Skutočne je svet horším miestom, ako v minulosti? (Kniha Moc faktov)

Prinášame vám prvú knihu v novovytvorenej rubrike venovanej knihám, ktoré by si mal prečítať každý Jehovov svedok alebo záujemca o náboženstvo svedkov.

Ako autori webu môžeme v článkoch napísať čokoľvek, mnohí nás aj tak budú vnímať ako laických kritikov, ktorí sa vyjadrujú k témam, o ktorých nemajú formálne vzdelanie. Preto vytvárame novú rubriku zameranú na knihy, ktorá by mala pomôcť všetkým Jehovovým svedkom a záujemcom o ich náboženstvo oboznámiť sa s dôležitými informáciami a poznatkami, ktoré im môžu byť pri hodnotení ich viery a náboženstva užitočné. Výhodou tejto rubriky je jej nenásilná forma – každý si predkladané informácie môže v odporúčanej knihe prečítať a sám sa tak presvedčiť, čo hovoria fakty alebo odborníci. Prvou knihou, ktorá otvára túto rubriku, je paradoxne kniha nezaoberajúca sa témou náboženstva ani Jehovovými svedkami. Kniha sa nazýva Moc faktov a autorom je švédsky akademik, dnes už zosnulý profesor Hans Rosling.

Profesor Rosling venoval svoj život štúdiu štatistiky a vyvracaniu mýtov o negatívnom obraze sveta a zhoršovaní pomerov v ňom. Ako sám povedal, kniha predstavuje jeho posledný boj s dezinformáciami, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku vrátane najvyšších politických predstaviteľov, akademikov či nositeľov nobelových cien. O čom je teda táto kniha?

Kniha predkladá množstvo argumentov v prospech toho, ako sa svet zmenil k lepšiemu. Obsahuje konkrétne štatistiky a porovnania, ktoré si čitateľ môže sám overiť. Medzi mnohé pozitíva patrí najnižšia chudoba v dejinách ľudstva, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, dĺžka života, dostupnosť vzdelania, rapídny pokles vojen vo svete či úmrtnosť detí. Jehovovi svedkovia od svojich začiatkov zdôrazňujú zhoršujúce pomery vo svete, nárast katastrof, chudobu či rôzne epidémie ako dôkaz posledných dní. Dôkazy, ktoré by ich apokalyptický koncept narušili buď prehliadajú, alebo  úmyselne minimalizujú. Veľmi senzitívne vnímajú akúkoľvek negatívnu správu ako potvrdenie správnosti ich očakávaní blízkeho Armagedona.

Najlepším bojom proti tmárstvu, lžiam a manipulácii je vzdelanie

Kniha Moc faktov nepopiera, že dodnes existujú mnohé problémy, pre ktoré ľudstvo trpí. Snaží sa však ukázať, že zatiaľ čo sa naša myseľ upiera na negatívne správy, ktoré nás prirodzene viac priťahujú, tisícky pozitívnych zmien a javov považujeme za samozrejme bez toho, aby sme si uvedomili ich hodnotu a prínos.

„Zdá sa, že všetci majú o svete zúfalo mylné predstavy.“ (Moc faktov, s. 20)

Kniha nie je nudným prehľadom štatistík. Je napísaná zrozumiteľne a pútavo. Popri faktoch a štatistikách sa primárne zameriava na ľudské inštinkty, ktoré skresľujú naše vnímanie reality. Spomínaných inštinktov je 10 a medzi tie, ktoré by si mal obzvlášť prečítať každý Jehovov svedok patria Inštinkt negativity, strachu, generalizácie či naliehavosti. Na záver prikladáme citát z knihy, v ktorom autor pozýva každého, aby sa začítal do jeho knihy:

„Ak vám viac záleží na tom, aby ste sa nemýlili, než na tom, aby ste ďalej žili vo svojej bubline, ak ste ochotní zmeniť svoj pohľad na svet, ak ste pripravení nahradiť inštinktívne reakcie kritickým myslením, a ak ste skromní, zvedaví a pripravení nechať sa ohromiť, prosím, čítajte ďalej.“ (Moc faktov, s. 28)

Hans Rosling, Moc faktov, 2019, dostupné bežne v kníhkupectvách

3 thoughts on “Skutočne je svet horším miestom, ako v minulosti? (Kniha Moc faktov)

  1. Vo filme Černobyl bola krásna myšlienka:

    „Aký je význam lží?
    Né v tom, že je považujeme za pravdu.
    Mnohem horší je, že když uslišíme dostatek lží, už nepoznáme co je pravda.“

  2. Zostáva už len dodať obligátny citát: „Stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou.“ /Joseph Goebbels/
    A som presvedčený o tom, že manipulatívne predloženému stokrát opakovanému klamstvu aj nakoniec skutočne uveríme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *