Jehovovi svedkovia a kontroverzné GDPR

V článku sa pozrieme bližšie na niekoľko detailov, ktoré obsahujú podmienky GDPR Spoločnosti Strážna veža. Za podnet na spracovanie článku ďakujeme našim dopisovateľom, ktorí nás na túto kontroverznú skutočnosť upozornili.

Bolo by naivné myslieť si, že každý z nás venuje desiatky minút tomu, aby si preštudoval detailne podmienky, ktoré podpisujeme či s ktorými súhlasíme pri používaní nejakej služby, aplikácie či programu. Zväčša automaticky zaklikneme možnosť SÚHLASÍM a ďalej sa problémom nezaoberáme. Nie je to tak dávno, čo chodili zboroví starší za členmi zboru s tlačivom o ochrane osobných údajov. Väčšina svedkov ho podpísala v dobrej vôli, čomu sa nemožno čudovať. Keďže svedkovia sú vedení k absolútnej vernosti a poslušnosti voči vedúcemu zboru, nemajú dôvod domnievať sa, že by v pozadí bolo niečo, čo by mohlo byť na ich škodu.

Nie každý však GDPR automaticky podpísal. Medzi svedkami je mnoho takých, ktorí si uvedomujú chyby v organizácii, korupciu, nekalé praktiky či podozrivé a nepoctivé správanie vedúceho zboru v právnych či finančných otázkach. Pre tieto aj ďalšie dôvody niektorí podnikli právne kroky, aby sa dostali k podmienkam GDPR, ktoré svedkovia po celom svete podpísali. Na celej záležitosti je podozrivá už reakcia starších, ktorí sú žiadosťou o videnie podmienok GDPR zaskočení. Starší tých, ktorí chceli mať prístup k ich tlačenej verzii, odkázali na podmienky dostupné na JW.org. Ak však niektorý svedok trval na tom, aby videl tlačené podmienky, priniesli mu ich dvaja starší a v ich prítomnosti si ich mohol jedine pozrieť. Svedkovi nebolo umožnené urobiť si kópiu týchto podmienok a bol prekvapený zistením, že podmienky, ktoré mu priniesli v tlačenej forme starší, sa líšia od podmienok dostupných na JW.org. Keď na to upozornil starších, tí ho odkázali na ďalšie podmienky, ku ktorým sa dostane každý, kto si pôjde vytvoriť účet na JW.org. V závere registrácie je možnosť súhlasiť s podmienkami spolu s možnosťou stiahnuť si ich. Takto sa možno dostať k podmienkam GDPR, ktoré milióny svedkov podpísali.

Na záležitosti okolo GDPR je kontroverzné, prečo nie je ochota zo strany starších sprístupniť tlačivo s podmienkami a prečo sa všeobecné podmienky – voľne dostupné na JW.org – líšia od tých, ktoré sa sprístupnia pri tvorbe účtu. Každopádne, rozhodujúce sú samotné podmienky, ktoré sú kontroverznejšie, než cesta k ním.

Ešte predtým, ako tu spomenieme niekoľko bodov, je potrebné uviesť na správnu mieru, že nedisponujeme právnym vzdelaním a nie sme v pozícii hovoriť, čo presne ten či onen bod v podmienkach znamená, resp. neznamená. To, na čo to upozorníme, je výsledkom právnej analýzy, ktorú si nechal urobiť jeden anonymný Jehovov svedok.

Čomu sa Jehovovi svedkovia upísali?

Právna analýza poukázala na neprimeranosť práv a povinností zmluvných strán, ako sú zadefinované v podmienkach Spoločnosti Strážna veža, ktoré Jehovovi svedkovia podpisujú. Čo to v praxi znamená? Znamená to, že zatiaľ čo Spoločnosť Strážna veža nemá v podmienkach zadefinované takmer žiadne povinnosti, väčšina povinností a zodpovednosti je prenesená na Jehovových svedkov. Ďalším kontroverzným bodom podľa právnej analýzy je informácia, že Spoločnosť Strážna veža môže kedykoľvek bez udania dôvodu a oznámenia meniť tieto podmienky, čo sa týka aj podmienok v neprospech tých, ktorí podmienky predtým prijali. Tento spôsob je v rozpore s právnym systémom Európskej únie, no v súlade s právom v USA.

Najproblematickejší bod sa týka časti Obmedzenie zodpovednosti.Tento bod by mal zaujímať každého Jehovovho svedka. Prečo? Pretože sa týka jeho peňazí.

V laickej reči to znamená, že Jehovovi svedkovia, ktorí podpísali GDPR, na seba preberajú finančnú zodpovednosť a súhlasia s tým, že budú finančne odškodňovať zástupcov Spoločnosti Strážna veža (úradníkov, riaditeľov, sprostredkovateľov a dodávateľov) v prípadoch ako sú žaloby, škody, náklady, právne poplatky atď. Tento bod by sme čakali v podmienkach nejakej “svetskej” firmy či korporácie, ktorá si sleduje predovšetkým vlastné záujmy, ciele a zisky, nie v náboženskej spoločnosti, ktorá sa hlási k étosu kresťanskej lásky a pýši celosvetovým bratstvom vyznačujúcim sa dôverou a priateľstvom. Podobné podmienky o preberaní finančnej zodpovednosti nájdete aj na ďalšom mieste:

Podmienky sa tiež dotýkajú obsahu stránky JW.org. Možno vás prekvapí, čo podmienky GDPR hovoria o vzťahu medzi obsahom stránky JW.org a tvorcami tohto obsahu:

Ak ste to nepostrehli, prečítajte si poslednú vetu niekoľkokrát. Nemusíte mať právne vzdelanie, diplom ani univerzity na to, aby ste pochopili, že Spoločnosť Strážna veža sa dištancuje od akejkoľvek zodpovednosti za dopad či vplyv obsahu stránky JW.org na čitateľov, ktorý by mohol spôsobiť škodu adresátom. Pokiaľ pod vplyvom informácií na JW.org vyhodíte dieťa z domu, pretože bolo vylúčené a ono vás zažaluje a vy sa ohradíte, že ste sa riadili podľa pokynov na JW.org, bude to len a len Váš problém, keďže tvorcovia stránky majú v podmienkach zadefinované, že škody vyplývajúce z používania informácií na JW.org sú výhradne v réžii používateľov. Pokiaľ nepodáte dieťaťu transfúziu a lekár Vás zažaluje a vy sa budete chcieť odvolať na obsah JW.org o krvi, nepochodíte. Ak budete ignorovať vylúčených členov zboru, k čomu sú Jehovovi svedkovia vedení, a oni podobne ako v Belgicku (pozri článok Jehovovi svedkovia musia zaplatiť pokutu 12 000 eur za šírenie nenávisti) zažalujú zbor, bude to opäť zodpovednosť členov obžalovaného zboru a nie Spoločnosti. Na druhú stranu možno namietnuť, že ide o právnickú poistku, aby nemohol Spoločnosť zažalovať ktokoľvek za niečo, čo nesprávne pochopil pri čítaní stránky JW.org. V kontexte amerického práva môže ísť o bežný jav, keďže v Amerike je právo postavené na precedensoch a spoločnosti sa snažia chrániť pred rôznymi šialenými žalobami, ktoré sa v Amerike bežne vyskytujú. Každopádne, “pokrm v pravý čas” je v podmienkach JW.org definovaný ako niečo, za čo nenesú jeho tvorcovia zodpovednosť.

Záver

Právny jazyk je neraz úmyselne nejasný, viac významový a viem si predstaviť, že by zástupca Spoločnosti Strážna veža diplomaticky poprel všetky vyššie uvedené implikácie. To, čo môžete urobiť vy, či už ste veriaci Jehovov svedok a omylom ste sem zablúdili, alebo svedok s pochybnosťami, je, že si podmienky priamo vytlačíte z JW.org a urobíte si sami právnu analýzu. My ako autori nemáme príslušné vzdelanie na to, aby sme mohli vynášať žiadne súdy v tejto oblasti, no povzbudzujeme každého, kto podpísal GDPR alebo sa ešte len chystá podpísať, aby vyhľadal pomoc právneho zástupcu a nechal si urobiť právny posudok. Možno budete prekvapení, čo Vám právnik povie.

Zdroj obrázku: Pixabay
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment