozorovali žiadny odtlačok individuality jeho členov.

Druhou vecou na zamyslenie je, že jadro učenia Jehovových svedkov bolo tvorené v tej istej dobe ako keď C. J. W. riešil na stránkach Zlatého veku zemský magnetizmus alebo hliníkový trust. Učenie o organizácii, o otrokovi, zákaz narodenín, zákaz transfúzií, extenzívne používanie mena Jehova, učenie o „mučeníckom kole“, to všetko pochádza z doby Woodwortha. Ak dnes svedok neverí, že existuje hliníkový trust, že Boh sídli v súhvezdí Plejád a nepokúša sa liečiť choroby pomocou prístroja Rádio Biola, nemal by kriticky preskúmať aj ostatné náuky, ktoré ich vedenie v tej dobe vymyslelo? Mimoriadne opatrní treba byť v oblasti medicínskych pokynov Spoločnosti Strážna veža. Súčasné učenie o krvných frakciách je nutné preskúmať vo svetle minulých omylov Spoločnosti (očkovanie, transplantácie).

A do tretice, súčasná literatúra Jehovových svedkov niekedy spomína časopis Zlatý vek, alebo knihu Ukončené tajomstvo. V žiadnom prípade ale neinformuje o tom, aké, pre dnešného svedka absurdné, myšlienky tieto publikácie obsahovali. Oficiálne informácie Jehovových svedkov preto treba doplniť vlastným nezávislým štúdiom ich histórie.

Od dopisovateľa Petra

Použitá literatúra:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment