Táto stránka obsahuje skúsenosti ľudí s Organizáciou. Do obsahu sme nijako nezasahovali, takže je to vyjadrenie pocitov a myšlienok v podobe, v akej to dotyčné osoby napísali (boli robené len drobné gramatické úpravy). Dané skúsenosti nepredstavujú oficiálny postoj a stanovisko stránky JWfakty.sk. Stránka bude postupne dopĺňaná o nové skúsenosti. Momentálne tu nájdete nasledovné skúsenosti:

“Som vám dlžníkom” – Bratislava – Háje

“Milí bratia a sestry,

    keď vysvetľujeme spornú otázku zvrchovanosti, často sme používali znázornenie o učiteľovi a žiakoch. Jehova mohol Satana zničiť alebo vykázať zo záhrady Eden, ale neurobil to, aby sa ukázala pravda o tom, že jeho spôsob vládnutia je na úžitok stvoreniu, a že Satan je ohovárač. Riešenie spornej otázky je tak večným svedectvom pre ľudí aj anjelov.

Spomínaný príklad to pekne znázorňuje. Ak žiak obviní učiteľa, že učivo vysvetľuje chybne, nebude pre ostatných žiakov potvrdením učiteľovej pravdy vykázanie žiaka z triedy. Jednalo by sa síce o demonštráciu sily a autority, prestíž učiteľa však bude ešte viac spochybnená.

Verím, že mnohí z nás sme toto znázornenie počuli a možno aj sami použili vo zvestovateľskej službe.

Žiaľ, v mojom prípade som zažil opačný postup. Mnohí viete, že mám určité pochybnosti o niektorých našich vysvetleniach, ale chcem pri tom zdôrazniť, že netvrdím, že mám pravdu. Nikoho ani nenabádam, aby kvôli tomu rebeloval a moje pochybnosti sa vôbec netykajú toho, čo je napísané o Jehovovi a Ježišovi v Biblii. Jedná sa o vysvetlenia, ktoré idú z môjho pohľadu ďaleko nad rámec Biblie a preto by som bol rád, aby boli nechané v rovine biblického komentára a nevytváral sa z nich zákon alebo nebodaj nariadenie, ktorým bude meraná moja vernosť k nášmu nebeskému Otcovi a jeho kráľovi Ježišovi.

Dôvody, pre ktoré takto zmýšľam vyplývajú z nasledovných textov:

 1. Nechoďte nad to, čo je napísané – 1. Korinťanom 4:6.
 2. Nadarmo ma však uctievajú, lebo vyučujú ako náuky ľudské príkazy – Matúš 15:9.
 3. Svedčím každému, kto počuje slová proroctva tohto zvitku: Ak niekto k tomu niečo pridá, Boh mu pridá rán, o ktorých sa píše v tomto zvitku; a ak uberie niekto niečo zo slov zvitku tohto proroctva, Boh odníme jeho podiel zo stromov života a zo svätého mesta, z vecí, o ktorých sa píše v tomto zvitku– Zjavenie 22:18, 19.
 • Je pre mňa veľmi ťažké veriť, že nejdeme nad to, čo je napísané, ak nie je brat spôsobilý na úrad staršieho, lebo jeho dospelý syn chodí na vysokú školu.
 • Je pre mňa veľmi ťažké myslieť si, že nejdeme nad to, čo je napísané, ak brat nesmie mať bradu, hoci mužovi brada rastie a žiaden bontón na Slovensku proti slušné upravenej brade nenamieta.
 • Je pre mňa veľmi ťažké odôvodňovať, že toto nie sú ľudské príkazy. Je veľmi ťažké zdôvodňovať, že ku Kristovmu zákonu neboli pridané bremená.

Samozrejme, vždy je po ruke kopa vysvetlení. Potreba jednoty, zľahčovanie, že sa nejedná o závažné nariadenie, ale len odporúčanie a podobne. Mne osobne takéto uistenia niekedy stačia, ale rozhodne nie vždy. Texty, ktoré som citoval totiž platia a nedajú sa beztrestne chytrácky obísť.

Nezrovnalosti tohto typu som bol ochotný celé roky znášať a bol by som ochotný ich znášať aj naďalej, pretože chcem uctievať Jehovu a Ježiša v rámci kresťanského zboru a pritom podnecovať a byt podnecovaný k láske a znamenitým skutkom. Žiaľ, tieto možnosti mi boli (nie z vlastnej vôle a iniciatívy)  odobraté. Nebolo to za smilstvo, opilstvo, finančný podvod, ani iný hriech, za ktorý by som sa hanbil. Bolo to za to, že nie som schopný miestoprísažne prehlásiť, že verím niektorým špecifickým náukám, ktoré sa v Biblii nevyskytujú. Nechcem Vám týmto listom vydávať nejaké svedectvo. Všetci poznáte Bibliu a môžete sa presvedčiť, čí je to tak a modliť sa k Bohu, aby Vám dal správne porozumenie. Uvediem len par základných veci.

Môj právny prípad má pre mňa trpko-pikantnú príchuť, avšak môžem Vám úprimne povedať, že pri písaní tohto odseku necítim horkosť ani zášť. Ľuďom, ako Luther alebo Hus sa stali oveľa horšie veci. Dnes už ľudí nepália na hranici. Vymysleli “iba” symbolické kameňovanie, keď previnilca izolujú od okolia a priateľov pod hrozbou, že skončia rovnako. Že sa tým ide ďaleko nad rámec Biblie je zjavné aj so súdnych sporov, ktoré momentálne prebiehajú.  Ukážem to na reálnom príklade nad ktorým sa skúste prosím hlboko zamyslieť, lebo zasahuje ľudské životy veľmi hlboko.

Niektoré obete pedofilov z radov našich bratov sa rozhodli písomné opustiť zbor, lebo sa tam už viac necítia ako v Božom ľude. (A prosím nemyslite si, že sa jedna o ojedinele prípady. Len v Austrálii bolo v priebehu rokov vyše tisíc prípadov)

Ak však obete opustia organizáciu, každý z nás je povinný ich považovať za rovnakých previnilcov, ako ich odporných trýzniteľov, ktorí boli za svoje správanie tiež vylúčení (teoreticky ak robili pokánie alebo nebolo dosť dôkazov, nepriznali sa a neboli dvaja svedkovia, tak ani nemuseli byt). Tieto právne prípady sú verejne, sú k dispozícii na webe s originálnymi záznamami so sudu.

https://www.youtube.com/watch?v=Pdg63ObFA_k&t=4s

Predstavte si roky zneužívané dieťa, ktoré sa modlilo k Jehovovi, aby poslal anjelov, ktorý by stáli okolo jej postele (reálna výpoveď), keď večer príde jej zvrhlý otec. Takáto obeť sa dá pokrstiť, (možno na nátlak rodiny atd.…), keď je dospelá opustí zbor a my všetci ju viac nesmieme ani len pozdraviť. Rozdiel medzi dokonalým Kristovým zákonom a pochybnou interpretáciou ľudí, ktorý sa snažia zákon “vylepšovať”, je pre mňa značný a v mnohých prípadoch odráža spôsob uväzovania židovských náboženských vodcov Ježišovej doby. Ježíš učeníkov upozornil, že budú vylúčení zo synagógy, ako som teraz aj ja.

Môj právny výbor nebol dramatický ani krutý, ale zakonníctvo som cítil obrovskou váhou. Predsedajúci právneho výboru, nazvime ho brat Milan, je z môjho pohľadu podozrivý z toho, že mohol byt zaujatý. Jednému bratovi totiž celé roky neplatil za účtovníctvo, ktoré pre neho vykonával. Za tie roky neplatenia sa suma nahromadila, až sa poškodený brat rozhodol, že mu účtovnícke doklady nedá, kým nezačne platiť za jeho pracú. Vtedy na neho brat Milan poslal svetského právnika. Brat sa rozhodol, že mu účtovníctvo odovzdá, o peniaze tým definitívne príde a urobil to pre svoju budúcu ochranu pred svedkami, pričom jedným zo svedkov som bol ja. V ten večer, keď sa kabela s účtovníctvom odovzdávala, sa brat Milan zatajoval, a keď sme jeho otcovi Milanovi volali z čísla, ktoré nepoznal a dvihol, tak sa vykrúcal, ako malý chlapec a nechcel sa nijako zapojiť do vyriešenia situácie. Celkovo, nikto zo starších nechcel túto vec riešiť a poškodený brat si následne nechal v duchu “pokoja” ukrivdiť a ja som o tejto veci tiež moc nehovoril. Možno som o tom niekomu aj povedal, ale vec sa bratovi Milanovi podarilo kvalitne ututlať, nakoľko na poslednom zjazde predkladal účtovnú správu zjazdu pre tisíce ľudí. Je veľmi takže presvedčiť ma, že brat Milan bol v mojom právnom prípade nezaujatý. Je tiež ťažké presvedčiť ma, že ma morálne právo predsedať právnemu výboru voči mojej osobe, najmä keď z pódia hlasá, že:

 1. Právne výbory sú robene citlivo a férovo,
 2. Ktokoľvek, kto by mohol byť zaujatý nebude členom právneho výboru
 3. V Biblii je napísané, že dozorca muší byt bez obvinenia

Žiaľ, to, že právny výbor sa odohral dva týždne po úmrtí v našej rodine ani to, že brat Marek, ktorý ma za chrbtom nahlásil, že mám “protištátne” reči (do očí mi pred tým nič nepovedal) bol ochotný dosvedčiť, že:

 1. Nechce, aby som bol vylúčený
 2. Jeho viera nebola narušená

Je zaujímavé, že jedným z posledných klincov bolo aj to, že som videl video, ktoré už mnohí z Vás videli, ktoré je od našej oraganizácie, ale nie verejne púšťané všetkým. Tam ma dokonca brat Zdeno obvinil, že sa sýtim pri Satanovom stole, čo už je trocha silná káva.

https://www.youtube.com/watch?v=Fv-cgPwhJtw

Nebolo mi to nič platné a vy sa so mnou už viac nesmiete podľa pravidiel organizácie rozprávať, ani ma pozdraviť. Ja Vás len chcem uistiť, že Vás mám všetkých stále veľmi rád, a že ak by som Vám mohol akokoľvek pomôcť v čomkoľvek, tak to rád kedykoľvek urobím. Stále Vás považujem za bratov a sestry. Žiaľ, mnohí z Vás ma odo dnes odmietnu. Nie kvôli osobnému presvedčeniu, že som človekom pred ktorým vystríha apoštol Pavol, ale pre nariadenie organizácie. Rozumiem Vám ani sa nehnevám. Sám by som kedysi reagoval podobne.  Našťastie, Pán Ježiš pre mňa urobil veľa dobrého a priateľstva sú pre mňa v duchu “Pravý druh miluje stále a je bratom, ktorý sa narodil pre čas tiesne”.

Organizácii som takisto vďačný za mnohé. Ako katolík  by som zrejme Bibliu zďaleka tak neskúmal a náboženstvo by som vnímal nie ako spôsob života, ale ako “kultúrne vyžitie”. Samozrejme, dobré veci si človek môže odniesť aj z polepšovne, preto nemôžem zatvárať očí pred tým, čo v konečnom dôsledku robí z Boha luhára. Keď sa učenie zmení zo starého na nové a z nového na staré (napr. Prípad nadriadených vrchností), nie je to naplnením textu, že chodník spravodlivých je ako jasné svetlo, ktoré svieti stále viac (text vlastne ani nehovorí o náukách), ale jedna sa o “blikanie svetla”. Potom je už len krok ku Orwellovsky znejúcim termínom ako “súčasné porozumenie” alebo “súčasná pravda”

Doba sa zmenila. Dnes nie je ľahké trvalo zatajovať informácie. Informácie sa šíria a keď smieme čítať len jeden zdroj informácií, tak mienka o nasej viere a rozume tých ktorí nám taký príkaz dali je oveľa nižšia, akú mienku mal o svojich spolubratoch apoštol Ján alebo Pavol, ktorí vyzývali k overovaniu faktov. Človek rád okamžite spochybní to, čo by mohlo nabúrať jeho presvedčenie. Výsledkom však nie je Božia sloboda, ale postupná trauma a strach. V Písmach sme však vyzývaní. Boh nás povolal k slobode, nestaňte sa otrokmi ľudí.

 

Moji drahí bratia, nech sa Vám darí a nech Boh požehná každú Vašu úprimnú snahu mu slúžiť.

S láskou Váš vylúčený, označený brat Martin

 

Starším zboru Bratislava – Biskupice, bratom a sestrám

Od narodenia som bol vychovávaný v duchu učenia organizácie. Pred tromi rokmi som sa rozhodol dať sa pokrstiť. Už vtedy som mal o niektorých náukách pochybnosti, ale stále som si nahováral asi to čo väčšina svedkov, že predsa nejde o ľudí, ale o Boha Jehovu. Dnes na 100% viem, že keď sa povie Jehova, rozumej pod tým organizáciu a výlučnú poslušnosť a oddanosť jej. Jehova sa stal len akýmsi synonymom. Dal som sa pokrstiť pretože som mal duchovný hlad a duchovné potreby. Problém bol v tom, že medzi mnou a Bohom stála práve organizácia a na zhromaždeniach som nadobúdal pocitu, že som na firemnom školení. Prestalo mi to dávať zmysel a keď sa vytratí zmysel, človek prestane byť spokojný a šťastný. Samozrejme chápem, že väčšina ma bude považovať za človeka veľmi pyšného pretože iná možnosť ani nie je. Všetko je buď čierne/biele, dobré/zlé. Keď zhodnotím sám seba myslím si, že s pýchou som problém nikdy nemal ?.

Rád by som Vás všetkých uistil, že Jehovu Boha mám stále rád a taktiež jeho syna Ježiša Krista a že verím v písmo sväté – Bibliu. Vzťah medzi Bohom a človekom nie je podmienený nejakým členstvom v organizácií a ani nezaniká nejakým odchodom z nej. Boh Jehova je Bohom všetkých ľudí na tomto svete a nebolo by správe keby si nejaká organizácia, alebo cirkev na neho a pravdu, ktorú hlása Biblia uzurpovala niečo ako patent. Hovorí sa, že najťažšie je, že človek, ktorý org. opustí príde o rodinu a o blízkych priateľov. Nesúhlasím. Samozrejme, že je to ťažké a nepríjemné o čom svedčia aj niektoré prípady pokusov o samovraždu, ktoré prichádzajú zo zahraničia, ale podľa mňa je najťažšie si to všetko pripustiť. Myslím tým, pripustiť si, že tá “pravda“ nie je až tak pravdivá a nie všetko je v súlade s Bibliou. Na to, aby sa o tom človek presvedčil nemusí ani čítať takzvané odpadlícke články a ani mať kritického ducha. Stačí na to sedliacky rozum a čítanie Biblie bez pomoci Strážnej veže. Ak si je raz niekto istý, že to čo sa učí je pravda a nemá čo skrývať a utajovať, tak nemusí iných strašiť, že keď budú čítať články iného druhu ako len strážna veža a prebuďte sa, tak to nahlodá  jeho vieru, alebo bude pokarhaný. Nehovoriac o tom nezmysle s vysokými školami. Ja osobne vysokú školu mám a nikdy som o existencii Boha nepochyboval. Taktiež nie je žiadnou novinkou, že brat ktorý zastáva úrad staršieho, nemôže mať dieťa, alebo manželku študujúcu na vysokej škole. Ja viem len toľko, že kedysi pár storočí dozadu to fungovalo tak, že čím menej vzdelaní ľudia boli, tým viac sa dali ovládať a manipulovať. Kde v Biblii sa nachádza text, ktorý o tomto probléme hovorí?! Ja som ho zatiaľ nenašiel. Ťažko sa dá veriť tomu, že starší a vedúci zbor nepanujú nad vierou iných a nepridávajú im žiadne bremená. Výsledok je asi ten, že mnoho Jehovových svedkov je psychiatrických pacientov a trpí psychosomatickými ochoreniami.

Boh je láska a tomu stále verím. V organizácii som našiel lásku, ale podmienenú, našiel som tam strach, ktorého je tam veľa, tlak a psychickú manipuláciu. Našťastie sú to len ľudské zákony. Nikdy som nemal pocit nedostatočnosti len preto že nie som priekopník a nemám odrobených 70 hodin služby na ktorú musíte byť ešte aj schválený. Nerozumiem tej logike, že potrebujem schválenie nedokonalého človeka, aby som sa viac priblížil k Bohu. Raz mi bola položená otázka aký mám biblický dôvod, že nie som priekopník. Bratia a sestry, prosíííím! Biblický dôvod na to neexistuje! Nikde v Biblii nie je určené koľko ma kto slúžiť a za akých podmienok a pri akých dverách. Keď človek slúži Bohu, prečo si tu službu má vôbec zapisovať? A čo je to vlastne služba Bohu? Nie je to náhodou hlavne o tom, že pomôžem približným ktorí to potrebujú. Musí byť dosť rozpačité ak je niekto priekopník, zvoní od dverí k dverám, ale ingnoruje svojho blížneho len z dôvodu, že je vylúčený a pomoc potrebuje. To je dogma a nie služba. Je to ľudská dogma a nie láska k blížnemu. Nie je napísané ani nič o oblekoch a slim nohaviciach, sukniach, sukniach pod kolená, bradách, vysokých školách, červených nechtoch,  ani tom že niekomu nesmiem povedať na zdravie keď si kýchne. V Biblii je napísaná pravda, ktorá je nemenná. Ako vraví sám Jehova: „Nezmenil som sa“. Otázka je, čo je to TO nové svetlo? Prečo musí byť pravda stále menená ak je to raz a navždy pravda, ktorá nás ma oslobodiť?!

V minulosti sa rôzne náuky rôzne vysvetľovali (viď staršie vydania strážnej veže, knihy atď.) a obmieňali. Dnes sa to berie tak, že bratia tomu v tej onej dobe nechápali, namiesto toho, aby povedali, že zlyhali a mýlili sa. Organizácia a vedúci zbor na jej čele sa dnes snažia utajovať informácie o spolupráci s OSN, o týraných ženách a deťoch, pedofílií, spolupráci s ŠTB, rôznych finančných machináciách atď. Už v minulosti strašili ľudí v Božom mene blízkym koncom tohto sveta (1914,1925,1975 – rokmi ktoré si doslova vycucali z prsta a ktoré sa nikdy nesplnili, je azda Boh klamár?!) zakazovali transplantáciu orgánov a zneužili mnoho náuk a vytvorili z nich nezmyselné dogmy (otázka krvi, táto generácia nezomrie, prekrútenie biblických textov aby zapadali do učenia strážnej veže). Tak napríklad len také zneužitie exkomunikácie, ktoré po celom svete rozbíja rodiny, dobrých priateľov. Tu by som sa rád zastavil. Keď sa (Vám) starším dostane do rúk tento list, prečítajú prvú vetu a odložia ho bokom. Možno to isté urobia aj niektorí z vás zo strachu, aby ste nemali problémy, že čítate „odpadlícky“ material, alebo aby to náhodou vo vás nevzbudilo pochybnosti. Viem totiž o viacerých, ktorí cítia v svojom srdci, že organizácia nie je úplne kóšer. Ryba smrdí od hlavy a z obete sa stáva páchateľ, to je jediná pravda o organizácií. Bol by som veľmi rád keby na oznamoch na konci zhromaždenia povedali, že som opustil organizáciu dobrovoľne a vedome, ale nie som naivný a viem že sa to nestane. Povedia o mne, že už viac nie som Jehovových Svedkom a pre väčšinu to bude znamenať, že som bol vylúčený a som nekajúcny hriešnik nadutý pýchou, čo nie je pravda. Preto posielam tento list viacerým z vás.

Pravda sa má tak, že z organizácie nie je možné odísť dôstojne. Mimochodom je to jeden zo znakov kultu a sekty, ktoré organizácia spĺňa vo viacerých bodoch. S tým som sa už zmieril, iné mi ani neostáva. Nechcem, aby to vyznelo že všetko bolo iba zlé. To určite nie. Je vás veľa takých ktorý boli pre mňa niečim vzácnym a ktorým prajem v živote všetko dobré. Žiaľ, bolo mi aj veľa krát zo strany svedkov ublížené, slovne, ohováraním a neústavným spochybňovaním a sledovaním mojej osoby na sociálnych sietiach. Nevadí. Teda vadí, ale dokážem sa nad to povzniesť. Títo ľudia pre mňa duchovnou rodinou nikdy neboli a sú tak malí že ich ani nevidím. Na druhu stranu im to nechcem mať ani za zlé, keďže stať sa Jehovových svedkom okrem iného znamená aj to, že človek celkom stratí svoju identitu, kritické myslenie v dobrom slova zmysle, nemá čas na nič iné ako len na zhromaždenia a službu, čo dáva veľký priestor klebetám, táraniu a rôznym iným konšpiráciám a bráni zdravým úsudkom a rozhodovaniu na základe slobodnej vôle. Taktiež organizácia k tomu, aby bratia a sestry iných sledovali a udávali priam nabáda.  Rozhodol som sa preto opustiť túto deštruktívnu, byrokratickú organizáciu, ktorá manipuluje so životmi miliónov ľudí, ktorá je pokrytecká a ktorá na každú situáciu zvolí zázračný biblický text, ktorý jej pasuje a je vytrhnutý z kontextu. Môj život a moja viera sa za bránami organizácie nekončí. Môj život nie je čiernobiely. Moja záchrana nie je podmienená členstvom v organizácií. Jehova je šťastný BOH a má rád radostného darcu. Viera musí byť bez nátlakov, zastrašovania, kontroly a atakovania. Túžim samozrejme po šťastnom živote bez utrpenia a starostí, pretože som bol stvorený z lásky a pre lásku. Chcem ale naspäť to, čo som chcel na začiatku – byť oddaný Bohu a mať vzťah s Bohom, nie s organizáciou, ktorá sa snaží byť policajtom môjho života. Týmto žiadam, aby moje meno a všetky osobné údaje boli vymazané z evidencie a neboli nikdy viac spájané s náboženskou spoločnosťou JS.

Ďakujem                                   V Bratislave ……………….

Adrián Áron Antal