Prečo sa nemôžem cez to preniesť – L. Evans

Osobná spoveď Johna Cedarsa, prečo musí vykonávať aktivistickú činnosť. (slovenské titulky sa zapínajú tlačidlom “cc”)

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment