Mimoriadna správa! Policajná razia v holandskej odbočke svedkov Jehovových!

Organizácia svedkov Jehovových je už niekoľko rokov celosvetovo vyšetrovaná z nenahlasovania sexuálneho zneužívania vo svojich radoch. Svedkovia už prehrali niekoľko súdov a aktuálne sú vyšetrovaní v USA, kde v kauze Montana bola udelená rekordná výška $35,000,000 ako odškodné. (pozri článok Sexuálne škandály Jehovových svedkov) Vzhľadom na neochotu svedkov spolupracovať s príslušnými orgánmi v Holandsku, kde sú svedkovia vyšetrovaní tiež pre sexuálne zneužívanie vo svojich radoch, sa 19. novembra 2018 uskutočnila policajná razia v odbočkeAdministratívno-distribučné centrum svedkov Jehovových v Holandsku: Prehľadané boli dve sály a štyri byty, pričom boli zabavené interné dokumenty, ktoré môžu posunúť vyšetrovanie dopredu. Oficiálna stránka svedkov Jehovových jw.org úmyselne nepodáva žiadne informácie o prebiehajúcich súdnych vyšetrovaniach. O tejto policajnej razii, ktorá je v dejinách svedkov v 21.stor. v Európe zlomová sa stránka jw.org nezmieňuje. Viac informácii o tomto prípade nájdete v článku časopisu Dingir VYŠETŘOVÁNÍ SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH V NIZOZEMSKU

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Post comment