Danielovo proroctvo o “siedmich časoch” je kľúčovou náukou v učení Jehovových svedkov. Používa sa pri vysvetlení, že Ježiš začal vládnuť v roku 1914 ako kráľ a následne v roku 1919 vybral organizáciu Strážna Veža ako jediné pravé náboženstvo a boží komunikačný kanál s ľudstvom.

Táto téma je rozdelená na nasledujúce časti: 

  1. Kedy bol zničený staroveký Jeruzalem?
  2. Nekonzistentná metodológia
  3. Historický vývoj interpretácie
  4. Kedy bolo obdobie 70 rokov?
  5. “Posledné dni”