Úvod

Učenie, že božie meno je Jehova, patrí medzi ústredné náuky svedkov Jehovových. Od roku 1931 sa názov tohto náboženstvá spája s týmto menom. Učenie, že božie pravé meno je Jehova zapôsobilo podľa skúseností, ktoré svedkovia uvádzajú, na mnohých ľudí, s ktorými viedli rozhovory. Niektorí ľudia práve na základe argumentov v prospech tohto učenia opustili svoje náboženstvo a pridali sa k svedkom Jehovovým. Od roku 1931 až dodnes vedenie svedkov zbieralo informácie a vytváralo pestrý arzenál argumentov v prospech tohto učenia. Tak sa táto doktrína stala jednou z najprepracovanejších náuk, ktoré svedkovia vyučujú a človek neznalý problematiky častokrát „nemá šancu“ oponovať mnohým argumentom, ktoré mu svedkovia predložia. Niektorí svedkovia priznávajú, že nie vždy sa stotožňujú s tým, čo učí ich organizácia, no učenie o božom mene patrí medzi tie náuky, o ktorých je väčšina úplne presvedčená. Toto učenie odlišuje svedkov od väčšiny kresťanských denominácii. Vznikajú preto otázky: prečo ostatné kresťanské denominácie odmietajú prijať učenie o božom mene? Ako sa pozerajú učenci na meno Jehova a o čom nás informujú dnes dostupné fakty? Vedúci zbor svedkov Jehovových v tom má jasno:

Diabol sa zaryto snaží vymazať Božie meno z existencie. Národy, ktoré ovláda, zavrhujú Jehovovo meno. Veľký Babylon, svetová ríša falošného náboženstva, nenávidí Božie meno a odstránil ho z mnohých prekladov Biblie.“ (Por. List vedúceho zboru v Ročenka Jehovových svedkov, 2010, s. 3)

Podľa vedúceho zboru stojí za vymazaním božieho mena z Biblie Satan a jeho démoni, ktorí sa usilujú udržať ľudí v omyle.Takýto argument, ktorý bol často používaný v stredovekuna čokoľvek, čomu vtedajší človek nerozumel a čo mu bolo neznáme a preto neprijateľné, prežil do dnešných dní a veľmi ťažko mu možno vzhľadom na jeho iracionálnosť odporovať. Ak tvrdím, že za tvrdeniami druhých je Satan, potom ma žiadne fakty nepresvedčia, pretože aj tie fakty sú de facto od Satana. V prípade učenia o božom mene je táto argumentácia zvlášť absurdná, pretože Jehovovi svedkovia opierajú svoje učenie do veľkej miery o poznatky z biblistiky a tvrdenia odborníkov, čo vyvoláva otázka, prečo na jednej strane tvrdím, že je za tým Satan a na druhú stranu zároveň citujem odborníkov, ktorí majú potvrdiť moje závery. Vedúci zbor si je vedomý, že bez faktov by boli jeho tvrdenia len prázdnymi konštatovaniami, preto sa odvoláva na niektoré autori, aby vzbudil dojem hodnovernosti. V týchto článkoch ukážeme, že tieto argumenty sú nielen nesprávne, ale sú hlavne založené na zlých predpokladoch a prekrútených alebo ignorovaných faktoch.

Nasledujúce články sa venujú argumentom, ktoré svedkovia používajú na podporu svojho učenia o božom mene Jehova. Vzhľadom na rozsiahlosť témy budú tieto články predbežne dopĺňané a aktualizované o nové fakty a tvrdenia odborníkov. V každom článku uvádzame zoznam odbornej literatúry. Každého čitateľa týchto článkov povzbudzujeme, aby si sám urobil výskum, preskúmal názory učencov v odbornej literatúre, prípadne ich aj osobne alebo on-line kontaktoval a sám sa presvedčil, akým smerom ukazujú fakty.