Mimoriadne zhromaždenie v Ostrave

Mimoriadne zhromaždenie Jehovových svedkov a vydanie nového revidovaného prekladu.

Neexistuje jediný najlepší preklad.“ Bernhard Lang, profesor Starého zákona v Berlíne (LANG, Bernhard: Bible. 101 nejdůležitejších otázek. Praha : Vyšehrad, 2013, s. 20)

Začiatkom tohto služobného roku, na výročnej schôdzi spoločnosti Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, vydal výbor Prekladu nového sveta novú revíziu anglického vydania toho najlepšieho prekladu Biblie, aký má ľudstvo k dispozícii.“ Vedúci zbor Jehovových svedkov (Ročenka Jehovových svedkov, 2013, s. 6)

Mesiac september sa blíži k dnešnému dňu ku svojmu koncu a bolo by z našej strany “nepoctivé”, keby sme sa nezmienili o udalosti, ktorá sa odohrala na jeho začiatku. V Ostrave za účasti člena vedúceho zboru Stephana Letta, bol svedkom na Slovensku a v Česku predstavený nový revidovaný preklad Biblie Spoločnosti Strážna veža. Ako jeden z adminov som dlho uvažoval, či má význam písať o tomto zhromaždení siahodlhý článok, v ktorom by sme sa spoločne pozreli bod po bode na kľúčové “vyhlásenia”, ktoré odzneli z úst čelných predstaviteľov organizácie. Po vzhliadnutí a niekoľkonásobnom vypočutí programu som však zhodnotil, že takýto rozbor by si vyžiadal mnoho času, energie a väčšina svedkov by si ho aj tak neprečítala. Všeobecnej charakteristike tohto zjazdu sa však nevyhneme.

Na začiatok je potrebné spomenúť, že snaha vedúceho zboru zabrániť šíreniu týchto zhromaždení, či už v podobe nahrávok, videí či poznámok nemá žiaden zmysel. Vždy si nájdu cestu von. Núka sa však provokatívna otázka, prečo sa tak ústredie bojí šírenia obsahu týchto “zvláštnych” programov? Ide predsa o slová záchrany celému svetu a ten by nemal predsa prepásť možnosť dozvedieť sa, že Jehova vydal najlepší preklad na svete? Nie, drahý čitateľ, nejde o žiadne prekrúcanie faktov či vytrhávanie citátov z kontextu nenávistnými odpadlíkmi. Úvodný citát vyššie je dôkazom, že Spoločnosť Strážna veža vo svojej povestnej “pokore” nemala problém ešte v roku 2013 napísať o svojom preklade, že je to najlepší preklad, ktorý má ľudstvo k dispozícii. A Stephan Lett, zástupca tejto spoločnosti sa počas programu štylizoval do pozície božieho hovorcu, keď pred očami a ušami všetkých prítomných vyhlásil:

Náš úžasný Boh Jehova má veľkú radosť, že vám môže oznámiť uverejnenie nového revidovaného prekladu Nového sveta v češtine a slovenčine.“

Jehova stojí za týmto prekladom, je to jeho práca, nie práca prekladateľov, ako nás stihol Lett ubezpečiť. No ani Jaroslav Sekela nezaostával za týmito bombastickými vyjadreniami, ktoré mali dosvedčiť kozmický rozmer udalosti vydania tohto prekladu. Preklad vznikol “vďaka pomoci Jehovovho ducha” a bol to Jehova, kto “zaobstaral presný a jasný preklad.” Skúsil by ho teraz nejaký biblista či prekladateľ spochybniť! Stretávate sa často s ľuďmi, ktorí niečo urobia a následne a v istej pravidelnosti sa chvália svojimi úspechmi? Cítite sa v ich spoločnosti dobre? Podobne sa cíti človek, keď počuje narcisné a arogantné vyjadrenia skladajúce ódy na preklad, ktorý dostal božský punc ešte skôr, ako sa k nemu mohla odborná verejnosť vyjadriť.

Prekladatelia sú samozrejme anonymní a tu už by sme ani nemuseli pokračovať, pretože preklad Jehovových svedkov pre neuvedenie mien prekladateľov, ich kvalifikácie a potrebného vzdelania nespadá do kategórie relevantných prekladov, ale domácky vyrobených prekladov bez potrebného odborného vzdelania. Kto nesúhlasí, nech si naštuduje niečo o teórii prekladu. Svedkovia radi argumentujú, že prekladatelia nechcú pripisovať sebe slávu, ale Jehovovi. Toto je čisté vyhýbanie sa odpovedi a nemá nič spoločné s Jehovom, ale s kritériami, ktoré sa pri vzniku každého prekladu berú do úvahy. Keď som však počul, ako Sekela objasňoval, aké kritéria sa brali do úvahy, vtedy som si uvedomil, že tu asi žiadna diskusia nebude možná. Pretože o diskusiu ani nejde. Svedkom sú pravdy jednoducho oznamované a oni ich musia prijímať. Kto z prítomných v sálach si overí, či sa nový preklad drží pôvodných jazykov a z teologických dôvodov nezmenil text? Minimum, takmer nikto. A keď poviem, že sú tam prekrútené texty, neprávom vložený tetragram, nepresné poznámky pod čiarou a chybné datovanie biblických kníh v rozpore s aktuálnymi údajmi, kto to bude overovať?

My tu prácu za vás neurobíme, pretože každý je zodpovedný za pravdy a omyly, ktorým uveril a ktoré sa rozhodol žiť. No upozorňujeme vás, kde všetci rozmýšľajú rovnako, nerozmýšľa nikto. Kto sa nepýta otázky, nezaslúži si ani odpovede. Na záver prikladáme spomínaný odkaz na celú prednášku. Môžete si ju opäť vypočuť a zamyslieť sa nad tým, čo sa to vlastne v Ostrave odohralo a čo tam vlastne zaznelo…

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

18 Comments

 1. Je vôbec možné zastaviť video tak že by sme videli hentoho človeka tváriť sa normálne?
  Toto je predstaviteľ náboženstva alebo komik ?!?
  Prečo mu nikto nepovie že tie jeho grymasy sú prehnané a vyzerá jak šašo?!?

 2. Čo ste urobili pre Krista Vy ?
  A čo ste urobili pre národy ?
  Čo ste urobil pre Pravdu = mútite iba vodu – kal ktorý padá na dno vody nikomu neublíži a l e koli Vám vytvárate vietor proti svedectvu bratov a prekrúcate fakty ktoré uplne sami nepoznáte
  Bojujete proti ľudu, ktorý v podstatných veciach uči Bozie Slovo?
  Ak ľudia stratía dôveru v Písma, lebo potom napokon všetky náboženstva sú spochybniteľné
  Odrádzate ľudí od Biblie ako takej = podstatu Svedkovia Jehovovi hlásajú pozoruhodne správne a to sa týka aj roku 607 pnl napokon Jeruzalem mohol byt zrovnany ešte raz – nebolo by to po prvé čo Biblia každý údaj neudáva !
  Tak istilo viete že že citované texty z hebrejského textu v novom zákone kde je Jahve bolo nie je svetokradezne ho vrátiť do textu
  Nie som príkladný svedok a viem že bratia niektoré veci nezvládajú !
  Ale nebudem Vám nič vysvetľovať , pretože Sami dobre viete ako Dopadol David a další v histórii Bozieho ľudu napríklad Manase
  Ak by Bratia boli dokonali – nepotrebovali by sme Bozie Panstvo, ktoré oznamujú bratia podľa pokynov Pána
  Aj keby som s niektorými doporučenia nesúhlasil , alebo bol vylúčený budem čakať a proti Jehovovým svedkom si neotvoria svoje špinavé usta

  Ladislav

  • Drahý Ladislave, nejsem členem organizace už víc jak deset let. Kladeš zde otázky a myslím si, že je dobré na ně odpovědět, protože jinak bych byl na tom podobně, jako je v mnohém organizace SJ, kdy se na otázky zásadně neodpovídá. A když už ano, je to velmi tristní odpověď.
   Jsem v kontaktu s bratry a sestrami ve sborech SJ a určitě není mým cílem někoho odrazovat v setrvání. K tomu by měl každého přimět skrze Ducha Otec Jehova pokud je to jeho vůle. Jinak se stane, že člověk padne a ztratí víru.
   Pokud tvé otázky vztáhnu na sebe, pak tě mohu ujistit, že jsem nikdy nepřestal vydávat svědectví. Pokřtil jsem i několik nových bratrů a sester. Rozdíl mezi mnou a organizací je v tom, že nevytvářím žádnou sektu, kde se musí věřit v nějakou neomylnost omylného člověka. Věřím totiž slovům, která zapsal pro dnešní dobu a platila také po Jehošuově smrti v prvním století, že je to samotný Otec Jehova, kdo vyučí své syny a dcery. (Srovnej s Jeremiášem 31:33,34)
   Největší paradox je v tom, že můj skutečný vztah k Otci nastal až po odchodu z organizace. Miluji bratry a sestry v tomto společenství stejně, jako jsem je miloval, když jsem byl součástí. Proč? Protože je psáno, že každý kdo trvale nenávidí bratry je vrah. Nikdy za svou dobu 16 let v organizaci jsem se neobracel zády k těm, kdo organizaci opustili. Proč? Protože jsem měl své školené svědomí, abych rozlišil, co je správné a co ne. Laskavým slovem se dá dosáhnout mnohdy víc, než bitím a příkazy, jen je potřeba mít moudrost shora a skutečné vedení.
   Kde vidím chybu těch co vedou sbory? Nejsou jmenováni skutečným Božím Duchem. Podněcují mé bratry a sestry k modlářství, což je a bylo v očích Otce vždy něco odporného. Nebo není modlářstvím třeba takový to výrok:”Bratři a setry, pokud by VRO řekl, že tato modrá kniha je červená, budu tvrdit, že červená je.”? Výrok jednoho staršího v jednom z ostravských sborů někdy v roce 2008, když vysvětloval, jak je důležité se držet VRO. Fakt je toto duchovní pokrm v pravý čas?
   Sám si odpověz prosím. Pokud učiním chybu, Otec Jehova očekává, že se omluvím. Kdy to VRO udělal?
   Máme být rozumní ve všem. Podívej se prosím kolem sebe a ptej se sester, kolik z nich má zdravotní problémy jenom proto, že v mrazech musí stát v sukních, ve kterých jim je zima s časopisy? Je to rozumnost? Nebo kolik bratrů a sester je na antidepresivech? Je to fakt dobrá známka o zdravé organizaci? Kde je ten Kristův vše převyšující pokoj, ovoce Ducha?
   Přesto říkám všem bratrům a sestrám, pokud nemají skutečnou důvěru k našemu Otci Jehovovi Bohu a jeho Synu Jehošuovi, ať o odchodu neuvažují, protože ztratí i to málo co mají. Tak jak se to stalo mnoha těm, kteří organizaci opustili. To je fakt. Ztratit víru v Otce je to nejhorší, co nás může potkat.
   Kéž se ptáš Otce skrze Syna, jaká je jeho vůle směrem k tobě. Ne jak si sám přeješ, ale jak si to přeje On. Přesně podle Kristova vzoru.
   Co se týká nového překladu Písma, tak když vyskočil ze stránek JW.org, tak mne Duch zarazil. Jen málokdy jsem něco podobného zažil. Je to tak ohnutý překlad, že mám z něj ty nejhorší pocity. Mám možnost jít do řeckého a hebrejského textu, takže není problém to kontrolovat. VRO se oproti překladu z roku 1991 fakt snažil, aby už nikdo nepřemýšlel. Vyměnit slova spravedlivý za dobrý a podobně, to už je fakt síla. Každý bude skládat své účty.
   Přeji tobě i ostatním, aby byl hlavou muže vždy a jenom Kristus a ne žádný mezičlánek. Pak se i atmosféra ve sborech změní a skutečná Láska Agape bude panovat.

   S Agape tobě i ostatním bratr Igi

 3. Pán Ladislav,

  to, čo urobil každý z nás pre Krista je osobná vec, ktorou sa človek nemusí pýšiť verejne. Je to medzi ním a “nebom”. Tvrdíte, že prekrúcame fakty, avšak na rozdiel od Spoločnosti Strážna veža povzbudzujeme ľudí, aby sami veci študovali, analyzovali a overovali v odbornej literatúre a nenechali sa len tak niekym z pozície autority ovplyvniť. Narozdiel od Vás si však nemyslíme, že Jehovovi svedkovia hlásajú v podstatných veciach to, čo učí Božie slovo. To si môžu povedať medzi sebou a cítiť sa sebaisto, nie však pod lupou skutočnej a otvorenej kritiky, ktorej sa či už vedúci zbor alebo jednotliví členovia vyhýbajú. K roku 607 pred n. l. sa tu rozpisovať nebudeme, existujú desiatky dôkazov, ktoré vyvracajú interpretáciu svedkov, písali sme o nich aj na tejto stránke a dokonca na túto tému bola aj napísaná kniha, kde bol rad za radom každý argument a dôkaz svedkov vyvrátený. V otázke však nie je dokonalosť/nedokonalosť “bratov”, ako píšete, ale vernosť pravde a poctivosť. Keď niekto systematicky a úmyselne klame o svojich dejinách, prítomnosti, prekrúca historické fakty o Biblii, ranom kresťanstve a znemožňuje svojim členom na toto všetko prísť, nemôže byť reči o žiadnej “nedokonalosti”. Ak by ste kládli rovnaké kritéria na akúkoľvek inú organizáciu či politický subjekt, ktoré kladiete na organizáciu svedkov, označili by ste ju za podvodnú, zavádzajúcu svojich členov a nehodnú dôvery.

 4. Ďakujem, Rozumiem, Nepatrím k ľuďom s klapkami na očiach a vidím nie len chyby a l e zvažujem do akej miery moje presadzovanie pomôže Kristovým veciam ( vari som niečo nedostal aby som sa chválil )
  Myslím že tých veci ktoré môžu zvrhnuť 2. vtrhnutie Babylončanov do Jeruzalema ako som uviedol a napokon 3. o ktorom píše Kritika a Odborná verejnosť ako v prípade potláčania pravdivosti existencie Balsazara – jedného z Babylonskych kráľov ako to uvádza Písmo ( až napokon sa našli artefakty ) pre Biblické posolstvo ako take nerobí a neurobila nič = iba sa vznáša na oblakoch svojich doktoratov.
  “ Arogancia a určitá istota podľa mna extrémna je čitateľná v Pavlovych listoch = i keď dostal mandát zjavením = Pavlove listy sú v otázkach Zborových často poznačené mimoriadnou tvrdosťou = a podľa môjho názoru aj honbou za odpustenim čo viedlo k osobnej extrémnej horlivosti = podobným známkam do velkej miery v určitých oblastiach nesie tento znak aj Organizácia pre pre Kristovo a vlastne Jehovovi dielo na Zemi. Ja ako človek nie som naklonený aby má a moju vieru a poznanie ovládala nejaká skupina ľudí ale v Biblii je v kresťanskej časti jasne definovane, kto a ako má postavenie v Zbore. Ježiš bude súdiť zbory.
  Vás dielo iba vcelej šírke dĺžke výške i hĺbke – priamo či nepriamo spochybňuje spoľahlivosť písiem a vedie k skodlivejsiemu muteniu vody pre ktoré nie len svedkovia , ale aj širšia verejnosť nikdy neprídu ani k základnému Biblickemu poznaníu a nádejí na Kráľovstvo Krista pod Krídlami jeho Otca. Pretože sa so svedkami nebudú ochotní rozprávať. Mám svoje hriechy a čakám na Sud – ale vo vašej koži by som nikdy nechcel byt

  A prepáčte mi za tie neumyte či špinavé ústa

  Píše neposlušný a v určitých smeroch nepoddajný brat

  • Ladislave,
   nejsem bývalým členem, ale osobně znám několik svědků a vím, že se snaží žít upřímně podle biblických zásad. Je to chválihodné a proti tomu nikdo z “odpadlíků” nevystupuje a nehází na ně špínu. Potíž je ale v tom, že za biblické zásady považují to, o čem jim vedení organizace řekne, že Bible po nich žádá. Bohužel, mnoho z toho nejsou biblické zásady, ale jsou to učení, která se postupně vyvinula, aby sloužila zájmům organizace a organizace je za biblicé zásady pouze vydává. Ve skutečnosti jsou tato učení často ve velkém rozporu se skutečným učením Bible. Takže svědkové, sice v dobré víře a s úctou k Bohu, častokrát dělají velmi špatné věci, které se Bohu hnusí. Autoři těchto a dalších stránek dělají pro Boží zájmy velmi velmi mnoho, když se snaží pomoci svědkům nežít podle těchto falešných biblických zásad. Když už někoho viníte z házení špíny, vzpomeňte si, co krásného organizace říká o odpadlících. O odpadlících, kteří velmi často odpadli právě jen proto, že chtěli žít lépe podle Bible a nebyli už dále nuceni dodrzovat falešná učení, která jsou v rozporu s Biblí. Zájmem vedení organizace je, aby členové tato falešná učení neodhalili a neodešli. Jak toho ale docílíme? Pomluvíme odpadlíky, že to jsou naprosto morálně zkažení lidé, ve své zhrzelosti šíří pomluvy a na základě vytržených a překroucených veršů z Bible vysvětlíme, že si Bůh nepřeje, abychom se s nimi stýkali. Nikdo pak samozřejmě nechce být takovým špatným člověkem a s někým takovým se týkat proti Boží vůli. Dokud budete vedení organizace věřit jejich manipulacím, budete si o autorech odpadlických stránek myslet, že jen pomlouvají a házejí špínu. Až třeba jednou otevřete oči, tak pak teprve pochopíte, kolik lásky stojí za jejich snahou pomoci lidem v této organizaci. A uvědmíte si, že i k lidem, kteří je ve víře v samozvanou boží organizaci zavrhli a způsonili jim mnoho bolesti. Je to ale těžké otevřít oči, vpodstatě začarované kolečko, protože organizací vštípený strach z odpadnutí se všemi následky Vám podvědomně brání už jen pomyslet na to, nebo jen hypoteticky uvažovat s tím, že to žádná boží organizace není, že vedení vůbec není řízeno Duchem svatým, že jejich učení nemusí být biblická a že pro následování Krista není potřeba být pod jejich vedením. Nějaké svědky mám v přiženěné rodině, samozřejmě se mě snažili přesvědčit na pravdu jejich organizace, ale podle nich mám málo pokory, protože se nechci podřídit jejich pravdě. Takže si o mě myslí přesně to, co jim naordinovala organizace. Vím tedy moc dobře, jak vedení se členy manipuluje pomocí nepravdivých a zkreslených informací ve svůj prospěch. A že jsou odnaučeni jakkoliv pochybovat a ověřovat si od nich předkládané informace, prostě je berou jako neochvějná fakta. Doporučuji Vám studovat Bibli bez jejich literatury. A když jejich literaturu, tak tu velmi starou, pro poznání skutečné historie organizace a vývoje jejich učení (včetně toho již dávno zapomenutého). Tím získate představu, jak moc různá učení vznikala na základě studia Bible, nebo jak moc vnikla na základě nějaké potřeby organizace či ukvapeného názoru jednotlivce a až pak následně byly hledány v Bibli nějaké verše, kterými by šlo toto jakž takž obhájit. Také poznáte, jak moc jsou upřímné a pravdívé informace a představy o historii, které organizace ve své literatuře v současnosti prezentuje. Nemá smysl nic konkrétního zmiňovat, bylo by to chápano z Vaší strany jako útok a házení špíny, a to automaticky bez ověřování, přesně tak jak Vás organizace naučila takové nepohodlné informace chápat a vidět, ale musíte se k tomu postupně prokousat sám. Pokud se k tomu odhodláte, přeji mnoho síly a trpělivosti v úsilí. Hledejte pravdu, nenechte si ji ordinovat, ať se jednou nemusíte vymlouvat slovy “Když oni říkali…”.

 5. Jehovovi svedkovia vykonali mimoriadne veľa dobrá a vývojom čase žiaria ako jas v priestore
  Nikde nevidím aby ste spomenuli dobro
  Ohadzujete Bratov iba spachtlami plne špiny a poloprávd v hneve pretože sa Vaše očakávania ešte nenaplnili,;alebo ešte neboli priate
  Aj ja čakám na mnohé vyriešenia a nesiem a budem niesť zodpovednosť za svoje osobne rozhodnutia
  Ale nikdy nedovolím aby môj egoizmus zaútočil na tých, ktorí slúžia Kristovi hoc tvrdošijne v niektorých veciach ako apostoli v 1. Storoci plní vžitých chyb
  Vaše svedectva sú jednostranne = iba negatívne a preto sú nespoľahlivé
  Podobne sa nezdržal Korach voči Mojzsovi a Aronovi ktorí stratili nervy a zaplatili svojho času za to všetci
  Mojžiš a Áron však taký rozsudok ako Korach Neobdržali !
  Kiež na Vás nikdy nepríde to čo prišlo na Koracha – len aby neprišlo horšie, lebo o Korachovi sa píše že zostúpil do Seolu nie Gehenny ale myslím že na toto má právo iba Sudca celej zeme

 6. Dobrý deň,

  o historickej legitimite zničenia Jeruzalema sa tu nebudeme rozpisovať, nie je to téma, ku ktorej sú laici povolaní sa vyjadrovať, ale historici, ktorí k tomu majú potrebné vzdelanie a metódy, o ktorých väčšina populácie nič nevie. V tomto si to vyžaduje pokoru prijať, že niekto má morálne právo sa k niečomu vyjadrovať a niekto nie. Historici svoju odpoveď Spoločnosť Strážna veža dali a tá s tým nič neurobila, naďalej len prekrúca historické a archeologické fakty vo svoj prospech.

  Pán Ladislav, tento web vznikol, aby upozornil na odvrátenú stránku náboženstva Jehovových svedkov a je len pochopiteľné, že pozitívne správy tu nie sú publikované, na to nech si človek otvorí jw.org. JWfakty robí to, v čom práve jw.org zlyháva – uvádza negatívne skúseností ľudí a poukazuje na nelogickosť a faktickú nekonzistentnosť učenia Jehovových svedkov. Tiež informuje o tom, čo vedúci zbor nechce, aby jeho členovia vedeli. V porovnaní s inými nemáme nenávistný tón a všetko, čo uvádzame sa snažíme dokladovať zdrojmi. To napríklad nenájdete ani v literatúre svedkov. Negatívnosť sa nerovná nespoľahlivosť, to už len z hľadiska argumentácie je nezmysel. Samozrejme, že Jehovovi svedkovia urobili mnoho dobrého, to sa však týka každej kresťanskej denominácie. Porovnávať kto koľko urobil je veľmi krehký ľad. Človek môže robiť dobro z viacerých dôvodov vrátane tlaku, ktorý je naň vyvíjaný a nevedomosť, v ktorej je držaný. Zaujímalo by ma, aké polopravdy tu uvádzame, keď už ste sa o tom zmienili.

 7. Pekná odpoved, a čo robíte pre oznamovanie Bozieho panstva na Zemi ? Šírení písma ?
  Ako prebieha zvestovatelska služba ?
  Ako fungujú Vaše Zbory?
  Ako fungovali králi v Izraeli dali pokyn a rozhodnutie a dali aj podklady pre neho ? nie
  Alebo keď sa rozhodol Jozua ako povedú vojnu – vždy boli obete !
  Dokonca sám Kristus – text neuvádzam sám povedal – mám Vám mnoho čo povedať ale teraz by ste to nezniesli.
  Ako som uviedol – táto stránka vznikla preto prečo vznikla – vyťahuje slabosti,chyby, omyly a skresľuje činnosť organizácie pre služobne dielo kresťanských svedkov. Je vela článkov ktoré uviedli že Organizácia sa môže mýliť aj v organizačných aj naukovych veciach. To len potvrdzuje správne pohnútky bratov a naznačuje že nie každú vec schválil Svaty duch
  Tak to bolo aj v minulosti – nie jazde rozhodnutie kráľa bolo aj podporené Nebom!
  Zvestovatelsja činnosť je však schváleným dielom a Jeistus ho evidentne podporuje
  Je len vecou pokory viery a skromnosti pochopiť čo touto stránkou vlastne robíte
  Tuto môj záujem tuto komunikáciu konci
  Budem však si všímať argumenty, ktoré uvádzate sk od tých ktorí Ako svetsky odborníci pre Jehivu a Krista doposiaľ neurobili Vôbec nič .
  Sú to práve Jehovovi svedkovia ktorý šíria slovo všade kde sa da aj z domu do domu. Napríklad
  ! Áno ten hlúpy text neprechádzate z domu do do u má význam v tej dobe jed učeníci mohli užívať pohostinstvo nejajej domácnosti a neprechádzať do k inému hostiteľovi aby nevytvárali dojem že sú obchodníkmi alebo úžerníkmi
  Tak napr. Aj to ste prekrútili
  Keďže táto debata nepovedie nikam
  Želám Vám veľa úspechov v odpore voči Jehovovi a Jeho Kráľovi a našemu spasiteľovi

  • Ladislave,
   organizace svým členům úmyslně předkládá zkreslený pohled na to, co znamená “dělat něco pro Boha” a co znamená “šířit evangelium”. Už jen vžitý výraz “zvěstování Božího království”, který je postaven na zkreslené představě svědků, co to vůbec Boží království je, podpořené zavádějícími argumenty o formě šíření, tak fakticky veškerou Bohu milou činnost otatních a jejich způsob šíření evangelia prakticky odsuzuje. Pak je jednoduché svým členům tvrdit, že ostatní nedělají pro Boha nic a že nešíří evangelium. A také pak mohou své členy chlácholit, že právě oni jsou ti praví křesťané, protože jen oni to dělají. Zamyslete se nad veršem Mat 25:40 včetně kontextu. Vážně Vám není trapné tvrdit, že ostatní nedělají pro Boha nic? Vždyť Bohu může sloužit kdokoliv nezávisle na denominaci nebo i mimo jakoukoliv denominaci. Je to věc každého člověka. Ale i z pohledu různých náboženských skupin vidím službu Bohu ve zřizování různých sociálních zařízení nebo jiných formách pomoci. Co se týče evangelia, jaké je Pavlovo evangelium? Odpověď naleznete v 1Kor 15:1-4. Jen mimochodem, nikdy jsem od žádného svědka ve službě toto evangelium neslyšel. V Bibli je mnoho míst, kde se zmiňuje šíření tohoto evangelia. A asi tři místa, kde se zmiňuje zvěstování o Božím království. Máme tedy zvěstovat o Ježíšovi oběti za nás, nebo o příchodu Božího království? Pokud nemáme organizací zkreslenou představu o tom, co to Boží království je, tak lze usoudit, že to je totéž. Podstatou šíření evangelia není žádné holé šíření informace. Podstatou je to, že Ježíš se za nás obětoval a je nám dáván za vzor. Takže jde prakticky o šíření tohoto chování neboli charakteru. Toho lze docílit i vlastním chováním k ostatním. U svědků jako organizace vidím zásadní problém a tím je důvod zvěstování. Cílem je získat nové členy. Zamyslete se, zda organizace dělá něco pro lidi mimo organizaci, aniž by měla zájem je získat pro sebe. V tom se odraží i chování jednotlivců, které jsem zažil na vlastní kůži. Když se snaží někoho pro organizaci získat, jsou na člověka strašně milí, snaživý a velký kamarádi. Když ale pochopí, že to nikam nevede, najednou je ten člověk nezajímá.

 8. Za chyby pre rýchlu odozvu zo zaparkovaného autá sa ospravedlňujem snáď kontext s trochu vôle postačí na rozlúštenie slov

 9. Drahá Mira
  Áno 1. Kor15:1- 4 a treba aj citát aj ďalej čo je účelom vzkriesenia !
  Kráľovstvo a jeho účel ! Vzkriesenie a čo malo nasledovať ďalej
  A iné texty nemám čas uvádzať ale uvediem Slovo proroctva Pána Ježiša ale najprv petra 1.petra 1: 11
  Sláva po vzkrieseni hore – tomu predchádzal pokyn učeníkom
  Matus 28:19, 20
  A proroctvo o kazani vzkriesenia = Nie ale kráľovstva!!!!!!
  Matus 24:14,
  A dame ešte text učeníkom ktorého Ježiš miloval
  Zjavenie 21:4,5 – to sú veci a sláva posolstva moc Po vzkrieseni
  A neodporujte Božiemu duchu lebo je more textov týkajúcich sa Matúša 24:14
  A to povedal Pan a nie Vy ani Ja
  Veľa šťastia

 10. Pán Ladislav,

  vaše argumenty sú viac emocionálne ako faktické a je to úplne pochopiteľné. Väčšina Jehovových svedkov odmietne čokoľvek, čo by spochybnilo ich istotu a ,,pravdu”, pretože by sa im rozpadol celý svet, stratili by zmysel života a nemali by sa pomaly ani s kým rozprávať. Jehovov svedok urobí čokoľvek preto, aby zdiskreditoval tých, ktorí ho kritizujú a spochybňujú jeho presvedčenie.

  V prípade Vašej argumentácie nestačí len hádzať textíky z Novej či Starej zmluvy, ako to svedkovia s chuťou robia, ale čítať Bibliu v širších kontextoch (historických, mimobiblických, kultúrnych a pod.) Vzkriesenie Ježiša a jeho mesiášstvo bolo náplňou kázania kresťanských misionárov vrátane ďalších obsahov ako bola morálka, vzťah ku svetu či učenie o blízkom Kristovom príchode. Božie kráľovstvo ako ho chápu Jehovovi svedkovia, je hlavne ich poskladanou intepretáciou, ktorá ,,dáva zmysel” len v kontexte nimi vyfiltrovaných textov, nie však v kontexte celej Novej zmluvy či dejín raného kresťanstva, o ktorom majú Jehovovi svedkovia len selektívne až žiadne informácie. Ťažko sa tak však objasňuje svedkom, pre ktorých je všetko, čo nezapadá do ich obrazu sveta apriori lož, jedno či od odborníka či kohokoľvek iného.

  Pripomínam Vám na záver niečo, načo veľmi rýchlo zabúdajú Jehovovi svedkovia – bývalí členovia zmýšľali rovnako ako vy, neraz používali rovnaké argumenty ako vy, ale boli ochotní vzdať sa svojho presvedčenia – neraz bolestivo -, aby sa prispôsobili argumentom a faktom. Čokoľvek, čo tu napíšete, bolo u bývalých členov zväčša vyvrátené faktami, lebo takmer každý z nás si kládol otázky ako vy. Prajem pekný deň

 11. Dali ste skutočne viac emócie do toho;) -ako toho , čo Ježiš alebo apostoli učili a čo je napísané v Písme
  Argumentujte písmom nie siahodlhými frázami

  Rimanom 15:4 presne ako ste povedali.

  Vase slovo má aby som videl ,
  ktorý vôbec nepotrebujem k životu , ako aj akékoľvek chyby ľudí aj napríklad Jehovových svedkov
  A budem sa vraciat na Vaše stránky aby som vedel obratnetnejsie slúžiť keď používam Bozie Slvo službe alebo aj bratom ale písať viac nebudem – ani tu Vašu

  Tiež sa už vôbec nedivím, keď Jehovovi svedkovia odrádzajú iných čítať tuto Čalamadu od Vás
  < chyby vo vede v akomkoľvek odvetvi kde boli aj obete sa udiali aj v histórii organizácie ale ak čítate písma tak sa chyby ukázali v celej histórii židovského aj kresťanského života počas celej etapy línie Božích služobníkov
  Take chyby narobil aj David, Salamun, Jozias , Manase a další a další = tu nech zasvieti Vaše poznanie
  Tých neskritizujete?
  Zrkadlo

  Tieto riadky sú posledné – mám dosť starosti na to aby som riešil debaty s Vami
  ktorý smeruje kamkoľvek len nie k Biblii a jej podstate a len ničí povesť Jehovovho svedka
  Bežný zrelý svedok podstatne veci rieši s Bohom cez Ježiša , ktorý ukazuje v Pismach to ,kde je naozaj sever
  Aj ja dnes uplne chápem niektoré rozhodnutia bratov aj tie ošemetne, ale chápem a na hony rozoznávam vodu pomiešanu s akymkolvek jedom
  A zopakujem jeden vyraz Ap. Pavla keď bojoval s bratmi v istom zbore : Vaši apostoli a to myslím aj tých našich ak niečo nie je v Slove : ,, Mi nič nedali nové “
  2. Timotejovi 3: 15 16, 17 –
  Okrem toho od Jehovových svedkov sa máte a osobne aj ja Mám čo ešte učiť
  S Bohom
  L

  • Laci, mozno tu dochadza trosku k nepochopeniu, ked sa pytas, co urobili pre Krista autori webu? Je tu vyjadreny nazor a diskutujeme, ci je pravdivy alebo nie. Aj keby autori neurobili pre Krista nic, problematiku to nikam neposunie. Sam dobre vies, ze Jehovovi svedkovia nevidia skoro nic dobre na inych nabozenstvach, sami sme este za starych cias na knihe na ine nabozenstva hadzali spinu osto sest. Spomenme si na karikatury v knihe Zjavenie na farara so sipom v zadku pri teme kobylky a mnohe dalsie, ktore z nas robili jedinu spravnu elitu, bez akejkolvek moznosti vyjadrenia druhej strany, ktora bola titulovana tymi najhorsimi popismi.
   Porovnanie s Izraelskymi kralmi pre mna nema vahu, pretoze nenachadzam biblicke zdvovodnenie, preco by mali mat krestania nad sebou nejaky americky veduci zbor. Izrael bol Bozi vyvoleny lud, pod Mojzisovskym zakonom a nie pod zakonom patriacim k slobode. To, ze sa svedkovia stale odvolavaju na Stary zakom je pre mna signalom, ze im vyhovuje takyto model a krestansky model by mohol ohrozit ich nabozensku hierarchiu.

   Laci prosim nalejme si troska cisteho vina. Jehovovi svedkovia neodradzaju od citania takychto webov. Citanie takehoto webu je zakazane pod hrozbou vylucenia. V praxi to znamena, ze sa potom s tebou nema oficialne bavit ani tvoja vlastna matka alebo syn. Vies ake smutne je vidiet, ako trapne sa citia niektori, ktori ta nesmu pozdravit alebo taki, ktori sa aj aktivne snazia dat najavo opovrhnutie. Chudaci ludia, ved ked im zajtra povedia, ze ma pozdravit smu, tak to radi urobia. Vacsina by to sama od seba nerobila. Potom su taki, ktori sa s tebou bavia tajne a niektori dokonca pouzivaju pseudonymy. Ved to je kontrola mysle ako vysita z Orwela, taka mala mila totalitka.

   Neviem, ci je spravne odpovedat na otazku, co som urobil pre Krista? Vsetko totiz urobil on. On za mna zomrel, on dostal trest namiesto mna. My zijeme v jeho laske a ta sa neda merat vykonmi.

   Ak mas zaujem mozem ti osobne porozpravat, co som zazil s Kristom od svojho vylucenia. Je toho ovela viac, ako za cely moj zivot u svedkov a verim, ze vacsina je este predo mnou.
   Mozem sa prist za tvojho brata modlit? Rad pridem osobne?

 12. Nemal som čas kontrolovať moju reakciu :
  V zasade da sa z onoho vysomarit – ste dosť inteligentný
  Aspoň viete že som nemusel dlho uvažovať čo napísať
  Ráno som sa ponáhľal opatrovať – chorého bračeka
  Tablet niekedy upravuje text – sory
  A Netúžim Vás urážať ani byt hrubý

  Inak ak by podľa písma stálo aj tak :
  Ježiš všeličo povedal Vodcom alebo Eliáš zaujímavo zareagoval na hore Karmel a tiež to ne je vymysel jehovistu
  Pekný deň

 13. Keď človek prežije cely život v organizácii je ťažko sa vysporiadat s faktom že to nebola pravda
  Ja som pravdu o pravde spoznal v 31 rokoch
  Bolo to ťažké zmieriť sa s tým že som premárnil cely svoj doterajší život službe organizácii ale postupne sa s tym zrovnavam
  Prajem každému kto je v podobnej situácii veľa sily a šťastia v živote
  Neni to ľahké ale človek môže nájsť znova radosť vzivote

 14. Citat:
  “Bežný zrelý svedok podstatne veci rieši s Bohom cez Ježiša”

  Laci tomuto snad ani sam neveris.

  Naozaj chces ignorovat casto krat apokalypticke vizie z podia, ako pridu pokyny, ktorym nebudeme rozumiet (rozumej nebudeme s nimi suhlasit), ale my ich posluchneme? To bude cez Jezisa alebo cez veduci zbor? Mozme si vyfabulovat takzvaneho zreleho svedka, ktory to prekukol a riesi veci cez Jezisa, len tento svedok ma jeden maly problem. Nesmie o tom rozpravat.
  Kedze si uz dlho v organizacii vies o com smies a o com nesmies verejne hovorit. Samozrejme, ze sa najde tisic vyhovoriek. Ta prva bude, ze nechces burat vieru slabych. Tu sa uplne ignoruje fakt, ze so zeleznou pravidelnostou sa pouziva na ochranenie viery vo veduci zbor, nie preto, aby clovek nestratil vieru v Boha Otca alebo Pana Jezisa.

  Citat:
  “Ohadzujete Bratov iba spachtlami plne špiny a poloprávd v hneve pretože sa Vaše očakávania ešte nenaplnili”

  Moje ocakavania nie su velke. Pan ma svoj plan a ja zijem zivot v jeh laske. Riesit eschatologiu nie je pre mna podstatne. Je to zaujimava tema na vymenu nazorov, ale to je vsetko.

  Inak
  Ocakavania Jehovovych svedkov sa nenaplnili! Armagedon neprisiel. Vo svetle starsej literatury dnes prekryvana generacia vyznieva tragikomicky. Skratka ukazali sa ako falosni proroci. Kto bude po tomto vsetkom svedkom verit, ak by aj predpovedali pravdivo?
  Naozaj veris, ze Duch viedol bratov k tolkym omylom a sklamaniam?

  A teraz mi prosim odpovedz uprimne.
  Ked stretnes v sluzbe cloveka, ktory bude mat o posolstvo svedkov zaujem.

  Budes ho viest ku krstu a k organizacii?
  Budes ho podporovat, aby zanechal vysoku skolu?
  Budes ho nabadat, aby co naskor zacal s priekopnickou sluzbou alebo siel do Betelu?
  Budes ho nabadat, ze coskoro mozu prist pokyny, ktorym nebude rozumiet, ale bude ich musiet posluchnut?

  Ako pisal Johnny “Keď človek prežije cely život v organizácii je ťažko sa vysporiadat s faktom že to nebola pravda”
  Avsak je to ovela lepsie, ako obhajovat organizaciu a pritom si sam vytvarat svoj vlastny vnutorny svet, ktory s oficialnym ucenim organizacienie je kompatibilny.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment